Office
Prihlásenie

Referencia: Denník transakcií nástroja IdFix v službách Office 365

Poskytuje príklad a popisuje pravidlá tvorby názvov a predvolenú úroveň zapisovania do denníka transakcií nástroja IdFix v službách Office 365.

Umiestnenie denníka transakcií nástroja IdFix

Nástroj IdFix služieb Office 365 vytvorí nový denník transakcií vždy, keď použijete zmeny v doménovej štruktúre služby Active Directory, to znamená vždy, keď v nástroji IdFix kliknete na tlačidlo Použiť. Denník transakcií sa uloží do rovnakého priečinka, v ktorom ste nainštalovali nástroj IdFix. Predvolene je to C:\Deployment Tools\IDFix. Názov súboru denníka transakcie používa formát dátumovej a časovej pečiatky. Napríklad Verbose 6-1-2014 6-17-22 PM označuje súbor, ktorý bol vytvorený 1. júna 2014 o 18:17:22. Verbose označuje úroveň zapisovania do denníka.

Úroveň zapisovania do denníka transakcií nástroja IdFix

Slovo „verbose“ v názve súboru denníka transakcie označuje úroveň zapisovania v súbore. „Verbose“ znamená, že do denníka sa zapíše maximálne množstvo informácií. Toto je predvolená úroveň zapisovania do denníka. V súčasnosti nie je možné zmeniť úroveň zapisovania do denníka.

Formát zapisovania do denníka transakcií nástroja IdFix

Nástroj IdFix zapíše výsledky každej akcie UPDATE do denníka transakcií, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×