Publikovanie zošita v knižnici SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Excel 2013 umožňuje publikovanie zošita do knižnice Microsoft SharePoint a umožňuje tak ostatným používateľom prezerať a upravovať zošit vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie Excelu vo svojich počítačoch. Publikovanie je v zásade rovnaké ako ukladanie, ale môžete pri ňom použiť niektoré vstavané možnosti na ovládanie toho, aký obsah používatelia uvidia po otvorení zošita v prehliadači.

Ak si všetci používatelia v organizácii osvoja ukladanie alebo publikovanie zošita na centrálnej lokalite SharePoint, predídete tomu, že sa v celej organizácii prostredníctvom e-mailu začnú objavovať mierne odlišné verzie rovnakého zošita.

Nastavením niektorých možností publikovania môžete zvýrazniť určité časti vášho zošita, napríklad grafy, alebo vylúčiť iné časti, aby sa nezobrazovali v prehliadači. Môžete napríklad zobraziť graf, ale nie jeho podkladové údaje. Prípadne môžete zobraziť iba konkrétne hárky tým ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť, a skryť iné hárky.

V tomto článku nájdete návod na publikovanie zošita v programe Excel 2013 v počítači a nezaoberá sa pripojením zošita ani údajov zošita k webovej časti Excel Web Access na stránku SharePointu. Ďalšie informácie o webovej časti Excel Web Access nájdete v článku pripojenie webovej časti Excel Web Access do zošita programu Excel.

Keď publikujete zošit na lokalitu SharePoint, celý zošit sa uloží do SharePointu. Používateľ s potrebnými povoleniami SharePoint môže zobraziť celý zošit a pracovať s ním, či už v prehliadači alebo v počítačovom programe Excel.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office Online, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office Online je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v Exceli Online v ponuke Upraviť zošit

Ďalšie informácie nájdete v článku rozdiely v používaní zošita v programe Excel a služieb Excel Services.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači do poľa na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikne na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: $ 1 151,31.

Ďalšie informácie o definovaní rozsahov nájdete v Pomocníkovi programu Excel.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > SharePoint.

 2. Ak sa zobrazí v priečinku SharePointu v častiaktuálny priečinok alebo naposledy použité priečinky, kliknite na požadovaný priečinok. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Prehľadávať a zadajte webovú adresu lokality SharePoint. Potom prejdite do priečinka, kde chcete publikovať zošit. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 3. Ak chcete vybrať jednotlivé hárky alebo položky a publikovať ich zo zošita, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača. Zobrazia sa karty Zobraziť a Parametre. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade postupujte takto:

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Celý zošit.

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pri tých hárkoch, ktoré sa majú v prehliadači zobraziť.

  Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete znova rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť len konkrétne položky (ako sú pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

 • Na karte Parametre môžete pridať ľubovoľné definované názvy. Tieto názvy slúžia na určovanie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehliadači. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno.

 1. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Oboznámte sa so službami Excel Services a prácou s údajmi v prehliadači

Možnosti analytických nástrojov v službách Excel Services

Práca s externými údajmi v službách programu Excel

Obnovenie údajov v zošite v okne prehliadača

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×