Rýchly začiatok: Zadávanie údajov do hárka a ich úprava

Ak chcete pracovať s údajmi v pracovnom hárku, najskôr ich musíte zadať do buniek pracovného hárka. Potom môžete údaje upraviť tak, aby boli viditeľné alebo iným požadovaným spôsobom.

Ako?

Vzhľad ikony

Zadanie údajov

 1. Kliknite na bunku a potom do nej zadajte údaje.

 2. Stlačením klávesu ENTER alebo TAB sa premiestnite do ďalšej bunky.

  Tip.     Ak chcete pokračovať v zadávaní údajov na novom riadku v danej bunke, zadajte zlom riadka – stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.

 3. Ak chcete zadať sériu údajov, ako napríklad dni, mesiace alebo po sebe nasledujúce čísla, zadajte úvodnú hodnotu do bunky a do ďalšej bunky zadajte ďalšiu hodnotu, čím vytvoríte vzorku.

  Ak napríklad chcete zadať sériu 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek 1 a 2.

  Vyberte bunky, ktoré obsahujú začiatočné hodnoty, a potom myšou posuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez celý rozsah, ktorý chcete vyplniť.

Tip.    Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

Vzhľad ikony

Úprava nastavenia

 1. Ak chcete zalomiť text v bunke, vyberte text, ktorý chcete formátovať, a na karte Domov kliknite v skupine Zarovnanie na položku Zalomiť text.

  Skupina Bunky na karte Domov

 2. Ak chcete upraviť šírku stĺpca a výšku riadka tak, aby sa automaticky prispôsobili obsahu bunky, vyberte stĺpce alebo riadky, ktoré chcete zmeniť, a na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formátovať.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

  V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Automaticky prispôsobiť šírku stĺpca alebo Automaticky prispôsobiť výšku riadka.

  Tip.    Ak chcete rýchlo prispôsobiť všetky stĺpce alebo riadky v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na niektoré ohraničenie medzi dvoma záhlaviami stĺpcov alebo nadpismi riadkov.

  Tlačidlo Vybrať všetko .

Vzhľad ikony

Naformátujte údaje

 1. Ak chcete použiť formátovanie čísel, kliknite na bunku obsahujúcu čísla, ktoré chcete formátovať a na karte Domov v skupine Číslo kliknite na šípku vedľa položky Všeobecné, a potom kliknite na požadovaný formát.

  Skupina Písmo na karte Domov

 2. Ak chcete zmeniť typ písma, vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete formátovať, a na karte Domov v skupine Písmo kliknite na požadovaný formát.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×