Publikovanie zošita v knižnici SharePoint v Exceli pre Windows

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zošit môžete publikovať do knižnice Microsoft SharePoint a umožniť tak ostatným používateľom zobrazovať a upravovať zošit vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie Excelu do svojich počítačov. Publikovanie je v princípe rovnaké ako ukladanie, ale môžete pri ňom využiť niektoré vstavané možnosti na ovládanie toho, aký obsah používatelia uvidia po otvorení zošita v prehliadači.

Ak si všetci používatelia v organizácii osvoja ukladanie alebo publikovanie zošita na centrálnej lokalite SharePoint, predídete tomu, že sa v celej organizácii prostredníctvom e-mailu začnú objavovať mierne odlišné verzie rovnakého zošita.

Nastavením niektorých možností publikovania môžete zvýrazniť určité časti vášho zošita, napríklad grafy, alebo vylúčiť iné časti, aby sa nezobrazovali v prehliadači. Môžete napríklad zobraziť graf, ale nie jeho podkladové údaje. Prípadne môžete zobraziť iba konkrétne hárky tým ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť, a skryť iné hárky.

V tomto článku nájdete návod na publikovanie zošita v programe Excel pre Windows a nezaoberá sa pripojením zošita ani údajov zošita k webovej časti Excel Web Access na stránku SharePointu.

Keď publikujete zošit na lokalitu SharePoint, celý zošit sa uloží do SharePointu. Používateľ s potrebnými povoleniami SharePoint môže zobraziť celý zošit a pracovať s ním, či už v prehliadači alebo v počítačovom programe Excel.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office Online, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office Online je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v Exceli Online v ponuke Upraviť zošit

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači do poľa Sadzba na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikne na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor, potom na položku Uložiť ako a následne na položku SharePoint.

 2. Ak sa zobrazí priečinka SharePoint v časti aktuálnenajnovšie alebo staršie, kliknite na požadovaný priečinok.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.


  V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Prehľadávať, zadajte webovú adresu lokality SharePoint a potom prejdite do priečinka, kde chcete publikovať zošit.

  Kliknite na priečinok SharePoint alebo na tlačidlo Prehľadávať
 3. Ak chcete zo zošita vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača.

  V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Možnosti zobrazenia prehliadača

  Zobrazí sa karta Zobraziť a karta Parametre.

 4. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pri tých hárkoch, ktoré sa majú v prehliadači zobraziť.

   Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť len konkrétne položky (ako sú pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

  • Na karte Parametre pridajte ľubovoľné definované názvy na označenie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehliadači, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×