Publikovanie zošita na lokalitu SharePoint

Program Microsoft Excel 2010 umožňuje publikovanie zošita na lokalitu Microsoft SharePoint Services 2010 a umožňuje tak ostatným používateľom prezerať údaje zošita v prehľadávači bez potreby inštalácie programu Excel v ich počítači. Pomocou nastavenia rôznych možností publikovania je navyše možné zdôrazniť konkrétne časti zošita v prehľadávači. Zobrazenie grafu programu Excel na stránke lokality SharePoint predstavuje vynikajúci spôsob, ako túto funkciou využiť a pomôcť tak svojej organizácii pri tvorbe agilných obchodných rozhodnutí.

V tomto článku sa dozviete, ako publikovať zošit z programu Excel 2010 v počítači. Článok sa nezaoberá pripojením zošita alebo údajov zo zošita na webovú časť Excel Web Access na lokalite SharePoint.

Ďalšie informácie o webovej časti Excel Web Access nájdete v článku Zobrazenie zošita vo webovej časti Excel Web Access.

Po publikovaní zošita na server SharePoint sa celý obsah zošita uloží na serveri. Tento obsah je možné prezerať a spracovať po otvorení zošita v programe Excel v počítači. Ak sú na serveri SharePoint spustené aplikácie Office Web Apps, prezeranie a práca s údajmi v prehľadávači sa takmer nelíši od práce s údajmi v programe Excel v počítači. Pri spustení aplikácií Office Web Apps je dokonca možné súčasne upravovať zošit v mriežke prehľadávača. Ak sa pri prezeraní zošita v prehľadávači zobrazí tlačidlo Upraviť v prehľadávači, aplikácie Office Web Apps sú k dispozícii.

Tlačidlo Upraviť v prehľadávači

Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Rozdiely v používaní zošita v programe Excel a v službách programu Excel .

Čo chcete urobiť?

Príprava zošita

Publikovanie zošita

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita máte možnosť (v dialógovom okne Možnosti publikovania) vybrať pracovné hárky alebo položky, ktoré chcete zobrazovať v prehľadávači v prípade, že úpravy neboli povolené kliknutím na tlačidlo Upraviť v prehľadávači. Celý obsah zošita sa ukladá na server SharePoint napriek možnosti vybrať položky, ktoré sa v tomto režime zobrazia.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý pracovný hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete pri prezeraní hárka v prehľadávači umožniť používateľom zadávať parametre do vzorcov, nastavte bunku ako definovaný názov. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter v časti Parametre v dialógovom okne Možnosti publikovania .

Nasledujúci obrázok zobrazuje pracovný hárok v prehľadávači, pričom bunka D2 má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadal v prehľadávači do poľa na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikol na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: $ 1 151,31.

Použitie parametrov v prehľadávači

Ďalšie informácie o definovaní rozsahov nájdete v Pomocníkovi programu Excel.

Na začiatok stránky

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na príkaz Uložiť na lokalite SharePoint.
  Poznámka     Ak príkaz Uložiť na lokalite SharePoint nie je k dispozícii, zošit môžete uložiť na lokalite SharePoint pomocou príkazu Uložiť ako . Dialógové okno Možnosti publikovania sa nezobrazí. Zošit je tiež možné odovzdať priamo z knižnice na lokalite SharePoint. Používatelia môžu prezerať a upravovať obsah zošita v prehľadávači tak, že prejdú priamo na lokalitu s uloženým zošitom.

  Príkaz Uložiť ako

 1. Ak chcete vybrať jednotlivé pracovné hárky alebo položky a publikovať ich v zošite, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania. Ak chcete publikovať celý zošit, prejdite na krok 4.
  Na karte Zobraziť vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete v prehľadávači zobraziť celý zošit, v poli so zoznamom vyberte položku Celý zošit.

  • Ak chcete v prehľadávači zobraziť len určité pracovné hárky, vyberte v poli so zoznamom položku Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete zobraziť.
   Poznámka     Na základe predvoleného nastavenia sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete znova rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehľadávači zobraziť len určité položky (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), vyberte v poli so zoznamom položku Položky v zošite a začiarknite políčka pre položky, ktoré chcete zobraziť.
   Poznámka  Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehľadávači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov. Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, napríklad pomenované rozsahy, je možné premenovať na karte Vzorce v skupine Definované názvy.
   Výber pracovných hárkov alebo položiek

  • Na karte Parametre môžete pridať ľubovoľné definované názvy. Tieto názvy slúžia na určovanie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehľadávači. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno.
   Nastavovanie parametrov

 2. Vyberte umiestnenie na publikovanie zošita.
  V ponukách Aktuálne umiestnenie, Naposledy použité umiestnenia alebo Umiestnenia už môže byť uložené umiestnenie servera, ktoré si môžete následne vybrať. Ak sa v týchto ponukách takéto umiestnenie nenachádza alebo chcete zošit uložiť do nového umiestnenia, v ponuke Umiestnenia dvakrát kliknite na položku Vyhľadať umiestnenie.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte webovú adresu lokality SharePoint a prejdite na lokalitu alebo do knižnice, kde chcete uložiť zošit.

 4. Ak ste ešte nevybrali jednotlivé pracovné hárky, položky ani nastavené parametre, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania.

 5. V poli Názov súboru potvrďte navrhnutý názov zošita alebo zadajte požadovaný nový názov.

 6. Ak chcete ihneď po dokončení publikovania zobraziť obsah zošita v okne prehľadávača, skontrolujte začiarknutie políčka Otvoriť v prehľadávači pomocou programu Excel .

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×