Publikovanie formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď dokončíte návrh šablóny formulára, musíte ho publikovať. Používatelia tak budú môcť vypĺňať formuláre založené na šablóne formulára. Používatelia musia mať prístup k umiestneniu publikovaného formulára. V tejto téme sa uvádzajú rôzne možnosti publikovania formulára InfoPathu 2010.

Obsah tohto článku

Publikovanie alebo uloženie

Možnosť publikovania

Knižnica alebo zoznam SharePointu?

Publikovanie do knižnice SharePointu

Publikovanie do e-mailu

Publikovanie do sieťového umiestnenia

Rozšírené koncepcie

Typ obsahu lokality

Izolované kódy vo formulároch InfoPathu

Šablóna formulára schválená správcom (formuláre s úplnou dôveryhodnosťou)

Publikovanie alebo uloženie

Publikovanie šablóny formulára sa líši od uloženia šablóny formulára. Šablónu formulára ukladáte preto, aby ste zachovali prácu, rovnako ako pri ukladaní súboru v počítači. Proces publikovania upraví šablónu formulára na distribúciu. Pridá sa k nej umiestnenie publikovania spolu so sekciami spracovania pokynov, aby všetci používatelia mohli otvárať formuláre založené na danej šablóne formulára. Vďaka pokynom na spracovanie možno formuláre založené na tejto šablóne formulára automaticky aktualizovať v prípade, že vykonáte zmeny v šablóne formulára po jej publikovaní.

Na začiatok stránky

Možnosť publikovania

Formuláre programu InfoPath možno publikovať viacerými spôsobmi. Ak chcete publikovať formulár, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Publikovať. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

 • Rýchle publikovanie    Publikovanie formulára do aktuálneho umiestnenia

Ak prvýkrát aktualizujete už zverejnený formulár alebo publikujete zoznam SharePointu, prípadne formulára pracovného postupu, môžete použiť rýchle publikovanie. Formulár tak môžete publikovať bez toho, aby ste museli označiť ako a kde sa bude publikovať. Po kliknutí na položku Rýchle publikovanie InfoPath 2010 automaticky znovu publikuje, resp. publikuje formulár na predchádzajúcu alebo označenú polohu.

Poznámka:  Ak poloha publikovania nie je zadaná, Rýchle publikovanie je neaktívne.

 • SharePoint Server    Publikovanie formulára do knižnice SharePointu

Ak chcete v SharePointe publikovať formulár InfoPathu, môžete ho publikovať do knižnice SharePointu. Používatelia ho tak budú môcť vyplniť vo webovom prehliadači alebo v programe InfoPath Filler. Používatelia potom budú mať prístup k online formuláru. Môžu ho vyplniť a výsledky uložiť vo forme dokumentu programu InfoPath v knižnici.

 • E-mail    Publikovanie formulára do zoznamu príjemcov e-mailových správ

Môžete vytvoriť novú e-mailovú správu obsahujúcu formulár programu InfoPath. Táto možnosť je užitočná, keď príjemca nemá prístup na lokalitu SharePointu.

Poznámka:  Použitie programu InfoPath Filler sa vyžaduje pre tie formuláre, ktoré boli uverejnené v e-mailových správach.

 • Sieťové umiestnenie    Publikovanie formulára do zdieľaného sieťového umiestnenia alebo súboru

Takto sa formulár publikuje zo zdieľaného sieťového umiestnenia alebo súboru. Používatelia tak môžu prejsť k zdieľanému (ako napríklad //MyShare/Path/FormLocation) a vyplniť formulár v programe InfoPath Filler.

Poznámka:  Použitie programu InfoPath Filler sa vyžaduje pre tie formuláre, ktoré boli uverejnené v sieťovom umiestnení.

Knižnica alebo zoznam SharePointu?

V predchádzajúcich verziách InfoPathu ste mohli publikovať formulár do knižnice SharePointu. Keď používatelia vyplnili formulár, program ich odpovede uložil v príslušnej knižnici vo forme dokumentov. Môžete teda postupovať takto, alebo použiť InfoPath 2010 na prispôsobenie formulára. Budete tak môcť vytvárať, čítať a upravovať položky v zozname SharePointu, aby sa odpovede uložili ako položky v zozname. Ak chcete teda zvoliť takýto postup, kliknite na položku Prispôsobiť formulár v SharePointe alebo vytvorte nový zoznam SharePointu z InfoPathu.

Používanie zoznamu SharePointu namiesto knižnice dokumentov so sebou prináša viaceré výhody:

 • Odpovede môžete spravovať rovnako, ako spravujete akékoľvek položky v zozname SharePointu.

 • Nemusíte špecifikovať spôsob pripojenia k serveru SharePointu pri publikovaní, pretože ide o automatický úkon.

 • Po dokončení prispôsobovania formulára zoznamu stačí kliknúť na položku Rýchle publikovanie, čím sa formulár publikuje.

Na začiatok stránky

Publikovanie do knižnice SharePointu

Ak chcete formulár InfoPathu publikovať do knižnice SharePointu, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

 3. Kliknite na položku SharePoint Server.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Do textového poľa zadajte webovú adresu SharePointu.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Vyberte spôsob, akým chcete publikovať formulár. Vo väčšine prípadov treba vybrať položku Knižnica formulárov. Ďalšie informácie týkajúce sa možností Typu obsahu lokality alebo Správcom schválenej šablóny formulára nájdete v sekcii Pokročilé koncepcie.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. V prípade, že formulár InfoPathu už bol vytvorený, kliknite na existujúcu knižnicu formulárov. Ak chcete vytvoriť nový formulár, kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu formulárov.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Pri vytváraní novej knižnice SharePointu zadajte názov knižnice do textového poľa Názov. Popis knižnice zadajte do textového poľa Popis.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Ak chcete údaje z formulára zobraziť v knižnici formulárov vo forme stĺpca, použite postúpenie vlastností. Ak chcete teda zvoliť takýto postup, kliknite na položku Pridať, vyberte požadované pole a potom zadajte názov stĺpca v poli Názov stĺpca.

 3. Ak ste vybrali opakujúce sa pole, kliknite na požadovanú hodnotu v zozname Funkcia a definujte spôsob zobrazovania polí v knižnici formulárov. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Môžete si vybrať, či v poli chcete zobraziť prvú hodnotu, poslednú hodnotu alebo počet výskytov poľa, alebo radšej zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Podľa potreby zopakujte kroky 12 a 13 v každom poli formulára, ktorý chcete pridať vo forme stĺpca SharePointu. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Publikovanie do e-mailu

Ak chcete formulár InfoPathu publikovať do zoznamu príjemcov e-mailových správ, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

 3. Kliknite na položku E-mail.

 4. Ak ste ešte neuložili formulár, kliknite na tlačidlo OK a uložte formulár.

 5. Do textového poľa Názov šablóny formulára zadajte názov formulára formulára a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Ak chcete údaje z formulára zobraziť v priečinku položiek formulára InfoPathu vo forme stĺpca, použite postúpenie vlastností. Ak chcete teda zvoliť takýto postup, kliknite na položku Pridať, vyberte požadované pole a potom zadajte názov stĺpca v poli Názov stĺpca.

 2. Ak ste vybrali opakujúce sa pole, kliknite na požadovanú hodnotu v zozname Funkcia a definujte spôsob zobrazovania polí v knižnici formulárov. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Môžete si vybrať, či v poli chcete zobraziť prvú hodnotu, poslednú hodnotu alebo počet výskytov poľa, alebo radšej zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

 1. Podľa potreby zopakujte kroky 6 a 7 v každom poli formulára, ktorý chcete pridať vo forme stĺpca v Outlooku. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Po dokončení práce kliknite na položku Publikovať. Otvorí sa tak formulár vo forme e-mailovej správy.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Zadajte príjemcov do polí Komu, Kópia a Skrytá kópia.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Prispôsobte obsah poľa Predmet.

 2. Textové pole Úvod poskytuje miesto formuláru pokynov. Používateľom tiež vysvetľuje, prečo dostali formulár.

 3. Kliknite na položku Odoslať.

Na začiatok stránky

Publikovanie do sieťového umiestnenia

Ak chcete formulár InfoPathu publikovať do umiestnenia vo formáte UNC alebo na iný server ako SharePoint v sieti, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

 3. Kliknite na položku Sieťové umiestnenie.

 4. Do prvého textového poľa zadajte požadovanú cestu a názov formulára.

  Poznámka:  Môže ísť o umiestnenie na pevnom disku alebo o umiestnenie na zdieľanie súborov, ako napríklad \\private\example\exampleform.xsn. Môže to byť aj umiestnenie v počítači, ktoré bude vyzerať takto: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Do textu Názov šablóny formulára zadajte názov šablóny a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Poznámka:  Názov formulára, ktorý sa používa na identifikovanie formulára pri aktualizovaní alebo opätovnom publikovaní, je viditeľný pre používateľov aj pri vypĺňaní formulárov.

 1. V textovom poli zadajte prístupnú cestu pre používateľa a názov súboru.

Poznámka:  Vo väčšine prípadov bude lokalita publikovania a alternatívna cesta prístupu rovnaká. V ostatných prípadoch, ako napríklad v prípade uloženia súboru na jednotku C, sa bude líšiť. Ak ste formulár uložili napríklad na C:\examplefolder\exampleform.xsn, potom prístupná cesta pre používateľov môže vyzerať takto \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Ak bola predchádzajúca cesta prístupná pre používateľa, ako napríklad \\private\example\form\exampleform.xsn, a vy aj používatelia k nej máte prístup, potom v tomto kroku netreba vykonať žiadnu akciu.

Tlačidlo okamžitej správy

 1. Kliknite znova na tlačidlo Ďalej.

 2. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Rozšírené koncepcie

Typ obsahu lokality

Typ obsahu definuje šablóny formulára, množinu stĺpcov a nastavenie správy dokumentov na serveri, ako sú napríklad nastavenia pracovného postupu alebo politiky.

Vytvorením typov obsahu môžete opätovne používať šablóny formulárov a nastavenia celej stránky tak, že šablónu formulára budete publikovať ako typ obsahu lokality. Keď aktualizujete typ obsahu, zmeny sa automaticky použijú všade tam, kde sa používa daný typ obsahu.

Môžete priradiť iba jeden typ obsahu do viacerých knižníc celej stránky alebo priradiť viaceré typy obsahu v jednej knižnici. Môžete napríklad pridávať typ obsahu formulárom správ o stave vo všetkých knižniciach, ktoré používa oddelenia predaja v spoločnosti. Každý tím predajcov tak v rovnakej miere zhromažďuje informácie a podáva správy manažmentu. Skúsme tiež predpokladať, že oddelenie používa rôzne šablóny formulára v prípade použitia formulárov žiadosti o služobnú cestu, správy o ceste či vyúčtovania výdavkov. Môžete publikovať tri šablóny formulárov vo forme typov obsahu lokality a pridať ich do jednej knižnice, ktorá sa používa na ukladanie informácií o tímových služobných cestách. Pri vytvorení nového formulára v knižnici je si používatelia môžu vybrať, ktoré z týchto šablón formulárov chcú použiť.

Izolované kódy vo formulároch InfoPathu

V prípade, že formulár nie je formulárom s úplnou dôveryhodnosťou a vy ste správcom kolekcie lokalít, môžete v InfoPathe 2010 pomocou služby izolovaných kódov v SharePointe publikovať formuláre knižnice formulárov s kódom, a to priamo z programu InfoPath Designer. Pri publikovaní formulárov s izolovaným kódom ide o rovnaký postup, ako pri publikovaní formulára do formulára knižnice alebo do typu obsahu lokality.

Šablóna formulára schválená správcom (formuláre s úplnou dôveryhodnosťou)

Správcom schválené šablóny formulárov sú k dispozícii pre všetky kolekcie lokalít na lokalite SharePoint a môže obsahovať kód vyžadujúci úplnú dôveryhodnosť. Správca lokality SharePoint ich jednotlivo overuje, nahráva a aktivuje. Správcom schválené šablóny formulárov sa uchovávajú v špeciálnej knižnici dokumentov, ku ktorej majú prístup len správcovia. Informácie týkajúce sa správcom schválených šablón formulárov nájdete pomocou týchto prepojení:

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×