Rýchly začiatok s tabuľami a webovými časťami služby PerformancePoint

Prístrojová doska Prístrojová doska v osobnom alebo nákladnom aute zhromažďuje informácie z rôznych zdrojov automobilu a zobrazuje ich spôsobom, ktorý pomáha počas jazdy alebo ešte pred začatím jazdy prijímať správne rozhodnutia.

Pomocou prístrojovej dosky môžete zistiť nasledujúce informácie:

  • rýchlosť vozidla,

  • zvyšný objem paliva v nádrži,

  • stav motorového oleja,

  • stav akumulátora,

  • zapnutie bezpečnostných pásov,

  • mnoho ďalších informácií.

Rovnakým spôsobom ponúka aj tabuľa služby PerformancePoint zmysluplné a aktuálne informácie o vašej organizácii. Tieto informácie pochádzajú z rôznych zdrojov údajov a prostredníctvom týchto informácií môžete veľmi rýchlo zistiť stav vašej organizácie. Údaje môžete intenzívne skúmať, aby ste získali hĺbkové znalosti o rôznych aspektoch podniku a mohli prijímať informované rozhodnutia.

Čo chcete vedieť?

Prečo sa používa tabuľa?

Čo je webová časť?

Aké druhy činností možno vykonávať na tabuli služby PerformancePoint?

Pozrite si videá

Prehľad tabúľ a webových častí služby PerformancePoint

Skúmanie údajov

Otvorenie zostavy v novom okne

Exportovanie zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu do programu PowerPoint

Exportovanie zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu do programu Excel

Používanie filtrov na vyhľadanie požadovaných údajov

Tlač tabule alebo zostavy

Prečo sa používa tabuľa?

Účelom tabúľ služby PerformancePoint je poskytovanie údajov naformátovaných takým spôsobom, že ich môžete zobraziť, analyzovať a okamžite ich pochopiť. Získaním hĺbkových znalostí o vašej organizácii týmto spôsobom budete môcť „tvarovať“ podnikové stratégie a prijímať správne obchodné rozhodnutia.

Informácie na tabuliach služby PerformancePoint sú prezentované v zmysluplnom kontexte. Namiesto stručnej informácie o tom, že ročný predaj TV prijímačov za minulý rok dosiahol sumu 500 000 000 eur, sa na tabuli môžu zobrazovať informácie súvisiace s cieľom predaja. Ak bola cieľová suma stanovená na úrovni 450 000 000 eur, znamená to, že objem predaja TV prijímačov bol v poriadku. Ak je však cieľová suma stanovená na hodnotu 700 000 000, znamená to, že sa vyskytol problém.

Je pravdepodobné, že budete chcieť získať aj ďalšie informácie okrem celkového objemu predaja. Možno budete chcieť vedieť, ktoré značky sa dobre predávali a ktoré nie. Taktiež možno budete chcieť vedieť to, v ktorých regiónoch sa predávalo najlepšie a najhoršie, ktoré obchody boli najlepšie a ktoré najhoršie, či sa objem predaja zlepšoval v určitých obdobiach roka, ktorí sú najlepší predajcovia a kde sa nachádzajú. Všetky tieto informácie môžete nájsť na tabuli v takom usporiadaní, že údaje budete môcť vyhľadávať, filtrovať a skúmať s cieľom zistiť, ako na tom vaša organizácia v skutočnosti je.

Keď zistíte, ktoré značky sa predávali dobre a ktoré zle, môžete sa rozhodnúť eliminovať alebo obmedziť zle predávané značky a zvýšiť zásoby najlepšie predávaných prijímačov. Taktiež sa môžete rozhodnúť predávať rôzne značky v rôznych regiónoch, alebo inak vykonávať reklamné kampane. Keď máte k dispozícii presné informácie, môžete prijímať širokú škálu strategických rozhodnutí.

Čo je webová časť?

Webová časť je modulárna jednotka informácií, ktorá sa zobrazuje na lokalite SharePoint. Má záhlavie, rámec a obsah. Na tabuli služby PerformancePoint sa vo webových častiach zobrazujú zostavy rôznych typov – analytické grafy, analytické mriežky, prehľady ukazovateľov výkonu, zostavy webovej časti a mapy stratégie. Takmer všetky webové časti služby PerformancePoint sú interaktívne, čo znamená, že na ne môžete kliknúť a rozbaliť ich, alebo preskúmať údaje zobrazované v zostavách. Niektoré tabule majú iba jednu webovú časť na stránke, iné majú tri, štyri alebo viac webových častí.

Každá webová časť existuje v „zóne“, t. j. v definovanej oblasti tabule. Osoba vytvárajúca návrh tabule určuje, koľko zón sa bude používať a koľko strán bude tabuľa obsahovať.

Aké druhy činností možno vykonávať na tabuli služby PerformancePoint?

Z lokality SharePoint vo vašej organizácii môžete otvoriť tabuľu, zobraziť ju, exportovať ju do programu Microsoft PowerPoint alebo Excel a vytlačiť ju. Taktiež môžete analyzovať údaje, zobraziť ich v dekompozičnom strome, filtrovať ich a získať tak veľmi špecifické informácie, izolovať niektoré informácie, meniť typy zostáv a v niektorých prípadoch aj vytvárať vlastné zobrazenia.

Pozrite si videá

Tento článok obsahuje určitý počet krátkych videí, ktoré predstavujú základné funkcie tabúľ a webových častí služby PerformancePoint a poskytujú návod na to, ako prechádzať, skúmať, filtrovať a exportovať informácie z tabúľ.

Prehľad tabúľ a webových častí služby PerformancePoint

Prezrite si informácie o tabuliach služby PerformancePoint a o ich rôznych prvkoch. Získajte informácie o webových častiach, filtroch, navigácii na stránkach a typoch zostáv. Zistite, ako možno vykonávať niektoré základné operácie na tabuli.

Nová úloha

Skúmanie údajov

Zistite, ako môžete skúmať údaje v zostavách služby PerformancePoint a v prehľadoch ukazovateľov výkonu pomocou rôznych možností ponuky, filtrov a analytických postupov.

Nová úloha

Otvorenie zostavy v novom okne

Toto video uvádza spôsob, akým možno otvoriť webovú časť služby PerformancePoint v novom okne, poskytuje ukážku niektorých činností, ktoré môžete vykonať po otvorení daného okna, a uvádza spôsob, ako toto okno zavrieť a vrátiť sa naspäť na tabuľu.

Nová úloha

Exportovanie zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu do programu PowerPoint

Zistite, ako je možné exportovať zostavu alebo prehľad ukazovateľov výkonu z tabule služby PerformancePoint do programu Microsoft PowerPoint, a oboznámte sa s niektorými radami týkajúcimi sa práce so zostavami alebo prehľadmi ukazovateľa výkonu na snímke programu PowerPoint.

Nová úloha

Exportovanie zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu do programu Excel

Zistite, ako je možné exportovať zostavu alebo prehľad ukazovateľov výkonu z tabule služby PerformancePoint do programu Microsoft Excel, a oboznámte sa s niektorými radami týkajúcimi sa práce so zostavami alebo prehľadmi ukazovateľov výkonu v programe Excel.

Nová úloha

Používanie filtrov na vyhľadanie požadovaných údajov

Zistite, ako použiť filtre v zostavách a prehľadoch ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint. Zistite, nakoľko užitočný je prieskum a analýza údajov na tabuli služby PerformancePoint.

Nová úloha

Tlač tabule alebo zostavy

Zistite, ako je možné vytlačiť tabuľu alebo webovú časť služby PerformancePoint, ako napríklad prehľad ukazovateľov výkonu, analytickú mriežku alebo koláčový graf. Získajte informácie o tom, ako vykonávať úpravy v režime zobrazenia ukážky pred tlačou pred tým, než vytlačíte tabuľu alebo webovú časť.

Nová úloha

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×