Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre Android

Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre Android

Ľutujeme, že máte problémy s mobilnou aplikáciou OneDrive pre Android. Pomôžeme vám problém vyriešiť čo najskôr.

V prípade akýchkoľvek problémov s mobilnou synchronizáciou, zdieľaním a nahrávaním vo OneDrive skontrolujte, či ste pripojení na internet. V závislosti od nastavenia vášho zariadenia alebo od vášho balíka mobilných dát môžu niektoré aplikácie a funkcie fungovať iba pri pripojení prostredníctvom Wi-Fi.

Ak nefunguje automatické nahrávanie z fotoaparátu alebo sa nahrajú iba niektoré obrázky, postupujte takto:

 1. Skontrolujte Wi-Fi pripojenie.

 2. Ak nie ste pripojení k Wi-Fi, skontrolujte, či nemáte vypnuté nastavenia mobilnej aplikácie OneDrive pre nahrávanie z fotoaparátu cez pripojenia účtované podľa objemu údajov.

 3. Vypnite nahrávanie z fotoaparátu v nastaveniach aplikácie OneDrive (postup nájdete v sprievodcovi na používanie OneDrivu pre Android).

 4. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive a premenujte priečinok Z fotoaparátu. (Nájdite ho pomocou vyhľadávania.)

 5. Zapnite nahrávanie z fotoaparátu.

  Znova sa spustí nahrávanie všetkých obrázkov z fotoaparátu z mobilného zariadenia do cloudu. Pred týmto postupom skontrolujte, či máte dostatočné pripojenie.

V tejto časti nájdete návod na nastavenie zvonenia z hudobného súboru vo OneDrive.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia ťuknite na položky Aplikácie > Nastavenia > Zvuky a oznámenia > Vyzváňací tón.

 2. Ak chcete použiť vlastný hudobný súbor, prejdite na koniec zobrazenia a vyberte položku Pridať vyzváňací tón.

 3. Ťuknite na položku Dokončiť akciu pomocou: OneDrive a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na možnosť Iba raz.

 4. Vyberte hudobný súbor a potom ťuknite na položku Hotovo.

 5. Ak chcete nastaviť zvonenie zo svojho zariadenia, nie z OneDrive, možno budete musieť vymazať predvolené nastavenia aplikácie OneDrive.

 6. Prejdite na položky Nastavenia > Aplikácie.

 7. Posuňte sa nadol a potom ťuknite na položku OneDrive.

 8. Posuňte sa nadol a potom ťuknite na položku Vymazať predvolené nastavenia.

Po vymazaní predvolených nastavení služby OneDrive by ste mali pri nastavovaní súborov zo služby OneDrive ako zvonení vedieť použiť Nástroj na výber zvukov namiesto toho, aby ste prešli do služby OneDrive.

Ak spustenie nahrávania z fotoaparátu alebo vyhľadanie fotografií trvá príliš dlho a nezobrazuje sa žiadne chybové hlásenie, možno máte uložených príliš veľa fotografií z fotoaparátu.

Tip: Oneskorenie sa môže ešte viac predĺžiť, ak máte na fotografiách rozpoznávanie tváre a údaje o polohe. Nahrávanie môže byť pomalšie aj vtedy, ak internetové pripojenie uprednostňuje sťahovanie pred nahrávaním.

Problém môžete vyriešiť znížením počtu fotografií z fotoaparátu presunutím niektorých fotografií do iného priečinka.

Ak nefunguje synchronizácia, OneDrive sa nespúšťa alebo zlyháva, vyskúšajte OneDrive preinštalovať:

 1. Otvorte Nastavenia.

 2. Vyberte položku Aplikácie.

 3. Ťuknite na položku Správa aplikácií.

 4. Vyhľadajte položku OneDrive a ťuknite na ňu.

 5. Ťuknite na položku Vynútiť zastavenie a potom ťuknite na položky Vymazať údaje Vymazať vyrovnávaciu pamäť.

 6. Po dokončení aplikáciu odinštalujte.

 7. Aplikáciu opätovne nainštalujte z obchodu Google Play.

Súbor môže byť otvorený v inej aplikácii. Uložte všetky zmeny v súbore, zavrite aplikáciu a potom skúste súbor znova nahrať.

Názov súboru (vrátane cesty) je príliš dlhý. Názov súboru spolu s cestou nesmie obsahovať viac ako 442 znakov. Skráťte názov súboru alebo názov podpriečinkov vo OneDrive alebo vyberte podpriečinok, ktorý je bližšie k priečinku najvyššej úrovne, a potom skúste súbor znova nahrať.

Súbor bol možno pred pokusom o nahratie premiestnený, premenovaný alebo odstránený. Vyhľadajte súbor a potom sa ho pokúste znova nahrať.

Tip: Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak ste po automatickom nahratí súbor v počítači premiestnili.

Súbor sa nenahrá, ak vo OneDrive nemáte dostatok dostupného ukladacieho priestoru. Ak chcete zobraziť zostávajúce voľné miesto alebo získať viac ukladacieho priestoru, ťuknite na položky Ponuka > Nastavenia a potom ťuknutím na názov svojho konta zobrazte celkovú veľkosť ukladacieho priestoru a voľné miesto. Môžete tiež prejsť na stránku ukladacieho priestoru online.

Premenujte súbor, ktorý chcete nahrať.

Názov súboru obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené. Zmeňte jeho názov tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, nekončil sa bodkou ani neobsahoval tieto znaky: / \ < >: * "? |

Tieto názvy nie sú pre súbory ani priečinky povolené: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Používanie OneDrivu pre Android

Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive

Riešenie problémov s nahrávaním súborov na webovej lokalite OneDrive

Ďalšie riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

V mobilnej aplikácii OneDrive môžete získať pomoc alebo zdieľať pripomienky po zatrasení zariadením. Pomoc získate aj odoslaním e-mailu tímu podpory pre OneDrive.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×