Publikovanie prezentácie na webe

Poznámka: Nasledujúce kroky sa vzťahujú len na PowerPoint 2007. V PowerPointe 2010 a v novších verziách nie je možné uložiť prezentáciu ako webovú stránku. O alternatívnych riešeniach pre novšie verzie PowerPointu si prečítajte nižšie v téme Možnosti pre novšie verzie PowerPointu.

 1. Otvorte prezentáciu alebo webovú stránku, ktorú chcete publikovať na webe.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V zozname Uložiť do vyberte cestu alebo umiestnenie webovej stránky na webovom serveri.

  Ak chcete prezentáciu publikovanú na webe sprístupniť iným používateľom, pri výbere umiestnenia súboru je nutné zadať webový server alebo iný dostupný počítač.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo akceptujte navrhnutý názov.

  Tip: Ak chcete, aby bol názov publikovanej prezentácie iný ako názov zdrojového súboru, z ktorého bola publikovaná, zadajte nový názov.

 5. V poli Uložiť vo formáte vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku Webová stránka uložte prezentáciu ako webovú stránku a vytvorte priradený priečinok obsahujúci podporné súbory (napríklad odrážky, textúry pozadia, obrázky a zvuky).

  • Kliknutím na položku Jednosúborová webová stránka uložte prezentáciu ako webovú stránku, ktorá zahŕňa všetky podporné informácie vrátane všetkých prepojených súborov do jedného súboru.

 6. Ak chcete nastaviť text pre záhlavie okna svojej webovej stránky, kliknite na položku Zmeniť názov, do poľa Názov stránky zadajte text záhlavia okna a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na položku Publikovať a v dialógovom okne Publikovanie vo forme webovej stránky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Snímky, ktoré chcete publikovať, vyberte kliknutím na príslušnú možnosť v časti Publikovať.

  • Ak chcete, aby sa v prezentácii zobrazovali poznámky lektora, začiarknite políčko Zobraziť poznámky lektora.

  • Ak chcete nastaviť ďalšie možnosti formátovania a zobrazenia webovej stránky, kliknite na položku Webové možnosti, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na položku OK.

  • Ak chcete určiť podporu pre určitý prehliadač alebo verziu prehliadača, kliknite na príslušnú možnosť v časti Podpora prehliadača.

 8. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Možnosti pre novšie verzie PowerPointu

Uloženie snímok vo forme wordových dokumentov a následné uloženie vo forme webových stránok

Jednotlivé snímky môžete uložiť ako obrázky vo wordovom dokumente, ktorý potom uložíte ako súbor .html.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete uložiť, a potom kliknite na položku Kopírovať.

 2. Snímku prilepte do wordového dokumentu (Ctrl + V). V prípade potreby potiahnutím myši zväčšite obrázok snímky, aby vyplnil celú stranu.

 3. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako a vyberte možnosť Webová stránka alebo Webová stránka, filtrovaná.

Uloženie prezentácie do OneDrivu a jej zdieľanie online (iba PowerPoint 2016 a PowerPoint 2013)

 1. Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi alebo Pozvať ľudí > Uložiť do cloudu.

 2. Vyberte umiestnenie v priečinkoch OneDrivu.

 3. Zadajte názov súboru a potom kliknite na položku Uložiť.

 4. Kliknite na položku Zdieľať s ľuďmi (iba PowerPoint 2016), pridajte e-mailové adresy a akúkoľvek správu a kliknite na položku Zdieľať.

Ak chcete požiadať o túto funkciu, informujte nás o tom na fóre PowerPoint UserVoice Forum. Pomôže nám to stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×