Publikovanie šablóny formulára na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete publikovať šablónu formulára do novej knižnica dokumentov alebo publikovať ako nový typ obsahu lokality pre server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Publikovanie šablóny formulára ako nový typ obsahu lokality

Prehľad

Pri publikovaní šablóny formulára do knižnice dokumentov, každý formulár, ktorý sa vytvorí v danej knižnice dokumentov na základe publikovanej šablóne formulára. Publikovanie šablóny formulára do knižnice dokumentov vám umožní rýchlo nasadiť jednorazový formulára, ako je napríklad neformálny prieskum na zaznamenanie reštaurácie preferencie pre tímový obed.

Ak publikujete šablónu formulára na server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0, môžete vykonať aj nasledovné:

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality     Pri publikovaní šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ktoré umožňujú používateľom priradiť viac šablón formulárov do jedného dokumentu knižnice alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít. Kolekcie lokalít je množina webových lokalít na serveri virtuálnej, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú Nastavenie správy. Jednotlivé kolekcie lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať aspoň jeden podlokality. Nie je možné viaceré kolekcie lokalít na každého virtuálneho servera. Pomocou typu obsahu lokality, ak chcete širokej miere opakovane používať informácie alebo Povoliť kolekciu údajov z viacerých formulárov na jednom mieste.

Povoliť používateľom upravovať polia s použitím údajového zobrazenia    Ak chcete pridať alebo upraviť údaje pre pole s použitím údajového zobrazenia alebo úpravou vlastností formulára v knižnici dokumentov používateľom. Toto umožňuje používateľom pridávať alebo aktualizovať údaje jedného alebo viacerých formulárov bez otvárania formulárov.

Poznámka: Údajové zobrazenia sú povolené vo webovom prehliadači len pre používateľov, ktorí majú Microsoft Office Access 2007 nainštalovaný.

Poznámka: Podpora pre knižnice a typy obsahu lokality sa líšia v závislosti od toho, či váš server používa Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0. Preto by požiadajte správcu servera, ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Windows SharePoint Services je spustený na serveri.

Ak chcete publikovať šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, použite Kontrola návrhu na identifikáciu akékoľvek problémy s kompatibilitou v šablóne formulára pred publikovaním na novú knižnicu dokumentov. Kontrola návrhu sa zabezpečí, aby bolo možné používať šablóny formulára na serveri, ktorý je spustený InfoPath Forms Services. Ak funkcia Kontrola návrhu identifikuje chyby v šablóne formulára, budete musieť opraviť, ako môžete publikovať šablónu formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services.

Keď ste pripravení publikovať šablónu formulára do novej knižnice dokumentov, je použiť Sprievodcu publikovaním na vytvorenie knižnice dokumentov, ak chcete upraviť šablónu formulára na použitie v novej knižnici dokumentov a potom uložte šablónu formulára na serveri ako predvolené templat e pre túto knižnicu dokumentov. Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na úpravu šablóny formulára ako typu obsahu lokality a potom uložte šablónu formulára ako typu obsahu lokality.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred publikovaním šablóny formulára na server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0, overte nasledujúce u správcu servera:

 • Či máte potrebné práva na vytvorenie novej knižnice dokumentov alebo na publikovanie nového typu obsahu lokality na serveri.

 • Či majú používatelia potrebné práva na používanie knižnice dokumentov na serveri.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

 1. Ak chcete publikovať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, spustiť kontrolu návrhu a vyriešiť problémy s kompatibilitou, ktoré funkcia zistí.

  Postup

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontrola návrhu.

  2. Oprava chýb, ktoré sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 2. V ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku vytvoriť novú knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov a popis novej knižnice dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Vyberte polia v šablóne formulára, ktorý sa má zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Postup

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec v knižnici dokumentov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, môžete definovať, ako chcete zobraziť pole v knižnici dokumentov kliknite na hodnotu v zozname funkcie. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli alebo počet všetkých výskytov poľa, alebo či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prepojenia na ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov v časti Pozrite tiež.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Ak šablóna formulára publikovaná, prijatí potvrdenia na poslednej stránke sprievodcu.

 11. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov a otestovať proces vypĺňania formulára založeného na šablóne formulára, začiarknite políčko otvoriť túto knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Knižnica dokumentov sa otvorí vo webovom prehliadači. Po kliknutí na tlačidlo nový na paneli s nástrojmi v programe InfoPath sa otvorí formulár založený na šablóne formulára.

   Tip: Ak chcete umožniť používateľom vedieť, že je k dispozícii na vyplnenie šablóny formulára, poslať e-mailovej správy s prepojením na knižnicu dokumentov, kde šablóna formulára publikovaná.

  2. Ak chcete odoslať e-mailovej správy s formulárom alebo šablónou formulára používateľom, začiarknite políčko Odoslať formulár príjemcom e-mailu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

   Otvorí sa e-mailovej správy s formulárom v tele správy sa vyplňte a odošlite používateľom. Ak majú vaši používatelia Microsoft Office Outlook 2007, môžu vyplniť formulár pri otvorení e-mailovej správy. Používatelia so staršími verziami programu Outlook alebo iné e-mailové aplikácie budú dostávať e-mailovej správy s formulárom a šablónou formulára v prílohe. Používateľov môžete otvoriť prílohu šablóny formulára nainštalovať šablónu formulára na svojom počítači. Potom používateľov môžete otvoriť prílohu s formulárom a vyplňte formulár v programe InfoPath.

   Tip: Do poľa Úvod e-mailovej správy zadajte pripomienku používateľom otvárať iba prílohy e-mailových správ z dôveryhodného odosielateľa.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára ako nový typ obsahu lokality

 1. Ak chcete publikovať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, spustiť kontrolu návrhu a vyriešiť problémy s kompatibilitou, ktoré funkcia zistí.

  Postup

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontrola návrhu.

  2. Oprava chýb, ktoré sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 2. V ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete publikovať šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku vytvoriť nový typ obsahu. V zozname zadajte základný obsah na kliknite na položku formulár a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov a popis nového typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára zadajte umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Vyhľadajte umiestnenie na serveri, kde chcete publikovať šablónu formulára ako typu obsahu lokality. Do poľa názov súboru zadajte názov šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Vyberte polia v šablóne formulára, ktorý sa má zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Postup

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec v knižnici dokumentov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, môžete definovať, ako chcete zobraziť pole v knižnici dokumentov kliknite na hodnotu v zozname funkcie. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli alebo počet všetkých výskytov poľa, alebo či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prepojenia na ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov v časti Pozrite tiež.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na nasledujúcej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 14. Overte, či je šablóna formulára typu obsahu na lokalite SharePoint.

  Postup

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehliadači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Nastavenie lokality v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

   Šablóny formulára mali byť uvedené v časti Typy obsahu programu InfoPath v Galérii typov obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×