Riešenie problémov s nastavením e-mailu v mobilných zariadeniach

Vyriešte problémy s nastavením e-mailov v mobilnom zariadení.

Ak máte pracovné alebo školské konto, ktoré používa kontá v službách Office 365 for business alebo Exchange, obráťte sa na správcu služieb Office 365 alebo na technickú podporu. V prípade kont na lokalite Outlook.com, ako sú napríklad @hotmail.com, @live.com atď., sa obráťte na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Kde stiahnem mobilnú aplikáciu Outlook?

Otvorte Obchod Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a vyhľadajte výraz „Microsoft Outlook“. Ťuknite na položku Inštalovať.

Ak už používate mobilné zariadenie, kliknite na niektoré z nižšie uvedených prepojení:

Poznámka: Ak vaše mobilné zariadenie nie je kompatibilné s mobilnou aplikáciou Outlook, e-mail môžete nastaviť použitím aplikácií vstavaných v zariadení.

Kto je mojím poskytovateľom e-mailu?

Typ konta

Popis

Outlook.com

Kontá končiace na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com, vlastné domény hosťované na lokalite Outlook.com alebo medzinárodné domény, akou je napríklad @outlook.co.uk.

Gmail

E-mailová služba spoločnosti Google. Informácie o nastavení servera služby Gmail nájdete v téme Začíname s protokolmi IMAP a POP3.

Yahoo! Pošta

E-mailová služba spoločnosti Yahoo!. Informácie o nastavení servera spoločnosti Yahoo! nájdete v téme Nastavenie servera IMAP služby Yahoo! Pošta alebo Nastavenie servera POP služby Yahoo Pošta.

iCloud

E-mailová služba spoločnosti Apple. Služba iCloud nepodporuje používanie protokolu POP. Prečítajte si tému Nastavenie poštového servera pre klientov služby iCloud.

Konto služieb Office 365

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované v službách Office 365 for business. Kontá môžu končiť na @vasadomena.onmicrosoft.com, @vasadomena.com, @vasadomena.edu ap. Ak si nie ste istí, obráťte sa na správcu e-mailového konta. Vyhľadanie nastavenia servera POP alebo IMAP v Outlooku v službách Office 365.

Konto servera Exchange

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované na serveri Exchange. Ide o vlastné domény na serveri Exchange, ktoré môžu končiť na @vasadomena.com alebo @vasaskola.edu.

Ak vo svojej organizácii používate Outlook Web App alebo Outlook na webe, nastavenie servera sa môžete pokúsiť zistiť v časti Vyhľadanie nastavenia servera POP alebo IMAP v e-maile na serveri Exchange. V prípade otázok sa obráťte na správcu konta.

IMAP alebo POP

IMAP alebo POP sú e-mailové protokoly, ktoré slúžia na sťahovanie e-mailov do zariadenia. Pomocou protokolov IMAP a POP sa bude synchronizovať iba váš e-mail. Kalendár ani kontakty sa synchronizovať nebudú.

Ak si nie ste istí, či máte použiť protokol IMAP alebo POP, informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu. Navštívte webovú lokalitu alebo zatelefonujte svojmu poskytovateľovi e-mailových služieb a pomocou týchto užitočných pokynov získajte potrebné nastavenie servera.

Aký typ e-mailového konta mám?

Neviete, aký typ konta máte? Informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Ak už máte e-mailové konto, ktoré sa pokúšate pridať do zariadenia, nastavené v počítači alebo Macu pomocou programu Outlook, vyskúšajte toto.

 1. V počítači alebo Macu, kde máte nainštalovaný Outlook, otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Informácie > Nastavenie kont.

 2. V okne Konto – nastavenie sa pozrite do stĺpca Typ, kde sa uvádza, o aký typ konta ide.

Nastavenie e-mailového servera

Nastavenie e-mailového servera väčšiny poskytovateľov jednoducho vyhľadáte v režime online formou prehľadania webu. Váš poskytovateľ e-mailových služieb alebo hostiteľ môže mať tieto informácie priamo dostupné. Ak to tak nie je, na nastavenie e-mailu v mobilnom zariadení bude potrebné o tieto informácie požiadať.

Prečítajte si tému Nastavenie servera, ktoré je potrebné vyžiadať od poskytovateľa e-mailových služieb, v ktorej nájdete užitočné pokyny týkajúce sa oblastí, na ktoré je potrebné sa spýtať.

Nastavenie servera pre lokalitu Outlook.com

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť eas.outlook.com.

  Poznámka: V prípade kont protokolu IMAP alebo POP na lokalite Outlook.com použite možnosti imap-mail.outlook.com (IMAP) a pop-mail.outlook.com (POP).

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcej pošty použite možnosť smtp-mail.outlook.com.

 • Port prichádzajúcich správ 993 (IMAP) alebo 995 (POP).

Nastavenie servera pre služby Office 365 for business

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť outlook.office365.com.

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcich správ použite možnosť smtp.office365.com.

 • Port servera SMTP odchádzajúcich správ 587.

Odstránenie partnerstiev telefónu

Ak ste stratili telefón alebo sa pokúšate resetovať synchronizované partnerstvá, môžete ho zo svojho konta odstrániť. Týmto krokom sa zariadenie nevymaže.

Tu zistíte, ako odstránite partnerstvá telefónu.

Zmena e-mailového hesla

E-mailové heslo nie je možné zmeniť z e-mailovej aplikácie. Ak chcete zmeniť heslo e-mailového konta, otvorte svoj e-mail v internetovom prehliadači. Po prihlásení budete môcť heslo zmeniť. Možnosť zmeny hesla sa veľmi pravdepodobne bude nachádzať v časti s nastavením konta alebo profilu.

 1. Prihláste sa do svojho e-mailového konta z webu.

  Poznámka: Ak napríklad máte konto v službe @hotmail.com, navštívte lokalitu login.live.com.

 2. Pozrite si časť s nastavením profilu alebo nastavením konta.

 3. Zmeňte si heslo.

 4. Mobilná aplikácia Outlook zistí zmenu. Potom sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie pomocou nového hesla.

  Poznámka: Ak sa vyskytnú problémy s aktualizáciou e-mailového konta, e-mailové konto je možné aj odstrániť a znova ho pridať.

Ak zmeníte heslo e-mailového konta, ktoré je zároveň aj vaším kontom Microsoft, možno sa budete musieť znova prihlásiť v ostatných aplikáciách a na webových lokalitách spoločnosti Microsoft.

Nemôžem nainštalovať aplikáciu Outlook

Podmienky inštalácie požadovanej mobilnej aplikácie Outlook:

 • Mobilné zariadenie, ktoré spĺňa minimálne podmienky aplikácie.

 • Dostatok ukladacieho priestoru v zariadení vzhľadom na veľkosť aplikácie.

 • Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi alebo údajové pripojenie, ktoré umožňuje sťahovať aplikácie.

Zlyhanie aplikácie Outlook

Ak mobilná aplikácia Outlook po otvorení zlyhá, vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača v zariadení. Potom aplikáciu odstráňte a znova ju nainštalujte.

Nemôžem nájsť funkciu v Outlooku, ktorú potrebujem

Ak existuje nástroj alebo funkcia, ktorú potrebujete, ale nemôžete nájsť príslušnú aplikáciu, použite našu schránku nápadov a odošlite nám svoje pripomienky alebo hlasujte za funkcie, ktoré si ostatní vyžiadali.

Konto POP nie je v Outlooku podporované

Napriek tomu, že momentálne kontá POP nepodporujeme, môžete tento problém vyriešiť pridaním svojho konta POP do konta v službe Outlook.com a nastavením konta Outlook.com pomocou našej aplikácie. Pokyny nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android a časti Vyhľadanie nastavenia pre server POP alebo IMAP v Outlooku v službách Office 365.

Získanie pomoci v aplikácii Outlook

Mobilná aplikácia Outlook obsahuje vstavanú podporu, v ktorej môžete jednoduchým spôsobom vyhľadávať požadované témy Pomocníka alebo nadviazať konverzáciu so zástupcom oddelenia technickej podpory.

V aplikácii Outlook prejdite na položky Nastavenie > Pomocník a pripomienky. Ak potrebujete podrobné informácie o tom, ako sa k týmto položkám dostať, prečítajte si tému Získanie pomoci pre Outlook pre iOS a Android

Import kalendára konta POP v počítačovom programe Outlook do mobilnej aplikácie Outlook

Ak používate lokálny kalendár v počítačovom programe Outlook v PC (t. j. s e-mailovým kontom POP), môžete exportovať svoj kalendár a synchronizovať ho do telefónu pomocou konta Outlook.com. Pokyny nájdete v téme Zdieľanie outlookového kalendára v službe Outlook.com.

Po vykonaní týchto krokov na uloženie a import kalendára jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Import kontaktov konta POP v počítačovom programe Outlook do mobilnej aplikácie Outlook

Ak ste kontakty pridali lokálne v počítačovej verzii Outlooku vo svojom PC, napríklad tie, ktoré súvisia s kontom POP, môžete ich exportovať a synchronizovať do svojho telefónu pomocou konta Outlook.com.

 1. Vytvorte nové konto na lokalite Outlook.com alebo sa prihláste do existujúceho konta tu.

 2. Vyberte spúšťač aplikácie v ľavom hornom rohu a potom vyberte položku Ľudia.

  Dlaždica Ľudia v službe Outlook.com

 3. Vyberte položku Začať import v časti Importovať kontakty.

 4. Na ďalšej obrazovke vyberte svoju verziu Outlooku a podľa pokynov skopírujte svoje miestne kontakty do konta Outlook.com z počítačovej verzie Outlooku v PC.

 5. Po importovaní kontaktov do služby Outlook.com jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Konto Outlook.com alebo Office 365 sa viac nesynchronizuje

Ak sa v minulosti vaše pracovné alebo školské konto na lokalite Outlook.com alebo v službách Office 365 synchronizovalo s vaším mobilným zariadením a teraz synchronizácia neprebieha, prečítajte si tému Oprava problémov so synchronizáciou e-mailu alebo odstránenie zariadenia z poštovej schránky Outlooku na webe. Tu môžete zistiť, ako odstrániť synchronizované partnerstvo. Potom bude potrebné konto znova pridať.

Taktiež tu zistíte stav servera Outlook.com a jeho prípadné výpadky. Ak e-mail v počítači funguje a k žiadnym výpadkom nedošlo, problém môže spočívať v e-mailovej aplikácii.

Kalendár a kontakty po nastavení nie je možné synchronizovať

Ak ste svoj e-mail nastavili ako konto IMAP alebo POP, kalendáre ani kontakty sa synchronizovať nebudú. Tieto kontá bude potrebné pridať ako konto protokolu Exchange ActiveSync. Overte, či vaša e-mailová aplikácia disponuje správnymi povoleniami na prístup ku kalendáru a kontaktom.

Ak sa vyskytnú problémy so synchronizáciou počas prvého nastavovania e-mailového konta, prečítajte si tému Synchronizácia kalendára s mojím telefónom alebo tabletom

Ak e-mailové konto v počítači funguje správne, problém môže spočívať v e-mailovej aplikácii. V takom prípade je potrebné obrátiť sa na príslušné oddelenie technickej podpory. Ak sa napríklad vyskytnú problémy s pridaním e-mailového konta Outlook.com do poštovej aplikácie iOS, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Apple. Na jednoduchú správu kalendára a kontaktov odporúčame, aby ste si stiahli a nainštalovali mobilnú aplikáciu Outlook.

Neviem sa prihlásiť do aplikácie

 • Overte správnosť e-mailového konta a hesla a skúste svoje údaje zadať znova.

 • Overte, či je vaše e-mailové konto podporované. Môžete pridať aj kontá zo služieb Office 365, Exchange Online, Exchange Server (2007 SP2, 2010, 2013), Outlook.com (vrátane Hotmailu, verzie Live a MSN), Gmail, iCloud a Yahoo! Mail.

  Ak si nie ste istí, aký typ e-mailového konta používate, spýtajte sa tímu podpory na pracovisku, poskytovateľa e-mailov alebo poskytovateľa internetových služieb.

 • Ak sa nemôžete prihlásiť do konta, ktoré ste už pridali, odstráňte ho a znova pridajte.

  Odstránenie konta a jeho opakované pridanie:

  1. Prejdite do nastavení a vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.

  2. Vyberte položku Odstrániť konto.

  3. Vyberte možnosť Zo zariadenia (konto sa odstráni, ale údaje sa ponechajú) alebo Zo zariadenia a odstrániť údaje (odstráni sa konto a všetky údaje, ktoré s kontom súvisia).

  4. Konto pridajte znova.

Pomocník dvojstupňového overenia

Bližšie informácie o dvojstupňovom overení:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×