RECEIVED (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RECEIVED v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier.

Syntax

RECEIVED(vyrovnanie; splatnosť; splátka; zľava; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie RECEIVED obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

 • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania predstavuje dátum, kedy klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že ide o 30-ročný dlhopis vydaný k 1. januáru 2008 a klient ho kúpi až o šesť mesiacov. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie, t.j. 1. januári 2008

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak argumenty vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia RECEIVED vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak argument splátka ≤ 0 alebo argument zľava ≤ 0, funkcia RECEIVED vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak argument základ < 0 alebo argument základ > 4, funkcia RECEIVED vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak argument vyrovnanie ≥ argument splatnosť, funkcia RECEIVED vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia RECEIVED sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od argumentu základ

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. februára 2008

Dátum vyrovnania (emisie)

15. mája 2008

Dátum splatnosti

1 000 000,00 EUR

Investícia

5,75 %

Diskontná sadzba v percentách

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis

V ýsledok

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková suma vyplatená pri splatnosti dlhopisu pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A6.

1 014 584,65 EUR

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×