Publikovanie šablóny formulára na serveri so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Šablónu formulára môžete publikovať v novej knižnica dokumentov alebo ju môžete publikovať ako nový typ obsahu lokality pre server so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Publikovanie šablóny formulára ako nový typ obsahu lokality

Prehľad

Ak publikujete šablónu formulára v knižnici dokumentov, každý formulár, ktorý je v tejto knižnici dokumentov vytvorený, bude používať túto šablónu formulára. Publikovanie šablóny formulára v knižnici dokumentov vám umožní rýchlo nasadiť účelový formulár, ako je napríklad neformálny prieskum, ktorý má zistiť, ktoré reštaurácie sú preferované pre tímový obed.

Ak publikujete šablónu formulára na server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0, môžete vykonať aj nasledovné:

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality     Pri publikovaní šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ktoré umožňujú používateľom priradiť viac šablón formulárov do jedného dokumentu knižnice alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít. Kolekcie lokalít je množina webových lokalít na serveri virtuálnej, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú Nastavenie správy. Jednotlivé kolekcie lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať aspoň jeden podlokality. Nie je možné viaceré kolekcie lokalít na každého virtuálneho servera. Pomocou typu obsahu lokality, ak chcete širokej miere opakovane používať informácie alebo Povoliť kolekciu údajov z viacerých formulárov na jednom mieste.

Povoliť používateľom upravovať polia s použitím údajového zobrazenia    Ak chcete pridať alebo upraviť údaje pre pole s použitím údajového zobrazenia alebo úpravou vlastností formulára v knižnici dokumentov používateľom. Toto umožňuje používateľom pridávať alebo aktualizovať údaje jedného alebo viacerých formulárov bez otvárania formulárov.

Poznámka : Údajové zobrazenia sú povolené vo webovom prehliadači len pre používateľov, ktorí majú Microsoft Office Access 2007 nainštalované.

Poznámka : Podpora pre knižnice a typy obsahu lokality sa líšia v závislosti od toho, či váš server používa Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0. Preto by požiadajte správcu servera, ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Windows SharePoint Services je spustený na serveri.

Ak publikujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, použite funkciu Kontrola návrhu na zistenie akýchkoľvek problémov s kompatibilitou v šablóne formulára ešte pred jej publikovaním v novej knižnici dokumentov. Funkcia Kontrola návrhu zaistí, že šablóna formulára bude fungovať na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services. Ak funkcia Kontrola návrhu zistí v šablóne formulára nejaké chyby, je potrebné tieto chyby opraviť pred publikovaním šablóny formulára na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services.

Ak ste pripravení publikovať šablónu formulára do novej knižnice dokumentov, použitím Sprievodcu publikovaním vytvorte knižnicu dokumentov, upravte šablónu formulára na použitie v novej knižnici dokumentov a potom ju uložte na server ako predvolenú šablónu pre danú knižnicu dokumentov. Ak chcete šablónu formulára publikovať ako typ obsahu lokality, Sprievodcu publikovaním môžete použiť na úpravu šablóny formulára na použitie ako typ obsahu lokality a potom na jej uloženie ako typ obsahu lokality.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Predtým, než budete šablónu formulára publikovať na serveri so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0, overte u správcu servera nasledovné informácie:

 • či máte potrebné práva na vytvorenie novej knižnice dokumentov a na publikáciu nového typu obsahu lokality na serveri,

 • či majú používatelia potrebné práva na používanie knižnice dokumentov na serveri.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára v novej knižnici dokumentov

 1. Ak publikujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, spustite funkciu Kontrola návrhu a opravte všetky problémy s kompatibilitou, ktoré funkcia zistí.

  Ako?

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontrola návrhu.

  2. Oprava chýb, ktoré sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte názov a popis novej knižnice dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Ak bola šablóna formulára publikovaná, na poslednej strane sprievodcu sa o tom zobrazí potvrdenie.

 11. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov a otestovať proces vypĺňania formulára založeného na tejto šablóne, začiarknite políčko Otvoriť túto knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Zavrieť. Knižnica dokumentov sa otvorí vo webovom prehľadávači. Po kliknutí na položku Nový v paneli s nástrojmi so zoznamom sa v programe InfoPath otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára.

   Tip : Ak chcete používateľom oznámiť, že šablóna formulára je pripravená na vyplnenie, odošlite im e-mailovú správu s prepojením na knižnicu dokumentov, kde ste šablónu formulára publikovali.

  2. Ak chcete používateľom odoslať e-mailovú správu s formulárom alebo šablónou formulára, začiarknite políčko Odoslať formulár príjemcom e-mailu a potom kliknite na položku Zavrieť.

   Otvorí sa e-mailová správa s formulárom v tele správy, ktorý môžete vyplniť a odoslať používateľom. Ak majú vaši používatelia Microsoft Office Outlook 2007, môžu formulár vyplniť po otvorení e-mailovej správy. Používatelia so staršími verziami programu Outlook alebo inými e-mailovými aplikáciami dostanú e-mailovú správu s formulárom a šablónou formulára v prílohe. Používatelia môžu otvoriť šablónu formulára v prílohe a nainštalovať ju do svojho počítača. Potom môžu používatelia otvoriť prílohu s formulárom a vyplniť formulár v programe InfoPath.

   Tip : V e-mailovej správe v poli Úvod zadajte pre používateľov pripomenutie, aby otvárali len prílohy v e-mailových správach od dôveryhodného odosielateľa.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára ako nový typ obsahu lokality

 1. Ak publikujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, spustite funkciu Kontrola návrhu a opravte všetky problémy s kompatibilitou, ktoré funkcia zistí.

  Ako?

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontrola návrhu.

  2. Oprava chýb, ktoré sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej chcete šablónu formulára publikovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový typ obsahu. V zozname Založiť typ obsahu na kliknite na položku Formulár a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej stranu sprievodcu zadajte názov a popis nového typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Vyhľadajte umiestnenie na serveri, kde chcete šablónu formulára publikovať ako typ obsahu lokality. V poli Názov súboru zadajte názov šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 14. Overte, či je šablóna formulára typom obsahu na lokalite SharePoint.

  Aký je postup?

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehľadávači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Nastavenie lokality v rámci časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

   Šablóna formulára by mala byť zobrazená v časti Typy obsahu pre program InfoPath v položke Galéria typov obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×