Riešenie problémov s vyhľadávaním v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vyberte scenár, ktorý najlepšie vystihuje problém s vyhľadávaním v Outlooku:

Vyhľadávanie v Outlooku vráti žiadne výsledky

Keď nebudete používať vyhľadávanie v Outlooku, postupujte podľa týchto krokov v uvedenom poradí:

 • Vo Windowse 10: vyberte tlačidlo Štart , vyberte položku Nastavenie > aktualizácie _AMP_ zabezpečeniaa potom vyberte položku Riešenie problémov. Vyhľadajte a kliknite na položku vyhľadávanie a indexovaniea potom kliknite na položku spustiť Poradcu pri riešení problémov.

 • Vo windowse 8,1: v ponuke Štartvyhľadajte položku Nastavenie. V časti nastaveniavyhľadajte Riešenie problémova vo výsledkoch hľadania vyberte položku Riešenie problémov . Vyhľadajte a spustite Poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním .

 • Vo Windowse 7: vponuke Štartvyberte položku Ovládací panela potom vyberte položku Riešenie problémov. Vyhľadajte a spustite Poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním .

 1. Spustite Outlook a kliknite na pole Hľadať.

 2. V ponuke Hľadať vyberte položky Nástroje vyhľadávania > Stav indexovania.

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno stavu indexovania , mali by ste vidieť

  nasledovné: Stav indexovania pre vyhľadávanie v Outlooku

Ak Outlook ešte nedokončil indexovanie, všimnite si počet zostávajúcich položiek na indexovanie, počkajte päť minút a potom zopakujte kontrolu. Ak sa počet položiek neznížil, prejdite na ďalší krok.

 1. Spustite Outlook a kliknite na pole Hľadať.

 2. V ponuke Hľadať vyberte položky Nástroje vyhľadávania > Umiestnenia na vyhľadávanie.

 3. Skontrolujte, či sú vybraté všetky uvedené údajové súbory/obchody.

 1. Kliknite na ponuku Štart systému Windows a potom kliknite do vyhľadávacieho poľa.

 2. Zadajte výraz Services. msc a stlačte kláves ENTER.

 3. V stĺpci Name (názov ) vyhľadajte a dvakrát kliknite na položku Windows Search.

 4. Ak ešte nie je, nastavte Typ spustenia na možnosť automaticky (oneskorené spustenie) .

 5. Ak sa stav služby nezobrazuje , kliknite na tlačidlo Štart , ktoré sa nachádza pod ňou, a spustite službu.

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti skontrolujte, či je v zozname v stĺpci Zahrnuté umiestnenia uvedený Microsoft Outlook.

 4. Ak Microsoft Outlook nie je uvedený v zozname, vyberte tlačidlo Upraviť a potom kliknutím začiarknite políčko vedľa položky Microsoft Outlook.

 5. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Vykonaním týchto krokov skontrolujte, či sú správne nakonfigurované možnosti indexovania:

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti vyberte tlačidlo Spresniť.

 4. Vyberte kartu Typy súborov.

 5. Posuňte sa nadol, nájdite položku msg v stĺpci Prípona a vyberte ju.

 6. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Indexovať vlastnosti a obsah súborov.

 7. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: Skontrolujte, či je v stĺpci Popis filtra uvedený popis Office Outlook MSG IFilter. Ak to tak nie je, služba Windows Search nefunguje správne alebo Microsoft Outlook nemohol správne nainštalovať filtre. V oboch prípadoch kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc s týmto problémom.

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti vyberte tlačidlo Upraviť, zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Outlook a potom vyberte tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti vyberte tlačidlo Spresniť.

 5. V dialógovom okne Rozšírené možnosti vyberte tlačidlo Znova zostaviť.

 6. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Ak sa indexovanie dokončí bez toho, aby zahrnulo údajové súbory Outlooku, kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc s funkciou Okamžité vyhľadávanie v Outlooku.

Ak sa indexovanie nedokončí, kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc s funkciou Windows Desktop Search.

Vykonaním týchto krokov vytvorte nový profil a otestujte vyhľadávanie:

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie kont > Spravovať profily. Prípadne môžete ukončiť Outlook a v ovládacom paneli Windowsu otvoriť aplikáciu Pošta.

 2. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook vyberte položku Zobraziť profily a potom na karte Všeobecné vyberte tlačidlo Pridať.

 3. Do poľa Názov profilu zadajte názov nového profilu a potom vyberte tlačidlo OK.

 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie o konte, napríklad e-mailovú adresu a heslo, a vyberte tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte tlačidlo Dokončiť. Nový názov profilu, ktorý ste pridali, sa zobrazí na karte Všeobecné v dialógovom okne Pošta.

 6. V časti Pri spustení programu Microsoft Outlook používať tento profil vyberte položku Ponúkať výber profilu a potom vyberte tlačidlo OK.

 7. Reštartujte Outlook.

 8. V rozbaľovacom zozname v dialógovom okne Výber profilu vyberte názov nového profilu, ktorý ste vytvorili, a vyberte tlačidlo OK.

 9. Kliknite na pole Hľadať a vyskúšajte vyhľadávanie.

Ak vyhľadávanie funguje, môže to znamenať problém so starým profilom. Odporúčame vám nastaviť tento profil ako nový predvolený profil a preniesť informácie zo starého profilu do nového.

Kroky pre prístup k nástroju na opravu sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Vyberte svoj operačný systém z rozbaľovacieho zoznamu nižšie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z kontextovej ponuky vyberte položku Aplikácie a funkcie.

  Snímka obrazovky ponuky Štart so zobrazením položky Aplikácie a funkcie
 2. Vyberte produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a vyberte položku Upraviť.

  Poznámka: Tým sa opraví celý balík Office aj napriek tomu, že potrebujete opraviť len jednu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte nainštalovanú samostatnú aplikáciu, môžete ju vyhľadať podľa názvu.

 3. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, sa zobrazia tieto možnosti pokračovania v oprave. Postupujte podľa pokynov pre váš typ inštalácie.

  Klikni a spusti

  V okne Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava > Opraviť, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  Inštalátor MSI

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. Postupom podľa pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X
 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad balík Office 365 Home alebo Office 2013 a 2016 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu 7 > Ovládací panel.

 2. Zo zobrazenia Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite na produkt balíka Office, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad balík Office 365 Home alebo Office 2013 a 2016 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknutím na toto tlačidlo nástroja na jednoduché opravy odinštalujete balík Office.

  Tlačidlo na stiahnutie jednoduchej opravy, ktorého zobrazenie napovedá, že je k dispozícii automatická oprava
 2. Pri nasledujúcich krokoch týkajúcich sa uloženia a používania jednoduchej opravy vyberte v nasledujúcej rozbaľovacej ponuke prehliadač:

  1. Pomocou položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor O15CTRRemove.diagcab.

   Výber položky Otvoriť na otvorenie nástroja na jednoduché opravy O15CTRRemove.diagcab

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, vyberte položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom O15CTRRemove), čím spustíte nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte tlačidlo Ďalej.

  4. Reštartujte počítač a znova sa pokúste nainštalovať Office.

  Ak chcete preinštalovať Office, vyberte kroky pre verziu, ktorú chcete nainštalovať, a postupujte podľa príslušných krokov.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor o15CTRRemove a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

   Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Zobraziť v priečinku.

   Po dvojitom kliknutí na sťahovaný súbor o15CTRRemove sa spustí nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  4. Reštartujte počítač a znova sa pokúste nainštalovať Office.

  Ak chcete preinštalovať Office, vyberte kroky pre verziu, ktorú chcete nainštalovať, a postupujte podľa príslušných krokov.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

   Uloženie súboru O15CTRRemove.diagcab vo Firefoxe

   V pravej hornej časti okna prehliadača vyberte položku Zobraziť všetky prevzaté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > O15CTRRemove.diagcab a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku O15CTRRemove.diagcab.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  4. Reštartujte počítač a znova sa pokúste nainštalovať Office.

  Ak chcete preinštalovať Office, vyberte kroky pre verziu, ktorú chcete nainštalovať, a postupujte podľa príslušných krokov.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

Poznámka: Ak tieto kroky nepomôžu, vyskúšajte rozšírené kroky v tomto článku: žiadne výsledky vyhľadávania pre kontá pop, IMAP alebo Exchange

Outlook Search vráti neúplné výsledky

Keď získate neúplné výsledky pomocou vyhľadávania v Outlooku, postupujte podľa týchto krokov v uvedenom poradí:

Ak sa chýbajúce výsledky vyhľadávania nachádzajú v priečinku Odstránené položky, môžete tento priečinok pridať do výsledkov vyhľadávania:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položku Možnosti> súboru a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Začiarknite políčko zahrnúť správy z priečinka Odstránené položky v každom údajovom súbore pri vyhľadávaní vo všetkých položkách a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Môžete predĺžiť časový úsek v nastavení offline v e-mailovom konte tak, aby sa viac alebo všetky e-maily lokálne ukladali na indexovanie. Postupujte takto:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 3. Na karte e-mail vyberte svoje e-mailové konto a kliknite na položku zmeniť.

 4. Presuňte stiahnutý e-mail z minulosti: jazdec na požadovaný časový rozsah alebo úplne vpravo.

 5. Kliknite na tlačidlo ďaleja potom na položku Hotovo. ZaTvorenie okna a opätovné spustenie Outlooku.

V Outlooku sa na základe predvoleného nastavenia zobrazia výsledky vyhľadávania vo 250. Túto možnosť môžete zvýšiť tak, aby sa zobrazovali všetky výsledky, ale vyhľadávanie bude pomalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte Outlook.

 2. Kliknite na položku Možnosti> súboru a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zrušte zaČiarknutie políčka zlepšiť rýchlosť vyhľadávania obmedzením počtu zobrazených výsledkov a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Vyhľadávanie v Outlooku nedokáže nájsť staršie e-maily

Ak nemôžete nájsť e-maily staršie ako 6 mesiacov pomocou vyhľadávania v Outlooku, postupujte podľa týchto krokov v uvedenom poradí:

Ak sa chýbajúce výsledky vyhľadávania nachádzajú v priečinku Odstránené položky, môžete tento priečinok pridať do výsledkov vyhľadávania:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položku Možnosti> súboru a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Začiarknite políčko zahrnúť správy z priečinka Odstránené položky v každom údajovom súbore pri vyhľadávaní vo všetkých položkách a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Môžete predĺžiť časový úsek v nastavení offline v e-mailovom konte tak, aby sa viac alebo všetky e-maily lokálne ukladali na indexovanie. Postupujte takto:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 3. Na karte e-mail vyberte svoje e-mailové konto a kliknite na položku zmeniť.

 4. Presuňte stiahnutý e-mail z minulosti: jazdec na požadovaný časový rozsah alebo úplne vpravo.

 5. Kliknite na tlačidlo ďaleja potom na položku Hotovo. ZaTvorenie okna a opätovné spustenie Outlooku.

V Outlooku sa na základe predvoleného nastavenia zobrazia výsledky vyhľadávania vo 250. Túto možnosť môžete zvýšiť tak, aby sa zobrazovali všetky výsledky, ale vyhľadávanie bude pomalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte Outlook.

 2. Kliknite na položku Možnosti> súboru a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zrušte zaČiarknutie políčka zlepšiť rýchlosť vyhľadávania obmedzením počtu zobrazených výsledkov a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Karta Hľadať je sivá (iba v Outlooku 2016)

Môže sa to stať po inovácii na Windows 10 verzie 1709 a staršej. Problém bol vyriešený vo Windowse 10 verziách 1803 a novších. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa tohto kroku:

Kroky pre prístup k nástroju na opravu sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Vyberte svoj operačný systém z rozbaľovacieho zoznamu nižšie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z kontextovej ponuky vyberte položku Aplikácie a funkcie.

  Snímka obrazovky ponuky Štart so zobrazením položky Aplikácie a funkcie
 2. Vyberte produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a vyberte položku Upraviť.

  Poznámka: Tým sa opraví celý balík Office aj napriek tomu, že potrebujete opraviť len jednu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte nainštalovanú samostatnú aplikáciu, môžete ju vyhľadať podľa názvu.

 3. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, sa zobrazia tieto možnosti pokračovania v oprave. Postupujte podľa pokynov pre váš typ inštalácie.

  Klikni a spusti

  V okne Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava > Opraviť, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  Inštalátor MSI

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. Postupom podľa pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X
 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad balík Office 365 Home alebo Office 2013 a 2016 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu 7 > Ovládací panel.

 2. Zo zobrazenia Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite na produkt balíka Office, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad balík Office 365 Home alebo Office 2013 a 2016 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

Zdieľaná poštová schránka: problémy s výsledkami hľadania

Ak sa nezobrazujú očakávané výsledky zo zdieľaného vyhľadávania poštovej schránky alebo sa zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa niektorého z týchto krokov:

Vypnutie vyhľadávania na serveri ako krátkodobého riešenia. Postupujte takto:

Dôležité: V nasledujúcich krokoch sa dozviete, ako môžete upraviť databázu Registry. V prípade nesprávnej úpravy databázy Registry sa však môžu vyskytnúť vážne problémy. Preto postup podľa týchto krokov vykonávajte opatrne. Na zvýšenie bezpečnosti si databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. V prípade výskytu problému tak potom môžete databázu Registry obnoviť. Ďalšie informácie o vytvorení záložnej kópie a obnovení databázy Registry nájdete v téme Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows.

 1. Vo Windowse kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom vyberte položku Spustiť. Do poľa Otvoriť: zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa Editor databázy Registry.

 2. V dialógovom okne Editor databázy Registry vyhľadajte tento podkľúč databázy Registry a kliknite naň:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Kliknite na položky Upraviť > Nové > Hodnota DWORD.

 4. Do poľa Názov hodnoty DWORD zadajte DisableServerAssistedSearch a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DisableServerAssistedSearch a potom kliknite na položku Upraviť.

 6. Do poľa údaj hodnoty zadajte hodnotu 1, ak chcete povoliť položku databázy Registry a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ukončite Editor databázy Registry a potom reštartujte Windows.

Poznámka: Táto politika a ďalšie dôležité úvahy sú zdokumentované na blogu vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať v zdieľanej poštovej schránke, kliknite na poštovú schránku a použite aktuálny rozsah priečinka . Toto je limit návrhu, v ktorom sa momentálne pracuje na budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie o tom, ktoré rozsahy sú podporované, nájdete v téme tento blog o rozsahOch vyhľadávania .

Pozrite tiež

Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku

Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×