Riešenie problémov s nakreslenými objektmi

Vzhľad

Čiary kresby sú zubaté.

 • Krivky a rovné čiary, ktoré nie sú celkom zvislé alebo vodorovné, budú na obrazovke do určitej miery zubaté. Po vytlačení však budú hladké.

 • Dva nástroje na paneli s nástrojmi Kreslenie (ponuka Automatické tvary, vedľajšia ponuka Čiary), nástroj Krivka Button imageVoľná forma Button image , tiež zabezpečia hladší vzhľad nakresleného objektu ako pri použití nástroja Čarbanice Buttom image .

 • Skúste zvýšiť zväčšenie (príkaz Lupa v ponuke Zobraziť). Detaily sa ľahšie kreslia pri 200-percentnom zväčšení.

 • Na ovládacom paneli systému Windows skúste nastaviť rýchlosť myši na najnižšiu možnú hodnotu. Nízka rýchlosť pri kreslení zvyšuje možnosti ovládania.

 • Tvary voľný tvar možno prispôsobiť, aby vyzerali rovnomernejšie. Kliknite na tvar, v ponuke Kresliť (panel s nástrojmi Kreslenie) kliknite na príkaz Upraviť body, aby sa zobrazili vrcholy, a potom posuňte ľubovoľný vrchol. Nezabudnite zvýšiť zväčšenie (príkaz Lupa v ponuke Zobraziť) na 200 percent.

 • Voľné formy možno uhladiť odstránením jednotlivých vrcholov. Kliknite na tvar a potom v ponuke Kresliť kliknite na príkaz Upraviť body, aby sa zobrazili vrcholy. Presuňte kurzor na vrchol, ktorý chcete odstrániť, a potom naň kliknite a zároveň stlačte kláves CTRL.

Farby v objektoch nie sú kvalitne zobrazené.

 • Zväčšenie (príkaz Lupa v ponuke Zobraziť) musí byť nastavené na hodnotu 100 percent. Vzory tieňovania sa vo väčších alebo menších zobrazeniach môžu zobraziť zdeformované.

 • Príčinou nerovnomerného zobrazenia odtieňov môže byť neschopnosť monitora zobraziť viac ako 16 farieb. Tieňovanie sa najlepšie zobrazí na monitoroch s kapacitou aspoň 256 farieb.

Nakreslené voľné formy sa nezarovnávajú.

Namiesto použitia príkazu Zarovnať alebo rozmiestniť v ponuke Kresliť (panel s nástrojmi Kreslenie) skúste zarovnať objekty premiestnením.

 • Použitím nástrojov Posunúť v ponuke Kresliť môžete objekt posúvať po krokoch veľkosti 1 pixla.

 • Ak je vybratý príkaz K mriežke (ponuka Kresliť, vedľajšia ponuka Prichytiť), dočasne ho vypnite stlačením klávesu ALT pri presúvaní voľnej formy myšou.

Text v nakreslenom objekte sa nedá otočiť ani prevrátiť.

V programe Microsoft Graph sa text pripojený k automatické tvary presúva spolu s ním, ale pri otočení či prevrátení tvaru polohu nemení, nezobrazí sa teda v inom uhle alebo hore nohami. Ak chcete zmeniť polohu textu v tvare, kliknite na ohraničenie tvaru, potom na položku Automatický tvar v ponuke Formát a vyberte požadované možnosti na kartách ZarovnanieOkraje.

Kreslenie

Kreslenie voľnou rukou sa ťažko ovláda

 • Skúste zvýšiť zväčšenie (príkaz Lupa v ponuke Zobraziť). Detaily sa ľahšie kreslia pri 200-percentnom zväčšení.

 • Namiesto nástroja Čarbanice Buttom image použite nástroj Voľná forma Button image na paneli s nástrojmi Kreslenie (ponuka Automatické tvary, vedľajšia ponuka Čiary) .

 • V ovládacom paneli systému Windows skúste nastaviť rýchlosť myši na najnižšiu možnú hodnotu. Nízka rýchlosť pri kreslení zvyšuje možnosti ovládania.

Premiestnenie a výber

Skupina nakreslených objektov sa po oddelení nedá znovu zoskupiť.

Pri práci s viacerými skupinami nakreslených objektov je potrebné vybrať objekt v skupine, ktorú chcete znovu zoskupiť. Ak zavriete program Microsoft Graph a neskôr chcete objekty znovu zoskupiť, podržte kláves SHIFT stlačený a vyberte požadované objekty klikaním. Potom kliknite na príkaz Zoskupiť v ponuke Kresliť (panel s nástrojmi Kreslenie).

Pri pokuse o presun nakresleného objektu sa zmení jeho veľkosť alebo naopak.

 • automatické tvary bez pripojeného textu premiestnite jeho presunom alebo presunom jeho ohraničenia, nie však presunom rukoväť na zmenu veľkosti či rukoväť na úpravy. Automatický tvar s priloženým textom alebo bez výplne (ak je napríklad zobrazený len obrys tvaru) premiestnite iba presunom jeho ohraničenia. Kliknutím na telo tvaru s priloženým textom by ste vybrali text.

 • Veľkosť vybratého automatického tvaru zmeníte presunutím rukoväti na zmenu veľkosti alebo nastavovacej rukoväti. Potiahnutím stredu alebo ohraničenia tvaru ho namiesto zmeny veľkosti premiestnite alebo vyberiete pripojený text.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×