Resize a table in Word or PowerPoint for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

You can resize an entire table to improve readability or to improve the visual effect of your document. You can also resize one or more rows, columns, or individual cells in a table.

Zmena veľkosti tabuľky

 • Rest the pointer on the lower-right corner of the table until Kurzor zmeny veľkosti tabuľky appears, and then drag the table boundary until the table is the size that you want.

Resize rows, columns, or cells

 1. Select the table.

  The contextual tabs, Table Design and Layout, appear in the ribbon.

 2. On the Layout tab, you can specify the custom height and width.

  Ak chcete zmeniť veľkosti konkrétnych riadkov alebo stĺpcov, kliknite na bunku a potom upravte daný riadok alebo stĺpec.

  Office for Mac Table Design Tab

  Ak chcete viaceré riadky alebo stĺpce nastaviť na rovnakú veľkosť, vyberte stĺpce alebo riadky a kliknite na položku Rozmiestniť riadky alebo Rozmiestniť stĺpce.

  PowerPoint for Mac Table Row and Column Height and Width

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Word

Môžete zmeniť veľkosť celej tabuľky a zlepšiť čitateľnosť alebo zlepšiť vizuálny efekt dokumentu. Taktiež môžete zmeniť veľkosť jedného alebo viacerých riadkov, stĺpcov alebo jednotlivých buniek v tabuľke.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena veľkosti tabuľky

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači alebo Publikačné rozloženie.

 2. Kliknite na tabuľku.

 3. Podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu tabuľky, až kým sa nezobrazí Kurzor zmeny veľkosti tabuľky , a potom posúvajte hranicu tabuľky do požadovanej veľkosti.

Zmena výšky riadka v tabuľke

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači alebo Publikačné rozloženie.

 2. Podržte ukazovateľ myši na okraji riadka, ktorý chcete premiestniť, až kým sa nezobrazí Šípka vodorovného rozdelenia , a potom posúvajte hranicu dovtedy, kým daný riadok nebude mať požadovanú výšku.

  Ak sa v bunke tabuľky nachádza text, príslušný riadok musí mať rovnakú alebo väčšiu výšku ako daný text.

  Tip: Ak chcete zobraziť výšku riadka na zvislom pravítku, kliknite na bunku a potom pri presúvaní hranice podržte stlačený kláves OPTION.

Zmena šírky stĺpca v tabuľke

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači alebo Publikačné rozloženie.

 2. Podržte ukazovateľ myši na okraji stĺpca, ktorý chcete premiestniť, až kým sa nezobrazí Príkaz Skrátiť o jednu stranu , a potom posúvajte hranicu dovtedy, kým daný stĺpec nebude mať požadovanú šírku.

  Ak sa v bunke tabuľky nachádza text, príslušný stĺpec musí mať rovnakú alebo väčšiu šírku ako daný text.

  Tip: Ak chcete zobraziť šírku stĺpca na vodorovnom pravítku, kliknite na bunku a potom pri posúvaní hranice podržte stlačený kláves OPTION.

Úprava viacerých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú veľkosť

 1. Vyberte stĺpce alebo riadky, ktoré chcete upraviť na rovnakú veľkosť, a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 2. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Rozmiestniť riadky alebo Rozmiestniť stĺpce.

  Karta Rozloženie tabuľky, skupina Veľkosť bunky

Zmena medzier medzi bunkami v tabuľke

 1. Kliknite na tabuľku a potom na kartu Rozloženie tabuľky.

 2. V časti Nastavenia kliknite na položku Vlastnosti.

  .

 3. Kliknite na kartu Tabuľka a potom na položku Možnosti.

 4. V časti Predvolené rozstupy začiarknite políčko Povoliť rozstupy medzi bunkami a potom zadajte požadovanú jednotku.

PowerPoint

Môžete zmeniť veľkosť celej tabuľky a zlepšiť čitateľnosť alebo zlepšiť vizuálny efekt dokumentu. Taktiež môžete zmeniť veľkosť jedného alebo viacerých riadkov, stĺpcov alebo jednotlivých buniek v tabuľke.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena veľkosti tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku.

 2. Podržte ukazovateľ myši v ľubovoľnom rohu tabuľky, až kým sa nezobrazí Kurzor zmeny veľkosti tabuľky , a potom posúvajte hranicu tabuľku do požadovanej veľkosti.

Zmena výšky riadka v tabuľke

 1. Podržte ukazovateľ myši na okraji riadka, ktorý chcete premiestniť, až kým sa nezobrazí Šípka vodorovného rozdelenia , a potom posúvajte hranicu dovtedy, kým daný riadok nebude mať požadovanú výšku.

  Ak sa v bunke tabuľky nachádza text, príslušný riadok musí mať rovnakú alebo väčšiu výšku ako daný text.

Zmena šírky stĺpca v tabuľke

 1. Podržte ukazovateľ myši na okraji stĺpca, ktorý chcete premiestniť, až kým sa nezobrazí Príkaz Skrátiť o jednu stranu , a potom posúvajte hranicu dovtedy, kým daný stĺpec nebude mať požadovanú šírku.

  Ak sa v bunke tabuľky nachádza text, príslušný stĺpec musí mať rovnakú alebo väčšiu šírku ako daný text.

Zmena riadka alebo stĺpca tak, aby zodpovedal textu

 • Podržte ukazovateľ myši na hranici stĺpca, až kým sa nezobrazí Príkaz Skrátiť o jednu stranu , alebo na hranici riadka, až kým sa nezobrazí Šípka vodorovného rozdelenia , a potom naň dvakrát kliknite.

Úprava viacerých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú veľkosť

 1. Vyberte stĺpce alebo riadky, ktoré chcete upraviť na rovnakú veľkosť, a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 2. V časti Bunky kliknite na položku Rozmiestniť riadky alebo Rozmiestniť stĺpce.

  Karta Rozloženie tabuliek, skupina Bunky

Pozrite tiež

Pridanie alebo odstránenie riadkov alebo stĺpcov v tabuľke

Merge or split cells in a table in PowerPoint

Pridanie orámovania tabuľke

Insert a table in Word

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×