Riešenie konfliktov a chýb v nástroji Zoznamy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Za určitých okolností sa môže stať, že položky nástroja Zoznamy sa dostanú do stavu chyby alebo konfliktu. Položky s chybou alebo konfliktom sú označené ikonou.

Ikona

Význam

Položka zoznamu s konfliktom úpravy

Položka má konflikt úpravy

Položka nástroja Zoznamy je v stave chyby

Položka je v stave chyby

Obsah tohto článku

Informácie o konfliktoch úpravy

Informácie o chybách

Používanie karty Vyriešiť na riešenie konfliktov a chýb

Riešenie konfliktov položiek

Riešenie chýb položiek

Informácie o konfliktoch úpravy

Ak sa položka nástroja Zoznamy upravuje naraz na dvoch miestach, výsledkom je konflikt úpravy.

V pracovnom priestore služby SharePoint sa konflikt úpravy môže vyskytnúť za nasledujúcich okolností:

 • Upravuje sa položka zoznamu, ktorá sa upravovala na lokalite SharePoint, ale sa nesynchronizovala s pracovným priestorom. Pracovný priestor služby SharePoint zistí pri synchronizácii dve verzie rovnakej položky a signalizuje konflikt.

 • Pri práci v režime offline alebo bez pripojenia na Internet upravujete položku zoznamu, ktorá sa upravuje aj na lokalite SharePoint. Keď sa potom vrátite do režimu online a vykoná sa synchronizácia, pracovný priestor služby SharePoint zistí dve verzie rovnakej položky a signalizuje konflikt.

V nástroji Zoznamy v pracovnom priestore programu Groove sa konflikt úpravy vyskytuje v prípade, ak najmenej dvaja členovia pracovného priestoru upravujú rovnakú položku. Ak členovia pracujú v režime online, pracovný priestor SharePoint zistí, že členovia majú položku otvorenú na úpravy a zabráni iným používateľom upravovať rovnakú položku, čím zabráni vzniku konfliktu. Konflikty sa však aj tak môžu vyskytnúť, ak členovia pracujú v režime offline alebo ak nie sú pripojení na Internet.

Ak chcete vyriešiť konflikt úpravy, použite nižšie uvedeným spôsobom možnosti karty Vyriešiť.

Na začiatok stránky

Informácie o chybách

Chyby položky sa vyskytujú iba v prípade nástrojov Zoznamy, ktoré sa synchronizujú so serverom SharePoint a zvyčajne vyplývajú z nedostatočných povolení servera. Ak napríklad pridáte, upravíte alebo odstránite položky v pracovnom priestore služby SharePoint a pri ďalšej synchronizácii chcete tieto zmeny odovzdať, musíte mať príslušné povolenia servera SharePoint. Ak nemáte potrebné povolenia, položka sa uvedie do stavu chyby.

Chyby položky sa môžu vyskytnúť aj vo viacerých ďalších prípadoch, ako napríklad:

 • Príloha v položke je na synchronizáciu so serverom SharePoint príliš veľká.

 • Súbor priložený v položke obsahuje nula bajtov. Priložených súborov musí obsahovať aspoň jedno údajov byte na synchronizáciu na serveri SharePoint.

 • Súborov, ktoré ste pridali do poľa prílohy súboru je zablokovaný typ súboru, a nie je možné synchronizovať na serveri SharePoint server.

 • Pridáte hodnotu do poľa, ktoré vyžadujú jedinečné hodnoty, ale inej položky už obsahuje rovnakú hodnotu v tomto poli. Zobrazí sa chyba pri synchronizácii s SharePoint server.

Ak chcete chybu odstrániť, použite možnosti na karte Vyriešiť tak, ako je uvedené nižšie.

Na začiatok stránky

Použitie karty Vyriešiť na odstránenie konfliktov a problémov

Karta Vyriešiť (Chybové nástroje) sa zobrazí na páse s nástrojmi vždy, keď sa nejaká položka zoznamu dostane do stavu konfliktu alebo chyby.

Karta vyriešiť konflikty

Ak chcete vyriešiť chyby alebo konflikty, vyberte položky, ktoré vykazujú stav konfliktu alebo chyby a potom kliknite na položku Vyriešiť konflikt alebo chybu.

Na začiatok stránky

Riešenie konfliktov položky

Ak je položka v stave konfliktu, otvorí sa dialógové okno Riešenie konfliktu a zobrazia sa všetky verzie položky, vrátane ich editorov a času poslednej úpravy.

 1. Začiarknite políčka verzií, ktoré chcete zachovať.

  Podľa predvoleného nastavania sú pôvodne začiarknuté políčka všetkých verzií. Ak preto nechcete zachovať niektoré verzie položky, zrušte začiarknutie ich políčok. Tieto položky sa odstránia po kliknutí na tlačidlo OK.

  Ak sa rozhodnete zachovať všetky verzie položky, vytvoria sa kópie konfliktov položky a zobrazia sa v údajovom zobrazení. Prvá uložená verzia položky sa zobrazuje ako pôvodná kópia.

 2. Ak chcete zobraziť rôzne verzie položky na pomoc pri rozhodovaní, ktoré položky sa majú zachovať, kliknite na položku Ďalšie podrobnosti.

  Na zobrazenie obsahu vybratých položiek sa objaví dialógové okno. Ak chcete zobraziť obsah položiek, kliknite na ne.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Riešenie chýb položky

Ak je položka v stave chyby, otvorí sa dialógové okno Vyriešenie chyby s možnosťami, ktoré sa týkajú chybovej podmienky.

Ak je chyba spôsobená pokusom pridať novú položku, dialógové okno Vyriešenie chyby poskytne nasledujúce možnosti:

 • Opraviť chybu

 • Odstrániť položku

Niektoré chyby môže viesť zabrániť v zadaní neplatných údajov v poli. V tomto prípade sa chybové hlásenie možná príčina chyby a návrhom riešenia. Chybové hlásenie sa napríklad, ak ste použili nepodporované znaky v názve súboru alebo priečinka, odporúčame používať iný názov. V tomto prípade môžete vybrať, zatvorte dialógové okno vyriešiť chybu opraviť chybu, a potom sa pokúsiť vyriešiť chybu.

Ak zistíte, že chybu nie je možné opraviť, môžete prípadne položku odstrániť.

Ak je chyba spôsobená pokusom o odstránenie položky, dialógové okno Vyriešenie chyby poskytne nasledujúce možnosti:

 • Odstrániť ikonu chyby

 • Zopakovať pokus o odstránenie

Vo väčšine prípadov nie je možné odstrániť položku vzhľadom na nedostatočné povolenia servera. Ak sa zmenou povolení servera povolí odstraňovanie položiek, môžete potom použiť možnosť Zopakovať pokus o odstránenie.

Ak je výsledok pokus o úpravu položky, Vyriešiť chybu dialógové okno poskytuje nasledujúce možnosti:

 • Opraviť iba lokálnu kópiu (a čakať na ďalšiu synchronizáciu)

 • Ponechať kópiu na serveri, odstrániť lokálnu kopírovať

 • Zachovať lokálne aj serverové kópie

Niektoré chyby môže viesť zabrániť v zadaní neplatných údajov v poli. V tomto prípade sa chybové hlásenie možná príčina chyby a návrhom riešenia. Chybové hlásenie sa napríklad, ak ste použili nepodporované znaky v názve súboru alebo priečinka, odporúčame používať iný názov. V tomto prípade môžete vybrať, zatvorte dialógové okno vyriešiť chybu opraviť iba lokálnu kópiu, a potom opraviť chybu.

Ak zistíte, že chybu nie je možné opraviť, môžete prípadne odstrániť lokálnu kópiu alebo môžete zachovať serverovú ako aj lokálnu kópiu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×