Riešenie problémov s balíkom obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365

Poznámka: Toto je dokumentácia predbežnej verzie verejnej ukážky a v budúcich vydaniach sa môže meniť.

Prezrite si nasledovný zoznam chybových hlásení a získajte pomoc s riešením bežných problémov týkajúcich sa balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365.

Vašu žiadosť nemôžeme spracovať. Je potrebné, aby ste sa k týmto údajom najskôr prihlásili z portálu na správu služieb Office 365

Kód chyby : 422

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: Pred pripojením sa k balíku obsahu je potrebné prihlásiť sa na odber údajov z Centra spravovania služieb Office 365. Ak najskôr nevykonáte tento krok, nebude možné pripojiť sa k balíku obsahu, a to ani v prípade, že poskytnete svoje ID nájomníka služieb Office 365.

Oprava tejto chyby: Ak sa chcete prihlásiť na odber údajov prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 >Zostavy >Používanie a vyhľadajte na stránke hlavnej tabule dlaždicu Prijatie služieb Office 365. Vyberte tlačidlo Začíname, na otvorenej table Zostavy zapnite nastavenie Poskytnite údaje pre balík obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365 pre Power BI a potom použite tlačidlo Uložiť.

Spracovávame vaše údaje

Miesto zobrazenia hlásenia: Na dlaždici Prijatie služieb Office 365 na tabuli Používanie v Centre spravovania služieb Office 365.

Príčina: Keď udelíte explicitný súhlas so zobrazovaním údajov v balíku obsahu z portálu správy služieb Office 365, systém Office 365 začne generovať údaje o histórii používania vašej organizácie. V závislosti od veľkosti vášho nájomníka by tento krok mal trvať od 2 do 48 hodín.

Riešenie tohto problému: Buďte trpezlivý. Ak sa však hlásenie ani po 3 dňoch nezmení na Vaše údaje sú pripravené, obráťte sa na oddelenie podpory pre Office 365 for business.

Vaša požiadavka sa momentálne nedá spracovať. Stále pripravujeme údaje pre vašu organizáciu

Kód chyby: 423

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: Keď udelíte explicitný súhlas so zobrazovaním údajov v balíku obsahu z portálu správy služieb Office 365, systém Office 365 začne generovať údaje o histórii používania vašej organizácie. V závislosti od veľkosti vášho nájomníka by tento krok mal trvať od 2 do 48 hodín.

Riešenie tohto problému: Buďte trpezlivý. Ak sa však hlásenie ani po 3 dňoch od iniciácie nezmení na Vaše údaje sú pripravené, obráťte sa na oddelenie podpory pre Office 365 for business.

Formát poskytnutého ID nájomníka nie je v správnom formáte

Kód chyby: 400

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: ID nájomníka je identifikáciou guid a musí byť vo formáte xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Ak do poľa na zadanie nájomníka zadáte iný reťazec, zobrazí sa chybové hlásenie.

Oprava tejto chyby: Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 >Zostavy >Používanie a vyhľadajte na stránke hlavnej tabule dlaždicu Prijatie služieb Office 365. ID nájomníka je uvedené na dlaždici. Môžete ho odtiaľto skopírovať a prilepiť ho do dialógového okna na pripojenie sa k balíku obsahu.

Náš systém nerozpoznal poskytnuté ID nájomníka

Kód chyby: 404

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: Poskytnuté ID nájomníka je neplatné alebo neexistuje.

Oprava tejto chyby: Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 >Zostavy >Používanie a vyhľadajte na stránke hlavnej tabule dlaždicu Prijatie služieb Office 365. ID nájomníka je uvedené na dlaždici. Môžete ho odtiaľto skopírovať a prilepiť ho do dialógového okna na pripojenie sa k balíku obsahu.

Znova zadajte svoje poverenia na prihlásenie do služby Power BI

Kód chyby: 302

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: Kód oprávnenia zlyhal a môže sa požadovať, aby ste opätovne zadali svoje poverenia.

Oprava tejto chyby: Odhláste sa zo služby Power BI a potom sa znova prihláste.

Nemáte správne oprávnenie na prístup k týmto údajom. Ak chcete získať prístup k údajom z tejto služby, musíte byť globálnym správcom alebo ktorýmkoľvek z produktových správcov

Kód chyby: 403

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365 alebo keď sa priamo volá rozhraniam API na vytváranie zostáv služieb Office 365.

Príčina: Kód oprávnenia zlyhal, pretože používateľ, ktorý sa pokúsil pripojiť k balíku obsahu nemá potrebnú úroveň oprávnenie na prístup k údajom.

Oprava tejto chyby: Ak sa chcete pripojiť k balíku obsahu, poskytnite poverenia používateľa, ktorý je globálnym správcom, správcom služieb Exchange, správcom Skypu for Business alebo správcom SharePointu. Ďalšie informácie nájdete v článku Roly správcu v službách Office 365.

Obnovenie zlyhalo

Miesto zobrazenia hlásenia: E-mail od služby Power BI alebo stav o zlyhaní v histórii obnovení.

Príčina: Niekedy môže dôjsť k tomu, že poverenia používateľa, ktorý sa pripojil k balíku obsahu, sa obnovia, no neaktualizujú sa v nastaveniach pripojenia balíka obsahu. Dôsledkom toho sa používateľovi zobrazujú chyby o zlyhaní obnovenia.

Oprava tejto chyby: V službe Power BI vyhľadajte množinu údajov zodpovedajúci tabuli Prijatie služieb Office 365 (Office 365 Adoption_preview.pbix), vyberte položku Naplánovať obnovenie a poskytnite svoje poverenia správcu služieb Office 365.

Poverenia zdroja údajov sa nepodarilo aktualizovať

Kód chyby: 400

Miesto zobrazenia hlásenia: V službe Power BI, keď sa pripájate k balíku obsahu verejnej ukážky s údajmi o prijatí služieb Office 365.

Príčina: Niektorým používateľom, ktorí vynútene používajú viacfaktorové overovanie (MFA), sa pri pripájaní k balíku obsahu môže zobrazovať chyba s kódom 400. Toto je v súčasnosti známy problém a ovplyvňuje len pripájanie.

Riešenie tohto problému: Pripojte sa pomocou poverení, ktoré nevyužívajú vynútené viacfaktorové overovanie (MFA).

Globálny správca má možnosť MFA zapnúť alebo vypnúť. Inštrukcie nájdete v článku Nastavenie viacfaktorového overovania pre používateľov služieb Office 365.

Súvisiace témy

Balík obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Povolenie balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365 pre Power BI
Práca so zostavami v balíku obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Prispôsobenie balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Aktívny používateľ v zostavách používania služieb Office 365
Údajový model balíka obsahu s údajmi o prijatí

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×