Office
Prihlásenie

Publikovanie zošita v službách programu Excel

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak máte prístup k Excel Services, čo je server so službou Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktoré je možné spustiť výpočtových službách programu Excel, môžete publikovať zošit na tomto serveri tak, aby ostatní používatelia môžete prístup ku všetkým častiam údajov, ktoré obsahuje, prehliadač pomocou Microsoft Office Excel Web Access.

Pri publikovaní zošita v službe Excel Services, celý zošit publikuje na serveri, ale môžete definovať časti zošita (napríklad jednotlivé hárky, pomenované rozsahy alebo grafy), ktorá sa má zobraziť v Microsoft Office Excel Web Access služieb Excel Services. Zobrazuje len konkrétne časti zošita a pomocou Office SharePoint Server 2007 povolenia na ochranu zošita pred neoprávneným prístupom, môžete údaje v zošite dôverné a zároveň umožniť oprávneným používateľom obnovenie, prepočítanie a prácu so zobrazenými údajmi.

Taktiež môžete definovať parametre. Parametre sú jednoduché bunky, ktoré môžu mať príslušné hodnoty definované používateľom Microsoft Office Excel Web Access. Môžete použiť parametrov môžete odhaliť bunky, ktoré môžu riadiť výpočet v zošite, napríklad analýzy hypotéz, ktorí používajú hodnoty, ktoré používatelia zadávajú do bunky, ktoré sú určené ako parametre.

Dôležité: Možnosť publikovania zošita programu Excel v službách Excel Services je dostupná iba v balíku Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a v programe Microsoft Office Excel 2007.

Poznámka: Program Microsoft Office Excel funkcie nie sú podporované služieb Excel Services. Informácie o nepodporovaných funkciách nájdete v téme funkcie programu Excel, ktoré nie sú podporované v službách Excel Services.

 1. Vytvorte nový zošit a zadajte údaje, ktoré chcete poskytnúť, alebo otvorte existujúci zošit, ktorý chcete publikovať v službe Excel Services.

 2. Ak plánujete definovať parametre, pomenujte bunky, ktoré bude možné upravovať.

  Poznámka: Ak chcete definovať parametre, musia byť pomenované jednotlivé bunky na pracovnom hárku, ktoré obsahujú hodnoty. Nemôžete definovať parametre pre pomenované rozsahy viac ako jednej bunky.

  Ak chcete pomenovať bunky, postupujte nasledovne:

  1. V hárku vyberte bunku, na ktorú chcete, aby sa upravovať v prehliadači a Microsoft Office Excel Web Access.

  2. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Definovať názov.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. Do poľa Názov zadajte požadovaný názov pre parameter.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite v časti Rozoslať dokument iným ľuďom na položku Služba Excel Services.

  Poznámka: Ak možnosť Služba Excel Services nie je k dispozícii, vaša verzia programu Office Excel 2007 nepodporuje publikovanie zošita v službe Excel Services. Prepojenia na ďalšie informácie o zdieľaní zošitov nájdete v časti Pozrite tiež.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte cestu k serveru a prijmite navrhnutý názov zošita alebo v prípade potreby zadajte nový názov.

  Ak je to potrebné, vyhľadajte cieľa. V počítači so systémom Windows Vista vyhľadajte alebo zadajte cestu k serveru do panela s adresou. V počítači so systémom Microsoft Windows XP vyhľadajte server v zozname Uložiť do, alebo zadajte cestu k serveru pred názov súboru. Zadajte napríklad http://servera/lokality/názov súboru

  Poznámka: Program Excel môže publikovať na serveri len zošit vo formáte programu Microsoft Office Excel 2007 založenom na formáte súboru XML (.xlsx) alebo vo formáte binárneho súboru programu Office Excel 2007 (.xlsb).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti služby programu Excel.

 6. Na karte Zobraziť vykonajte nasledujúci krok:

  • Ak chcete zobraziť celý zošit v službách Excel Services, vyberte Celý zošit v zozname.

  • Ak chcete zobraziť iba konkrétne hárky v službách programu Excel, vyberte hárky, v zozname a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali.

   Poznámka: Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete znova rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete zobraziť len konkrétne položky (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky) v službách programu Excel, vyberte položky v zošite v poli so zoznamom a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

   Poznámka: Ak vyberiete viacero položiek s rovnakým názvom, v službe Excel Services bude k dispozícii len jedna z nich. Ak chcete v službe Excel Services zobraziť všetky položky, je tieto položky nutné premenovať tak, aby každá z nich mala jedinečný názov. Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, je možné premenovať na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

 7. Ak chcete definovať parametre, kliknite na kartu Parametre.

  Poznámka: Ak chcete definovať parametre, musia byť pomenované jednotlivé bunky na pracovnom hárku, ktoré obsahujú hodnoty. Nie je možné definovať parametre pre pomenované rozsahy, ktoré obsahujú viac ako jednu bunku.

 8. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom začiarknite políčko pre parameter, ktorý chcete pridať.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 11. Ak chcete overiť, či sa zobrazované oblasti zošita správne zobrazujú v prehľadávači, začiarknite políčko Otvoriť tento zošit v prehľadávači po uložení.

  Poznámky: 

  • Pri každom otvorení v programe Excel sa zobrazí celý zošit. Po aktualizácii obsahu a uložení zošita sa zmeny automaticky prejavia na serveri.

  • Pomocou Microsoft Office Excel Web Access vo svojom prehliadači ostatní používatelia môžete zobraziť a analyzovať údaje pracovného hárka, ktorá sa zobrazí. Môžu pracovať s ním pomocou niektorých funkcií programu Excel, ako je napríklad zoraďovanie a filtrovanie údajov alebo pomocou rozbaľovacích funkcií kontingenčnej tabuľky. Ak nastavíte parametre pre pomenované bunky v zošite, používateľov môžete tiež upraviť tieto bunky a definovať hodnoty.

  • Ak publikujete zošit služieb Excel Services, môžete použiť funkciu Office SharePoint Server 2007 spravovať a konfigurovať služby Excel Services alebo na nastavenie povolení na zabránenie neoprávneného prístupu k zošitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Office SharePoint Server 2007 Pomocníka.

  • Ak Microsoft Office Excel Web Access používatelia nemajú povolenie na otvorenie zošita v programe Excel, budú môcť vytvárať snímky zošita hodnôt, ktoré môžu vidieť v Microsoft Office Excel Web Access. Ďalšie informácie o vytvorení snímok zošita nájdete v téme Microsoft Office Excel Web Access Pomocníka.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×