Riešenie bežných problémov na lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma poskytuje informácie o riešení bežných problémov a chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní služby Windows SharePoint Services 3.0.

Pri pokuse o vytvorenie novej lokality, sa zobrazí hlásenie, že lokality sa už používa alebo už existuje

Pri pokuse o vytvorenie nového zoznamu alebo knižnice, sa zobrazí hlásenie, že zadaný názov sa už používa

Pri pokuse o vytvorenie súboru alebo priečinka, sa zobrazí hlásenie, že názov súboru alebo priečinka je príliš dlhá

Lokalita sa nedá odstrániť. Zobrazí sa hlásenie "Nemožno odstrániť lokalitu, ktorá obsahuje podlokality"

Pri pokuse o vytvorenie súboru alebo priečinka, sa zobrazí hlásenie, že názov súboru alebo priečinka obsahuje neplatné znaky

Nie je možné odstrániť seba ako vlastníka kolekcie lokalít

Pri pokuse o odstránenie súboru, sa zobrazí hlásenie, že súbor je momentálne vzatá z projektu alebo zamknuté na úpravy iným používateľom

V zobrazení na domovskej stránke Moja lokalita, zobrazí chybové hlásenie webovej časti

Pri pokuse o zobrazenie vlastnej lokality alebo stránky pre vlastnú lokalitu alebo server správy sa zobrazí hlásenie "služba nie je k dispozícii"

Pri pokuse o zobrazenie stránky zostavy používania lokality, sa zobrazí hlásenie, že zostavy používania nie sú k dispozícii

Pri pokuse o nahratie súboru, sa zobrazí hlásenie, že súbor "prekročila maximálnu povolenú dĺžku"

Pri pokuse o nahratie súboru, sa zobrazí hlásenie, že súbor bol zablokovaný správcami servera

Nie je možné odoslať e-mail používateľovi po zadaní používateľa novými povoleniami

Nie je možné vytvoriť žiadne ďalšie výstrahy

Zobrazuje hlásenie, že Moja lokalita prekročila kvótu ukladacieho priestoru

Pri pokuse o vytvorenie novej lokality sa zobrazí hlásenie, že lokalita sa už používa alebo existuje

Príznaky

Keď sa pokúšate vytvoriť novú kolekciu lokality, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

V inej lokality už existuje h TTP://sitename/Sites/subsitename . Odstrániť túto lokalitu pred pokusom o vytvorenie novej lokality s rovnakou adresou URL, vyberte položku nové URL alebo vytvorte nové zahrnutie na pôvodne zadanej ceste.

Keď sa pokúšate vytvoriť novú podlokalitu, môže sa zobraziť nasledovná správa:

Adresa webovej lokality /Sites/subsitename/subsubsitename sa už používa.

Riešenie

Adresa URL webovej lokality, ktorú sa snažíte vytvoriť, už existuje na tom istom umiestnení lokality. Kliknite na tlačidlo Dozadu vo vašom prehľadávači a potom zadajte odlišnú adresu URL pre vašu lokalitu.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o vytvorenie nového zoznamu alebo knižnice sa zobrazí hlásenie, že zadaný názov sa už používa

Príznaky

Keď sa pokúšate vytvoriť nový zoznam alebo knižnicu, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Zadaný názov sa už používa. Zoznam, prieskum, diskusný panel alebo knižnica dokumentov nemôže mať rovnaký názov ako iný zoznam, prieskum, diskusný panel alebo knižnica dokumentov na tejto webovej lokalite. Používať prehliadača späť tlačidlo a zadajte nový názov.

Riešenie

Nemôžete vytvoriť nový zoznam alebo knižnicu s tým istým názvom, aký má existujúci zoznam alebo knižnica. Zadajte odlišný názov pre nový zoznam alebo knižnicu alebo odstráňte starý zoznam alebo knižnicu pred vytvorením nového.

Poznámka: Ak dostanete toto hlásenie, ale nedokážete nájsť existujúci zoznam alebo knižnicu s tým istým názvom, nemusíte mať dostatočné povolenie na zobrazenie tohto zoznamu alebo knižnice. Obráťte sa na správcu a požiadajte ho o pomoc.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o vytvorenie súboru alebo priečinka sa zobrazí hlásenie, že názov súboru alebo priečinka je príliš dlhý

Príznaky

Keď sa pokúšate vytvoriť nový súbor alebo priečinok, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Zadaný súbor alebo priečinok názov je príliš dlhý. Cesta URL pre všetky súbory a priečinky musí obsahovať najviac 260 znakov alebo menej (a maximálne 128 znakov pre ľubovoľný jeden názov súboru alebo priečinka v URL). Zadajte kratší názov súboru alebo priečinka.

Riešenie

Názvy súborov a priečinkov nemôžu byť dlhšie ako 128 znakov. Úplná adresa URL k súboru nemôže byť dlhšia ako 260 znakov. Kliknite na tlačidlo Dozadu vo vašom prehľadávači a potom zadajte nový názov.

Na začiatok stránky

Lokalitu nie je možné odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Lokalita obsahujúca podlokality sa nedá odstrániť

Príznaky

Keď sa pokúšate odstrániť lokalitu, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Chyba pri odstraňovaní webovej lokality " /sitename/subsitename ". Nemôžete odstrániť lokalitu, ktorá obsahuje podlokality.

Riešenie

Ak chcete odstrániť lokalitu, musíte najprv odstrániť všetky podlokality, ktoré existujú v rámci tejto lokality.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o vytvorenie súboru alebo priečinka sa zobrazí hlásenie, že názov súboru alebo priečinka obsahuje neplatné znaky

Príznaky

Keď sa pokúšate vytvoriť nový súbor alebo priečinok, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Názov súboru alebo priečinka " Názov súboru alebo priečinka "obsahuje neplatné znaky. Použite iný názov. Neplatné znaky, patrí: # % & *: < >? / \ { | } .

Riešenie

Použitie niektorých znakov v názve súboru alebo priečinka je v službe Windows SharePoint Services 3.0 zakázané. Zadajte súboru alebo priečinku názov, ktorý neobsahuje neplatné znaky.

Na začiatok stránky

Nepodarilo sa odstrániť samého seba ako vlastníka kolekcie lokality

Príznaky

Keď sa pokúšate odstrániť vlastníkov kolekcie webových lokalít, môže sa zobraziť jedno z nasledovných hlásení:

  • Vlastníka kolekcie webových lokalít nemožno odstrániť.

  • Nemožno odstrániť vlastníkov zo zoznamu sme správcovia kolekcie lokalít b.

Riešenie

Nemôžete odstrániť svoje vlastné konto zo skupiny Správcovia kolekcie lokalít. Obráťte sa na iného správcu kolekcie lokalít a požiadajte ho, aby vaše konto odstránil zo skupiny Správcovia kolekcie lokalít.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o odstránenie súboru sa zobrazí hlásenie, že súbor je práve vzatý k sebe alebo zamknutý na úpravy zo strany ďalších používateľov

Príznaky

Keď sa pokúšate odstrániť súbor, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Súbor je rezervovaný alebo uzamknutý pre úpravy iným používateľom.

Riešenie

Nemôžete odstrániť súbor, ktorý práve rezervoval iný používateľ. Kontaktujte používateľa, ktorý súbor rezervoval, alebo vlastníka lokality.

Na začiatok stránky

Pri zobrazení domovskej stránky vlastnej lokality sa zobrazí chybové hlásenie webovej časti

Príznaky

Keď prezeráte domovskú stránku vašej lokality, môže sa zobraziť jedno z nasledujúcich hlásení:

  • Chyba webovej časti: Jedna z vlastností webovej časti má nesprávny formát. Služba Windows SharePoint Services nemôže zrušiť serializáciu tejto webovej časti. Skontrolujte formát vlastností a skúste znova.

  • Chyba webovej časti: nie je možné zrušiť serializáciu (konvertovať prúd XML späť do objekt) webovej časti na serveri.

Riešenie

Ak uvidíte niektoré z týchto hlásení, oznámte to správcovi serveru.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o zobrazenie vlastnej lokality alebo stránky administrátora pre vlastnú lokalitu alebo server sa zobrazí hlásenie Služba nie je k dispozícii

Príznaky

Keď sa pokúšate prezerať lokalitu, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Služba nie je k dispozícii

Riešenie

Ak sa zobrazí hlásenie Služba nie je k dispozícii, vznikol problém s fondom aplikácií pre webovú aplikáciu. Kontaktujte svojho správcu servera.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o zobrazenie stránky Zostavy používania lokality sa zobrazí hlásenie, že zostavy používania nie sú k dispozícii

Príznaky

Keď sa pokúšate zobraziť stránku Zostavy používania lokality, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Pre túto lokalitu nie je k dispozícii zostava o používaní. Spracovanie údajov o používaní možno nie je na tomto serveri povolené alebo sa údaje o používaní tejto lokality ešte nespracovali.

Riešenie

Skôr než sa budú môcť zobraziť údaje na stránke zostavy používania lokality, musí byť zapnuté prihlasovanie a spracovanie používania a stránky na lokalite musia navštíviť používatelia. Kontaktujte správcu lokality a uistite sa, či je v službe Windows SharePoint Services 3.0 zapnuté prihlasovanie a spracovanie používania. Ak je lokalita nová (vytvorená dnes) alebo nebola používaná skôr ako dnes, nezobrazia sa žiadne údaje, pokým nebude dokončené spracovania používania prihlásenia (zvyčajne do 24 hodín). Ak nebola na lokalite registrovaná žiadna činnosť za posledných 31 dní, zobrazí sa hlásenie, že neexistujú žiadne údaje.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o odovzdanie súboru sa zobrazí hlásenie, že súbor prekročil maximálnu povolenú dĺžku

Príznaky

Keď sa pokúšate odovzdať súbor, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Odoslaný formulár sa nedá spracovať, pretože prekročil limit maximálnej dĺžky povolenej správcom lokality. Odošlite formulár s menším množstvom údajov.

Riešenie

Predvolená maximálna veľkosť súboru, ktorý sa odovzdáva na lokalitu službu Windows SharePoint Services 3.0 je 50 megabajtov (MB). Správcovia servera môžu podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť súboru. Ak chcete zväčšiť veľkosť súboru na odovzdanie, kontaktujte správcu servera.

Na začiatok stránky

Pri pokuse o odovzdanie súboru sa zobrazí hlásenie, že súbor je zablokovaný správcami servera

Príznaky

Keď sa pokúšate odovzdať súbor, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Súbor, ktorý sa pokúšate Uložiť alebo načítať boli blokované z tejto webovej lokality správcovia servera.

Riešenie

Služba Windows SharePoint Services 3.0 predvolene zabraňuje odovzdaniu určitých typov súborov na server. Správcovia servera môžu podľa potreby pridať alebo odstrániť z tohto zoznamu typy súborov. Ak chcete požiadať o odblokovanie typu súboru, kontaktujte správcu servera.

Na začiatok stránky

Po pridelení nových práv používateľovi zlyhalo odoslanie e-mailu

Príznaky

Keď sa pokúšate poslať e-mailovú správu používateľovi po tom, čo ste mu priradili nové povolenia, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Používateľa alebo používateľov boli úspešne pridaní, ale vyskytla sa chyba pri odosielaní e-mailovej správy. Server možno nie je nastavený tak správne odoslanie e-mailu. Ak chcete overiť, či je správne nakonfigurované e-mailové, obráťte sa na správcu servera.

Riešenie

Toto hlásenie sa zobrazí, ak počas pridávania nového používateľa pre lokalitu, zoznam alebo knižnicu začiarknete políčko Poslať uvítací e-mail novým používateľom a server SMTP nie je platný alebo neodpovedá. Oznámte správcovi servera, že sa vyskytol problém so serverom SMTP.

Na začiatok stránky

Nie je možné vytvoriť žiadne ďalšie výstrahy

Príznaky

Keď sa pokúšate vytvoriť výstrahu pre zoznam alebo knižnicu, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Pre túto lokalitu bol vytvorený maximálny počet upozornení. Upozornenia môžete spravovať na stránke Upozornenia na tejto lokalite.

Riešenie

Služba Windows SharePoint Services 3.0 nastaví obmedzenie množstva výstrah, ktoré môže používateľ vytvoriť. Toto množstvo je nastavené predvolene, ale správca servera ho môže zvýšiť alebo znížiť. Ak chcete požiadať o zvýšenie kvóty pre výstrahy, kontaktujte správcu servera.

Na začiatok stránky

Zobrazí sa hlásenie, že vlastná lokalita prekročila kvótu ukladacieho priestoru

Príznaky

Keď sa pokúšate pridať na vašu lokalitu údaje, môže sa zobraziť nasledovné hlásenie:

Zmeny sa neuložili, pretože táto lokalita SharePoint Web prekročila súčasný ukladacieho priestoru ta obmedziť. Svoju prácu musíte uložiť do iného umiestnenia. Obráťte sa na svojho správcu, aby zmenu limitov kvót pre webovú lokalitu.

Riešenie

Administrátori serverov môžu nastaviť obmedzenia pre množstvo ukladacieho priestoru, ktorý môžu lokality využívať na serveri. Ak chcete požiadať o zvýšenie kvóty ukladacieho priestoru, obráťte sa na správcu servera.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×