REGISTER.ID (funkcia)

Dôležité: Upozornenie  Nesprávnou úpravou databázy Registry sa môže vážne poškodiť operačný systém a môže sa požadovať jeho opätovná inštalácia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že sa problémy, ktoré vzniknú dôsledkom nesprávnej úpravy databázy Registry, dajú odstrániť. Pred vykonaním úprav databázy Registry si zálohujte všetky cenné údaje. Najnovšie informácie o používaní a ochrane databázy Registry počítača nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft Windows.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie REGISTER.ID v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti identifikátor registrácie zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré sú registrované. Ak knižnica DLL alebo zdroj kódu neboli ešte zaregistrované, funkcia knižnicu DLL alebo zdroj kódu zaregistruje a potom vráti ich identifikátor registrácie.

Funkciu REGISTER.ID je možné použiť v hárku (na rozdiel od funkcie REGISTER), ale pri použití funkcie REGISTER.ID nie je možné určiť názvy funkcie a argumentov.

Ďalšie informácie o knižniciach DLL, zdrojoch kódu a typoch údajov nájdete v téme Použitie funkcií CALL a REGISTER.

Poznámka: Pretože programy Microsoft Excel pre Windows a Microsoft Excel pre Macintosh používajú rozličné typy zdrojov kódu, funkcia REGISTER.ID má v jednotlivých prostrediach mierne odlišnú syntax.

Syntax

REGISTER.ID(text_modulu;procedúra;[text_typu])

Syntax funkcie REGISTER.ID obsahuje nasledovné argumenty:

  • Text_modulu     Povinný argument. Text určujúci názov knižnice DLL obsahujúcej funkciu (v programe Microsoft Excel pre Windows).

  • Procedúra     Povinný argument. Názov funkcie v knižnici DLL v programe Microsoft Office pre systém Windows. Použiť môžete aj poradové číslo funkcie uvedené v príkaze EXPORTS v definičnom súbore modulu (.DEF). Poradové číslo alebo identifikačné číslo zdroja nesmie byť v tvare textu.

  • Text_typu     Voliteľný argument. Text určujúci dátové typy výsledných hodnôt a všetkých argumentov knižnice DLL. Prvé písmeno argumentu text_typu určuje návratovú hodnotu. Ak sú funkcia alebo zdroj kódu už zaregistrované, môžete tento argument vynechať.

Príklady

Nasledujúci vzorec zaregistruje funkciu GetTickCount z 32-bitového systému Microsoft Windows a vráti identifikátor registrácie:

REGISTER.ID("Kernel32"; "GetTickCount"; "J!")

Za predpokladu, že funkcia GetTickCount je už pomocou predchádzajúceho vzorca zaregistrovaná na ďalšom hárku, nasledujúci vzorec vráti identifikátor registra funkcie GetTickCount:

REGISTER.ID("Kernel32", "GetTickCount")

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×