Rýchly štart: Používanie hlasu a videa

Ak máte mikrofón a reproduktory, môžete používať komunikačný softvér Microsoft® Lync™ Online na hlasové hovory. Taktiež môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie odporúčané vašou organizáciou, napríklad náhlavnú súpravu USB, v aplikácii Lync Online sa automaticky nakonfigurujú nastavenia.

Čo chcete urobiť?

Výber zvukových zariadení

Vyhľadanie správnej osoby

Uskutočnenie hlasového hovoru

Začatie konferenčného hovoru

Prijatie hovoru

Pozvanie ďalších používateľov do konverzácie

Pridanie hlasu do konverzácie cez okamžité správy

Používanie ovládacích prvkov hovoru

Pripojenie webovej kamery

Pridanie videa ku konverzácii

Výber zvukových zariadení

Postup pri výbere zvukových zariadení:

 1. Kliknite na položku Štart, na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Lync a potom kliknite na položku Microsoft Lync 2010.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Zvukové zariadenie.

 3. V časti Prispôsobenie zariadenia kliknite na príslušné rozbaľovacie zoznamy a vykonajte konfiguráciu reproduktora, mikrofónu, zvonenia a úrovní hlasitosti.

 4. Ak chcete vyskúšať úrovne reproduktora a zvonenia, kliknite na zelené šípky.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie správnej osoby

Panel hľadania je prvým miestom na vyhľadávanie osôb, ktoré chcete kontaktovať.

 1. V hlavnom okne programu Lync začnite zadávať meno osoby do vyhľadávacieho poľa v zozname Kontakty. Výsledky sa zobrazia pod panelom hľadania.

Vyhľadanie kontaktu

 1. (Voliteľné) Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 2. Ak sa zobrazuje osoba, ktorú hľadáte, dvojitým kliknutím na kontakt odošlete danej osobe okamžitú správu.

 3. Ak chcete pridať kontakt do zoznamu Kontakty, ukážte na kontakt, kliknite na znamienko plus (+) a potom vyberte príslušnú skupinu kontaktov.

Pridať medzi kontakty

Na začiatok stránky

Uskutočnenie hlasového hovoru

Telefónny hovor je možné začať jedným kliknutím.

 1. V zozname Kontakty alebo vo výsledkoch vyhľadávania ukážte na kontakt a potom kliknite na tlačidlo Zavolať.

Telefonovanie kontaktu

Otvorí sa nové okno konverzácie.

Na začiatok stránky

Začatie konferenčného hovoru

Telefonovanie viacerým kontaktom:

 1. V zozname Kontakty stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na kontakty, ktorým chcete zatelefonovať.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na niektorý z vybratých kontaktov a potom kliknite na položku Začať konferenčný hovor.

Začatie konferenčného hovoru

Na začiatok stránky

Prijatie hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru sa v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazí upozornenie na prichádzajúci hovor. Vykonajte jeden z týchto krokov:

 1. Ak chcete prijať hovor, kliknite na ľubovoľné miesto upozornenia na prichádzajúci hovor.

 2. Ak chcete presmerovať hovor na okamžitú správu alebo odmietnuť hovor a nastaviť vlastný stav na Nerušiť, aby ste predišli vyrušovaniu, kliknite na položku Presmerovať.

Communicator

 1. Ak chcete odmietnuť hovor, kliknite na položku Odmietnuť.

Na začiatok stránky

Pozvanie ďalších používateľov do konverzácie

Ak chcete pozvať ďalších používateľov do prebiehajúcej konverzácie, postupujte nasledovne:

 1. V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby.

 2. Kliknite na položku Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla, kliknite na požadovaný kontakt alebo požadovaný kontakt vyhľadajte a potom kliknite na položku OK.

Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla

Na začiatok stránky

Pridanie hlasu do konverzácie cez okamžité správy

Postup pridania hlasu do konverzácie cez okamžité správy (IM):

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Zavolať.

Communicator

Aplikácia Lync Online pridá do konverzácie hlas a zvuk. Počas hovoru môžete pokračovať v písaní. Pamätajte, že hlasový hovor používa protokol VoIP (Voice over Internet Protocol).

Na začiatok stránky

Používanie ovládacích prvkov hovoru

V okne konverzácie môžete počas hovoru v programe Lync Online používať ovládacie prvky hovoru na vykonávanie niektorej z nižšie uvedených činností:

 1. Ak chcete podržať hovor, kliknite na tlačidlo Pozastaviť/Obnoviť Communicator .

 2. Ak chcete ukončiť hovor, kliknite na tlačidlo Ukončiť hovor Communicator .

  Ďalšie ovládacie prvky umožňujú stlmiť mikrofón alebo reproduktory a zobraziť klávesnicu na vytáčanie.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej kamery

Ak chcete používať režim konverzácie „tvárou v tvár“, pripojte k počítaču webovú kameru. V programe Lync Online sa automaticky zistí webová kamera a použije sa na ďalší videohovor.

Zobrazenie nastavení webovej kamery:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna programu Lync kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti .

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Videozariadenie.

Na začiatok stránky

Pridanie videa ku konverzácii

Ak máte nastavenú webovú kameru, kontaktu môžete umožniť, aby vás počas hovoru videl. Ak chcete nastaviť webovú kameru, prejdite do časti Pripojenie webovej kamery, uvedenej vyššie v tomto článku.

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Video.

Spustenie videohovoru

Videohovor sa začne. Môžete pokračovať v odosielaní okamžitých správ príjemcovi hovoru alebo ďalším kontaktom.

Poznámka:  Ak prijmete videohovor od inej osoby, táto osoba vás neuvidí dovtedy, kým nepridáte video na svojej strane konverzácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×