Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre iOS

Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre iOS

Ľutujeme, že máte problémy s mobilnou aplikáciou OneDrive pre iOS. Pomôžeme vám problém vyriešiť čo najskôr.

V prípade akýchkoľvek problémov s mobilnou synchronizáciou, zdieľaním a nahrávaním vo OneDrive skontrolujte, či ste pripojení na internet. V závislosti od nastavenia vášho zariadenia alebo od vášho balíka mobilných dát môžu niektoré aplikácie a funkcie fungovať iba pri pripojení prostredníctvom Wi-Fi.

Ak nefunguje automatické nahrávanie z fotoaparátu alebo sa nahrajú iba niektoré obrázky, postupujte takto:

 1. Pri aktualizácii nahrávania z fotoaparátu nechajte aplikáciu OneDrive otvorenú – iOS zabraňuje niektorým aplikáciám v synchronizácii na pozadí.

 2. Ak nie ste pripojení k Wi-Fi, skontrolujte, či nemáte vypnuté nastavenia mobilnej aplikácie OneDrive pre nahrávanie z fotoaparátu cez pripojenia účtované podľa objemu údajov.

 3. Vypnite nahrávanie z fotoaparátu v nastavení aplikácie OneDrive (postup nájdete v sprievodcovi na používanie OneDrivu pre iOS).

 4. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive a premenujte priečinok Z fotoaparátu. (Nájdite ho pomocou vyhľadávania.)

 5. Zapnite nahrávanie z fotoaparátu.

  Znova sa spustí nahrávanie všetkých obrázkov z fotoaparátu z mobilného zariadenia do cloudu. Pred týmto postupom skontrolujte, či máte dostatočné pripojenie.

  Tipy: 

  • OneDrive nedokáže nahrať fotografie optimalizované pre iCloud. Optimalizáciu môžete vypnúť ťuknutím na položky Nastavenia > iCloud > Fotografie a zrušením začiarknutia políčka Optimalizovať ukladací priestor.

  • Zapnutím nastavení polohy môžete pomôcť synchronizácii fotografií z fotoaparátu. Ťuknite na položky Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > OneDrive > Vždy.

Ak spustenie nahrávania z fotoaparátu alebo vyhľadanie fotografií trvá príliš dlho a nezobrazuje sa žiadne chybové hlásenie, možno máte uložených príliš veľa fotografií z fotoaparátu.

Poznámka: Oneskorenie sa môže ešte viac predĺžiť, ak máte na fotografiách rozpoznávanie tváre a údaje o polohe. Nahrávanie môže byť pomalšie aj vtedy, ak internetové pripojenie uprednostňuje sťahovanie pred nahrávaním.

Problém môžete vyriešiť takto:

 1. Znížte počet fotografií z fotoaparátu presunutím niektorých fotografií do iného priečinka.

 2. V nastaveniach fotografií a obrázkov systému iOS vypnite optimalizáciu ukladacieho priestoru.

 3. Ponechajte OneDrive spustený počas noci, aby sa nahrávanie mohlo dokončiť. Pri veľkých množstvách údajov, najmä ak sa pripájate aj do služby iCloud, môže proces nahrávania trvať dlhšie. Odhlásením ani opätovnou inštaláciou aplikácie ho neurýchlite. Po vykonaní týchto krokov sa proces spustí znova.

So systémom iOS 11 zaviedla spoločnosť Apple nové formáty obrázkov a videí, ktoré s mnohými zariadeniami a službami nie sú kompatibilné. Povolením aktualizácií zaistite pravidelnú aktualizáciu aplikácie OneDrive. Ťuknite na položky Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie apl. na pozadí.

Ak chcete svoje videá vrátiť do štandardného formátu, postupujte takto:

 1. Prejdite do časti Nastavenia systému iOS.

 2. Ťuknite na položku Kamera.

 3. Ťuknite na položku Formáty.

 4. Vyberte položku Najkompatibilnejší.

Takto dosiahnete, že každé video, ktoré odteraz nahráte, sa všade prehrá správne. Nezabúdame však ani na videá nahraté v novom formáte. Kým pracujeme na aktualizácii OneDrivu, tieto videá môžete prehrávať nasledujúcim spôsobom:

 1. Vyhľadajte video vo OneDrive.

 2. Ťuknite na video.

 3. Ťuknite na príkaz Offline v pravom hornom rohu (oblak s ikonou sťahovania).

 4. Po sprístupnení videa offline ho budete môcť prehrať.

Ak nefunguje synchronizácia, OneDrive sa nespúšťa alebo zlyháva, vyskúšajte OneDrive preinštalovať:

 1. Odinštalujte aplikáciu OneDrive stlačením a podržaním ikony aplikácie OneDrive. Ťuknite na položku X v rohu a potom v potvrdzujúcom hlásení potvrďte odstránenie.

 2. Vykonajte mäkký reset súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Spať/ZobudiťDomov minimálne na 10 sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple. Po zobrazení loga Apple môžete obe tlačidlá uvoľniť.

 3. Opätovne nainštalujte aplikáciu OneDrive z obchodu App Store.

 4. Povolením aktualizácií zaistite pravidelnú aktualizáciu OneDrivu. Ťuknite na položky Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie apl. na pozadí.

Pomôcť môže zapnutie lokalizačných služieb pre OneDrive, najmä počas synchronizácie na pozadí. Lokalizačné služby môžete zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na položky Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

Súbor môže byť otvorený v inej aplikácii. Uložte všetky zmeny v súbore, zavrite aplikáciu a potom skúste súbor znova nahrať.

Názov súboru (vrátane cesty) je príliš dlhý. Názov súboru spolu s cestou nesmie obsahovať viac ako 442 znakov. Skráťte názov súboru alebo názov podpriečinkov vo OneDrive alebo vyberte podpriečinok, ktorý je bližšie k priečinku najvyššej úrovne, a potom skúste súbor znova nahrať.

Súbor bol možno pred pokusom o nahratie premiestnený, premenovaný alebo odstránený. Vyhľadajte súbor a potom sa ho pokúste znova nahrať.

Tip: Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak ste po automatickom nahratí súbor v počítači premiestnili.

Súbor sa nenahrá, ak sa nezmestí do dostupného ukladacieho priestoru vo OneDrive. Ak chcete zobraziť zostávajúce voľné miesto alebo získať viac ukladacieho priestoru, prejdite na stránku ukladacieho priestoru online.

Premenujte súbor, ktorý chcete nahrať.

Názov súboru obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené. Zmeňte jeho názov tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, nekončil sa bodkou ani neobsahoval tieto znaky: / \ < >: * "? |

Tieto názvy nie sú pre súbory ani priečinky povolené: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Používanie OneDrivu v systéme iOS

Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive

Riešenie problémov s nahrávaním súborov na webovej lokalite OneDrive

Ďalšie riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

V mobilnej aplikácii OneDrive môžete získať pomoc alebo zdieľať pripomienky po zatrasení zariadením. Pomoc získate aj odoslaním e-mailu tímu podpory pre OneDrive.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×