Riešenie problémov s inštaláciou doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V nasledujúcom zozname sú uvedené niektoré bežné problémy, s ktorými sa môžu stretnúť používatelia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako aj riešenia týchto problémov.

Informácie o vytváraní databázy, SQL Server alebo iných problémoch týkajúcich sa databázy nájdete v téme Riešenie problémov s operáciami databázy v doplnku Business Contact Manager.

Informácie o integrácii s programom účtovné nájdete v Pomocníkovi tohto programu.

Aký problém s inštaláciou chcete vyriešiť?

Licencie a nastavenia správ

Kde nájdem doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook?

Konfigurácia alebo aktivácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný?

Business Contact Manager pre Outlook zobrazenia, ponuky a panely s nástrojmi

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook v inom jazyku

Inovácia z programu Microsoft Office 2003 na systém produktov Office 2007

Inovácia z doplnku Business Contact Manager pre program Outlook 2003 do doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007

Odstránenie alebo odinštalovanie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Hľadáte informácie o doplnku Business Contact Manager pre program Outlook 2003

Ďalšie zdroje informácií

Hlásenia týkajúce sa licencie a nastavenia

Chcem zastaviť Sprievodcu spustením zobrazovaniu každom otvorení programu Outlook

Ak chcete zastaviť zobrazovanie výzvy na konfigurovanie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, môžete tento doplnok odstrániť.

Poznámka: Zmena nastavenia databázy Registry na vypnutie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa už neodporúča.

 • Odstránenie Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

  • V systéme Microsoft Windows XP

   1. Zavrite okno Sprievodcu spustením a potom zavrite program Outlook.

   2. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

   3. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

   4. V zozname Nainštalované programy a aktualizácie kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

   5. Kliknite na položku Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) sa tiež môže zobraziť v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie. Ak chcete uvoľniť miesto na disku, ak ju nepoužívate programami, odstrániť SQL Server 2005 Express.

  • V systéme Windows Vista

   1. Zavrite okno Sprievodcu spustením a potom zavrite program Outlook.

   2. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel,

   3. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a súčasti.

   4. Na stránke Odinštalovať alebo zmeniť program kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

   5. Kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť.

   6. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) sa tiež môže zobraziť v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie. Ak chcete uvoľniť miesto na disku, ak ju nepoužívate programami, odstrániť SQL Server 2005 Express.

    Ak sa Sprievodca spustením sa naďalej zobrazovať po odstránení Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007, nájdete v téme kontaktujte nás o doplnku Business Contact Manager pomocou niektorého z postupov umožniť Microsoft ďalšie informácie o probléme.

Zobrazenie Sprievodcu spustením

Ak ste Sprievodcu spustením vypli odstránením doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zo svojho profilu, použite nasledujúci postup.

Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Prehľad Outlook e-mailových profilov.

 1. Spustite program Outlook.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Konfigurovať doplnok Business Contact Manager.

  Táto možnosť je k dispozícii, ak doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je nainštalovaný v počítači, ale nie je nakonfigurovaný pre váš profil.

  Zobrazí sa Sprievodca spustením.

 3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, či Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook inštaláciu nedokončil, pretože musí byť nainštalovaný program primárne objektovému zostáv.

V niektorých inštanciách už môže byť program Microsoft Office Primary Interop Assemblies nainštalovaný. Ak je to tak, odstráňte program Primary Interop Assemblies a znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

V systéme Windows XP

 1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

 3. V zozname Nainštalované programy kliknite na položku Microsoft Primary Interop Assemblies a potom kliknite na položku Odstrániť.

 4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V systéme Windows Vista

 1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

 3. Kliknite na položku Microsoft Primary Interop Assemblies a potom kliknite na položku Odinštalovať.

 4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Zobrazilo sa hlásenie, že Nastavenie sa nepodarilo nainštalovať požadovaný komponent: Microsoft Office Small Business Connectivity Components

V počítači je nainštalovaná iná verzia súčasti Small Business Connectivity Components, pravdepodobne z verzie beta doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook alebo z programu Microsoft Office Accounting 2007. Odstráňte súčasť Small Business Connectivity a potom skúste znova nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 • V systéme Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

  3. V zozname Nainštalované programy kliknite na položku Microsoft Office Small Business Connectivity Components a potom kliknite potom na položku Odstrániť.

  4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

 • V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

  3. Kliknite na položku Microsoft Office Small Business Connectivity Components a potom kliknite na položku Odinštalovať.

  4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Nastavenie sa nepodarilo nainštalovať požadovaný komponent. Microsoft SQL Server 2005

Tento problém sa niekedy vyskytne, ak jednotka, na ktorú sa bude inštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je skomprimovaná alebo zašifrovaná.

Zrušte kompresiu alebo odstráňte šifrovanie priečinka, do ktorého sa bude inštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, a potom skúste znova nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Vypnutie kompresie priečinka

 • V systéme Windows XP

  1. Kliknite na položku Tento počítač.

  2. Dvakrát kliknite na jednotku alebo priečinok.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kam chcete nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

   Toto je zvyčajne C:\Documents and Settings\ [meno] Settings\Application Data\Microsoft\Business Manager\ kontakt, kde je meno používateľa meno používateľa.

  4. Kliknite na položku Vlastnosti.

  5. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Spresniť.

  6. Zrušte začiarknutie políčka Ušetriť miesto na disku kompresiou tejto jednotky a kliknite na tlačidlo OK.

 • V systéme Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

  2. V okne Počítač kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, na ktorú sa má nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Na karte Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Ušetriť miesto na disku kompresiou tejto jednotky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dešifrovanie priečinka

 • Windows XP alebo Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač, ak ide o systém Windows XP, alebo na položku Počítač, ak ide o systém Windows Vista.

  2. Dvakrát kliknite na jednotku, na ktorú chcete nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kam chcete nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. a potom kliknite na položkuVlastnosti. (Priečinok je zvyčajne C:\Program Files\.)

  4. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Spresniť.

  5. Zrušte začiarknutie políčka Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov a kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa problém neodstráni dekompresiou priečinka alebo odstránením šifrovania, skúste sa obrátiť na diskusnú skupinu doplnku Business Contact Manager pre Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo hovoriť s technickej podpory, nájdete pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality. Môžu účtovať poplatky.

Zobrazilo sa hlásenie s informáciou, že Inštalátor zistil problém.

Zlyhala inštalácia služby SQL Server alebo určitej súčasti. Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nebude pracovať bez služby SQL Server alebo bez súčasti, ktorá je uvedená v príslušnom hlásení.

Ak inštalácia služby SQL Server zlyhala a v hlásení je k dispozícii tlačidlo Odoslať správu o chybe, kliknutím naň odošlite spoločnosti Microsoft vytvorený súbor denníka. Súbory denníkov pomáhajú spoločnosti Microsoft pri diagnostike problémov.

AK chýba určitá súčasť, v počítači sú nainštalované súčasti starých alebo predbežných verzií služby SQL Server. Existujúca verzia bráni inštalácii novších súčastí. Ak chcete odstrániť staršiu súčasť, použite nasledujúci postup.

 • V systéme Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

  3. V zozname Nainštalované programy kliknite na názvy položiek, ktoré vo svojom názve obsahujú reťazec SQL, alebo kliknite na súčasť uvedenú v hlásení a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Opakovaním predchádzajúceho kroku odstráňte všetky položky, ktoré obsahujú vo svojom názve reťazec SQL.

  4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

 • V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

  3. Kliknite na názvy položiek, ktoré vo svojom názve obsahujú reťazec SQL, alebo kliknite na súčasť uvedenú v hlásení a potom kliknite na položku Odinštalovať.

   Opakovaním predchádzajúceho kroku odstráňte všetky položky, ktoré obsahujú vo svojom názve reťazec SQL.

  4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Zobrazila sa hlásenie s informáciou tohto nastavenia sa nepodarilo nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007

Ak chcete získať ďalšie informácie o probléme s inštaláciou, vyskúšajte nasledujúce postupy.

 1. Kontrola súborov denníka

  Skontrolujte v súhrnnom súbore denníka aplikácie Microsoft SQL Server 2005, či sa pri inštalácii služby SQL Server 2005 Express Edition nevyskytla chyba. Skontrolujte súbory denníka MBSSetup, pretože môžu obsahovať ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov s inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ďalších súčastí.

  1. Súborov denníka SQL servera

   Súhrnný súbor denníka služby SQL Server sa nachádza v nasledujúcom priečinku: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Ak sa vyskytla chyba, v súhrnnom denníku je uvedené, ktorý súbor denníka obsahuje ďalšie informácie o chybe. Skontrolujte súbor denníka, na ktorý odkazuje súhrnný súbor denníka.

  2. Súbory denníka MBSSetup

   1. Kliknite na tlačidlo Štart.

   2. Do poľa Vyhľadať zadajte reťazec %temp% a potom stlačte kláves ENTER.

   3. V priečinku Temp dvojitým kliknutím otvorte každý súbor, ktorý začína reťazcom MBSsetup.

   4. Pozrite si všetky súbory a hľadajte v nich kódy chýb.

    Hodnota nula (0) označuje úspešné dokončenie aktivity zaznamenanej v denníku.

  3. Ak potrebujete pomoc pri odstraňovaní problému s inštaláciou, obráťte sa na diskusnú skupinu doplnku Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

  4. Ak súbory denníka neobsahujú žiadne chyby ani kódy chýb, skúste spustiť službu SQL manuálne. Informácie o tom, ako spustiť službu SQL, sú uvedené v nasledujúcej časti.

 2. Manuálne spustiť službu SQL

  1. Kliknite na tlačidlo Štart.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

   • V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

   • V systéme Windows Vista kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

  3. Kliknite na položku Služby a aplikácie.

  4. Dvakrát kliknite na položku Služby.

  5. V okne Služby kliknite na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. V stĺpci Stav skontrolujte, či nie je spustená služba SQL Server (MSSMLBIZ).

  7. Kliknite na položku Reštartovať službu.

  8. Zavrite okno Správa počítača a potom spustite program Outlook.

   Ak sa služba SQL nespustí, skontrolujte informácie v denníku udalostí v okne Zobrazovač udalostí.

 3. Skontrolujte denníky udalostí v okne Zobrazovač udalostí informácie.

  1. Použite jeden z nasledovných postupov:

   • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.

   • V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na ľubovoľné miesto v poli Vyhľadať.

  2. Zadajte reťazec eventvwr a stlačte kláves ENTER.

  3. Kliknite na položku Denníky služieb a aplikácií

  4. Kliknite na denník obsahujúci udalosti a potom na table Akcie kliknite na položku Otvoriť.

  5. Kliknutím otvorte ľubovoľné upozornenia alebo chyby.

  6. Kliknutím na kartu Podrobnosti zobrazte informácie o udalosti.

  7. Na table Akcie kliknite na položku Kopírovať a potom kliknite na položku Kopírovať podrobnosti ako text.

  8. Ak potrebujete pomoc pri dešifrovaní problému, odošlite podrobnosti z denníka Zobrazovača udalostí do diskusnej skupiny doplnku Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

 4. Odstráňte Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003, a potom skúste nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  1. V systéme Microsoft Windows XP

   1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

   2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

   3. V zozname Nainštalované programy kliknite na softvér, ktorý chcete odstrániť:

    • Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007,

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 alebo Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, s ktorou sa odstráni aj doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

   4. Kliknite na položku Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

    Poznámka: Neodstraňujte Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  2. V systéme Windows Vista

   1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel,

   2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

   3. Na stránke Odinštalovať alebo zmeniť program kliknite na softvér, ktorý chcete odstrániť:

    • Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007,

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 alebo Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, s ktorou sa odstráni aj doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

   4. Kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť.

   5. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

    Poznámka: Neodstraňujte Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 5. Odstráňte kľúč databázy registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM a potom nainštalujte Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  • Dôležité: Úpravou databázy registry je pokročilých úlohy, ktoré je zvyčajne vykonal správca.

   1. Použite jeden z nasledovných postupov:

    • V systéme Windows XP

     1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť,

     2. Do poľa Otvoriť zadajte hodnotu regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

    • V systéme Windows Vista

     1. Kliknite na tlačidlo Štart.

     2. Do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.

   2. Dvakrát kliknite na nasledujúce kľúče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE,

    • SOFTWARE,

    • Microsoft.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Business Solutions eCRM a potom kliknite na položku Odstrániť.

   4. Reštartujte počítač.

   5. Spustite program Outlook.

 6. Vytvoriť nový profil programu Outlook, ak chcete zobraziť, ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook bude začínať nový profil.

  Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Prehľad Outlook e-mailových profilov.

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Používateľské kontá a potom kliknite na položku Pošta.

  3. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.

  4. Kliknite na položku Ponúkať výber profilu.

  5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  6. Napíšte názov profilu a kliknite na tlačidlo OK.

  7. Podľa pokynov na obrazovke pridajte e-mailové konto, ktoré chcete používať vo svojom profile.

  8. Reštartujte program Outlook a potom kliknite na nový profil.

  9. Ak sa otvorí Sprievodca spustením doplnku Business Contact Manager for Outlook, zrušte sprievodcu a potom zatvorte program Outlook.

  10. Odstráňte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook z iného profilu.

   Ako?

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel,

   2. Kliknite na položku Používateľské kontá a potom kliknite na položku Pošta.

   3. Kliknite na položku Súbory s údajmi.

    Ak existuje viac ako jeden profil nastavenie na počítači, odstráňte doplnok Business Contact Manager z každý profil.

   4. Kliknite na položku Business Contact Manager a potom kliknite na položku Odstrániť.

   5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  11. Reštartujte program Outlook.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že nemám platnú licenciu na používanie Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Ak používate skúšobnú verziu balíka Office 2007, pravdepodobne uplynula časové obdobie skúšobnej verzie. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Kde nájdem doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook?

Panel s ponukami programu Outlook obsahuje Doplnku Business Contact Manager, ak je nainštalovaný a nakonfigurovaný alebo aktivovaný.

Ktoré verzie balíka Office 2007 zahŕňajú Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ?

Inštalačný disk CD pre Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je druhé CD, CD2. Je súčasťou nasledujúce balíky Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Poznámka: Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nie je súčasťou balíka Microsoft Office Professional Plus 2007.

Skúšobné verzie Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Small Business 2007, ktoré zahŕňajú Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, sú k dispozícii na Online webovej lokality Microsoft Office. Vyhľadajte druhý odkaz na inštaláciu skúšobnej verzie služieb Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Poznámka: Program Outlook 2007 musí byť nainštalovaný pred inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007. Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 v prostredí s programom Outlook 2003 nie je podporovaná.

Na začiatok stránky

Konfigurácia alebo aktivácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

V ponuke Pomocník nevidím Konfigurácia doplnku Business Contact Manager.

Skontrolovali ste, že doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je nainštalovaný?

Ak je nainštalovaný, je možné, že súčasť doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ktorá zobrazuje príkaz Konfigurovať doplnok Business Contact Manager, je vypnutá. Ak chcete zobraziť tento príkaz, použite nasledujúci postup:

 1. V ponuke Nástroje programu Outlook kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Doplnky.

 3. V poli Spravovať sa zobrazuje položka Doplnky COM. Kliknite na tlačidlo Prejsť.

 4. V zozname Dostupné doplnky začiarknite políčko doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Skontrolujte, či sa v ponuke Pomocník nachádza príkaz Konfigurovať doplnok Business Contact Manager.

  Poznámka: Program Outlook 2007 musí byť nainštalovaný pred inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007. Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 v prostredí s programom Outlook 2003 nie je podporovaná.

Na začiatok stránky

Je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný?

Panel s ponukami programu Outlook obsahuje Doplnku Business Contact Manager, ak je nainštalovaný a nakonfigurovaný alebo aktivovaný.

Neviem presne, ak je nainštalovaná Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

 1. Skontrolujte, či je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný.

  Ako?

  Microsoft Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom znova kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

  3. Skontrolujte, či sa v zozname Nainštalované programy nachádza položka Business Contact Manager for Outlook 2007.

  V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V dialógovom okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti.

  3. Skontrolujte, či sa na stránke Odinštalovanie alebo zmena programu nachádza položka Business Contact Manager pre program Outlook 2007.

 2. Ak sa doplnok Business Contact Manager pre program Outlook 2007 nezobrazuje v zozname nainštalovaných programov, postupujte nasledovne:

  1. Ak máte disk CD doplnku Business Contact Manager pre program Outlook 2007, nainštalujte softvér z tohto disku CD.

  2. Ak ste nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zakúpili spolu s počítačom (a preto disk CD nevlastníte), musíte nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook aktivovať.

   Ako?

   1. V ponuke Pomocník programu Outlook kliknite na položku Konfigurovať doplnok Business Contact Manager.

    Zobrazí sa Sprievodca spustením.

   2. Ak chcete aktivovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je v ponuke programy, ale to nezobrazuje v programe Outlook

Ak ste doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook získali pri kúpe počítača, musíte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nakonfigurovať.

Ako?

 • V ponuke Pomocník programu Outlook kliknite na položku Konfigurovať doplnok Business Contact Manager a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu spustením.

Na začiatok stránky

Zobrazenia, ponuky a panely s nástrojmi doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Pri inštalácii Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, zmeniť môj Outlook ponuky, príkazov a priečinkov

Pri pokuse o inštaláciu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, priečinok Business Contact Manager je automaticky nastaviť, napríklad s podpriečinky pre zákazníka, Obchodného kontaktu, príležitosti, Marketingovej kampane alebo Obchodnom projekte.

Ponuku Doplnku Business Contact Manager sa pridá na panel s ponukami a Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook príkazy sú pridané do ponuky súbor .

Panel s nástrojmi Business Contact Manager sa spolu s klávesovými skratkami pridá do často používaných priečinkov a úloh.

Neviem Zobraziť na Navigačnej table

Ak chcete zobraziť na Navigačnej table kliknite v ponuke Zobraziť, ukážte na Navigačnej table a potom kliknite na položku normálne alebo zbalené.

Ak chcete navigačnú tablu zatvoriť, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Navigačná tabla a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

Neviem Zobraziť priečinok Business Contact Manager

Otvorenie zoznamu priečinkov

 1. V ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov.

 2. V zozname priečinkov Nájdite Doplnku Business Contact Manager priečinok, ktorý sa nachádza v časti Osobné priečinky v programe Outlook.

Neviem Zobraziť panel s nástrojmi Doplnku Business Contact Manager

Panel s nástrojmi Business Contact Manager sa v programe Outlook zobrazuje, ak je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný a aktivovaný.

 1. Skontrolujte, či je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný.

  Ako?

  Microsoft Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

  3. Skontrolujte, či sa v zozname Nainštalované programy nachádza položka Business Contact Manager for Outlook 2007.

  V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V dialógovom okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti.

  3. Skontrolujte, či sa na stránke Odinštalovanie alebo zmena programu nachádza položka Business Contact Manager pre program Outlook 2007.

 2. Ak sa doplnok Business Contact Manager pre program Outlook 2007 nezobrazuje v zozname nainštalovaných programov, postupujte nasledovne:

  1. Ak máte disk CD s doplnkom Business Contact Manager for program Outlook 2007, nainštalujte ho z tohto disku CD.

  2. Ak ste doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zakúpili spolu s počítačom (a preto disk CD nevlastníte), musíte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook aktivovať.

   Ako?

   • V ponuke Pomocník programu Outlook kliknite na položku Konfigurovať doplnok Business Contact Manager a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu spustením.

Na začiatok stránky

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook v inom jazyku

V jazyku, ktorý je odlišný od jazyka vybratého pre ostatné programy balíka Office inštalujete do verzie Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Odporúčaným riešením je nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook v rovnakom jazyku, ako je ten, ktorý je vybratý pre ostatné programy balíka Office.

Ak toto riešenie nie je možné, použite nasledujúci postup:

 • Ak je v počítači spustený systém Windows XP, pred inštaláciou verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook v inom jazyku sa prihláste ako správca.

 • Ak je v počítači spustený systém Windows Vista, pri inštalácii doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu alebo názov programu a vyberte položku Spustiť ako správca.

Ak inštalujete program ako správca, máte možnosť nainštalovať inú jazykovú verziu.

Na začiatok stránky

Inovácia z balíka Microsoft Office 2003 na systém produktov Office 2007

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ponuky a príkazy zmizol z programu Outlook, po inovácii balíka Microsoft Office 2003 na systém produktov Office 2007.

V počítači je nainštalovaný doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003. Táto verzia nie je kompatibilná s programom Outlook 2007. Ak chcete získať prístup k databáze doplnku Business Contact Manager, nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vo verzii 2007.

Sprievodca spustením doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 odstráni doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 za vás.

Inštalačný disk CD pre Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou nasledujúce balíky Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Poznámka: Pred inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 zatvorte program Outlook.

Informácie v databáze doplnku Business Contact Manager zostávajú nedotknuté. Pri najbližšom spustení programu Outlook po inštalácii doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 Sprievodca spustením presunie alebo migruje staršiu databázu do novej.

Na začiatok stránky

Inovácia z verzie Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 na verziu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007

Pokúšam sa inovovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 na Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007, ale inštalačný program sa zastaví pred dokončením.

Inštalačný program doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 automaticky odstráni doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003, vykoná aktualizáciu profilu programu Outlook a ak počas inštalácie nie je spustený program Outlook, nainštaluje doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Ak sa inštalácia nedokončí, skúste použiť nasledujúci postup a potom znova spustite inštaláciu:

 • Zatvorte program Outlook vrátane všetkých pripomenutí a vypnite alebo odpojte aj všetky mobilné zariadenia, ktoré sa synchronizujú s programom Outlook.

 • Odstráňte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 pomocou funkcie Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládací panel.

  Ako?

  1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. Kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 a potom na tlačidlo Odstrániť.

 • Dôležité: Nasledujúci krok vyžaduje, aby ste upravte databázu registry, čiže pokročilých úlohy. Odporúča sa, že úlohu vykonal správca. Ďalšie informácie o databázu registry, nájdete v pomoci a technickej podpory.

  Odstráňte kľúč databázy Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Ako?

  1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.

  2. Do poľa Otvoriť zadajte hodnotu regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Dvakrát kliknite na nasledujúce kľúče:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE,

   • SOFTWARE,

   • Microsoft.

  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Business Solutions eCRM a potom kliknite na položku Odstrániť.

Môžem inovovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 na Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007, ale nevidím Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ponúk

Inštalačný program neodstránil staré súbory s údajmi doplnku Business Contact Manager z profilu programu Outlook, takže je potrebné odstrániť ich manuálne. Po otvorení programu Outlook bude tiež potrebné manuálne otvoriť Sprievodcu spustením a nakonfigurovať doplnok Business Contact Manager.

Ak chcete odstrániť súbor s údajmi, použite nasledujúci postup:

Údaje doplnku Business Contact Manager zostanú nedotknuté. Odstránením súboru s údajmi sa neodstránia údaje doplnku Business Contact Manager.

 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pošta.

 3. Kliknite na položku Súbory s údajmi.

  Ak existuje viac ako jeden profil nastavenie na počítači, odstráňte doplnok Business Contact Manager z každého profilu.

 4. Kliknite na položku Business Contact Manager a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak chcete otvoriť Sprievodcu spustením, použite nasledujúci postup:

 1. Spustite program Outlook.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Konfigurovať doplnok Business Contact Manager.

  Zobrazí sa Sprievodca spustením.

 3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Zobrazuje sa správa, migrácia databázy bola neúspešná po výbere existujúcej databázy

Skúste databázu znova použiť kliknutím na položku Vybrať existujúcu databázu v Sprievodcovi spustením.

Ak sa bude hlásenie Migrácia databázy bola neúspešná naďalej zobrazovať, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 1. Odinštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

  3. Kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook 2007 a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 2. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

 3. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Select a database a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Exportujte všetky informácie v databáze doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

  Ako?

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a exportovať a potom kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook.

  2. Kliknite na položku Exportovať súbor.

  3. Kliknite na položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodstráni, ak sú zahrnuté v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie.

 5. Nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 6. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vytvoriť novú databázu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 7. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a exportovať a potom kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook.

 8. Kliknite na položku Importovať súbor.

 9. Kliknite na položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na začiatok stránky

Odstránenie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Chcem odstrániť, odinštalovanie alebo vypnutie Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete vypnúť tak, že ho odinštalujete.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Systém Microsoft Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. V zozname Nainštalované programy a aktualizácie kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  4. Kliknite na položku Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) sa tiež môže zobraziť v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie. Ak chcete uvoľniť miesto na disku, ak ju nepoužívate programami, odstrániť SQL Server 2005 Express.

 • V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel,

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a súčasti.

  3. Na stránke Odinštalovať alebo zmeniť program kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  4. Kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť.

  5. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) sa tiež môže zobraziť v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie. Ak chcete uvoľniť miesto na disku, ak ju nepoužívate programami, odstrániť SQL Server 2005 Express.

Chcem odstrániť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook tak, že môžem nainštalovať alebo preinštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 • V systéme Microsoft Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. V zozname Nainštalované programy a aktualizácie kliknite na softvér, ktorý chcete odstrániť:

   • Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007,

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 alebo Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, s ktorou sa odstráni aj doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

  4. Kliknite na položku Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodstráni, ak sú zahrnuté v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie.

  5. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 • V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel,

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a súčasti.

  3. Na stránke Odinštalovať alebo zmeniť program kliknite na softvér, ktorý chcete odstrániť:

   • Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007,

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 alebo Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, s ktorou sa odstráni aj doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

  4. Kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť.

  5. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodstráni, ak sú zahrnuté v zozname doplnku Business Contact Manager pre Outlook 2007 súčasti na odstránenie.

  6. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

Niekedy sa stáva, že doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 sa nepreinštaluje. Ak sa to stane, použite nasledujúci postup na odstránenie kľúča databázy Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM, reštart počítača a opätovné spustenie programu Outlook.

Ako?

 • Dôležité: Úpravou databázy registry je pokročilých úlohy, ktoré je zvyčajne vykonal správca. Ďalšie informácie o databázu registry, nájdete v pomoci a technickej podpory.

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť,

   2. Do poľa Otvoriť zadajte hodnotu regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

   3. Dvakrát kliknite na nasledujúce kľúče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE,

    • SOFTWARE,

    • Microsoft.

   4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Business Solutions eCRM a potom kliknite na položku Odstrániť.

   5. Reštartujte počítač.

   6. Spustite program Outlook.

  • V systéme Windows Vista

   1. Kliknite na tlačidlo Štart.

   2. Do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit.

   3. Dvakrát kliknite na nasledujúce kľúče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE,

    • SOFTWARE,

    • Microsoft.

   4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Business Solutions eCRM a potom kliknite na položku Odstrániť.

   5. Reštartujte počítač.

   6. Spustite program Outlook.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie informácii o doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003

Hľadám informácie o Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003

Informácie o Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003 nájdete v téme Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre program Outlook 2003.

Poznámka: Program Outlook 2007 musí byť nainštalovaný pred inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007. Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 v prostredí s programom Outlook 2003 nie je podporovaná.

Na začiatok stránky

Ďalšie zdroje informácií

Nezabudnite tiež skontrolovať doplnku Business Contact Manager for Outlook tímovom blogu (http://blogs.msdn.com/bcm) informácie o doplnku Business Contact Manager.

Navštívte diskusnú skupinu produktu Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) a získajte pomoc od iných používateľov.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo hovoriť s technickej podpory, nájdete pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality. Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×