Riešenie problémov s inováciou kolekcie lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri inovácii kolekcie lokalít na režim SharePoint Online 2013 sa občas môžu vyskytnúť chyby. Tento článok vám pomôže porozumieť týmto chybám a vyriešiť ich.

Kontrola stavu inovácie a súborov denníka

Indikátory stavu inovácie a súbory denníka by vám mali naznačiť, aká chyba sa vyskytla počas procesu inovácie. Odporúčame vám pozorne skontrolovať všetky chyby v súboroch denníka inovácie. Upozornenia nemusia vždy označovať problém, aj tie však treba skontrolovať a zistiť, či je pravdepodobné, že niektoré z nich spôsobia ešte viac problémov.

  1. Skontrolujte stránku stavu inovácie svojej kolekcie lokalít.

    Na stránke Nastavenie lokality (Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality) kolekcie lokalít kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Inovácia kolekcie lokalít. Na stránke Inovácia kolekcie lokalít kliknite na položku Skontrolovať stav inovácie kolekcie lokalít.

  2. Ak sa stránky nevykresľujú, skontrolujte stránku Nastavenie lokality. Ak stránka Nastavenie lokality funguje a inovácia bola úspešná, je možné, že sa vyskytli problémy s predlohou alebo domovskou stránkou. Ak stránka Nastavenie lokality nefunguje, vyhľadajte informácie o probléme v súbore denníka inovácie kolekcie lokalít.

  3. Skontrolujte súbory denníka inovácie kolekcie lokalít. Denníky inovácie kolekcie lokalít môžete skontrolovať kliknutím na prepojenie na stránke stavu inovácie kolekcie lokalít.

Bežné problémy

Skontrolujte, či niektoré z nasledujúcich problémov nespôsobujú chybu inovácie, upozornenie alebo problém na lokalite.

Otázka: Na stránke sa nezobrazuje ovládací prvok používateľského rozhrania, ktorý na nej predtým bol

Odpoveď: Obnovte stránku na predvolenú verziu.

Vykonanie zmien používateľského rozhrania lokality môže spôsobiť problémy v inováciách lokality. Ak bola stránka prispôsobená umiestnením ovládacieho prvku používateľského rozhrania na neštandardné miesto, ovládací prvok môžete obnoviť obnovením stránky na predvolenú verziu.

Na obnovenie stránky môžete použiť prepojenie Obnoviť podľa definície lokality v časti Akcie lokality na stránke Nastavenie lokality alebo príkaz Obnoviť do šablóny v programe SharePoint Designer 2013.

Otázka: Zobrazenie veľkého zoznamu už nefunguje

Odpoveď: Vytvorte indexované stĺpce, priečinky alebo nové zobrazenia pre veľké zoznamy. Indexovaný stĺpec možno bude potrebné pridať do existujúcich zobrazení.

Ak je zoznam veľmi veľký a používatelia použijú zobrazenie alebo vykonajú dotaz, ktoré prekračujú limity alebo prahové hodnoty obmedzovania, zobrazenie alebo dotaz nebudú povolené. Môžete vytvoriť indexované stĺpce s filtrovanými zobrazeniami, usporiadať položky do priečinkov, nastaviť limit položiek na stránke pre veľké zobrazenie alebo použiť externý zoznam. Ďalšie informácie o obmedzovaní veľkých zoznamov a riešení problémov s veľkými zoznamami nájdete v téme Správa zoznamov a knižníc s mnohými položkami.

Otázka: Vidím chybu o duplicitnom názve typu obsahu

Odpoveď: Premenujte typy obsahu alebo polia, ktoré sú v konflikte s predvolenými názvami.

Vlastné prvky, ako je napríklad typ obsahu, môžu mať občas názov, ktorý je v konflikte s názvom v novej verzii. V súboroch denníka inovácie môžete nájsť napríklad takúto chybu:

Nepodarilo sa aktivovať funkcie kolekcie lokalít na lokalite Adresa URL lokality. Výnimka: Našiel sa duplicitný názov typu obsahu „názov“.

Táto chyba označuje, že na uvedenú lokalitu v SharePointe Online 2010 bol pridaný vlastný typ obsahu. Počas inovácie na SharePoint Online 2013 sa jeho názov dostal do konfliktu s predvoleným typom obsahu s rovnakým názvom. Premenujte vlastný typ obsahu na uvedenej lokalite na iný názov a spustite inováciu znova.

Poznámka: Premenovanie alebo odstránenie typu obsahu môže spôsobiť nefunkčnosť všetkých prispôsobení, ktoré závisia od tohto typu obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v témach Pri kontrole stavu kolekcie lokalít sa našli konfliktné typy obsahu a Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu.

Otázka: Moja lokalita vyzerá škaredo, nespráva sa podľa očakávaní alebo sa zobrazujú chyby skriptu

Odpoveď: Upravte stránku alebo ju obnovte na predvolenú verziu, prípadne odstráňte alebo nahraďte vlastné súbory.

Tieto chyby môže spôsobiť problém s vlastnými alebo vnorenými súbormi JavaScript alebo CSS.

Otázka: Vlastný obsah na mojej lokalite sa prestal zobrazovať alebo nefunguje

Odpoveď: Zmeňte predlohu alebo zmeňte obsah tak, aby nevyžadoval odlišné rozloženia zóny webových častí.

Predloha má možno odlišné rozloženia zóny webových častí a je možné, že obsah už na ňu neodkazuje správne. V krajnom prípade môžete tiež obnoviť stránku na predvolenú verziu. Ak však stránku obnovíte, je možné, že stratíte obsah konkrétnej zóny.

Otázka: Zobrazí sa chyba s informáciami, že ovládací prvok alebo stránka sa nemôže vykresliť

Odpoveď: Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Ak bola pridaná webová časť, ktorá nie je nainštalovaná, kontaktujte správcu nájomníkov a požiadajte ho o jej inštaláciu. V prípade, že ide o webovú časť, ktorá už nie je k dispozícii alebo nie je podporovaná, odstráňte danú webovú časť zo stránky s použitím zobrazenia pre údržbu webových častí. Webovú časť nestačí len zavrieť, treba ju odstrániť.

Ak bola stránka priamo upravená, jej opätovnou úpravou odstráňte ovládací prvok alebo webovú časť, prípadne obnovte stránku na predvolenú verziu.

Je možné, že na stránku bola pridaná webová časť alebo iný ovládací prvok, ktorý nie je nainštalovaný alebo už nie je podporovaný. Buď bola webová časť pridaná do zóny, alebo priamou úpravou stránky bol priamo vnorene pridaný odkaz na ovládací prvok alebo webovú časť (možno na predlohu).

Možno treba aktivovať funkciu SharePointu.

Ďalšie informácie nájdete v témach Povolenie alebo zakázanie funkcií kolekcie lokalít a Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí.

Otázka: Zobrazí sa chyba s informáciami, že nemožno vytvoriť podlokalitu na základe šablóny lokality, pretože šablóna lokality používa verziu 2010 a moja kolekcia lokalít je vo verzii 2013

Odpoveď: Šablónu lokality vytvorte znova vo verzii 2013.

Ak chcete znova vytvoriť šablónu lokality, vytvorte novú podlokalitu na základe verzie 2013, znova ju prispôsobte tak, aby zodpovedala šablóne, ktorú ste mali predtým. Potom prispôsobenú podlokalitu uložte ako šablónu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Inovácia šablón lokality.

Otázka: Môj motív sa nepoužije na stránky na mojej inovovanej lokalite

Odpoveď: Motív vytvorte znova s použitím nových funkcií na vytváranie motívov v SharePointe 2013.

Nástroj na vytváranie motívov v SharePointe 2013 bol úplne prepracovaný tak, aby umožňoval výkonnejšie a flexibilnejšie vytváranie motívov a tiež jednoduchšiu inováciu motívov v budúcnosti. Nepodporuje však inováciu súboru THMX zo SharePointu 2010 na SharePoint 2013.

Na vyriešenie tohto problému je potrebné najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie a potom znova vytvoriť motív s použitím nových funkcií na vytváranie motívov v SharePointe 2013.

Otázka: Moja vlastná značka nemá správny vzhľad alebo na mojej inovovanej lokalite sa vyskytujú problémy

Odpoveď: Vytvorte kolekciu lokalít na hodnotenie a potom znova vytvorte predlohu na lokalite SharePoint 2013.

V záujme podpory nového rýchlejšieho a plynulejšieho používateľského rozhrania v SharePointe 2013 boli vykonané zmeny predvolených predlôh a súborov CSS. Z tohto dôvodu nemožno použiť predlohu vytvorenú v SharePointe 2010 na lokalitu v SharePointe 2013. Pri inovácii lokality SharePoint 2010 na SharePoint 2013 sa však predloha nastaví tak, aby používala predvolenú predlohu v SharePointe 2013. V dôsledku toho sa po inovácii lokalita nezobrazí s vlastnou značkou.

Na vyriešenie tohto problému treba najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie a potom znova vytvoriť predlohu na lokalite SharePoint 2013.

Otázka: Moja inovovaná lokalita sa vôbec nevykresľuje a namiesto toho sa zobrazí neočakávaná chyba s identifikáciou korelácie.

Odpoveď: Je možné, že vaša vlastná značka používa vlastnú predlohu, ktorá obsahuje zástupný symbol vlastného obsahu.

Ak vlastná predloha obsahuje zástupný symbol vlastného obsahu a ak tento zástupný symbol vlastného obsahu obsahujú aj vlastné rozloženia stránky, po inovácii sa môže vyskytnúť chyba, ktorá úplne zabráni vykresleniu domovskej stránky lokality. Namiesto toho sa po inovácii môže zobraziť chybové hlásenie Vyskytla sa neočakávaná chyba.

Otázka: Po kliknutí na tlačidlo slúžiace na vytvorenie lokality na hodnotenie sa zobrazí chybové hlásenie s identifikáciou korelácie.

Odpoveď: SharePoint pridá výraz „-eval“ na koniec URL adresy lokality na hodnotenie, čo môže spôsobiť, že URL adresa presiahne limit počtu znakov.

Ak pridávanie "-eval" spôsobuje URL adresa presiahne limit počtu znakov a zobrazí sa chyba identifikácia korelácie. Dlhé URL môže byť spôsobené hlboko umiestneného priečinka štruktúry a/alebo priečinky a súbory s dlhé názvy. Ak sa zobrazuje toto chybové hlásenie, technickej podpory môžete pracovať s vami identifikácia URL adries, ktoré presahujú limit a kroky na riešenie tohto problému.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×