Relácie, časový limit relácie a interakcia s údajmi v službách programu Excel

Relácia je spôsob správy interakcie so zošitom na serveroch webových lokalít služieb Office SharePoint Server. V nasledujúcich častiach nájdete definíciu relácie, popis spôsobu jej vytvorenia a ukončenia, spôsobu, akým môže časový limit relácie ovplyvniť prácu, a spôsobu správy zobrazenia interakcie so zošitom na serveri Excel Services.

Čo chcete urobiť?

Čo je relácia?

Vytvorenie a ukončenie relácie na serveri Excel Services

Čo sa stane pri uplynutí časového limitu relácie počas interakcie s údajmi na serveri Excel Services

Uloženie zobrazenia na serveri Excel Services pred uplynutím časového limitu relácie

Čo je relácia?

Relácia je jedinečná jednotka pracovného kontextu, ktorá sa vytvára na identifikáciu a uskutočňovanie operácií zošita. Relácia sa vytvára podľa potreby, existuje počas určitého preddefinovaného, zhora ohraničeného časového intervalu nastaveného správcom systému a následne sa ukončí. Buď ju explicitne ukončí používateľ, alebo sa ukončí po uplynutí časového limitu. Primárnou výhodou relácie je, že počas svojej existencie uchováva interakcie uskutočnené so zošitom, ako je napríklad zoraďovanie a filtrovanie, a zároveň optimalizuje výpočty počas relácie. Relácia sa používa aj na vyrovnávanie záťaže počítačov servera a na prevenciu toho, aby niekoľkí používatelia nevyužívali priveľa systémových prostriedkov, ako sú napríklad procesor a pamäť, na úkor ostatných používateľov. Počas relácie sú interakcie jednotlivých používateľov súkromné a izolované. Ak napríklad jeden používateľ zoraďuje údaje na serveri Excel Services a iný používateľ filtruje údaje na serveri Excel Services, prvý z nich vie o svojich interakciách zoraďovania a druhý má zobrazené svoje interakcie filtrovania, navzájom o svojich interakciách nevedia.

Po otvorení pracovného zošita na serveri Excel Services sa vytvorí relácia a načíta sa posledná verzia zošita. Keď je zošit spojený s určitou reláciou, všetky zmeny, ktoré v tejto verzii zošita v knižnici dokumentov vykonajú používatelia, sa v aktuálnej relácii neprejavia. Ak napríklad jeden používateľ aktualizuje zošit v programe Microsoft Office Excel a znova ho uloží do rovnakej knižnice dokumentov, tieto zmeny sa v priebehu aktuálnej relácie nezobrazia ďalšiemu používateľovi.

Napriek tomu, že na jednu reláciu pripadá iba jeden otvorený zošit programu Excel, rovnaký zošit môže byť otvorený vo viacerých reláciách zároveň u viacerých používateľov. Okrem toho môže mať používateľ otvorenú viac ako jednu reláciu naraz, či už ide o rovnaký, alebo iný zošit. V podniku s mnohými používateľmi môže existovať veľký počet rôznych zošitov otvorených v mnohých rôznych reláciách. Vždy však existuje jeden zošit na používateľa a na reláciu.

Hoci je s určitou reláciou spojený vždy iba jeden používateľ, môže vytvoriť niekoľko relácií toho istého zošita. Môžete napríklad chcieť porovnať rozličné zobrazenia toho istého pracovného hárka medzi dvoma stránkami webovej časti v samostatných oknách použitím príkazu Nové okno v ponuke Súbor v programe Internet Explorer. Alebo môžete chcieť porovnať rozličné zošity v rôznych inštanciách webovej časti Excel Web Access na rovnakej stránke webovej časti. Treba si však uvedomiť, že nikdy nemôžete zobraziť dve alebo viaceré webové časti Excel Web Access, ktoré zdieľajú rovnakú reláciu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a ukončenie relácie na serveri Excel Services

Reláciu vo všeobecnosti vytvárate, keď otvoríte pracovný zošit programu Excel, a ukončujete, keď zošit zavriete, ale spôsobov vytvorenia a ukončenia relácie existuje viacero.

Na serveri Excel Services vytvoríte novú reláciu nasledujúcim spôsobom:

 • Zobrazte server Excel Services s načítaným zošitom určeným vo vlastnosti Zošit.

 • Zošit opätovne načítajte pomocou príkazu Znova načítať zošit v ponuke Otvoriť na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access. Tento príkaz vždy použije najnovšiu verziu zošita.

 • Z knižnice dokumentov otvorte zošit programu Excel v prehľadávači. (Ukážte na položku, kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa nej a potom kliknite na položku Zobraziť na webovom prehľadávači.)

 • Zobrazte stránku webovej časti, napríklad tabuľu, ktorá obsahuje webovú časť Excel Web Access.

 • Na odovzdanie adresy URL pracovného zošita programu Excel použite pripojenie webovej časti, napríklad z webovej časti zobrazenia zoznamu určitej knižnice dokumentov do webovej časti Excel Access.

 • Kliknutím na tlačidlo OK alebo na tlačidlo Použiť na table s nástrojmi webovej časti sa aktualizuje vlastnosť webovej časti Excel Web Access.

Na serveri Excel Services aktuálnu reláciu ukončíte nasledujúcim spôsobom:

 • Povoľte uplynutie časového limitu relácie.

 • Ak je pre webovú časť Excel Web Access vybratá vlastnosť Zavrieť reláciu pred otvorením novej relácie, otvorte rovnaký zošit programu Excel.

 • Ak je pre webovú časť Excel Web Access vybratá vlastnosť Zavrieť reláciu pred otvorením novej relácie, otvorte rovnaký zošit programu Excel v knižnici dokumentov (ukážte na položku, kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa nej a potom kliknite na položku Zobraziť v prehľadávači).

 • Ak je pre webovú časť Excel Web Access vybratá vlastnosť Zavrieť reláciu pred otvorením novej relácie, na odovzdanie adresy URL zošita programu Excel, napríklad z webovej časti zobrazenia zoznamu určitej knižnice dokumentov do webovej časti Excel Access, použite pripojenie webovej časti.

 • Spoločnú vlastnosť webovej časti Excel Web Access Režim Pomocníka v sekcii Spresnenie na table s nástrojmi nastavte na hodnotu Prejsť a potom kliknite na tlačidlo Pomocníka na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Čo sa stane pri uplynutí časového limitu relácie počas interakcie s údajmi na serveri Excel Services

Keď je zošit otvorený na serveri Excel Services, môžete ho prezerať alebo s ním pracovať podľa toho, aké výsledky potrebujete. Údaje môžete napríklad zoraďovať, filtrovať, obnovovať, alebo môžete nastaviť parametre. Tieto interakcie sa dejú v rámci relácie, ale nemenia zošit, ktorý je aktuálne načítaný na serveri Excel Services. Tieto interakcie sú taktiež dočasné, takže ak uplynie časový limit, neuložia sa a v pôvodnom zošite nenastanú žiadne zmeny.

Ak kliknete na tlačidlo Obnoviť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi programu Internet Explorer, obnovíte aktuálne zobrazenie zošita, ale k ukončeniu relácie nedôjde. Ak kliknete na tlačidlo Naspäť alebo Ďalej na paneli s nástrojmi programu Internet Explorer, relácia sa neukončí. Ak zavriete okno prehľadávača, relácia bude ukončená.

K uplynutiu časového limitu relácie môže dôjsť počas interakcie so serverom Excel Services. Môžete napríklad zoraďovať a filtrovať údaje a pred dokončením interakcie odísť na obed alebo schôdzku. Keď uplynie časový limit, zobrazí sa hlásenie s informáciou, že interakcie s údajmi sa neuložili. Pri ďalšom otvorení zošita sa buď načíta pôvodná verzia zošita, alebo - v prípade, že bol zošit aktualizovaný v programe Excel a uložený do rovnakej knižnice dokumentov alebo sieťového priečinka - sa načíta nová verzia.

Na začiatok stránky

Uloženie zobrazenia na serveri Excel Services pred uplynutím časového limitu relácie

Je užitočné od správcu systému zistiť hodnotu časového limitu relácie, aby ste mohli plánovať interakcie so serverom Excel Services a mať istotu, že máte k dispozícii dostatok času na dokončenie interakcií pred uplynutím časového limitu.

Ak chcete po interakcii so zošitom na serveri Excel Services uložiť aktuálne zobrazenie, vykonajte nasledujúce kroky:

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×