Office
Prihlásenie

Project Online a Project Server exportovať definícií údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok technické informácie o popisuje údajové objekty a vlastnosti nachádzajúce sa v výstupné súbory, ktoré sa zobrazí pri používaní spôsobu exportovania údajov používateľa je popísané v exportovať údaje používateľa z Projectu Online a v používateľa exportovať údaje z programu Project Server . V tomto článku bude obsahovať stručné popisy objektov a vlastnosti nájdete v výstup údajov.

Môžeme zoskupiť výstup údajov používateľa vášho prijímať z Projectu Online a Project Server do týchto krokov:

Projekt zoznamov

Získate tri zoznamy obsiahnuté v návrhu projektu, publikovaná a vytváranie zostáv schémy. Všetky projekty v zoznamoch boli projekty používateľa bola súčasťou. Znamená to, že používateľ zapojila projektu tak, ako aspoň jeden z nasledujúcich krokov:

 • Bol vlastníkom projektu.

 • Obsahuje úlohy priradené k dispozícii v projekte.

 • Je vlastník priradenia úlohy v projekte.

 • Je Správca stavu úlohy v projekte.

Tieto údaje zahŕňajú:

Popis

Zoznam projektov z schéme koncept, ktorý zodpovedá vyššie uvedených podmienkach.

Zoznam projektov z Publikované schémy, ktorá zodpovedá vyššie uvedených podmienkach.

Zoznam projektov zo zostáv schémy, ktorá zodpovedá vyššie uvedených podmienkach.

Zoznam projektov sa môžu líšiť trochu pre každý z troch súborov. Používateľa môžete napríklad uložiť projekt a zverejňovať, čo znamená, že sa objaví v návrhu zoznamu projektov, ale nie Publikované alebo zostáv projekty zoznamov.

Projekt správca môžete použiť zoznamu projektových súborov sa im informácie o tom, ktoré špecifické pre projekt exportovať súbory môžu byť záujem o analýze sa rozhodnúť, koľko exportovanom obsahu by mali zdieľať s používateľmi.

Všetci traja ProjectList súbory budú mať nasledujúce vlastnosti pre každý projekt uvedené:

Vlastnosť

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu PWA projektu, v ktorom existuje.

Proj_UID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

Proj_Name

Názov projektu.

Funkcia konkrétnych údajov

Metódu exportovať definované v exportovať údaje používateľa z Projectu Online vytvorí nasledujúce s týkajúce sa funkcie .json súbory, ktoré kontroly pre konkrétneho používateľa údaje v funkcie používané v Projecte Online. Ak sa pre používateľa v rámci danej funkcii nenájde žiadne údaje, príslušný súbor .json bude prázdny.

Spôsob exportu definované v dotazoch exportovať údaje používateľa z programu Project Server pre údaje týkajúce sa funkcie prostredníctvom SQL skripty spúšťať databázy programu Project Server.

Funkčných oblastí pre Project Online a Project Server patria. Kliknite na názov funkcie v tabuľke a pozrite si krátke definícií objektov a objektov môžete vidieť v údajoch exporte údajov sa zobrazí informácie o používateľovi.

Názov

Popis

AdminAudit

Nastavenie servera aplikácie Project Web App zmeniť údaje.

BusinessDrivers

Analýza portfólia pracovných ovládače údajov.

PortfolioAnalysis

Portfólia analýzy údajov.

Kalendáre

Podnikové údaje kalendára.

CustomFields

Vlastné pole údaje.

Delegácia

Delegovanie údaje.

DriverPrioritizations

Pracovné údaje ovládač stanovenie priority.

Rezervácie

Zapojenie zdroja údajov.

LookupTables

Vyhľadávacie tabuľky údajov.

PortfolioAnalysis

Portfólia analýzy údajov.

QueueJobs

Údaje o úlohách, používateľ procesu prostredníctvom služby frontu.

ReminderEmails

Pripomenutie e-mailových údajov.

ReportingResource

Zdroj údajov.

ReportingResourcePlan

Plán zdroja údajov.

Zdroj informácií

Zdroj údajov.

ResourcePlans

Údajov plánu zdrojov.

Pravidlá

Pravidlá údaje.

Zabezpečenie

Údaje o skupiny zabezpečenia, kategórie a povolenia.

StatusReports

Stav údajov zostavy.

SubscribedReminders

Údaje o odoberaných pripomenutia.

TaskStatusing_AssignmentsHistory

Získavanie stavu úloh História údajov.

TaskStatusing_AssignmentsSaved

Získavanie stavu úloh uložte údaje.

TaskStatusing_AssignmentsSubmitted

Získavanie stavu úloh odoslanie údajov.

Časové výkazy

Údaje o časových výkazov.

Timesheets_Reporting

Vykazovaných údajov o časových výkazov.

UnsubscribedAlerts

Odoberanie upozornení údaje.

UserViewSettings

Zobrazenie nastavenia údaje používateľa.

Pracovný postup

Údaje pracovného postupu projektu.

WorkspaceItems

Údaje o položkách SharePoint z projektové lokality.

AdminAudit

AdminAudit obsahuje údaje o nastavení servera webovej aplikácie Project Web App, ktoré používateľ zmenil. Každý AdminAuditData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

ServerSettingName

Nastavenie aplikácie PWA servera názov.

SettingOldValue

Predchádzajúcu hodnotu nastavenia.

SettingNewValue

Nová hodnota pre toto nastavenie.

ChangedDate

Čas a dátum nastavenie bol zmenený.

ResourceUid

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý sa toto nastavenie zmeniť.

ResourceName

Názov zdroja, ktoré vykonali Toto nastavenie zmeniť.

BusinessDrivers

BusinessDrivers obsahuje údaje o analýza portfólia obchodné faktory, ktoré používateľ vytvorili alebo upravili. Každý objekt ovládače bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

DriverID

Jedinečný identifikátor podniku ovládač.

DriverDescription

Popis obchodný faktor.

BusinessDriverIsActive

Je aktívny obchodný faktor (true alebo false).

CreatedByResourceID

Jedinečný identifikátor zdroja, ktorý vytvorili ovládač.

CreatedByResourceName

Zobrazovaný názov zdroja, ktorý vytvorili ovládač.

ModifiedByResourceID

Jedinečný identifikátor zdroja, ktorý je ovládač.

ModifiedByResourceName

Zobrazovaný názov zdroja, ktorý je ovládač.

ImpactDescriptionNone

Popis toho, čo sa považuje za žiadny vplyv ovládača.

ImpactDescriptionLow

Popis toho, čo sa považuje za nízky vplyv ovládača.

ImpactDescriptionModerate

Popis toho, čo sa považuje za stredne vplyv ovládača.

ImpactDescriptionStrong

Popis toho, čo sa považuje za výrazný ovládača.

ImpactDescriptionExtreme

Popis toho, čo sa považuje za extrémne vplyv ovládača.

CreatedDate

Dátum a časovú pečiatku vytvorenia ovládač.

ModifiedDate

Dátum a dátum poslednej zmeny ovládač časovú pečiatku.

Každý objekt ovládače môže mať oddelenie objektov, ktoré majú tieto vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

DriverId

Jedinečný identifikátor pre ovládač business.

DepartmentId

Jedinečný identifikátor pre oddelenie.

DepartmentName

Názov oddelenia.

Kalendáre

Kalendáre obsahuje údaje o podnikových kalendárov, ktoré sú momentálne vzatá z projektu používateľom. Každý CalendarData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Id

Jedinečný identifikátor kalendára.

Názov

Názov kalendára.

CheckedOutDate

Dátum a čas v kalendári bol vzatý z projektu.

CustomFields

CustomFields obsahuje údaje o vlastné polia, ktoré sú momentálne vzatá z projektu používateľom. Každý CustomFieldData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ID

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

Názov

Názov vlastného poľa.

CheckOutDate

Dátum a čas vlastného poľa Posledná vzali k sebe.

Delegácia

Delegácia obsahuje údaje archívy, ktoré sa podieľajú na používateľa. Používateľ môže byť delegát alebo osoba, ktorá požiada o delegovaní. Každý DelegationData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Id

Jedinečný identifikátor pre delegovanie.

ResourceId

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý požaduje delegovanie.

ResourceName

Názov zdroja, ktorý požaduje delegovanie.

DelegateResourceId

Jedinečný identifikátor pre delegáta.

DelegateName

Meno delegáta.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum pre delegovanie obdobie.

FinishDate

Koncový dátum obdobia delegovanie.

DriverPrioritizations

DriverPrioritizations obsahuje údaje o stanovenie priority business ovládač, ktorý používateľ vytvorili alebo upravili. Každý stanovenie priority objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PrioritizationId

Jedinečný identifikátor stanovenie priority analýza portfólia.

PrioritizationName

Názov priority analýza portfólia.

PrioritizationDescription

Popis priorít analýza portfólia.

ConsistencyRatio

Pomer konzistencie stanovenie priority.

PrioritizationIsManual

Hodnotu TRUE, ak je manuálne stanovenie priority analýza portfólia. Hodnota FALSE znamená, že sa počíta.

DepartmentId

Jedinečný identifikátor pre oddelenie.

DepartmentName

Názov oddelenia.

CreatedByResourceId

Jedinečný identifikátor zdroja, ktorý vytvorili stanovenie priority.

CreatedByResourceName

Názov zdroja, ktorý vytvorili stanovenie priority.

ModifiedByResourceID

Jedinečný identifikátor zdroja, ktoré Posledná aktualizácia stanovenie priority.

ModifiedByResourceName

Zobrazovaný názov zdroja, ktoré Posledná aktualizácia stanovenie priority.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia stanovenie priority.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie stanovenie priority.

Pre BusinessDrivers, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PrioritizationId

Jedinečný identifikátor pre stanovenie priority.

BusinessDriverId

Jedinečný identifikátor pre ovládač business.

BusinessDriverName

Názov obchodný faktor.

BusinessDriverPriorityPercentage

Priority (Priorita) percento priradené k obchodnému faktoru.

Pre DriverRankings, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PrioritizationId

Jedinečný identifikátor pre stanovenie priority.

BusinessDriver1Id

Jedinečný identifikátor pre prvý obchodný faktor v stanovenie priority.

BusinessDriver1Name

Názov prvej obchodný faktor v stanovenie priority.

RelationValue

Vzťah hodnoty priradené k tohto obchodného faktora v porovnaní s iný obchodný faktor.

BusinessDriver2Id

Jedinečný identifikátor pre druhý obchodný faktor v stanovenie priority.

BusinessDriver2Name

Názov druhého obchodný faktor v stanovenie priority.

Rezervácie

Rezervácie obsahuje údaje o používaní prostriedkov, ktoré používateľ vytvorili alebo upravili, alebo bol požadované za prostriedok. Každý objekt zapojenie bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

EngagementUID

Jedinečný identifikátor pre zapojenie.

ProjectID

Jedinečný identifikátor pre projekt, na ktoré boli požadované zapojenie.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre požadovaný zdroj.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

EngagementName

Názov zapojenia.

CreatedDate

Dátum vystavenia zapojenie.

SubmittedDate

Dátum zapojenie bola odoslaná na schválenie.

ReviewedDate

Dátum zapojenie bolo preskúmať.

LastModifiedDate

Dátum poslednej úpravy zapojenie.

SubmitterResourceUID

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý posielajú uplatnenie.

SumitterResourceName

Názov zdroja odosielateľa.

ReviewerResourceUID

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý kontrolu zapojenie.

ReviewerResourceName

Zobrazovaný názov zdroja, ktoré preskúmať žiadosti o zapojenie.

LastModifiedByResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja, ktorý naposledy upravil žiadosť o zapojenie.

LastModifiedByResourceName

Zobrazovaný názov zdroja, ktorý naposledy upravil žiadosť o zapojenie.

EngagementStatus

Stav zapojenie požiadavky:

 • ZAVÄZUJÚC 0

 • 1 - navrhované

 • 2 - návrh

 • 3 – odmietnuté

ProposedCustomContour

CommittedCustomContour

Každý objekt rezervácie môžu obsahovať viacero EngagementSegments, ktorý môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

EngagementUID

Jedinečný identifikátor pre angažovanosť, ktorá obsahuje EngagementSegment.

SegmentType

 • ZAVÄZUJÚC 0

 • 1 - navrhované

 • 2 - návrh

 • 3 – odmietnuté

SegmentStartDate

Navrhovaný dátum spustenia. V závislosti od SegmentType, toto je dátum začiatku navrhované/koncept/potvrdeného v časti.

SegmentFinishDate

Navrhovaný dátum ukončenia. V závislosti od SegmentType, toto je navrhnutý/koncept/potvrdeného koncový dátum v časti.

SegmentMaxUnits

Maximálny počet jednotiek, ktoré predstavuje kapacity.

SegmentWork

Počet jednotiek práce pre pracovný deň.

Každý objekt rezervácie môžu obsahovať EngagementComments, ktorý môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CommentUID

Jedinečný identifikátor pre komentár.

EngagementUID

Jedinečný identifikátor pre angažovanosť, ktorá obsahuje EngagementSegment.

CommentCreatedDate

Dátum vytvorenia poznámky.

CommentMessage

Podrobnosti o komentár.

CommentAuthorResourceUID

Zdroj UID autor komentára.

CommentAuthorResourceName

Názov zdroja autora komentára.

LookupTables

LookupTables obsahuje údaje o vyhľadávacie tabuľky, ktoré sú momentálne vzatá z projektu používateľom. Každý LookupTableData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ID

Jedinečný identifikátor pre vyhľadávaciu tabuľku.

Názov

Názov vyhľadávacej tabuľky.

CheckOutDate

Dátum a čas Vyhľadávacia tabuľka naposledy vzali k sebe.

PortfolioAnalysis

PortfolioAnalysis obsahuje údaje o analýz portfólia, ktoré používateľ vytvorili alebo upravili. Každý objekt analýzy bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

AnalysisName

Názov analýzy.

AnalysisDescription

Popis analýzy.

AnalysisType

Typ analýzy.

PrioritizationType

Stanovenie priority typu analýzy (Business ovládač alebo vlastné polia).

PrioritizationID

Jedinečný identifikátor pre stanovenie priority.

PrioritizationName

Názov stanovenie priority.

HardConstraintCustomFieldID

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole vybraté ako obmedzenia primárneho nákladov.

HardConstraintCustomFieldName

Názov vlastného poľa vybratého ako obmedzenia primárneho nákladov.

Časová mierka

Časová mierka vybrané na analýzu:

 • 0 dní

 • 1 - týždňov

 • 2 - mesiacov

 • 3 – štvrťrokov

 • 4 - roky

BookingType

Určuje, či zdroj sa považuje za potvrdený alebo navrhnutý.

ModifiedByResourceID

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý naposledy upravil analýzy.

ModifiedByResourceName

Názov zdroja, ktorý naposledy upravil analýzy.

CreatedByResourceId

Jedinečný identifikátor pre zdroj, ktorý vytvorí analýzu.

CreatedByResourceName

Názov zdroja, vytvorenom analýzy.

DepartmentId

Jedinečný identifikátor pre oddelenie.

DepartmentName

Názov oddelenia.

FilterResourcesByDepartment

Hodnotu TRUE, ak zdroje sú filtrované podľa oddelenia.

FilterResourcesByRBS

Pravda, ak sú zdroje filtrované podľa štruktúra rozpisu zdrojov.

FilterResourcesByRBSValueId

Identifikátor RBS hodnota sa používa na filtrovanie.

FilterResourcesByRBSValueText

Skutočné text hodnotu RBS sa používa na filtrovanie.

UseAlternateProjectDatesForResourcePlans

Dátumy hodnotu TRUE, ak alternatívny projektu sa používajú pre plány prostriedkov.

AlternateProjectStartDateCustomFieldId

Identifikátor GUID pre vlastné pole, ktoré obsahuje dátum začatia alternatívny analýza portfólia.

AlternateProjectStartDateCustomFieldName

Názov vlastného poľa, ktorá obsahuje dátum začatia alternatívny analýza portfólia.

AlternateProjectEndDateCustomFieldId

Identifikátor GUID pre vlastné pole, ktoré obsahuje alternatívny dátum a čas ukončenia analýza portfólia.

AlternateProjectEndDateCustomFieldName

Názov Vlastné pole, ktoré obsahuje alternatívny koncový dátum a čas na analýzy portfólia.

ForcedInAliasLookupTableId

Identifikátor internej vyhľadávacej tabuľky na vynútenie v projektoch.

ForcedInAliasLookupTableName

Názov interného vyhľadávacie tabuľky na vynútenie v projektoch

ForcedOutAliasLookupTableId

Identifikátor internej vyhľadávacej tabuľky na vynútenie projekty.

ForcedOutAliasLookupTableName

Názov interného vyhľadávacie tabuľky na vynútenie projekty

CreatedDate

Dátum vystavenia analýzy.

ModifiedDate

Dátum poslednej úpravy analýzy.

ProjectData, je obmedzený

Množina údajov prepojenie Ďalšie informácie o projekte, v ktorom bola vykonaná analýza.

Každý objekt analýzy môže mať ProjectData, je obmedzený vlastnosti, ktoré zahŕňajú:

Vlastnosť

Popis

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

AnalysisPriority

Projekt priority (Priorita).

AbsolutePriority

Priority (Priorita) normalizovanú projektu.

OriginalStartDate

Pôvodný počiatočný dátum projektu.

OriginalEndDate

Pôvodný dátum ukončenia projektu.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum projektu.

Trvanie

Trvanie projektu.

StartNoEarlierThan

Projekt začína skôr než zadaný dátum.

FinishNoLaterThan

Projekt začína najneskôr zadaný dátum.

Zamknutý

Hodnotu TRUE, ak je uzamknutá projektu.

Optimalizácia riešení, CostConstraintProject objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ScenarioId

Identifikátor scenár obmedzenia nákladov.

ScenarioName

Názov scenára, obmedzenia nákladov.

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

AnalysisName

Názov analýzy.

ProjectId

Identifikátor projektu zahrnuté v prípade obmedzení nákladov.

NázovProjektu

Názov projektu, zahrnuté v prípade obmedzení nákladov.

ProjectStatus

Stav projektu.

ForceStatus

Platnosť stav projektu (či je vynútená v alebo vytlačené).

ForceAliasLookupTableId

Identifikátor internej vyhľadávacej tabuľky na vynútenie v projektoch.

ForceAliasLookupTableName

Názov interného vyhľadávacie tabuľky na vynútenie v projektoch.

ProjectPriority

Priority (Priorita) projektu.

AbsolutePriority

Priority (Priorita) normalizovanú projektu.

HardConstraintValue

Hodnota vlastného poľa projektu vyberte pevný obmedzenia.

Optimalizácia riešení, CostConstraintScenario objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

AnalysisName

Názov analýzy.

ScenarioId

Identifikátor scenár obmedzenia nákladov.

ScenarioName

Názov scenára, obmedzenia nákladov.

ScenarioDescription

Popis scenár obmedzenia nákladov.

UseDependencies

Zadajte, či scenár obmedzenia nákladov sa používa závislosti.

CreatedByResourceId

Identifikátor pre zdroj, ktorý vytvoril scenár obmedzenia nákladov.

CreatedByResourceName

Názov zdroja, vytvorený scenár obmedzenia nákladov.

ModifiedByResourceId

Identifikátor pre zdroj, ktorý je scenár obmedzenia nákladov.

ModifiedByResourceName

Názov zdroja, ktorý upravený scenár obmedzenia nákladov.

CreatedDate

Dátum, kedy nákladových obmedzení scenár bol vytvorený.

ModifiedDate

Dátum, kedy nákladových obmedzení scenár poslednej úpravy.

SelectedProjectsCost

Náklady na vybratý projekt.

SelectedProjectsPriority

Priorita vybratý projekt.

UnselectedProjectsCost

Náklady na projekt nevybraté.

UnselectedProjectsPriority

Priority (Priorita) Nevybraté projektu.

Plánovač riešenia, ResourceConstraintProject objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ScenarioId

Identifikátor scenár obmedzenia nákladov.

ScenarioName

Názov scenára, obmedzenia nákladov.

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

AnalysisName

Názov analýzy.

CostConstraintScenarioId

Jedinečný identifikátor pre scenár obmedzenia nákladov analýza portfólia.

CostConstraintScenarioName

Názov obmedzenia scenár portfólia analýza nákladov.

ProjectId

Identifikátor projektu zahrnuté v prípade obmedzení nákladov.

NázovProjektu

Názov projektu, zahrnuté v prípade obmedzení nákladov.

NewStartDate

Nový dátum začatia projektu.

ForceStatus

Platnosť stav projektu (či je vynútená v alebo vytlačené).

ProjectStatus

Stav projektu.

ResourceWork

Množstvo práce, ktorú vykonáva zdroja na projekte.

ResourceCost

Náklady zdroja na projekte.

ForceAliasLookupTableId

Identifikátor internej vyhľadávacej tabuľky na vynútenie v projektoch.

ForceAliasLookupTableName

Názov interného vyhľadávacie tabuľky na vynútenie v projektoch.

ProjectPriority

Priority (Priorita) projektu.

AbsolutePriority

Priority (Priorita) normalizovanú projektu.

HardConstraintValue

Hodnota vlastného poľa projektu vyberte pevný obmedzenia.

Plánovač riešenia, ResourceConstraintScenario objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ScenarioId

Identifikátor scenár obmedzenia nákladov.

ScenarioName

Názov scenára, obmedzenia nákladov.

ScenarioDescription

Popis scenár obmedzenia nákladov.

AnalysisID

Jedinečný identifikátor pre analýzu.

AnalysisName

Názov analýzy.

CostConstraintScenarioId

Jedinečný identifikátor pre scenár obmedzenia nákladov analýza portfólia.

CostConstraintScenarioName

Názov obmedzenia scenár portfólia analýza nákladov.

Typ ConstraintType

Typ obmedzenia alebo obmedzenia.

ConstraintValue

Hodnota, ktorá označuje hranicu obmedzenia.

AllocationThreshold

Percento číslo od 0 do 100 určujúca minimálnu vyžadovaného pre určitý zdroj majú byť pridelené k projektu.

RateTable

Tabuľka nákladových sadzieb používa pre daný zdroj.

EnforceProjectDependencies

Príznak, ktorý určuje, či sa nepresadzujú závislosti projektu.

EnforceSchedulingConstraints

Príznak, ktorý určuje, či sa nepresadzujú plánovania obmedzení.

HiringType

Interný alebo externý nábor typu.

CreatedByResourceId

Identifikátor pre zdroj, ktorý vytvoril scenár obmedzenia nákladov.

CreatedByResourceName

Názov zdroja, vytvorený scenár obmedzenia nákladov.

ModifiedByResourceId

Identifikátor pre zdroj, ktorý je scenár obmedzenia nákladov.

ModifiedByResourceName

Názov zdroja, ktorý upravený scenár obmedzenia nákladov.

CreatedDate

Dátum, kedy nákladových obmedzení scenár bol vytvorený.

ModifiedDate

Dátum, kedy nákladových obmedzení scenár poslednej úpravy.

QueueJobs

QueueJobs obsahuje údaje o úlohách, ktoré boli vytvorené používateľom cez služba frontu. Každý QueueData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CorrelationId

Jedinečný identifikátor pre úlohy, ktoré sú súčasťou korelácie s inými úlohami.

QueueState

Stav frontu prácu je momentálne v:

 • 0-unknown

 • 1 - ReadyForProcessing

 • 2 - SendIncomplete

 • 3 spracovanie

 • 4 - úspech

 • 5 zlyhalo

 • 6 - FailedNotBlocking

 • 7 ProcessingDeferred

 • 8 - CorrelationBlocked

 • 9 zrušenia.

 • 10 - OnHold

 • Šípková 11

 • 12 - ReadyForLaunch

MessageType

Front Typ zamestnania (pozri zodpovedajúcu hodnotu QueueStateLabel).

ErrorInfo

Podrobnosti o chybe o vo fronte.

JobId

Jedinečný identifikátor pre vo fronte.

Percento dokončenia

Aktuálne percento dokončenej práce prostredníctvom služby frontu na spracovanie.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia vo fronte.

ProcessingDate

Dátum a čas vo fronte začali prostredníctvom služby frontu na spracovanie.

CompletedDate

Dátum a čas vo fronte bolo spracované prostredníctvom služby frontu.

ReadyForProcessingDate

Dátum a čas vo fronte bola pripravená na prevzatie spracované prostredníctvom služby frontu.

MessageTypeLabel

Typ zamestnania (súvisiace s hodnotou MessageType).

QueueStateLabel

Aktuálny stav frontu prácu (pozri tému zodpovedajúce QueueStateValue).

ReminderEmails

ReminderEmails obsahuje údaje o e-mailové oznámenia pripomenutia pre používateľa. Každý ReminderEmailData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Identifikácia relácie

Jedinečný identifikátor pre e-maily.

EmailType

Typ e-mailov: úlohy, práva o stave, časový výkaz alebo Engagement.

RowIsReady

Ak je pripravená na odoslanie e-mailu.

ReportingResource

ReportingResource obsahuje údaje o nahlasovanie zdroje. Každý ReportingResourceData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

ResourceNTAccount

Názov konta systému Windows pre určitý zdroj.

UserClaimsAccount

Prihlasovacie meno používateľa.

ResourceEmailAddress

E-mailovú adresu zdroja.

ResourceCanLevel

Hodnotu TRUE, ak je možné vykonať vyváženie zdroja.

ResourceEarliestAvailableFrom

Najskorší možný dátum zdroja je k dispozícii na prácu na konkrétnu úlohu.

ResourceLatestAvailableTo

Posledný dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii.

ResourceStandardRate

Štandardná sadzba, ktorá sa vypláca za prostriedok.

ResourceOvertimeRate

Sadzba za prácu nadčas platiť pre zdroj.

ResourceMaxUnits

Maximálny počet (percento alebo jednotky), do ktorého je zdroj k dispozícii na vykonávanie úloh počas aktuálne časové obdobie.

ResourceBaseCalendar

Základný kalendár pre zdroj.

ResourceHyperlinkFriendlyName

Zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia priradených k zdroju.

ResourceHyperlinkHref

Text, ktorý sa zobrazí pre hypertextové prepojenie zdroja, ako je uvedené na stránke Úprava používateľov Project Web Access.

ResourceInitials

Iniciály zdroja.

ResourceType

Typ zdroja (napríklad Enterprise, lokálne, Project Server, materiál alebo všeobecné). Hodnoty nájdete v téme ResourceType enumerácie .

ResourceBookingType

Typ rezervácie zdrojov: navrhované alebo potvrdeného.

ResourceCostPerUse

Náklady na každom pracovný zdroj sa používa.

ResourceGroup

Skupina, do ktorej zdroj patrí.

ResourceCode

Obsahuje ľubovoľný kód, skratku alebo číslo, ktoré chcete zadať ako súčasť informácií o zdroji.

ResourceTimesheetManagerUID

Jedinečný identifikátor časový výkaz.

ResourceName(OR ResourceName1)

Zobrazovaný názov zdroja.

ResourceWorkgroup

Číslo hodnota, ktorá predstavuje spôsob spolupráce tímu pre zdroj.

ResourceCostCenter

Používateľom definované kód pre nákladového zdroja.

ResourceIsTeam

Hodnotu TRUE, ak zdroj pochádza tímu zdroja.

ResourceRequiresEngagements

Hodnotu TRUE, ak zdroj môžete vyžiadať len prostredníctvom požiadavku na uplatnenie.

ResourceCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia zdroja v projekte.

ResourceModifiedDate

Dátum poslednej úpravy informácie o zdroji.

Každý Customfields objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldValueUID

Jedinečný identifikátor pre hodnotu vlastného poľa.

CustomFieldTypeUID

Jedinečný identifikátor pre daný typ vlastného poľa.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

EntityUID(OR ResourceUID)

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

CFValue

Hodnota vlastného poľa.

Každý ResourceCapacityData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

TimeByDay

Hlavný kľúč, ktorá identifikuje deň na časovej osi. Granularity je len dní.

BaseCapacity

Maximálny počet pracovnej kapacity, ktoré určujú kalendár zdroja. Známe aj ako kapacity podľa pôvodného plánu.

Kapacita

Množstvo práce, ktorú možno vykonať zdroja.

ReportingResourcePlan

ReportingResourcePlan obsahuje údaje o podávanie zdroja. Môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

AssignmentId

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

ResourceOwnerId

Identifikátor zdroja vlastníka zdroja.

AssignmentCost

Celkové plánované (alebo plánované) náklady priradenia.

AssignmentOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na nasadenie.

AssignmentActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá sa už vykonala pri priradení, ako aj iné súvisiace náklady.

AssignmentActualOvertimeCost

Náklady vzniknuté za prácu nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentWork

Celkové množstvo času, ako napríklad počet hodín alebo dní, ktorý je naplánovaný pre určité nasadenie.

AssignmentOvertimeWork

Práca celkový nadčas pre úlohu, vrátane práce nadčas, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúca práca nadčas.

AssignmentActualWork

Množstvo práce, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentMaterialWork

Celkový pracovný čas naplánovaný pre materiálový zdroj.

AssignmentMaterialActualWork

Skutočného množstva práce, ktorá sa už vykonala s použitím materiálový zdroj, zvyčajne vyjadrený ako percento plánované objemu práce, materiálový zdroj.

AssignmentPercentWorkCompleted

Percento práce, ktorá bola dokončená.

AssignmentStartDate

Dátum zdroja je naplánovaný začiatok priradenia.

AssignmentFinishDate

Dátum dokončenia nasadenia.

AssignmentDelay

Časový úsek v zdroja je čakať pred začatím práce pri priradení.

AssignmentStartVariance

Odchýlka začiatku priradenia.

AssignmentFinishVariance

Odchýlka v cieli priradenia.

AssignmentACWP

Skutočné náklady na prácu vykonanú pre dané priradenie.

AssignmentBCWP

Rozpočtované náklady na prácu vykonanú pre dané priradenie (získanej hodnoty).

AssignmentBCWS

Rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu pre dané priradenie (plánovaná hodnota).

AssignmentBookingID

Rezervácie GUID nasadenia.

AssignmentType

Typ priradenia. NormalAssignment = 0, WorkOnlyAssignment = 1, FixedCostAssignment = 2, FixedCostWorkOnlyAssignment = 3 EmptyAssignment = 4, FixedCostGeneratedAssignment = 100 (vytvoril počas prenosu RDS) ResourcePlanAssignment = 101.

AssignmentResourceType

Typ zdroja, ktorý súvisí s priradenia. Pozrite si tému Typ enumerácie.

IsPublic

Hodnotu TRUE, ak sa položka publikovaná, aby ju nemohol zobrazovať členom tímu.

AssignmentIsPublished

Hodnotu TRUE, Ak publikujete priradenia.

AssignmentWorkVariance

Rozptyl argumentu priradenia práca podľa pôvodného plánu ako minút x 1000.

AssignmentCostVariance

Rozdiel medzi nákladmi a náklady podľa pôvodného plánu pre zdroj.

AssignmentCV

Odchýlka nákladov získanej hodnoty.

AssignmentSV

Odchýlka plánovania získanej hodnoty.

AssignmentVAC

Odchýlka pri dokončení.

AssignmentIsOverallocated

Hodnota TRUE, ak všetky priradené zdroje sú prehnané požiadavky.

AssignmentPeakUnits

Maximálny počet jednotiek, do ktorého je zdroj assignmed pre úlohu.

AssignmentCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia priradenia.

AssignmentModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie priradenia.

AssignmentBudgetCost

Predpokladané celkové priradenia.

AssignmentBudgetWork

Celkové plánované množstvo práce, ktorá je plánovaná pre priradenie.

AssignmentBudgetMaterialsWork

Celkové plánované množstvo použiť na priradenie materiálových zdrojov.

AssignmentResourcePlanWork

Celkový čas, ktorý je naplánované priradenia zdroja v pláne.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je aktívne úlohy pre nasadenia s časovým usporiadaním údajov.

TimesheetClassUid

Identifikátor GUID triedy časového výkazu.

Zdroj informácií

Zdroja obsahuje údaje o zdroji. Každý ResourceData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceID

Identifikácia zdroja v rámci zoznam zdrojov.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

ResourceAccount

Používateľské konto.

UserClaimsAccount

Nároky konto (rovnaké ako konto služieb Office 365 pri použití Projectu Online).

ResourceEmailAddress

E-mailovú adresu zdroja.

ResourceEmailLanguage

Kód jazyka používaná pre e-maily zdroje.

ResourceIsOffline

Hodnotu TRUE, ak je zdroj v režime offline. Táto funkcia je povolená.

ResourceLastConnectDate

Do posledného pripojenia zdroja. Táto funkcia je povolená.

ResourcePhonetics

Fonetický pravopis názov zdroja. Len na použitie s japonskými.

ResourceHasNotes

Či zdroj dosahuje poznámky (hodnota 2)

ResourceCanBeLeveled

Hodnotu TRUE, ak je možné vykonať vyváženie zdroja.

ResourceAccrueAt

Ako sa náklady narastať proti zdroj. (1 = začiatok, 2 = koniec, 3 = nastavený na možnosť priebežne, 4 = neplatné).

ResourceAvailableFrom

Počiatočný dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

ResourceAvailableTo

Koncový dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

ResourceStandardRate

Štandardná sadzba, ktorá sa vypláca za prostriedok.

ResourceOvertimeRate

Sadzba za prácu nadčas platiť pre zdroj.

ResourceMaxUnits

Maximálny počet (percento alebo jednotky), do ktorého je zdroj k dispozícii na vykonávanie úloh počas aktuálne časové obdobie.

ResourceBaseCalendar

Základný kalendár pre zdroj.

ResourceHyperlinkFriendlyName

Zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia priradených k zdroju.

ResourceHyperlinkHref

Obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia priradených k zdroju.

ResourceInitials

Iniciály zdroja.

ResourceType

Typ zdroja. Hodnoty nájdete v téme ResourceType enumerácie .

ResourceBookingType

Typ rezervácie zdrojov: navrhované alebo potvrdeného.

ResourceGroup

Názov skupiny, do ktorej zdroj patrí.

ResourceCode

Obsahuje ľubovoľný kód, skratku alebo číslo, ktoré chcete zadať ako súčasť informácií o zdroji.

ResourceCostPerUse

Náklady na každom pracovný zdroj sa používa.

DefaultAssignmentOwner

Predvolený Vlastník nasadenia pre daný zdroj.

DefaultAssignmentOwnerDisplayName

Zobrazovaný názov predvolený Vlastník nasadenia.

ResourceTimesheetManagerUID

Správca časového výkazu pre daný zdroj.

ResourceTimesheetManagerDisplayName

Zobrazovaný názov časový výkaz.

ResourceCostCenter

Nákladové stredisko pre daný zdroj.

ResourceIsTeam

Hodnotu TRUE, ak zdroj pochádza tímu zdroja.

ResourceRequiresEngagements

Hodnotu TRUE, ak zdroj môžete vyžiadať len prostredníctvom požiadavku na uplatnenie.

ResourceCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia zdroja.

ResourceModifiedDate

Dátum poslednej úpravy informácie o zdroji.

CheckedOutDate

Dátum a čas zdroj naposledy vzali k sebe.

CheckedOutBy

Používateľ, ktorý vzal k sebe zdroja.

DefaultAssignmentOwnerResources

Zdroje pre ktoré zdroj je predvolený Vlastník nasadenia.

Každý ResourceData objekt môže mať kolekciu DefaultAssignmentOwnerResources. Každý DefaultAssignmentOwnerResources objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceID

Identifikácia zdroja v rámci zoznam zdrojov.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja, pre ktorý používateľ je predvolený Vlastník nasadenia.

ResourceName

Názov zdroja.

ResourceType

Typ zdroja (napríklad Enterprise, lokálne, Project Server, materiál alebo všeobecné). Hodnoty nájdete v téme ResourceType enumerácie .

DefaultAssignmentOwner

Predvolený Vlastník nasadenia pre daný zdroj.

Každý ResourceData objekt môže mať aj kolekciu CustomFields. Jednotlivé CustomFields objekty môžu obsahovať nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

CustomFieldUid

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

CustomFieldValue

Hodnota vlastnosti pre vlastné pole.

ResourcePlans

ResourcePlans obsahuje údaje o plánoch zdroja používateľ vytvoril, úpravy alebo bola časť. Pre každý ResourcePlans objekt, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ResourcePlanUtilizationType

Hodnota, ktorá predstavuje typ využitia plán prostriedkov.

ResourcePlanUtilizationDate

Počiatočný dátum a čas na použitie plán prostriedkov.

ResourceId

Jedinečný identifikátor zdroja.

ResourceName

Názov zdroja.

ResourcePlanCheckedOutById

Identifikátor zdroja používateľa, ktorý vzal k sebe plán prostriedkov.

ResourcePlanCheckedOutByName

Meno používateľa, ktorý vzal k sebe plán prostriedkov.

ResourcePlanCheckedOutDate

Dátum plánu prostriedkov vzali k sebe.

ResourcePlanPublishStatus

Vnútorná vlastnosť s popisom publikovať stav.

ProjectCurrentRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ProjectCurrentRevRank

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanCreationDate

Dátum a čas vytvorenia plán prostriedkov.

ResourcePlanModDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie plán prostriedkov.

ResourcePlanCreatedRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanModRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanStartDate

Dátum a čas začiatku na plán prostriedkov.

ResourcePlanFinishDate

Dátum a čas sa skončil plán prostriedkov.

ResourcePlanModRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanCreatedRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanAssignments

Úlohy priradené k plánu zdrojov.

ResourcePlan objekt môže mať kolekciu ResourcePlanAssignments. Každý ResourcePlanAssignments objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

AssignmentId

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

ReservedData

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

AssignmentActualFinish

Skutočné dokončenie dátum priradenia.

AssignmentActualStart

Skutočný dátum začatia úlohy.

AssignmentResourceType

Typ zdroja, ktorý súvisí s priradenia. Pozrite si tému Typ enumerácie.

AssignmentIsOverAllocated

Označuje, či je zdroj priradený k viacerým prácam na danej úlohe než môže vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity zdroja.

AssignmentWorkContour

Rozvrh práce priradenej úlohe. Hodnoty sú: 0 = ploché, 1 = znova načítať 2 = prednej načítaný, 3 = dvakrát špička, 4 = ranné špičky, 5 = hodnotu oneskorené vrchol, 6 = zvonček 7 = typ 8 = obrysový.

AssignmentStartVariance

Odchýlka počiatočného dátumu priradenia od počiatočného dátumu podľa pôvodného plánu.

AssignmentFinishVariance

Dátum dokončenia rozptyl argumentu dátum dokončenia nasadenia podľa pôvodného plánu.

AssignmentUpdateNeeded

Označuje, či aktualizácia (skupina) správy zaslať zdrojov priradených k úlohe z dôvodu zmeny počiatočný dátum, dátum dokončenia alebo o nové priradenie zdrojov.

AssignmentHasLinkedFields

Indikuje, že priradenia obsahuje prepojené polia.

AssignmentIsConfirmed

Označuje, či je zdroj priradený k úlohe prijali alebo odmietli priradenia úlohy.

AssignmentResponsePending

Označuje, či bola prijatá odpoveď zo správy odoslané na zdroj priradený k úlohe oznamujúce zdroj priradenia.

AssignmentHasNotes

Existujú poznámky o priradení.

AssignmentTeamStatusPending

Označuje, či bola prijatá správy o stave v odpovedi na zistenie stavu tímu správy odoslané do zdroj priradený k úlohe.

ResourceId

Jedinečný identifikátor zdroja.

ResourceName

Názov zdroja.

AssignmentStartDate

Dátum a čas, ktorý je naplánovaný začiatok práce na úlohe priradeného zdroja.

AssignmentFinishDate

Dátum a čas, ktorý je naplánované priradeného zdroja na úlohe nefunkčnosť.

AssignmentDelay

Časový úsek zdroja je čakať po úloha počiatočný dátum pred začatím práce na nasadenie.

AssignmentDelayFMT

Formát pre vyjadrenie doby oneskorenia. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

AssignmentLevelingDelay

Časový úsek, čiže priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší naplánovaný dátum začatia v dôsledku vyvažovania zdrojov.

AssignmentCostRateTable

Označuje, ktorý nákladová sadzba tabuľky pre zdroj pri priradení.

AssignmentMaterialRateFMT

Označuje jednotky, v ktorom je vyjadrená ponuky v projekte.

AssignmentUnits

Počet jednotiek, pre ktoré je zdroj priradený k úlohe, vyjadrený v percentách.

AssignmentWork

Celkové množstvo zdroja na úlohe vykonať naplánovanej práce.

AssignmentActualWork

Množstvo práce, ktoré už boli prijaté zdroja na úlohe.

AssignmentRegularWork

Celkové množstvo naplánovanú zdroj priradený k úlohe vykonať mimonadčasovú prácu.

AssignmentRemainingWork

Časový úsek vyžaduje zdroj priradený k úlohe na dokončenie úlohy.

AssignmentCost

Celkové plánované (alebo plánované) náklady priradenia.

AssignmentActualCost

Náklady vynaložené na prácu vykonanú zdroja na úlohe.

AssignmentRemainingCost

Nákladov súvisiacich s dokončením všetkých zostávajúcej naplánovanej práce všetky zdroje na konkrétnu úlohu.

AssignmentOvertimeWork

Množstvo práce nadčas majú byť vykonané zdroja na úlohe; stiahnu sadzba za prácu nadčas daného zdroja.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas vykonanú zdroja na priradenú úlohu.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Množstva práce nadčas, ktorý zostáva pri priradení.

AssignmentActualOvertimeCost

Náklady vzniknuté za prácu nadčas vykonanú zdroja na úlohe.

AssignmentRTFNotes

Poznámky, ktoré sú priradené zadané nasadenie, a ktoré sú uložené vo formáte RTF.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu.

AssignmentBookingType

Určuje typ rezervácie (potvrdeného alebo navrhované).

AssignmentTDModeDate

Vnútorná vlastnosť s popisom naposledy upravil dátum na usporiadania údajov.

AssignmentTDModCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

AssignmentOvertimeCost

Celkový nadčas náklady pri priradení k zdroju.

AssignmentStopDate

Dátum priradenia sa zastavila.

AssignmentResumeDate

Dátum priradenia bola obnovená.

CreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený priradenia.

ModDate

Dátum, ktorý priradenia poslednej aktualizácie.

CreatedRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ModRevCounter

Vnútorná vlastnosť s popisom počet revízií.

ResourcePlanAssignments objekt môže mať kolekcie nasadenia. Jednotlivé priradenia objekty môžu obsahovať nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj pre dané priradenie.

ProjectId

Jedinečný identifikátor pre projekt pre dané priradenie.

AssignmentId

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

MDProjectUID

Iba interného používateľa.

CustomFieldName

Názov zdroja.

CustomFieldValue

Hodnoty pre vlastné pole.

Dátum vytvorenia

Dátum vytvorenia vlastného poľa.

ModDate

Dátum poslednej aktualizácie vlastné pole.

ResourceName

Názov zdroja pre dané priradenie.

Spustiť

Dátum a čas priradenia práce začali.

End

Dátum a čas práce priradenia sa skončil.

Práca

Celkové množstvo zdroja na úlohe vykonať naplánovanej práce.

Pravidlá

Pravidlá obsahuje údaje o schválenie pravidlá definované Správca stavu schváliť určité aktualizácie úloh. Každý RulesData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

RuleUid

Jedinečný identifikátor pravidla.

RuleManagerUid

Jedinečný identifikátor pre vlastníka Správca stavu pravidla.

RuleManagerName

Meno vlastníka Správca stavu.

RuleName

Názov pravidla.

Automatická

Hodnotu TRUE, ak aktualizácie stavu schválenia automaticky, ak spĺňajú kritériá definované v Toto pravidlo, false, v opačnom prípade.

AutoPublish

Hodnotu TRUE, ak po aktualizácie sa automaticky použijú publikovanie projektov.

RuleTypeNewTaskAndAssignments

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo je použitie aktualizácie zadajte novú úlohu alebo nové úlohy, false, v opačnom prípade.

RuleTypeDelegations

True ak to toto pravidlo je použitie aktualizácie zadajte Delegation(Reassign), false inak.

RuleTypeUpdateTasks

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo je použitie aktualizácie vykonané úlohy nasadenia, false, v opačnom prípade.

RuleTypeDeletes

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo je použitie aktualizácie typu odstrániť priradenia, false, v opačnom prípade.

RuleConditionType

Ak ďalšie filtrovanie sa vykonáva v Toto pravidlo tento súbor bude mať jednu z hodnôt: žiadne, porovnanie s fix reťazec alebo porovnať so stĺpcom databázy.

Pole1

V ľavej časti filter

Pole2

V pravej časti filter

Operátor

Operátor (môžu byť rovnaké, nerovná, menší než väčšia ako menej ako alebo rovná väčšie ako, alebo rovná).

ValueType

Typ pravej časti filter (môže byť reťazec int, dvojité, dátum, bool).

IntValue

Hodnoty na porovnanie s Ak ValueType Int.

DateValue

Hodnoty na porovnanie s Ak ValueType dátumom.

DecimalValue

Hodnoty na porovnanie s Ak ValueType je Počet desatinných miest.

StringValue

Hodnoty na porovnanie s Ak ValueType je reťazec.

IncludesAllProjects

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo platí pre aktualizácie vykonané vo všetkých projektov, false, v opačnom prípade.

IncludesAllResources

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo sa vzťahuje na aktualizácie sa všetky zdroje, false inak.

IncludesAllDelegatee

Hodnotu TRUE, ak toto pravidlo platí pre aktualizácie typ delegovanie bez ohľadu na to splnomocnenec false inak.

RuleDescription

Popis pravidla.

CreatedDate

Dátum vystavenia pravidla.

ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie pravidla.

RuleDetailsData

Objekt s podrobnosťami o projektoch/zdroje Toto pravidlo sa použije pre. Tento objekt sa vyplní údaje, iba v prípade, že IncludesAllProjects alebo IncludesAllResources alebo IncludesAllDelegatee je nepravdivá.

Každý RulesDetailsData objekt bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

RuleUid

Jedinečný identifikátor pravidla.

RuleListItemUid

Jedinečný identifikátor pre projekt, zdroja alebo delagatee.

RuleListItemType

Typ položky, môže byť projekt, zdroja alebo delegáta.

RuleListItemName

RuleListItemName názov položky (môže byť názov projektu / zdroj/splnomocnenec v závislosti od ruleListItemType).

CreatedDate

Dátum vystavenia pravidla.

ModDate

Dátum poslednej aktualizácie pravidla.

Zabezpečenie

Zabezpečenie poskytuje zabezpečenia údaje týkajúce sa používateľov. Bude obsahovať iba údaje o používateľov, ak lokalite PWA používa režim povolení Project Server.

Zahŕňa:

 • SecurityData: informácie o používateľovi konte.

 • GroupData: skupín zabezpečenia projektu v, ak bolo priradené používateľovi.

 • CategoryData: kategórie zabezpečenia, ktorá bola priradená používateľa.

 • PermissionData: nastavenia globálnej povolení pre používateľov.

ResourceData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

EncodedClaim

Nároky konta zdroja.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

GroupData

Zabezpečenie zoskupenie objektov údajov.

CategoryData

Údaje objekty zabezpečenia kategórie.

V časti ResourceDataGroupData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja.

GroupUID

Jedinečný identifikátor skupiny zabezpečenia.

Názov skupiny

Názov skupiny zabezpečenia.

GroupDecription

Popis skupiny zabezpečenia.

V časti ResourceDataCategoryData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja.

CategoryUID

Jedinečný identifikátor kategórie.

NázovKategórie

Názov kategórie.

CategoryDescription

Popis kategórie.

V časti ResourceDataParentPermissionData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja.

PermissionUID

Jedinečný identifikátor nadradenej povolení.

PermissionName

Názov nadradenej povolení.

PermissionData

Povolenie objektov v časti nadradené povolenia.

V časti ParentPermissionDataPermissionData objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor zdroja.

PermissionUID

Jedinečný identifikátor požadované povolenie.

PermissionParentUID

Jedinečný identifikátor interného povolení názov nadradenej.

AllowOption

Hodnota True, bola vybratá možnosť povoliť pre povolenie pre používateľa.

DenyOption

Ak má hodnotu True, odmietnuť bolo vybrané povolení používateľa.

PermissionName

Názov povolenia.

StatusReports

StatusReports obsahuje údaje o správy o stave používateľ vytvoril alebo prijatých ako Správca zostáv stavu. Pre každý StatusReports objekt, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

StatusReportName

Názov správy o stave.

ID správca

Jedinečný identifikátor zostavy Správca stavu.

ManagerName

Názov zostavy Správca stavu.

IsEnabled

Označuje, či je aktívna alebo archivované stave.

IsRequested

Označuje, či je požadovaná alebo rôzne správy o stave.

Sekcie

Sekcie správy o stave.

CreatedDate

Dátum vystavenia správy o stave.

ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie správy o stave.

Každý StatusReportRequests objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

RequesterId

Jedinečný identifikátor zákazníkmi.

RequesterName

Názov zákazníkmi.

TermínDokončenia

Dátum, kedy správa o stave

IsNewRequest

Označuje, či je aktívna alebo archivované stave.

IsEnabled

Označuje, či je požadovaná alebo rôzne správy o stave.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia žiadosti.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie žiadosti.

Každý StatusReportResponses objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

ResponseId

Jedinečný identifikátor odpovede.

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

ResponderId

Jedinečný identifikátor odpovede.

ResponderName

Názov odpovede.

ResponsePeriodStartDate

Počiatočný dátum obdobia odpoveď.

ResponsePeriodFinishDate

Koncový dátum obdobia odpoveď.

ResponseSubmittedStatus

Stav odoslaného odpoveď.

ResponseSubmittedDate

Dátum bola odoslaná odpoveď.

ResponseSectionsCount

Počet sekcií, ktoré sú súčasťou stav odpovede.

IsMatchingResponse

Hodnotu TRUE, ak odpoveď zodpovedá stavu zostavy obdobie.

IsNewResponse

Hodnotu TRUE, ak odpoveď je nový verzus aktualizované.

ResponseSendId

Identifikátor odpoveď na správu stav.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia odpoveď.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie odpoveď.

Každý StatusReportSections objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

SectionId

Jedinečný identifikátor sekcie.

ResponseId

Jedinečný identifikátor odpovede.

SectionText

Aktuálny text sekcie zostavy stavu.

SectionIndex

Identifikátor v časti Správa o stave.

Názov sekcie

Názov sekcie.

SectionDescription

Popis sekcie.

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

CreatedDate

Dátum vystavenia časti.

ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie v časti.

Každý StatusReportFrequencies objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

StatusReportName

Názov správy o stave.

ResponseId

Jedinečný identifikátor odpovede.

FrequencyType

Týždeň, mesiac alebo rok označuje termín správy o stave.

FrequencyPart1

Termín týždne pre správu o stave.

FrequencyPart2

Termín dní alebo dňa v mesiaci alebo dňa v týždni alebo týždni mesiaca pre správu o stave.

FrequencyPart3

Termín mesiac alebo deň v týždni pre správu o stave.

FrequencyPart4

Termín týždňa, mesiaca pre správu o stave.

FrequencyPart5

Termín deň v týždni pre správu o stave.

FrequencyPart6

Termín mesiac správy o stave.

FrequencyYearlyDate

Dátum ročnú frekvenciu pre správu o stave.

CreatedDate

Dátum vystavenia frekvenciu.

ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie frekvenciu.

Každý StatusReportDistribution objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

ResponderId

Jedinečný identifikátor odpovede.

ResponderName

Názov odpovede.

ResponseId

Jedinečný identifikátor odpovede.

CreatedDate

Dátum vystavenia rozdelenia.

ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie rozdelenia.

Každý WorkDetails objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

StatusReportId

Jedinečný identifikátor správy o stave.

StatusReportName

Názov správy o stave.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum správy o stave.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia žiadosti.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie žiadosti.

DueWeek

Určuje číslo týždňa termín správy o stave.

DueDays

Termín správy o stave.

SubscribedReminders

SubscribedReminders obsahuje údaje o pripomenutia na odber používateľom. Pre každý SubscribedReminderData objekt, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Id

Jedinečný identifikátor pripomenutie.

ReminderName

Názov pripomenutie.

RecipientType

Môžu byť buď: OnlyToManager, OnlyToTeamMember alebo ToBothManagerAndTeamMember.

FrequencyPeriod

Môže byť: denné, týždenné alebo mesačné.

FrequencyValue

Hodnota frekvencie odoslať pripomienky, v kombinácii s frekvencia obdobie. Napríklad, je hodnota "2" a FrequencyPeriod je "Mesačné", preto pripomenutie sa odošle každé 2 mesiace.

NextRun

Čas sa odošle ďalšie pripomenutie.

TaskStatus_AssignmentsHistory

TaskStatus_AssignmentsHistory obsahuje údaje o tom, kde sa nachádza používateľa odosielateľa, vlastník nasadenia, Správca stavu alebo delagatee aktualizácie stavu. Každý objekt transakcie , môže sa zobraziť nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

TransactionUid

Jedinečný identifikátor transakcie.

Stav

Stav transakcie.

UpdateType

Typ aktualizácie: novú úlohu, aktualizácie stavu, odstrániť priradenie, zmena nasadenia alebo novú úlohu.

ApprovalType

Akcia Správca stavu týkajúce sa aktualizácie stavu: schváliť alebo odmietnuť.

ErrorStatus

V prípade aktualizácie stavu nebolo možné použiť na plán tu sa dozviete sa vyskytla chyba.

DelegateeUid

Jedinečný identifikátor splnomocnenec.

DelegateeName

Názov splnomocnenec.

SubmitterUid

Jedinečný identifikátor odosielateľa.

SubmitterName

Meno odosielateľa.

ApproverUid

Jedinečný identifikátor poľa schvaľovateľ.

ApproverName

Názov poľa schvaľovateľ.

UpdateDate

Dátum aktualizácie stavu naposledy upravil odosielateľ alebo schvaľovateľa.

SubmittedDate

Pri tejto aktualizácie stavu bola odoslaná.

CreatedDate

Dátum vytvorenia pre aktualizáciu stavu.

ModifiedDate

Dátum poslednej zmeny na aktualizáciu stavu.

AssignmentUid

Jedinečný identifikátor priradenia.

StatusAssignmentTaskUid

Jedinečný identifikátor stavu priradenia úlohy.

ProjectUid

Jedinečný identifikátor projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

TaskUid

Jedinečný identifikátor úlohy.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

Zmeny

Objekt, ktorého zmeny vykonané odosielateľa do aktualizácie stavu.

Každý objekt zmeny môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

TransactionUid

Jedinečný identifikátor transakcie.

EntityUid

UID úlohy alebo nasadenia UID podľa toho, ak zmeny pre úlohy alebo nasadenia.

PropertyName

Názov vlastnosti, ktorá bola zmenená.

PeriodStart

Na začiatku obdobia.

PeriodEnd

Na konci obdobia.

Value (Hodnota)

Hodnota vlastnosti sa zmenila.

Každý TransactionsComments objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

CommentUid

Jedinečný identifikátor komentára.

TransactionUid

Jedinečný identifikátor transakcie.

CommentType

Typ komentára (odoslané alebo schválené).

AuthorUid

Jedinečný identifikátor komentár autora.

AuthorName

Meno autora komentára.

Poznámka

Podrobnosti o komentár.

DateEntered

Dátum a čas vytvorenia poznámky.

CommentCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia poznámky.

CommentModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie komentár.

TaskStatus_AssignmentsSaved

TaskStatus_AssignmentsSaved obsahuje údaje o správy o stave používateľ vytvoril alebo prijatých ako Správca zostáv stavu. Tento súbor obsahuje kolekciu úloh objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

TaskUid

Jedinečný identifikátor úlohy.

TaskPublishedUid

Názov správy o stave.

ProjectUid

Jedinečný identifikátor projektu, v ktorom existuje úloha.

NázovProjektu

Názov projektu, v ktorom existuje úlohy.

TaskParentUid

Jedinečný identifikátor nadradenej úlohy.

TaskACWP

Skutočné náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWP

Rozpočtové náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWS

Rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu pre úlohy.

TaskDurationVariance

Rozdiel medzi trvaním úlohy podľa pôvodného plánu a celkovým trvaním.

TaskFinishVariance

Rozptyl argumentu úlohu koncový dátum, od koncového dátumu podľa pôvodného plánu, ako je pár minút x 1000.

TaskOutlineNumber

Číslo v prehľade úlohy.

TaskStartVariance

Rozdiel medzi začiatok podľa pôvodného plánu a skutočné začatie.

TaskIsOverallocated

Hodnotu TRUE, ak je preťažené úlohy.

TaskOvertimeWork

Množstva práce nadčas pre úlohu

TaskVAC

Úlohy odchýlka pri dokončení úlohy.

TaskRegularWork

Objem času plánovaného pre úlohu, ktorý je platený štandardnou sadzbou zdroja.

TaskTotalSlack

Suma celková časová rezerva.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

TaskHasLinkedFields

Hodnotu TRUE, ak úloha obsahuje prepojené polia.

TaskIsMilestone

Hodnotu TRUE, ak je úloha medzníkom.

TaskIsCritical

Hodnotu TRUE, ak je úloha v reťazci kritické.

TaskIsSummary

Hodnotu TRUE, ak je úloha súhrnnou úlohou.

TaskIsSubproject

Hodnotu TRUE, ak je úloha je vloženým projektom.

TaskIsMarked

Označuje, či je úloha označená na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

TaskIgnoresResourceCalendar

Hodnotu TRUE, ak je úloha ignoruje kalendár zdroja.

TaskIsRolledUp

Hodnota TRUE, ak úlohu sa zhrnú

TaskIsSubprojectScheduledFromFinish

Získa hodnotu, ktorá označuje, či je Podprojekt pri tejto úlohe nastavený plánovanie od koncového.

TaskBarIsHidden

Hodnotu TRUE, ak Ganttovho grafu úlohy je skrytý, keď sa zobrazí v programe Microsoft Office Project.

TaskIsRecurring

Hodnotu TRUE, ak ide o opakovanú úlohu.

TaskIsRecurringSummary

Hodnotu TRUE, ak je úloha opakovaných súhrnnou úlohou.

TaskIsExternal

Hodnotu TRUE, ak je úloha externých.

TaskIsEffortDriven

Hodnotu TRUE, ak je úloha v závislosti od zdrojov.

TaskIsCollapsed

Hodnotu TRUE, ak sa zobrazí úlohy zbalené v projekte klienta.

TaskHasNotes

Hodnotu TRUE, ak je text poznámky sú priradené k úlohe.

TaskIsSubprojectReadOnly

Získa hodnota, ktorá označuje, či je Podprojekt tejto úlohy určený iba na čítanie.

TaskLevelingCanSplit

Hodnotu TRUE, ak vyvažovanie môže rozdeliť úlohu.

TaskCanSplit

Označuje, či funkcia vyrovnávania prostriedkov môže spôsobiť rozdelenie zostávajúcej práce pri danej úlohe. Ak toto pole je nastavená na hodnotu Áno, potom vyvažovanie môže prerušiť túto úlohu. Ak toto pole je nastavený na hodnotu No, vyrovnanie nie je možné rozdeliť úlohu.

TaskDurationIsEstimated

Označuje, či je trvanie úlohy označené príznakom predpokladané.

TaskEarlyFinish

Najskoršie možné dokončenie dátumu úlohy.

TaskLateStart

Najneskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskStopDate

Dátum, ktorý sa zastavila úlohy.

TaskFreeSlack

Množstvo voľná časová rezerva.

TaskResumeDate

Dátum, ktorý bol obnovený úlohy.

TaskCompletedDate

Argument dátumu pre typ obmedzenia úlohy.

TaskOutlineLevel

Úroveň prehľadu úlohy.

TaskScheduledDuration

Plánované trvanie úlohy.

TaskScheduledDurationFormat

Získa celkový rozsah aktívneho pracovného času pre úlohu, ako sú zadané, alebo ako vypočítané podľa počiatočný dátum, dátum dokončenia, kalendárov a ďalších faktorov plánovania.

TaskActualDuration

Skutočné trvanie úlohy.

TaskRemainingDuration

Časový úsek potrebná na dokončenie nedokončenej časti úlohy.

TaskConstraintType

Obmedzenie na dátum začiatku alebo dokončenia úlohy. Hodnoty sú: 0 čo najskôr = 1 = čo najneskôr, 2 = musí začať na, 3 = musí skončiť, 4 = začať skôr než, 5 = začať neskôr než, 6 = dokončenie skôr než a 7 = dokončenie neskôr než.

TaskLevelingDelay

Oneskorenie spôsobené vyvažovanie úlohy.

TaskLevelingDelayFormat

Formát pre vyjadrenie doby oneskorenia. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

TaskScheduledStart

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

TaskScheduledFinish

Plánovaného koncového dátumu úlohy.

TaskActualStart

Skutočný dátum začatia úlohy.

TaskActualFinish

Skutočná koncového dátumu úlohy.

TaskConstraintDate

Dátum spojený s typ obmedzenia.

TaskPriority

Priority (Priorita) úlohy od 0 do 1 000.

TaskPercentComplete

Percento dokončenej trvanie úlohy.

TaskWorkPercentComplete

Percento dokončenej práce úlohy.

TaskType

Typ úlohy. Hodnoty sú: 0 = pevné jednotky, 1 = pevné trvanie, 2 = Pevná práca.

TaskFixedCostAccrual

Ako je narastať fixné náklady proti úlohy. Hodnoty sú: 1 = začiatok, 2 = Prorated a 3 = koniec.

TaskPreleveledStart

Obsahuje dátum začatia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

TaskPreleveledFinish

Obsahuje koncový dátum úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

TaskEarlyStart

Najskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskLateFinish

Oneskorené koncového dátumu úlohy.

TaskCalendarUid

Jedinečný identifikátor kalendára priradených k úlohe.

TaskDeadline

Konečný požadovaný bod v dĺžku času úlohy, ktoré je potrebné dokončiť úlohu podľa.

TaskWork

Objem naplánovanej práce úlohy.

TaskActualWork

Skutočná práca pre danú úlohu.

TaskRemainingWork

Zostávajúca práca naplánované dokončenie úlohy

TaskCost

Plánované alebo plánované náklady na úlohu.

TaskFixedCost

Pevné náklady na úlohu.

TaskActualCost

Skutočné náklady na úlohu.

TaskRemainingCost

Zostávajúce plánované náklady na dokončenie úlohy.

TaskActualOvertimeWork

Skutočná práca nadčas pre úlohu.

TaskRemainingOvertimeWork

Zostávajúce nadčasy pracovať naplánované dokončenie úlohy.

TaskOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na úlohu.

TaskActualOvertimeCost

Nadčas skutočné náklady na úlohy.

TaskRemainingOvertimeCost

Zostávajúce náklady na prácu nadčas plánované dokončenie úlohy.

TaskWBS

Kód štruktúry (práce WBS) rozdelenie práce úlohy.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

TaskHierarchy

Hierarchia úlohy.

TaskRightMostLevel

Používa pri vyvažovaní.

TaskRTFNotes

Poznámky, ktoré sú priradené k špecifickú úlohu, a ktoré sú uložené vo formáte RTF.

TaskPhysicalPercentCompleted

Percento dokončenia je zadaná hodnota projektový manažér.

TaskEAC

V poli EAC (odhad pri dokončení) sa zobrazuje theexpected celkové náklady na úlohu na základe výkonu k dátumu stavu. EAC nazývaný aj prognózy pri dokončení (FAC).

TaskEarnedValueMethod

Metóda výpočtu získanej hodnoty. Hodnoty sú: 0 = 1% dokončenia = fyzické % dokončenia.

TaskTDModifyDate

Posledný dátum a čas čas úlohy s časovým usporiadaním údajov.

TaskOptIndex

Získa identifikácia položky úlohy v zozname úloh.

TaskIsNull

Určuje, či úloha nemá žiadne hodnoty, nastavenie.

TaskIsDeletedInProject

Označuje, ak úloha bola odstránená z projektu.

TaskCostIsValid

Získa alebo nastaví Boolovská hodnota, ktorá označuje, či aktuálne pole je priradená náklady pre úlohu.

TaskDeletedFlag

Označuje, ak úloha bola odstránená.

TaskUpdatesConflict

Hodnotu TRUE, ak projektovým manažérom aktualizujú tejto úlohy a aktualizácie môže byť v rozpore s aktualizáciami, ktoré vykonali členom tímu.

TASK_IS_ROLLUP_ASSN

Určuje, či úloha Zhrnutie údajov pre dané priradenie.

TASK_LOCKDOWN_BY_MANAGER

Hodnotu TRUE, ak je táto úloha nebude prijímať aktualizácie od členov tímu.

TASK_EXT_TASK_UID

Určuje krížové odkazy úloh projektu.

TASK_EXT_PROJ_UID

Určuje krížové odkazy projektu.

TaskContact

Kontaktné informácie pre danú úlohu.

TaskCPI

Polia CPI (index výkonu nákladov) uvádzajú pomer rozpočtových (alebo podľa pôvodného plánu) náklady na prácu vykonanú na skutočné náklady na vykonanú prácu.

TaskCV

Úloha odchýlka nákladov.

TaskHyperLinkFriendlyName

Zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou.

TaskHyperLinkAddress

URL, UNC alebo cesta k dokumentu.

TaskHyperLinkSubAddress

Obsahuje konkrétne miesto v dokumente v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou.

TaskNotes

Poznámky pre danú úlohu.

TaskSPI

Často používa na odhadnutie dátum dokončenia projektu.

TaskSV

Rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy.

TaskTCPI

V poli TCPI (index výkonu potrebného na dokončenie) sa k dátumu kontroly stavu zobrazuje pomer zostávajúcej práce, ktorá sa má vykonať, a zostávajúcich zdrojov, ktoré možno minúť.

TaskWorkVariance

Odchýlka práce na úlohe podľa pôvodného plánu úlohy ako minút x 1000.

TaskCostVariance

Získa rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a priebeh úlohy podľa pôvodného plánu plánovaná pre určitý zdroj na úlohe.

TaskFinishSlack

Množstvo časová rezerva dokončenia.

TaskBudgetWork

Naplánovanej práce úlohy.

TaskBudgetCost

Získa rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, rozpočet.

TaskWinprojUniqueId

Určuje jednoznačný identifikátor úlohy použité v projekte klienta.

TaskStartSlack

Množstvo časová rezerva začatia.

TaskCommitmentType

Určuje, či má úloha priradeného výstupu alebo závislosť od priradeného výstupu. Hodnoty sú: 0 = úloha nemá žiadne výstupu alebo závislosť od výstupu, 1 = úloha má priradeného výstupu, 2 = úloha má závislosť od priradeného výstupu.

TaskCommitmentUid

Jedinečný identifikátor pre potvrdenia.

TaskCommitmentStart

Počiatočný dátum pre potvrdenia.

TaskCommitmentFinish

Koncový dátum potvrdenia.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je úloha, ktorá je aktívna.

TaskDispSumary

Hodnota vlastnosti musí byť nepravdivé. Rezervované pre budúce použitie.

TaskIsManual

Hodnotu TRUE, ak je úloha manuálne.

TaskDuration

Plánované trvanie úlohy

TaskDurationFormat

Formát pre vyjadrenie trvanie úlohy. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

TaskStartDate

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

TaskFinishDate

Plánovaného koncového dátumu úlohy.

TaskDurationString

Reťazec, ktorý sa používa pre trvanie úlohy.

TaskStartString

Dokončenie reťazec slúžiaci pre úlohu.

TaskFinishString

Reťazec, ktorý sa používa pri spustení úlohy.

TaskCreatedDate

Dátum vystavenia úlohy.

TaskModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie úloh.

Priradené úlohy

Kolekcia nasadenia, ktoré tvoria projekt.

Každý objekt úlohy môžu mať kolekciu priradenia objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor priradenia.

TaskUID

Jedinečný identifikátor úlohy pre dané priradenie.

Názov_úlohy

Názov úlohy pre dané priradenie.

ProjectUid

Jedinečný identifikátor projektu pre úlohu.

ResourceUid

Jedinečný identifikátor zdroj priradený k priradenia.

ResourceName

Názov zdroj priradený k priradenia.

AssignmentActualFinish

Skutočné dokončenie dátum priradenia.

AssignmentActualStart

Skutočný dátum začatia úlohy.

AssignmentActualCostOfWorkPerformed

Získa skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) pre dané priradenie k určitému dátumu.

AssignmentEarnedValue

Určuje priradenia rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP).

AssignmentBCWS

Rozpočtové náklady na prácu na priradenie.

AssignmentResourceType

Typ zdroja, ktorý súvisí s priradenia. Pozrite si tému Typ enumerácie.

AssignmentIsOverallocated

Či je prehnané požiadavky priradenia.

AssignmentWorkContour

Rozvrh práce priradenej úlohe. Hodnoty sú: 0 = ploché, 1 = znova načítať 2 = prednej načítaný, 3 = dvakrát špička, 4 = ranné špičky, 5 = hodnotu oneskorené vrchol, 6 = zvonček 7 = typ 8 = obrysový.

AssignmentStartVariance

Odchýlka počiatočného dátumu priradenia od počiatočného dátumu podľa pôvodného plánu.

AssignmentFinishVariance

Dátum dokončenia rozptyl argumentu dátum dokončenia nasadenia podľa pôvodného plánu.

AssignmentUpdateNeeded

Hodnotu TRUE, ak zdrojov priradených k úlohe je potrebné aktualizovať, aby sa stav úlohy.

AssignmentHasLinkedFields

Či projekt je prepojený na iný objekt OLE.

AssignmentIsPendingResponse

Hodnotu TRUE, ak odpoveď nebola prijatá pre správu priradenie (skupina).

AssignmentHasNotes

Priradené priradenie textu poznámok.

AssignmentTeamStatusPending

Označuje, či bola prijatá správy o stave v odpovedi na zistenie stavu tímu správy odoslané do zdroj priradený k úlohe.

AssignmentsStartDate

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

AssignmentFinishDate

Plánovaného dátumu priradenia dokončenia.

AssignmentDelay

Suma, že nasadenie sa oneskorí

AssignmentDelayFormat

Formát pre vyjadrenie doby oneskorenia. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

AssignmentLevelingDelay

Oneskorenie spôsobené vyvažovanie.

AssignmentCostRateTable

Tabuľka nákladových sadzieb používa pre dané priradenie.

AssignmentMaterialRateFormat

Označuje jednotky, v ktorom je vyjadrená ponuky v projekte.

AssignmentUnits

Počet jednotiek pre nasadenie.

AssignmentWork

Objem naplánovanej práce pre dané priradenie.

AssignmentActualWork

Skutočné množstvo práce vynaložené na priradenie.

AssignmentRegularWork

Množstvo mimonadčasovú práce pre dané priradenie.

AssignmentRemainingWork

Zostávajúca práca naplánované dokončenie priradenia.

AssignmentCost

Plánované alebo plánované náklady na nasadenie.

AssignmentActualCost

Skutočné náklady vynaložené na priradenie.

AssignmentRemainingCost

Zostávajúce plánované náklady dokončenia nasadenia.

AssignmentOvertimeWork

Plánované nadčas pre dané priradenie.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas vynaložené na priradenie.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Zostávajúce nadčasy pracovať plánované dokončiť úlohu.

AssignmentOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na nasadenie.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Zostávajúcich nadčas plánované náklady dokončenia nasadenia.

AssignmentRTFNotes

Predstavuje poznámky, ktoré sú priradené k zadanej priradenia, a ktoré sú uložené vo formáte RTF.

AssignmentBookingType

Určuje typ rezervácie priradenia. 1 = zaviazala, 2 = navrhované.

AssignmentParentId

Jedinečný identifikátor hlavného priradenia.

AssignmentRemovedByResource

Hodnotu TRUE, ak člen tímu odstráni tento zdroj.

StatusManagerUid

Jedinečný identifikátor pre Správca stavu.

StatusManagerName

Názov Správca stavu.

DefaultAssignmentOwnerUid

Jedinečný identifikátor pre predvolený Vlastník nasadenia.

DefaultAssignmentOwnerName

Názov predvolený Vlastník nasadenia.

AssignmentLastWork

Naplánovanej práce od poslednej aktualizácie z projektu.

AssignmentsComments

Používateľa poznámky o priradení.

AssignmentNoteStatus

Označuje, či poznámku duplicitné hodnoty pre dané priradenie.

TaskIsSummary

Určuje, či je úloha súhrnnou úlohou.

AssignmentIsConfirmed

Či zdroj osoba prijala všetky jeho alebo jej priradenia.

AssignmentUpdatedByManager

Hodnotu TRUE, ak priradenia bol aktualizovaný podľa projektového manažéra.

AssignmentLockeByManager

Hodnotu TRUE, ak toto priradenie už neprijme aktualizácie z člen tímu.

AssignmentCreatedByResourceId

Identifikátor zdroja priradenia tvorca.

CreatorName

Názov priradenia predmetov.

AssignmentCurrentTrackingMode

Označuje aktuálny spôsob používa na sledovanie projektov.

 • 0 - žiadne (predvolená možnosť)

 • 1 - skutočnú prácu s rozvrhom

 • 2 – percento dokončenia sledovania

 • 3 - skutočná práca a zostávajúca práca sledovanie spolu

AssignmentUpdatedTrackingMode

Označuje aktualizované metóda na sledovanie projektov:

 • 0 - žiadne (predvolená možnosť)

 • 1 - skutočnú prácu s rozvrhom

 • 2 – percento dokončenia sledovania

 • 3 - skutočná práca a zostávajúca práca sledovanie spolu

AssignmentNeedUpdatesSubmitted

Hodnotu TRUE, ak sa ukladajú aktualizácie členovia tímu, ktorí pre priradenia.

AssignmentDeletedInProject

Hodnotu TRUE, ak priradenia bola odstránená z projektu.

AssignmentUpdatesByResource

Hodnotu TRUE, ak bol aktualizovaný priradenia člen tímu.

AssignmentRequestsUpdates

Označuje, či tímu zdroja obsahuje predložené skutočnú prácu.

AssignmentUpdatesAccepted

True je aktualizácie stavu pre priradenia miesto, kde bola prijatá.

AssignmentActualsPending

Hodnotu TRUE, ak bola prijatá aktualizácie prebieha byť použité v pláne.

AssignmentDeletePending

Pravda, ak odstránenie pre nasadenia je čaká sa na použitie.

AssignmentIsDelegated

Hodnotu TRUE, ak priradenia bol vytvorený spoločnosťou operácie Zmena priradenia.

AssignmentIsNew

Hodnotu TRUE, ak práve nasadenia pre členov tímu.

AssignmentUpdateStatus

Informuje o stave priradenej úlohe.

 • 0 - nie upravujú zdroja.

 • 1 - upravujú zdroja, ale nie sú aktualizované projektovému manažérovi, zatiaľ.

AssignmentPercentWorkCompleted

Množstva práce dokončená na nasadenie.

AssignmentAssignedToExisting

Označuje, či bol vytvorený nové priradenie prostriedku pomocou priradiť vlastné funkcie úlohy.

AssignmentTDModifyDate

Dátum poslednej zmeny priradenia s časovým usporiadaním údajov

AssignmentResumeDate

Dátum, ktorý obnoví priradenia.

AssignmentStopDate

Dátum, ktorý sa zastavila priradenia.

AssignmentIsPublished

Hodnotu TRUE, ak bol publikovaný priradenia.

AssignmentDemandRequire

Označuje, ako priradiť zdroje pri použití Sprievodcu nahradením zdrojov.

AssignmentIsCostValid

Označuje, či bol povolený náklady priradené priradenia.

AssignmentCostIsEdited

Označuje, ak bola upravená náklady priradené toto priradenie.

AssignmentOtherType

Indikuje typ priradenia:

 • 0 - pravidelného

 • 1 - TaskOnlyWork

 • 2 - FixedCosts

 • 3 - FixedCostsAndTaskOnly

 • 4 - RegularUnassigned

AssignmentUpdatesConflict

Hodnota TRUE, ak sú konfliktné aktualizácie pre priradenia

DeletedFlag

Označuje, ak bola odstránená priradenia.

AssignmentVAC

Rozdiel medzi nákladov podľa pôvodného plánu a celkových nákladov.

AssignmentSV

Odchýlka plánovania získanej hodnoty, prostredníctvom dátumu kontroly stavu projektu.

AssignmentWorkVariance

Rozptyl argumentu priradenia práca podľa pôvodného plánu ako minút x 1000.

AssignmentCostVariance

Rozdiel medzi nákladmi a náklady podľa pôvodného plánu pre zdroj.

AssignmentBudgetWork

Suma rozpočtovej práce pre pracovné alebo materiálové zdroje na toto priradenie.

AssignmentBudgetCost

Rozpočtované suma pre nákladové zdroje na toto priradenie.

AssignmentTaskManagementFlags

Interné použitie.

AssignmentIgnoreResourceCalendar

Označuje, či kalendár zdroja pretína s Kalendár úloh.

AssignmentWinProjUniqueId

Označuje jedinečný identifikátor priradenia používané v projekte klienta.

AssignmentRemovedFromTS

Označuje, ak priradenia bola odstránená z časového výkazu.

AssignmentCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený priradenia.

AssignmentModifiedDate

Dátum, ktorý priradenia poslednej aktualizácie.

AssignmentSendUpdatesDate

Dátum a čas odoslania aktualizáciu priradenia zdrojov manažéra.

AssignmentSummaryProgress

Zobrazuje priebeh súhrnnej úlohy na základe priebehu jej čiastkových úloh a ich naplánovania tieto čiastkové úlohy.

TeamLeadUid

Jedinečný identifikátor pre tím potenciálneho zákazníka.

TeamLeadName

Názov vedúci tímu.

ReservedData1

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

ReservedData2

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

ReservedData3

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

AssignmentHyperlinkFriendlyName

Názov alebo vysvetľujúci text hypertextového prepojenia súvisiaceho s priradenia.

AssignmentHyperlinkAddress

URL, UNC alebo cesta k dokumentu.

AssignmentHyperlinkSubAddress

Konkrétne miesto v dokumente v hypertextovom prepojení súvisiacom s priradením.

AssignmentNotes

Poznámky, ktoré ste zadali v dialógovom okne Podrobnosti priradenia.

AssignmentVAC

Rozdiel medzi nákladov podľa pôvodného plánu a celkových nákladov.

Každý objekt úlohy môžu mať kolekciu s usporiadaním objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor pre priradenie.

Dátum

Dátum práce pracovať.

Práca

Jednotky naplánovanú prácu pre dané priradenie.

OvertimeWork

Jednotky práce nadčas pre dané priradenie.

ActualWork

Skutočná práca dokončená pre dané priradenie jednotiek.

ActualOvertimeWork

Skutočné jednotky práce nadčas pre dané priradenie.

Každý objekt úlohy môžu mať kolekciu CustomFields objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldUid

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

AssignmentUid

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

Typ

Typ vlastného poľa (môže byť číslo, text, náklady, trvanie, dátum, fals, koncový dátum, dátum začiatku, atď.).

CustomFieldValue

Hodnota vlastnosti pre vlastné pole.

DurationFormat

Určuje formát zobrazenia pre hodnotu, ak je typ "trvanie".

LookupTableUid

Jedinečný identifikátor pre vyhľadávaciu tabuľku.

Indikátor

Určuje hodnotu vlastného poľa, ak je typ vlastného poľa "indikátor".

TaskStatus_AssignmentsSubmitted

TaskStatus_AssignmentsSubmitted obsahuje údaje o správy o stave, ktoré používateľ... Tento súbor obsahuje kolekciu úloh objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosti

Popis

TaskUid

Jedinečný identifikátor úlohy.

TaskPublishedUid

Názov správy o stave.

ProjectUid

Jedinečný identifikátor projektu, v ktorom existuje úloha.

NázovProjektu

Názov projektu, v ktorom existuje úlohy.

TaskParentUid

Jedinečný identifikátor nadradenej úlohy.

TaskACWP

Skutočné náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWP

Rozpočtové náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWS

Rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu pre úlohy.

TaskDurationVariance

Rozdiel medzi trvanie podľa pôvodného plánu a celkovým trvaním (aktuálnym odhadom) úlohy.

TaskFinishVariance

Rozptyl argumentu úlohu koncový dátum, od koncového dátumu podľa pôvodného plánu, ako je pár minút x 1000.

TaskOutlineNumber

Číslo v prehľade úlohy.

TaskStartVariance

Odchýlka začiatku úlohy je rozdiel medzi dátumom začatia podľa pôvodného a aktuálne naplánovaným dátumom začatia.

TaskIsOverallocated

Hodnotu TRUE, ak je preťažené úlohy.

TaskOvertimeWork

Množstva práce nadčas pre úlohu

TaskVAC

Odchýlka pri dokončení.

TaskRegularWork

Celková suma na mimonadčasovú prácu naplánovaný pre určitú úlohu.

TaskTotalSlack

Suma celková časová rezerva.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

TaskHasLinkedFields

Hodnotu TRUE, ak úloha obsahuje prepojené polia.

TaskIsMilestone

Hodnotu TRUE, ak je úloha medzníkom.

TaskIsCritical

Hodnotu TRUE, ak je úloha v reťazci kritické.

TaskIsSummary

Hodnotu TRUE, ak je úloha súhrnnou úlohou.

TaskIsSubproject

Hodnotu TRUE, ak je úloha je vloženým projektom.

TaskIsMarked

Označuje, či je úloha označená na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

TaskIgnoresResourceCalendar

Hodnotu TRUE, ak je úloha ignoruje kalendár zdroja.

TaskIsRolledUp

Hodnota TRUE, ak úlohu sa zhrnú

TaskIsSubprojectScheduledFromFinish

Získa hodnotu, ktorá označuje, či je Podprojekt pri tejto úlohe nastavený plánovanie od koncového.

TaskBarIsHidden

Hodnotu TRUE, ak Ganttovho grafu úlohy je skrytý, keď sa zobrazí v programe Microsoft Office Project.

TaskIsRecurring

Hodnotu TRUE, ak ide o opakovanú úlohu.

TaskIsRecurringSummary

Hodnotu TRUE, ak je úloha opakovaných súhrnnou úlohou.

TaskIsExternal

Hodnotu TRUE, ak je úloha externých.

TaskIsEffortDriven

Hodnotu TRUE, ak je úloha v závislosti od zdrojov.

TaskIsCollapsed

Hodnotu TRUE, ak sa zobrazí úlohy zbalené v projekte klienta.

TaskHasNotes

Hodnotu TRUE, ak je text poznámky sú priradené k úlohe.

TaskIsSubprojectReadOnly

Získa hodnota, ktorá označuje, či je Podprojekt tejto úlohy určený iba na čítanie.

TaskLevelingCanSplit

Hodnotu TRUE, ak vyvažovanie môže rozdeliť úlohu.

TaskCanSplit

Označuje, či funkcia vyrovnávania prostriedkov môže spôsobiť rozdelenie zostávajúcej práce pri danej úlohe. Ak toto pole je nastavená na hodnotu Áno, potom vyvažovanie môže prerušiť túto úlohu. Ak toto pole je nastavený na hodnotu No, vyrovnanie nie je možné rozdeliť úlohu.

TaskDurationIsEstimated

Označuje, či je trvanie úlohy označené príznakom predpokladané.

TaskEarlyFinish

Najskoršie možné dokončenie dátumu úlohy.

TaskLateStart

Najneskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskStopDate

Dátum, ktorý sa zastavila úlohy.

TaskResumeDate

Dátum, ktorý bol obnovený úlohy.

TaskCompletedDate

Argument dátumu pre typ obmedzenia úlohy.

TaskFreeSlack

Množstvo voľná časová rezerva.

TaskOutlineLevel

Úroveň prehľadu úlohy.

TaskScheduledDuration

Plánované trvanie úlohy.

TaskScheduledDurationFormat

Získa celkový rozsah aktívneho pracovného času pre úlohu, ako sú zadané, alebo ako vypočítané podľa počiatočný dátum, dátum dokončenia, kalendárov a ďalších faktorov plánovania.

TaskActualDuration

Skutočné trvanie úlohy.

TaskRemainingDuration

Časový úsek potrebná na dokončenie nedokončenej časti úlohy.

TaskConstraintType

Obmedzenie na dátum začiatku alebo dokončenia úlohy. Hodnoty sú: 0 čo najskôr = 1 = čo najneskôr, 2 = musí začať na, 3 = musí skončiť, 4 = začať skôr než, 5 = začať neskôr než, 6 = dokončenie skôr než a 7 = dokončenie neskôr než.

TaskLevelingDelay

Oneskorenie spôsobené vyvažovanie úlohy.

TaskLevelingDelayFormat

Formát pre vyjadrenie doby oneskorenia. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

TaskScheduledStart

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

TaskScheduledFinish

Plánovaného koncového dátumu úlohy.

TaskActualStart

Skutočný dátum začatia úlohy.

TaskActualFinish

Skutočná koncového dátumu úlohy.

TaskConstraintDate

Dátum spojený s typ obmedzenia.

TaskPriority

Priority (Priorita) úlohy od 0 do 1 000.

TaskPercentComplete

Percento dokončenej trvanie úlohy.

TaskWorkPercentComplete

Percento dokončenej práce úlohy.

TaskType

Typ úlohy. Hodnoty sú: 0 = pevné jednotky, 1 = pevné trvanie, 2 = Pevná práca.

TaskFixedCostAccrual

Ako je narastať fixné náklady proti úlohy. Hodnoty sú: 1 = začiatok, 2 = Prorated a 3 = koniec.

TaskPreleveledStart

Obsahuje dátum začatia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

TaskPreleveledFinish

Obsahuje koncový dátum úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

TaskEarlyStart

Najskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskLateFinish

Oneskorené koncového dátumu úlohy.

TaskCalendarUid

Jedinečný identifikátor kalendára priradených k úlohe.

TaskDeadline

Konečný požadovaný bod v dĺžku času úlohy, ktoré je potrebné dokončiť úlohu podľa.

TaskWork

Objem naplánovanej práce úlohy.

TaskActualWork

Skutočná práca pre danú úlohu.

TaskRemainingWork

Zostávajúca práca naplánované dokončenie úlohy

TaskCost

Plánované alebo plánované náklady na úlohu.

TaskFixedCost

Pevné náklady na úlohu.

TaskActualCost

Skutočné náklady na úlohu.

TaskRemainingCost

Zostávajúce plánované náklady na dokončenie úlohy.

TaskActualOvertimeWork

Skutočná práca nadčas pre úlohu.

TaskRemainingOvertimeWork

Zostávajúce nadčasy pracovať naplánované dokončenie úlohy.

TaskOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na úlohu.

TaskActualOvertimeCost

Nadčas skutočné náklady na úlohy.

TaskRemainifOvertimeCost

Zostávajúce náklady na prácu nadčas plánované dokončenie úlohy.

TaskWBS

Kód štruktúry (práce WBS) rozdelenie práce úlohy.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

TaskHierarchy

Hierarchia úlohy.

TaskRightMostLevel

Používa pri vyvažovaní.

TaskRTFNotes

Poznámky, ktoré sú priradené k špecifickú úlohu, a ktoré sú uložené vo formáte RTF.

TaskPhysicalPercentCompleted

Percento dokončenia je zadaná hodnota projektový manažér.

TaskEAC

Zobrazuje očakávané celkové náklady na základe výkonu k dátumu kontroly stavu úlohy. EAC nazývaný aj prognózy pri dokončení (FAC).

TaskEarnedValueMethod

Metóda výpočtu získanej hodnoty. Hodnoty sú: 0 = 1% dokončenia = fyzické % dokončenia.

TaskTDModifyDate

Posledný dátum a čas čas úlohy s časovým usporiadaním údajov.

TaskTDModifyCounter

Proti na zmenu usporiadania údajov.

TaskStartOffset

Posun na začiatok úlohy.

TaskReservedData

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

TaskOptIndex

Získa identifikácia položky úlohy v zozname úloh.

TaskSummaryProgressDate

Iba interného používateľa.

TaskIsNull

Určuje, či úloha nemá žiadne hodnoty, nastavenie.

TaskIsDeletedInProject

Označuje, ak úloha bola odstránená z projektu.

TaskCostIsValid

Získa alebo nastaví Boolovská hodnota, ktorá označuje, či aktuálne pole je priradená náklady pre úlohu.

TaskDeletedFlag

Označuje, ak úloha bola odstránená.

TaskUpdatesConflict

Hodnotu TRUE, ak ProjectManager aktualizujú tejto úlohy a aktualizácie môže byť v rozpore s aktualizáciami, ktoré vykonali členom tímu.

TASK_IS_ROLLUP_ASSN

Určuje, či úloha Zhrnutie údajov pre dané priradenie.

TASK_LOCKDOWN_BY_MANAGER

Hodnotu TRUE, ak je táto úloha nebude prijímať aktualizácie od členov tímu.

TASK_EXT_TASK_UID

Určuje krížové odkazy úloh projektu.

TASK_EXT_PROJ_UID

Určuje krížové odkazy projektu.

TaskContact

Kontakt pre danú úlohu.

TaskCPI

Polia CPI (index výkonu nákladov) uvádzajú pomer rozpočtových (alebo podľa pôvodného plánu) náklady na prácu vykonanú na skutočné náklady na vykonanú prácu.

TaskCV

Úloha odchýlka nákladov.

TaskHyperLinkFriendlyName

Zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou.

TaskHyperLinkAddress

URL, UNC alebo cesta k dokumentu.

TaskHyperLinkSubAddress

Obsahuje konkrétne miesto v dokumente v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou.

TaskNotes

Poznámky pre danú úlohu.

TaskSPI

SPI sa často používa na odhadnutie dátum dokončenia projektu.

TaskSV

Rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy.

TaskTCPI

V poli TCPI (index výkonu potrebného na dokončenie) sa k dátumu kontroly stavu zobrazuje pomer zostávajúcej práce, ktorá sa má vykonať, a zostávajúcich zdrojov, ktoré možno minúť.

TaskWorkVariance

Odchýlka práce na úlohe podľa pôvodného plánu úlohy ako minút x 1000.

TaskCostVariance

Získa rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a priebeh úlohy podľa pôvodného plánu plánovaná pre určitý zdroj na úlohe.

TaskFinishSlack

Množstvo časová rezerva dokončenia.

TaskBudgetWork

Naplánovanej práce.

TaskBudgetCost

Získa rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, rozpočet.

TaskWinprojUniqueId

Určuje jednoznačný identifikátor úlohy použité v projekte klienta.

TaskStartSlack

Množstvo časová rezerva začatia.

TaskCommitmentType

Určuje, či má úloha priradeného výstupu alebo závislosť od priradeného výstupu. Hodnoty sú: 0 = úloha nemá žiadne výstupu alebo závislosť od výstupu, 1 = úloha má priradeného výstupu, 2 = úloha má závislosť od priradeného výstupu.

TaskCommitmentUid

Jedinečný identifikátor pre potvrdenia.

TaskCommitmentStart

Počiatočný dátum pre potvrdenia.

TaskCommitmentFinish

Koncový dátum potvrdenia.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je úloha, ktorá je aktívna.

TaskDispSumary

Hodnota vlastnosti musí byť nepravdivé. Rezervované pre budúce použitie.

TaskIsManual

Hodnotu TRUE, ak je úloha manuálne.

TaskDuration

Plánované trvanie úlohy

TaskDurationFormat

Formát pre vyjadrenie trvanie úlohy. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

TaskStartDate

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

TaskFinishDate

Plánovaného koncového dátumu úlohy.

TaskDurationString

Reťazec, ktorý sa používa pre trvanie úlohy.

TaskStartString

Dokončenie reťazec slúžiaci pre úlohu.

TaskFinishString

Reťazec, ktorý sa používa pri spustení úlohy.

TaskCreatedDate

Dátum vytvorenia úlohy.

TaskModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie úloh.

Priradené úlohy

Kolekcia nasadenia, ktoré tvoria projekt.

Každý objekt úlohy môžu mať kolekciu priradenia objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor priradenia.

TaskUID

Jedinečný identifikátor úlohy pre dané priradenie.

Názov_úlohy

Názov úlohy pre dané priradenie.

ProjectUid

Jedinečný identifikátor projektu pre danú úlohu.

ResourceUid

Jedinečný identifikátor zdroj priradený k priradenia.

ResourceName

Názov zdroj priradený k priradenia.

ReservedData

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

ProjectSummaryAssignmentID

Jedinečný identifikátor súhrnnej úlohy projektu.

AssignmentActualFinish

Skutočné dokončenie dátum priradenia.

AssignmentActualStart

Skutočný dátum začatia úlohy.

AssignmentActualCostOfWorkPerformed

Získa skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) pre dané priradenie k určitému dátumu.

AssignmentEarnedValue

Určuje priradenia rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP).

AssignmentBCWS

Rozpočtové náklady na prácu na priradenie.

AssignmentResourceType

Typ zdroja, ktorý súvisí s priradenia. Pozrite si tému Typ enumerácie.

AssignmentIsOverallocated

Či je prehnané požiadavky priradenia.

AssignmentWorkContour

Rozvrh práce priradenej úlohe. Hodnoty sú: 0 = ploché, 1 = znova načítať 2 = prednej načítaný, 3 = dvakrát špička, 4 = ranné špičky, 5 = hodnotu oneskorené vrchol, 6 = zvonček 7 = typ 8 = obrysový.

AssignmentStartVariance

Odchýlka počiatočného dátumu priradenia od počiatočného dátumu podľa pôvodného plánu.

AssignmentFinishVariance

Dátum dokončenia rozptyl argumentu dátum dokončenia nasadenia podľa pôvodného plánu.

AssignmentUpdateNeeded

Hodnotu TRUE, ak zdrojov priradených k úlohe je potrebné aktualizovať, aby sa stav úlohy.

AssignmentHasLinkedFields

Či projekt je prepojený na iný objekt OLE.

AssignmentIsConfirmed

Áno, ak je hodnota con

AssignmentIsPendingResponse

Hodnotu TRUE, ak odpoveď nebola prijatá pre správu priradenie (skupina).

AssignmentHasNotes

Priradené priradenie textu poznámok.

AssignmentTeamStatusPending

Označuje, či bola prijatá správy o stave v odpovedi na zistenie stavu tímu správy odoslané do zdroj priradený k úlohe.

AssignmentsStartDate

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

AssignmentFinishDate

Plánovaného dátumu priradenia dokončenia.

AssignmentDelay

Suma, že nasadenie sa oneskorí

AssignmentDelayFormat

Formát pre vyjadrenie doby oneskorenia. Hodnoty sú: 3 = m, 4 = dlhú 5 = h, 6 = čo, 7 = d, 8 = de 9 = w, 10 = ew, 11 = MES 12 = emo 19 = % 20 = e %, 21 = null, 35 = m, 36 = dlhú 37 = h, 38 = čo, 39 = d, 40 = de 41 = w, 42 = ew, 43 = MES 44 = emo , 51%, 52 = e % až 53 = null.

AssignmentLevelingDelay

Oneskorenie spôsobené vyvažovanie.

AssignmentCostRateTable

Tabuľka nákladových sadzieb používa pre dané priradenie.

AssignmentMaterialRateFormat

Označuje jednotky, v ktorej bol vyjadrený ponuky v projekte.

AssignmentUnits

Počet jednotiek pre nasadenie.

AssignmentWork

Objem naplánovanej práce pre dané priradenie.

AssignmentActualWork

Skutočné množstvo práce vynaložené na priradenie.

AssignmentRegularWork

Množstvo mimonadčasovú práce pre dané priradenie.

AssignmentRemainingWork

Zostávajúca práca naplánované dokončenie priradenia.

AssignmentCost

Plánované alebo plánované náklady na nasadenie.

AssignmentActualCost

Skutočné náklady vynaložené na priradenie.

AssignmentRemainingCost

Zostávajúce plánované náklady dokončenia nasadenia.

AssignmentOvertimeWork

Plánované nadčas pre dané priradenie.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas vynaložené na priradenie.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Zostávajúce nadčasy pracovať plánované dokončiť úlohu.

AssignmentOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na nasadenie.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Zostávajúcich nadčas plánované náklady dokončenia nasadenia.

AssignmentRTFNotes

Predstavuje poznámky, ktoré sú priradené k zadanej priradenia, a ktoré sú uložené vo formáte RTF.

AssignmentBookingType

Určuje typ rezervácie priradenia. 1 = zaviazala, 2 = navrhované.

AssignmentParentId

Jedinečný identifikátor hlavného priradenia.

AssignmentRemovedByResource

Hodnotu TRUE, ak člen tímu odstráni tento zdroj.

StatusManagerUid

Jedinečný identifikátor pre Správca stavu.

StatusManagerName

Názov Správca stavu.

DefaultAssignmentOwnerUid

Jedinečný identifikátor pre predvolený Vlastník nasadenia.

DefaultAssignmentOwnerName

Názov predvolený Vlastník nasadenia.

AssignmentLastWork

Naplánovanej práce od poslednej aktualizácie z projektu.

AssignmentsComments

Používateľa poznámky o priradení.

HistoryNotes

AssignmentNoteStatus

Označuje, či poznámku duplicitné hodnoty pre dané priradenie.

TaskIsSummary

Určuje, či je úloha súhrnnou úlohou.

AssignmentIsConfirmed

Či zdroj osoba prijala všetky jeho alebo jej priradenia.

AssignmentUpdatedByManager

Hodnotu TRUE, ak priradenia bol aktualizovaný podľa projektového manažéra.

AssignmentLockeByManager

Hodnotu TRUE, ak toto priradenie už neprijme aktualizácie z člen tímu.

AssignmentCreatedByResourceId

Identifikátor zdroja priradenia tvorca.

CreatorName

Názov priradenia predmetov.

AssignmentCurrentTrackingMode

Označuje aktuálny spôsob používa na sledovanie projektov:

 • 0 - žiadne (predvolená možnosť)

 • 1 - skutočnú prácu s rozvrhom

 • 2 – percento dokončenia sledovania

 • 3 - skutočná práca a zostávajúca práca sledovanie spolu

AssignmentUpdatedTrackingMode

Označuje aktualizované metóda na sledovanie projektov:

 • 0 - žiadne (predvolená možnosť)

 • 1 - skutočnú prácu s rozvrhom

 • 2 – percento dokončenia sledovania

 • 3 - skutočná práca a zostávajúca práca sledovanie spolu

AssignmentNeedUpdatesSubmitted

Hodnotu TRUE, ak sa ukladajú aktualizácie členovia tímu, ktorí pre toto priradenie.

AssignmentDeletedInProject

Hodnotu TRUE, ak priradenia bola odstránená z projektu.

AssignmentUpdatesByResource

Hodnotu TRUE, ak bol aktualizovaný priradenia člen tímu.

AssignmentRequestsUpdates

Označuje, či tímu zdroja obsahuje predložené skutočnú prácu.

AssignmentUpdatesAccepted

True je aktualizácie stavu pre priradenia miesto, kde bola prijatá.

AssignmentActualsPending

Hodnotu TRUE, ak bola prijatá aktualizácie prebieha byť použité v pláne.

AssignmentDeletePending

Pravda, ak odstránenie pre nasadenia je čaká sa na použitie.

AssignmentIsDelegated

Hodnotu TRUE, ak priradenia bol vytvorený spoločnosťou operácie Zmena priradenia.

AssignmentIsNew

Hodnotu TRUE, ak práve nasadenia pre členov tímu.

AssignmentUpdateStatus

Označuje stav priradenia: 0 - nie upravujú zdroja. 1 - upravujú zdroja, ale nie sú aktualizované projektovému manažérovi, zatiaľ.

AssignmentLastDelegationId

Posledný delegovanie vykonať túto úlohu.

AssignmentPercentWorkCompleted

Množstva práce dokončená na nasadenie.

AssignmentSendUpdatesDate

Dátum a čas odoslania aktualizáciu priradenia zdrojov manažéra.

AssignmentSummaryProgress

Zobrazuje priebeh súhrnnej úlohy na základe priebehu jej čiastkových úloh a ich naplánovania tieto čiastkové úlohy.

TeamLeadUid

Jedinečný identifikátor vedúci tímu.

TeamLeadName

Názov vedúci tímu.

WNWRK_UID

Interné použitie.

WNWORK_ENTRY_UID

Interné použitie.

AssignmentAssignedToExisting

Označuje, či bol vytvorený nové priradenie prostriedku pomocou priradiť vlastné funkcie úlohy.

ReservedData1

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

ReservedData2

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

ReservedData3

Používa sa na dočasné uloženie vypočítané hodnoty.

AssignmentTDModifyDate

Dátum poslednej zmeny priradenia s časovým usporiadaním údajov.

AssignmentTDModifiedCounter

Proti upravené s usporiadaním údajov pre príslušné priradenie.

AssignmentResumeDate

Dátum, ktorý obnoví priradenia.

AssignmentStopDate

Dátum, ktorý sa zastavila priradenia.

AssignmentIsPublished

Hodnotu TRUE, Ak publikujete priradenia.

AssignmentDemandRequire

Označuje, ako priradiť zdroje pri použití Sprievodcu nahradením zdrojov.

AssignmentIsCostValid

Označuje, či bol povolený náklady priradené priradenia.

AssignmentCostIsEdited

Označuje, ak bola upravená náklady priradené toto priradenie.

AssignmentOtherType

Indikuje typ priradenia:

 • 0 - pravidelného

 • 1 - TaskOnlyWork

 • 2 - FixedCosts

 • 3 - FixedCostsAndTaskOnly

 • 4 - RegularUnassigned

AssignmentUpdatesConflict

Hodnota TRUE, ak sú konfliktné aktualizácie pre priradenia

DeletedFlag

Označuje, ak bola odstránená priradenia.

AssignmentCV

Odchýlka nákladov získanej hodnoty.

AssignmentHyperlinkFriendlyName

Názov alebo vysvetľujúci text hypertextového prepojenia súvisiaceho s priradenia.

AssignmentHyperlinkAddress

URL, UNC alebo cesta k dokumentu.

AssignmentHyperlinkSubAddress

Konkrétne miesto v dokumente v hypertextovom prepojení súvisiacom s priradením.

AssignmentNotes

Poznámky, ktoré ste zadali v dialógovom okne Podrobnosti priradenia.

AssignmentVAC

Rozdiel medzi nákladov podľa pôvodného plánu a celkových nákladov.

AssignmentSV

Odchýlka plánovania získanej hodnoty, prostredníctvom dátumu kontroly stavu projektu.

AssignmentWorkVariance

Rozptyl argumentu priradenia práca podľa pôvodného plánu ako minút x 1000.

AssignmentCostVariance

Rozdiel medzi nákladmi a náklady podľa pôvodného plánu pre zdroj.

AssignmentBudgetWork

Suma rozpočtovej práce pre pracovné alebo materiálové zdroje na toto priradenie.

AssignmentBudgetCost

Rozpočtované suma pre nákladové zdroje na toto priradenie.

AssignmentTaskManagementFlags

Interné použitie.

AssignmentIgnoreResourceCalendar

Označuje, či kalendár zdroja pretína s Kalendár úloh.

AssignmentWinProjUniqueId

Označuje jedinečný identifikátor priradenia používané v projekte klienta.

AssignmentRemovedFromTS

Označuje, ak priradenia bola odstránená z časového výkazu.

AssignmentCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený priradenia.

AssignmentModifiedDate

Dátum, ktorý priradenia poslednej aktualizácie.

Každý objekt úlohy môžu mať kolekciu CustomFields objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldUid

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

AssignmentUid

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

Typ

Typ vlastného poľa (môže byť číslo, text, náklady, trvanie, dátum, fals, koncový dátum, dátum začiatku, atď.).

CustomFieldValue

Hodnota vlastnosti pre vlastné pole.

DurationFormat

Určuje formát zobrazenia pre hodnotu, ak je typ "trvanie".

LookupTableUid

Jedinečný identifikátor pre vyhľadávaciu tabuľku.

Indikátor

Určuje hodnotu vlastného poľa, ak je typ vlastného poľa "indikátor".

Časové výkazy

Časové výkazy obsahuje údaje o časových výkazov používateľ vlastní alebo je súčasťou. Pre každý časový výkaz, zobrazí sa nasledujúce objekty:

Objekt

Popis

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetName

Názov časového výkazu.

TimesheetOwnerID

Jedinečný identifikátor pre vlastník časového výkazu.

TimesheetOwner

Vlastník časového výkazu.

StatusID

Hodnotu priradenú stav časového výkazu (Zobraziť stav).

Stav

Stav časového výkazu.

PeriodName

Názov obdobia časového výkazu.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum a čas časového výkazu.

EndDate

Koncový dátum a čas na časový výkaz.

Identifikátor UID obdobia

Jedinečný identifikátor obdobia časového výkazu.

PeriodStatusID

Identifikátor stav obdobia časového výkazu (otvoriť, zatvorený, alebo všetky obdobia).

PeriodStatus

Stav obdobia časového výkazu.

Poznámka

Podrobnosti o komentár.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy časového výkazu.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia časového výkazu.

Časové výkazy objekt môže mať kolekciu čiary objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetLineId

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

LastSavedWork

Suma skutočnej práce pre riadok časového výkazu.

CreatedDate

Čas a dátum vytvorenia riadok.

ModifiedDate

Čas a dátum poslednej zmeny riadok.

ProjectId

Jedinečný identifikátor projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

TimesheetApproverResourceID

Názov schvaľovateľa časového výkazu.

TimesheetApproverResourceName

Identifikácia zdroja schvaľovateľa časového výkazu.

TimesheetClassDescription

Popis Trieda časového výkazu (napríklad opísať svoj účel ako zaznamenávanie obdobie práceneschopnosti alebo dovolenky).

TimesheetClassId

Jedinečný identifikátor triedy riadok časového výkazu.

TimesheetClassName

Názov časového výkazu riadok predmetu.

TimesheetClassType

Typ Trieda časového výkazu (napríklad obdobie práceneschopnosti alebo dovolenky).

TimesheetLineComment

Text komentára pre riadok časového výkazu.

TimesheetLineStatus

Stav riadka časového výkazu.

TimesheetLineStatusId

Jedinečný identifikátor pre stav riadka časového výkazu (pozri zodpovedajúcu hodnotu TimesheetLineStatus).

Každý objekt čiary môže mať kolekciu skutočnú prácu objektov. Každý objekt skutočnú prácu môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetLineId

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

ActualOvertimeWorkBillable

Skutočná platené práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Skutočná nefakturovateľný práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkBillable

Platené skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkNonBillable

Nefakturovateľný skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

Poznámka

Podrobnosti o komentár.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia skutočné časového výkazu.

PlannedWork

Odhadované množstvo práce.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum obdobia.

EndDate

Koncový dátum obdobia.

TimesheetLineModifiedDate

Čas a dátum poslednej aktualizácie riadka.

Riadky objekt môže mať kolekciu CustomFields objektov, ktoré môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimeSheetLineID

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

CustomFieldUID

Jedinečný identifikátor pre hodnotu vlastného poľa.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

Timesheets_Reporting

Timesheets_Reporting obsahuje údaje časového výkazu pre používateľa z funkčné schémy. Pre každý objekt, časových výkazov , zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetName

Názov časového výkazu.

TimesheetOwnerId

Jedinečný identifikátor pre vlastníka časový výkaz.

TimesheetOwner

Meno vlastníka časový výkaz.

StatusDescription

Stav časového výkazu.

PeriodName

Názov obdobia.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum obdobia.

EndDate

Koncový dátum obdobia.

Identifikátor UID obdobia

Jedinečný identifikátor pre obdobie.

PeriodStatusID

Jedinečný identifikátor pre stav obdobia.

PeriodStatus

Stav obdobia časového výkazu.

Poznámka

Podrobnosti o komentár.

ModifiedDate

Čas a dátum poslednej úpravy časového výkazu.

Každý časové výkazy objekt môže mať kolekcia objektov čiara . Každý riadok objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetLineId

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

ActualOvertimeWorkBillable

Skutočná platené práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Skutočná nefakturovateľný práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkBillable

Platené skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkNonBillable

Nefakturovateľný skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

PlannedWork

Odhadované množstvo práce.

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

LastSavedWork

Jedinečný identifikátor pre etapy pracovného postupu.

CreatedDate

Čas a dátum vytvorenia riadok.

ModifiedDate

Čas a dátum poslednej zmeny riadok.

ProjectId

Jedinečný identifikátor projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

TaskHierarchy

Hierarchický zoznam úloh projektu.

TimesheetApproverResourceId

Identifikácia zdroja schvaľovateľa časového výkazu.

TimesheetApproverResourceName

Názov schvaľovateľa časového výkazu.

TimesheetClassDescription

Popis Trieda časového výkazu (napríklad opísať svoj účel ako zaznamenávanie obdobie práceneschopnosti alebo dovolenky).

TimesheetClassId

Jedinečný identifikátor triedy časového výkazu.

TimesheetClassName

Názov predmetu časový výkaz.

TimesheetClassType

Typ Trieda časového výkazu (napríklad obdobie práceneschopnosti alebo dovolenky).

TimesheetLineComment

Text komentára pre riadok časového výkazu.

TimesheetLineStatus

Stav riadka časového výkazu.

TimesheetLineStatusId

Jedinečný identifikátor pre stav riadka časového výkazu (pozri zodpovedajúcu hodnotu TimesheetLineStatus).

Každý časové výkazy objekt môže mať kolekciu skutočnú prácu objektov. Každý objekt skutočnú prácu môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TimesheetLineId

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

ActualOvertimeWorkBillable

Skutočná platené práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Skutočná nefakturovateľný práca nadčas vykonaná už zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkBillable

Platené skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

ActualWorkNonBillable

Nefakturovateľný skutočného množstva bežnú mimonadčasovú prácu už vykonaná zdroje priradené k úlohám.

AdjustmentIndex

Časový výkaz skutočné úprava indexu.

Poznámka

Podrobnosti o komentár.

CreatedDate

Dátum a čas, ktorý bol vytvorený riadok časového výkazu.

LastChangedResourceName

Názov zdroja, ktorý naposledy upravil riadok.

PlannedWork

Odhadované množstvo práce.

TimeByDay

Dátum a čas pre údaje, napríklad 2013-03-29 00:00:00.000.

TimeByDay_DayOfMonth

Deň v mesiaci (od 1 do 31) raz denne výpočtom.

TimeByDay_DayOfWeek

Deň v týždni (1-7) raz denne výpočtom.

TimesheetLineModifiedDate

Čas a dátum poslednej aktualizácie riadka.

Každý objekt skutočnú prácu môže mať kolekciu CustomFields objektov. Každý CustomFields objekt môže mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldId

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov zdroja.

TimesheetUID

Jedinečný identifikátor pre časového výkazu.

TimesheetLineId

Jedinečný identifikátor pre riadok časového výkazu.

CustomFieldValue

Hodnoty pre vlastné pole.

UnsubscribedAlerts

UnsubscribedAlerts obsahuje údaje týkajúce sa upozornení odhlásenie používateľom. Pre každý UnsubscribedAlertData objekt, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Id

Jedinečný identifikátor pre upozornenie.

AlertName

Názov upozornenia.

UserViewSettings

Poznámka: Informácie v tejto časti sa vzťahuje na Project Server 2016, Project Server 2013 a Project Online. Project Server 2010, pozrite si tému UserViewSettings Project Server 2010.

UserViewSettings obsahuje údaje o vlastné zobrazenie nastavenia, ktoré používateľ vytvoril. Môžete zobraziť vlastnosti pre nasledujúce objekty:

 • WebControlSettings: používateľské nastavenia pre ovládacie prvky webovej lokality na rôznych stránkach.

 • WebControlResourcePlanEngagementSettings: : používateľské nastavenia ovládacích prvkov webového zdroja plánovanie zapojenie stránok.

 • ViewSettings: používateľského nastavenia v rôznych zobrazeniach celý produkt.

 • LastPDPViewed: informácie o poslednej projektu detailov strán, aby bol Zobraziť pre určitý projekt.

 • Nastavenie používateľa: nastavenia prispôsobiť používateľom.

 • OptimizerPlannerPlannerReqPages: nastavenie prispôsobiť na stránkach optimalizátor, Plánovač a požiadať o Plánovač.

 • PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages: nastavenie prispôsobiť na Plánovač Deficit, Plánovač zdrojov, Plánovač dostupnosť stránok.

 • PortfolioAnalysisGridSettings: nastavenie prispôsobená na mriežke analýza portfólia.

 • OtherWebSettings: ďalšie nastavenia prispôsobená na webové stránky.

WebControlSettings objekty môžu mať tieto nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Protokoly

Typ ovládacieho prvku webového (napríklad resourcecenter).

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

WebControlResourcePlanEngagementSettings objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Protokoly

Typ ovládacieho prvku webového (napríklad resourcecenter).

PropertyName

Názov vlastnosti.

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

ViewSettings objekty môžu mať nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ViewId

Jedinečný identifikátor zobrazenia.

ViewName

Názov zobrazenia.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

LastPDPViewed objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyString

Reťazec predstavujúci hodnotu vlastnosti

PropertyData

Čísla v dvojkovej sústave vlastnosť reťazca

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

Nastavenie používateľa objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

SettingKey

Tlačidlo používateľské nastavenie uložené v databáze.

PropertyString

Reťazec predstavujúci hodnotu vlastnosti

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

PropertyData

Čísla v dvojkovej sústave vlastnosť reťazca

OptimizerPlannerPlannerReqPages objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PageName

Názov strany.

AnalysisUid

Jedinečný identifikátor analýzy.

AnalysisName

Názov analýzy.

ViewUid

Jedinečný identifikátor zobrazenia

ViewName

Názov zobrazenia.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

Pre každý PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages objekt, zobrazí sa nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PageName

Názov strany.

AnalysisUid

Jedinečný identifikátor analýzy.

AnalysisName

Názov analýzy.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

PortfolioAnalysisGridSettings objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PageUrl

URL adresa stránky.

AnalysisId

Jedinečný identifikátor analýzy.

AnalysisName

Názov analýzy.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

OtherWebSettings objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

SettingKey

Jedinečný kľúč, ktorý popisuje používateľské nastavenie údaje sú uložené.

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

PropertyData

Čísla v dvojkovej sústave vlastnosť reťazca

Vlastnosť PropertyName a hodnotu vlastnosti vlastnosti

Môže sa zobraziť nasledujúce vlastnosti pre vyššie uvedené predmety PropertyName a zodpovedajúce PropertyValue vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ViewUid

Jedinečný identifikátor zobrazenia

JSGridWidth

Šírka mriežky zobrazených (hodnota v pixloch).

SelectedResourceIds

Jedinečné identifikátory zdrojov naposledy vybraté na mriežke.

SelectedResources

Jedinečné identifikátory zdrojov naposledy vybraté na mriežke.

TimeStampUID

Sekvenčné identifikátor guid, ktorý sa aktualizuje pri každom zobrazení inicializácii.

Trvanie

Vybratú hodnotu trvania na zobrazenie na mriežke. Hodnoty sú:

-1 - neplatný, -2-je trvanie odhadom, 1 - sekúnd 2 - uplynulé sekúnd, 3 - minúty, 4 - uplynulé minúty, 5 - hodín, 6 - hodín, ktoré uplynuli, 7 - dní, 8 - uplynulé dni 9 - týždňov, 10 - týždňov, ktoré uplynuli, 11 - mesiacov, 12 - mesiacov, ktoré uplynuli, 13 - štvrťroky, 14 - uplynuli štvrťroky, 15 - Počet rokov, 16 - uplynulé roky, 17 - desaťročia 18 - uplynulé desaťročia, 19%, 20 - uplynulé percento, 21 - žiadne jednotky 22 - spotreba materiálu

Dátum

Použiť formát dátumu. Hodnoty sú:

1 – ShortDate, 2 – ShortTime, 3 – ShortDateTime 4 – LongDate, 5 – LongDateTime, 6 – WeekDayMonth, 7 – MonthDay, 8 – YearMonth 9 – Zoraditeľné, 10 – SmartShortDateTime, 10-GeneralLongDateTime

ProjectTeamJsGridFields

Obsahuje hodnoty kľúča páry pole v mriežke.

ExpandSubProjects

Ak je splnená podmienka, podprojektov sú rozbalené v používateľskom rozhraní.

GanttZoomLevel

Úroveň, do ktorého je priblížení Ganttovho grafu na zobrazenie. Prechod z najviac priblížení najviac vzdialení: 0 - Minute, 1 – hodinu longdate, 2 - hodinovom shortdate, 3 – deň s najkratšie názvom deň, 4 – deň s deň roka mesiac v zozname, 5 – deň s dňom uvedený rok, mesiac, 6-mesiac, 7 - mesiac, 8 - štvrťrok , 9 – polrok

PredefinedFilter

Hodnota aktuálneho filtrovania. Hodnoty sú: 0-All, 1 – po termíne, 2 – práve priradené, 3 – dokončené, 4 – neúplné, 5 - vlastné

DefaultLayout

Predvolené rozloženie stránky. Hodnoty sú: 0 - žiadny, Ganttov 1, 2 s časovým usporiadaním

ZoomLevel

Úroveň priblíženia z najviac priblíženie najviac vzdialení: 0 minút 1 – hodinu longdate, 2-hodinovom shortdate, 3 – deň s najkratšie názvom deň, 4 – deň s deň roka mesiac v zozname, 5 – deň s dňom uvedený rok, mesiac, 6-mesiac, 7 - mesiac, 8 - štvrťrok , 9 – polrok

DividerPosition

Pozícia JsGrid rozdeľovač v pixloch.

GroupBy0

Pole zoskupiť podľa.

GroupBy1

Pole zoskupiť podľa.

GroupBy2

Pole zoskupiť podľa.

SortBy

Pole Zoradiť podľa.

SortByOrder

0 – vzostupne 1 - zostupne

ViewOutlineLevel

Ak je hodnota -1, rozbaľte všetky, okrem podprojektov. Ak hodnota je iné číslo, nastavte, či rozbalené úroveň prehľadu.

FilterBy

Stĺpec na filtrovanie.

SelectedFilterId

Ak chcete filtrovať vybraté pole.

JSGridFields

Obsahuje párov s hodnotou kľúča s popisom nastavení použitých na zobrazenie mriežky v používateľskom rozhraní.

ShowTimeWithDates

Ak je splnená podmienka, zobrazuje čas s dátumami. Hodnota FALSE znamená, že nie sú.

PrincipalColumnWidth

Šírka hlavného stĺpca v pixloch.

CategoryColumnWidth

Šírka stĺpca kategórie v pixloch.

IsSidebarHidden

Nastavte na hodnotu true, ak bočný panel je skrytý, false Ak nie.

IsViewBubbleChart

Ak má hodnotu true, sa zobrazí graf analýzy obmedzení nákladov. Ak je hodnota NEPRAVDA, je mriežka zobrazená.

IsViewSBAChart

Ak je splnená podmienka, Strategic Business zarovnanie graf. Ak hodnotu false, zobrazí sa graf efektívnej hranice.

IsHighlightDeficit

Ak je splnená podmienka, zvýraznite Deficit možnosť je začiarknuté. Hodnota FALSE znamená, že nie je.

ProjUid

Jedinečný identifikátor projektu.

IncludeProposedBookings

Zahrnúť navrhnuté rezervácie údaje zobrazené v mriežke, false, v opačnom prípade vráti hodnotu pravda.

WorkUnits

Určenie pracovných jednotiek pre mriežky. Hodnoty sú: 0 hodín, 1 – dni, 2-plný úväzok

Časová mierka

Určuje časovej osi mriežky. Hodnoty sú: 3 – dní, týždňov 4, 5 mesiacov, 6-štvrťročných 7 - rokov

SelectedViewType

Určuje typ zobrazenia. Hodnoty sú: 0-AssignmentsByResource, 1 – AssignmentsByProject, dostupnosť 2, 3 – práca, 4 - HeatMapCapacityEngagement

DateEarliestSerialized

Predstavuje počiatočný dátum zobrazenia na plánovanie kapacity stránky.

DateLatestSerialized

Predstavuje koncový dátum zobrazenia na plánovanie kapacity stránky.

UpperThreshold

Hodnota horného limitu na stránke plánovanie kapacity.

LowerThreshold

Hodnotu nižšiu prahovú hodnotu na stránke plánovanie kapacity.

FromDate

Počiatočný dátum zobrazenia v mriežke.

Today

Koncový dátum zobrazenia mriežky.

IncludeProposed

Ak je splnená podmienka, je začiarknutá možnosť zahrnúť navrhované rezervácie. Hodnota FALSE znamená, že nie je.

TabExpanded

Hodnota true karte filter je rozšírený na stránke História časového výkazu.

DateFilterChecked

Ak je splnená podmienka, filter dátumu je začiarknutá možnosť na stránke časový výkaz.

ResourceFilterChecked

Ak je splnená podmienka, možnosť Filter zdroja je začiarknutá možnosť na stránke časový výkaz.

Počiatočný dátum

Dátum začatia zobrazenia.

FinishDate

Dátum, kedy končí zobrazenia.

FilterMode

Určuje, ktoré časové výkazy sú zobrazené. Hodnoty sú: 1 – Zobraziť neodoslaných časových výkazov, 2 Zobraziť schválené časové výkazy, 3 Zobraziť všetky časové výkazy

CustomFilterSelected

Ak je splnená podmienka, nevyberiete vlastného filtra.

SelectedResource

Číselný identifikátor zdroja naposledy vybraté na mriežke.

SelectedFiscalPeriod

Index vybraté v rozbaľovacej ponuke fiškálne obdobie fiškálneho obdobia.

ShowTimeWithDate

Ak je splnená podmienka, zobrazuje čas s dátumami.

ShowInsertedProjects

Ak má hodnotu true, zobrazí sa vložené projekty.

ShowRollups

Ak má hodnotu true, zobrazí sa konverzáciu.

ShowGanttChart

Ak má hodnotu true, zobrazí sa Ganttov graf.

ShowProjectSummaryTask

Ak je splnená podmienka, na mriežky zobrazí súhrnnú úlohu projektu.

ViewSelection

Či sa zobrazia InProgressAndFailedJobsInThePastWeek/AllInProgressAndFailedJobs/SuccessfulJobsInThePastWeek/AllSuccessfulJobs/AllJobsInThePastWeek/všetkým úlohy TimePhasedPane..

TimePhasedPane

Ak má hodnotu true, zobrazí sa na table s časovým usporiadaním.

IncludeSummaryTasks

Ak má hodnotu true, zobrazí sa súhrnných úloh.

ShowOvertimeWork

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

ShowScheduledWork

Ak má hodnotu true, zobrazí sa naplánovanej práce.

ShowSelectedList

Ak má hodnotu true, zobrazí sa zoznam vybratých prostriedkov.

S časovým usporiadaním

Ak je splnená podmienka, mriežke s usporiadaním bude viditeľné.

Navrhované

Ak je splnená podmienka, navrhované hodnoty zobrazia.

Plánovaný stav

Ak má hodnotu true, zobrazí sa plánovanej činnosti.

Za prácu nadčas

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

NonBillable

Ak má hodnotu true, zobrazí sa nefakturovateľný práce.

CommentOnSubmit

Ak hodnotu true, sa zobrazí dialógové okno komentár na odoslanie výkazu.

ShowTotals

Ak má hodnotu true, zobrazí sa celková práca.

TimephasedStart

Dátum ECMA predstavujúceho dátum začatia usporiadania údajov.

TimephasedEnd

Dátum ECMA predstavujúceho dátum ukončenia usporiadania údajov.

showPlanned

Ak má hodnotu true, zobrazí sa plánovanej činnosti.

showOvt

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

showNonBill

Ak má hodnotu true, zobrazí sa nefakturovateľný práce.

formát dátumu

Formát s hodnotami dátumov: 1 - ShortDate 2 - ShortTime, 3 - ShortDateTime, 4 - LongDate, 5 - LongDateTime 6 - WeekdayDayMonth, 7 - MonthDay, 8 - YearMonth, 9 - Zoraditeľnú, 10 - SmartShortDateTime, 11 – všeobecné LongDateTime

durationFormat

-1 - neplatné, -2 - SwitchToEstimatedDuration, 1 - sekúnd 2 - ElapsedSeconds, 3 - minúty, 4 - ElapsedMinutes, 5 - hodín, 6 - ElapsedHours, 7 - dní, 8 - ElapsedDays, 9 - týždňov, 10 - ElapsedWeeks, 11 - mesiacov, 12 - ElapsedMonths, 13 - štvrťroky, 14 - ElapsedQuarters, 15 - Y uši, 16 - ElapsedYears, 17 – desaťročia, 18 - ElapsedDecades, 19%, 20 - ElapsedPercent 21 - žiadny, 22 - materiál

workFormat

-1 - neplatný, -2 - žiadny, 0 - sekúnd, 1 - minút, 2 - 3 hodiny - dní, 4 - týždňov 5 - mesiacov, 6 - štvrťroky, 7 - 8 rokov - desaťročia, 9 – materiál

filterType

0-all, po termíne – dokončené 1, NewlyAssigned – 2 – 3, neúplná - 4

projUids

Zoznam projektov vybratých pre filter obmedzení zdrojov.

roleUids

Zoznam úlohy vybraté filtra obmedzenia zdrojov.

UseDate

Hodnota true, na stránke Správa Delegácia je začiarknuté políčko Filtrovať podľa dátumu .

UseResource

Ak je splnená podmienka, na stránke Správa Delegácia je začiarknutá možnosť Filtra používateľom začiarkavacie políčko.

UseWeek

Ak je splnená podmienka, možnosť Zobraziť iba delegátov pre tento týždeň je začiarknuté.

UseSelfDelegates

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko Zobraziť iba delegátov na mojom mene .

UseNamedDelegate

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko meno delegáta .

UseActingFor

Ak je splnená podmienka, kto práve na meno delegáta voľba zapnutá.

UseDateRange

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko rozsah dátumov .

DelegateUid

Jedinečný identifikátor, ktoré predstavuje aktuálne filtrovaných delegáta.

ActingForUid

Jedinečný identifikátor používateľa, ktorý je delegovanie menom.

DelegateName

Meno delegáta.

ActingForName

Názov splnomocnenec.

FilterVisible

Ak má hodnotu true, zobrazí sa možnosti filtra.

GridTimeScaleUnits

0 hodín, 1 – dni, 2-plný úväzok

DateRangeFrom

Počiatočný dátum údaje zobrazené v zobrazení.

DateRangeTo

Koncový dátum zobrazených v zobrazení údajov.

DateRangeUnits

Jednotky používané pre rozsah dátumov zobrazenie v mriežke. Hodnoty sú: 0 sekúnd, minút 1, 2 hodín, 3 dni, 4-týždňov, 5 – mesiace a 6-štvrťročných 7 - rokov

UserViewSettings pre Project Server 2010

Poznámka: V tejto časti obsahujú informácie o UserViewSettings údajov v programe Project Server 2010. Informácie o Project Server 2016, Project Server 2013 alebo Project Online, nájdete v predchádzajúcej časti (UserViewSettings).

UserViewSettings obsahuje údaje o vlastné zobrazenie nastavenia, ktoré používateľ vytvoril. Objekty môžu mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

PropertyName

Názov vlastnosti.

PropertyValue

Hodnota vlastnosti.

Vlastné zobrazenie objekty patria:

 • WebControlSettings: Toto sú používateľské nastavenia pre ovládacie prvky webovej lokality na rôznych stránkach. Tieto ovládacie prvky webovej lokality, patria:

  Názov

  Webový ovládací prvok

  teambuilderhometab

  Zostavovač tímu

  teambuilderjsgridcontrol

  Zostavovač tímu

  effectiverightsgrid

  Efektívne práva

  eptjsgridcontrol

  Vytvorenie vlastného typu podnikového projektu

  projectcenterjsgridcontrol

  Centrum projektov

  projectdrilldownjsgridcontrol

  Naplánovanie stránky

  resourceassignmentsjsgridcontrol

  Priradenia zdrojov

  resourcecenterjsgridcontrol

  Stredisko zdrojov

  resourcerequestsjsgridcontrol

  Požiadavky na zdroj

  reviewtsdetailpartjsgridcontrol

  Revízia časového výkazu

  selecttasksfortlgrid

  Vyberte položku úlohy na časovú os

  statusapprovalshistorypage

  Históriu stavu schválenia

  approvalcenterjsgridcontrol

  Schválení.

  statusapprovalspreviewjsgridcontrol

  Kontrola stavu schválenia

  mytasksjsgridcontrol

  Moje úlohy

  teamtasksjsgridcontrol

  Priradenia tímu

  timesheetpartjsgridcontrol

  Časové výkazy

  V okne Exportovať údaje servera Project Server 2010 WebControlSettings údajov sa zobrazí názov ovládacieho prvku webového po skutočné vlastnosti pre ovládací prvok. Toto je napríklad Dátum vlastnosti MyTasksJSGridControl, ktorý má hodnotu 1.

   	{
   	    "PropertyName": "DateMyTasksJSGridControl",
   	    "PropertyValue": "1"
   	  },
  
 • WebControlResourcePlanEngagementSettings: : Toto sú používateľské nastavenia pre ovládacie prvky webovej lokality na stránkach zapojenie plán zdroja. Ak Value obsahuje ResPlanGrid alebo ProjectEngagementsGrid, identifikátor GUID v Value je jedinečný identifikátor projektu (PROJ_UID). Zodpovedajúci názov projektu môžete získať z MSP_PROJECTS tabuľky v databáze Project Server 2010 Publikované.

 • ViewSettings: Toto sú používateľského nastavenia v rôznych zobrazeniach celý produkt. Ak Value vyzerá obsahuje len jednu GUID, potom, identifikátor GUID je zobrazenie identifikátor (WVIEW_UID) z MSP_WEB_VIEW_REPORTS tabuľky v databáze Project Server 2010 Publikované a názov príslušného zobrazenia je uložený v WVIEW_NAME.

  Skutočná vlastnosť názov sa zobrazí pred identifikátor GUID hodnotu.

  V nasledujúcom príklade jedinečný identifikátor zobrazení je 000010fc-7b06-45a9-9bd2-1cbfc2f64ce4 a názov vlastnosti je DividerPosition.

   	{
   	    "PropertyName": "DividerPosition000010fc-7b06-45a9-9bd2-1cbfc2f64ce4",
   	    "PropertyValue": "0"
   	  },
  
 • LastPDPViewed: Toto poskytuje informácie o poslednú projektu Detail stránku, ktorá bola zobrazená konkrétneho projektu. Jedinečný identifikátor príslušného projektu (PROJ_UID) sa zobrazuje za reťazec PDPPages_LastViewed_PDP_For. Tiež názov projektu (PROJ_NAME) získate z MSP_PROJECTS tabuľky v databáze Project Server 2010 Publikované. V nasledujúcom príklade, má jedinečný identifikátor 051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67fprojekt a na poslednú prezeranú stranu podrobností projektu má jedinečný identifikátor 1e26f08d-2757-46d9-b726-16cae3614c56. Ste mohli nájsť názov projektu začiarknutím MSP_PROJECTS tabuľky o PROJ_NAME súvisiacich s 051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67f.

   	{
   	    "PropertyName": "PDPPages_LastViewed_PDP_For_051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67f",
   	    "PropertyValue": "1e26f08d-2757-46d9-b726-16cae3614c56"
   	  },
  
 • OptimizerPlannerPlannerReqPages: poskytuje nastavenia používateľ prispôsobené na stránkach optimalizátor, Plánovač a požiadať o Plánovač. Ak Value obsahuje {optimalizátor}{Plánovač} alebo {PlannerReq}dvoch jedinečných identifikátorov bude nasledovať. Prvá je jedinečný identifikátor zobrazenia a druhým je jedinečný identifikátor pre analýzu. Názov príslušného zobrazenia (WVIEW_NAME) môžete nájsť v tabuľke MSP_WEB_VIEW_REPORTS zo zobrazenia id (WVIEW_UID) Project Server 2010 Publikované databázy. Zodpovedajúci názov analýzy (ANALYSIS_NAME) môžete získať z MSP_ANALYSIS tabuľky zo stĺpca ID(ANALYSIS_UID) zobrazenie v databáze Project Server 2010 Publikované.

 • PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages: poskytuje nastavenia používateľa prispôsobená na Plánovač Deficit, Plánovač zdrojov, Plánovač dostupnosť stránok. Ak Value obsahuje {PlannerDef}, {PlannerRes} alebo {PlannerAvail}, identifikátor GUID, ktorý nasleduje je jedinečný identifikátor analýzy. Z tabuľky MSP_ANALYSIS zo zobrazenia ID (ANALYSIS_UID) programu Project Server 2010 Publikované databázy získate na zodpovedajúci názov analýzy (ANALYSIS_NAME).

Vlastnosť PropertyName a hodnotu vlastnosti vlastnosti

Môže sa zobraziť nasledujúce vlastnosti pre vyššie uvedené predmety PropertyName a zodpovedajúce PropertyValue vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ViewUid

Jedinečný identifikátor zobrazenia

JSGridWidth

Šírka mriežky zobrazených (hodnota v pixloch).

SelectedResourceIds

Jedinečné identifikátory zdrojov naposledy vybraté na mriežke.

SelectedResources

Jedinečné identifikátory zdrojov naposledy vybraté na mriežke.

TimeStampUID

Sekvenčné identifikátor guid, ktorý sa aktualizuje pri každom zobrazení inicializácii.

Trvanie

Vybratú hodnotu trvania na zobrazenie na mriežke. Hodnoty sú:

-1 - neplatný, -2-je trvanie odhadom, 1 - sekúnd 2 - uplynulé sekúnd, 3 - minúty, 4 - uplynulé minúty, 5 - hodín, 6 - hodín, ktoré uplynuli, 7 - dní, 8 - uplynulé dni 9 - týždňov, 10 - týždňov, ktoré uplynuli, 11 - mesiacov, 12 - mesiacov, ktoré uplynuli, 13 - štvrťroky, 14 - uplynuli štvrťroky, 15 - Počet rokov, 16 - uplynulé roky, 17 - desaťročia 18 - uplynulé desaťročia, 19%, 20 - uplynulé percento, 21 - žiadne jednotky 22 - spotreba materiálu

Dátum

Použiť formát dátumu. Hodnoty sú:

1 – ShortDate, 2 – ShortTime, 3 – ShortDateTime 4 – LongDate, 5 – LongDateTime, 6 – WeekDayMonth, 7 – MonthDay, 8 – YearMonth 9 – Zoraditeľné, 10 – SmartShortDateTime, 10-GeneralLongDateTime

ProjectTeamJsGridFields

Obsahuje hodnoty kľúča páry pole v mriežke.

ExpandSubProjects

Ak je splnená podmienka, podprojektov sú rozbalené v používateľskom rozhraní.

GanttZoomLevel

Úroveň, do ktorého je priblížení Ganttovho grafu na zobrazenie. Prechod z najviac priblížení najviac vzdialení: 0 - Minute, 1 – hodinu longdate, 2 - hodinovom shortdate, 3 – deň s najkratšie názvom deň, 4 – deň s deň roka mesiac v zozname, 5 – deň s dňom uvedený rok, mesiac, 6-mesiac, 7 - mesiac, 8 - štvrťrok , 9 – polrok

PredefinedFilter

Hodnota aktuálneho filtrovania. Hodnoty sú: 0-All, 1 – po termíne, 2 – práve priradené, 3 – dokončené, 4 – neúplné, 5 - vlastné

DefaultLayout

Predvolené rozloženie stránky. Hodnoty sú: 0 - žiadny, Ganttov 1, 2 s časovým usporiadaním

ZoomLevel

Úroveň priblíženia z najviac priblíženie najviac vzdialení: 0 minút 1 – hodinu longdate, 2-hodinovom shortdate, 3 – deň s najkratšie názvom deň, 4 – deň s deň roka mesiac v zozname, 5 – deň s dňom uvedený rok, mesiac, 6-mesiac, 7 - mesiac, 8 - štvrťrok , 9 – polrok

DividerPosition

Pozícia JsGrid rozdeľovač v pixloch.

GroupBy0

Pole zoskupiť podľa.

GroupBy1

Pole zoskupiť podľa.

GroupBy2

Pole zoskupiť podľa.

SortBy

Pole Zoradiť podľa.

SortByOrder

0 – vzostupne 1 - zostupne

ViewOutlineLevel

Ak je hodnota -1, rozbaľte všetky, okrem podprojektov. Ak hodnota je iné číslo, nastavte, či rozbalené úroveň prehľadu.

FilterBy

Stĺpec na filtrovanie.

SelectedFilterId

Ak chcete filtrovať vybraté pole.

JSGridFields

Obsahuje párov s hodnotou kľúča s popisom nastavení použitých na zobrazenie mriežky v používateľskom rozhraní.

ShowTimeWithDates

Ak je splnená podmienka, zobrazuje čas s dátumami. Hodnota FALSE znamená, že nie sú.

PrincipalColumnWidth

Šírka hlavného stĺpca v pixloch.

CategoryColumnWidth

Šírka stĺpca kategórie v pixloch.

IsSidebarHidden

Nastavte na hodnotu true, ak bočný panel je skrytý, false Ak nie.

IsViewBubbleChart

Ak má hodnotu true, sa zobrazí graf analýzy obmedzení nákladov. Ak je hodnota NEPRAVDA, je mriežka zobrazená.

IsViewSBAChart

Ak je splnená podmienka, Strategic Business zarovnanie graf. Ak hodnotu false, zobrazí sa graf efektívnej hranice.

IsHighlightDeficit

Ak je splnená podmienka, zvýraznite Deficit možnosť je začiarknuté. Hodnota FALSE znamená, že nie je.

ProjUid

Jedinečný identifikátor projektu.

IncludeProposedBookings

Zahrnúť navrhnuté rezervácie údaje zobrazené v mriežke, false, v opačnom prípade vráti hodnotu pravda.

WorkUnits

Určenie pracovných jednotiek pre mriežky. Hodnoty sú: 0 hodín, 1 – dni, 2-plný úväzok

Časová mierka

Určuje časovej osi mriežky. Hodnoty sú: 3 – dní, týždňov 4, 5 mesiacov, 6-štvrťročných 7 - rokov

SelectedViewType

Určuje typ zobrazenia. Hodnoty sú: 0-AssignmentsByResource, 1 – AssignmentsByProject, dostupnosť 2, 3 – práca, 4 - HeatMapCapacityEngagement

DateEarliestSerialized

Predstavuje počiatočný dátum zobrazenia na plánovanie kapacity stránky.

DateLatestSerialized

Predstavuje koncový dátum zobrazenia na plánovanie kapacity stránky.

UpperThreshold

Hodnota horného limitu na stránke plánovanie kapacity.

LowerThreshold

Hodnotu nižšiu prahovú hodnotu na stránke plánovanie kapacity.

FromDate

Počiatočný dátum zobrazenia v mriežke.

Today

Koncový dátum zobrazenia mriežky.

IncludeProposed

Ak je splnená podmienka, je začiarknutá možnosť zahrnúť navrhované rezervácie. Hodnota FALSE znamená, že nie je.

TabExpanded

Hodnota true karte filter je rozšírený na stránke História časového výkazu.

DateFilterChecked

Ak je splnená podmienka, filter dátumu je začiarknutá možnosť na stránke časový výkaz.

ResourceFilterChecked

Ak je splnená podmienka, možnosť Filter zdroja je začiarknutá možnosť na stránke časový výkaz.

Počiatočný dátum

Dátum začatia zobrazenia.

FinishDate

Dátum, kedy končí zobrazenia.

FilterMode

Určuje, ktoré časové výkazy sú zobrazené. Hodnoty sú: 1 – Zobraziť neodoslaných časových výkazov, 2 Zobraziť schválené časové výkazy, 3 Zobraziť všetky časové výkazy

CustomFilterSelected

Ak je splnená podmienka, nevyberiete vlastného filtra.

SelectedResource

Číselný identifikátor zdroja naposledy vybraté na mriežke.

SelectedFiscalPeriod

Index vybraté v rozbaľovacej ponuke fiškálne obdobie fiškálneho obdobia.

ShowTimeWithDate

Ak je splnená podmienka, zobrazuje čas s dátumami.

ShowInsertedProjects

Ak má hodnotu true, zobrazí sa vložené projekty.

ShowRollups

Ak má hodnotu true, zobrazí sa konverzáciu.

ShowGanttChart

Ak má hodnotu true, zobrazí sa Ganttov graf.

ShowProjectSummaryTask

Ak je splnená podmienka, na mriežky zobrazí súhrnnú úlohu projektu.

ViewSelection

Či sa zobrazia InProgressAndFailedJobsInThePastWeek/AllInProgressAndFailedJobs/SuccessfulJobsInThePastWeek/AllSuccessfulJobs/AllJobsInThePastWeek/všetkým úlohy TimePhasedPane..

TimePhasedPane

Ak má hodnotu true, zobrazí sa na table s časovým usporiadaním.

IncludeSummaryTasks

Ak má hodnotu true, zobrazí sa súhrnných úloh.

ShowOvertimeWork

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

ShowScheduledWork

Ak má hodnotu true, zobrazí sa naplánovanej práce.

ShowSelectedList

Ak má hodnotu true, zobrazí sa zoznam vybratých prostriedkov.

S časovým usporiadaním

Ak je splnená podmienka, mriežke s usporiadaním bude viditeľné.

Navrhované

Ak je splnená podmienka, navrhované hodnoty zobrazia.

Plánovaný stav

Ak má hodnotu true, zobrazí sa plánovanej činnosti.

Za prácu nadčas

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

NonBillable

Ak má hodnotu true, zobrazí sa nefakturovateľný práce.

CommentOnSubmit

Ak hodnotu true, sa zobrazí dialógové okno komentár na odoslanie výkazu.

ShowTotals

Ak má hodnotu true, zobrazí sa celková práca.

TimephasedStart

Dátum ECMA predstavujúceho dátum začatia usporiadania údajov.

TimephasedEnd

Dátum ECMA predstavujúceho dátum ukončenia usporiadania údajov.

showPlanned

Ak má hodnotu true, zobrazí sa plánovanej činnosti.

showOvt

Ak má hodnotu true, zobrazí sa práca nadčas.

showNonBill

Ak má hodnotu true, zobrazí sa nefakturovateľný práce.

formát dátumu

Formát s hodnotami dátumov: 1 - ShortDate 2 - ShortTime, 3 - ShortDateTime, 4 - LongDate, 5 - LongDateTime 6 - WeekdayDayMonth, 7 - MonthDay, 8 - YearMonth, 9 - Zoraditeľnú, 10 - SmartShortDateTime, 11 – všeobecné LongDateTime

durationFormat

-1 - neplatné, -2 - SwitchToEstimatedDuration, 1 - sekúnd 2 - ElapsedSeconds, 3 - minúty, 4 - ElapsedMinutes, 5 - hodín, 6 - ElapsedHours, 7 - dní, 8 - ElapsedDays, 9 - týždňov, 10 - ElapsedWeeks, 11 - mesiacov, 12 - ElapsedMonths, 13 - štvrťroky, 14 - ElapsedQuarters, 15 - Y uši, 16 - ElapsedYears, 17 – desaťročia, 18 - ElapsedDecades, 19%, 20 - ElapsedPercent 21 - žiadny, 22 - materiál

workFormat

-1 - neplatný, -2 - žiadny, 0 - sekúnd, 1 - minút, 2 - 3 hodiny - dní, 4 - týždňov 5 - mesiacov, 6 - štvrťroky, 7 - 8 rokov - desaťročia, 9 – materiál

filterType

0-all, po termíne – dokončené 1, NewlyAssigned – 2 – 3, neúplná - 4

projUids

Zoznam projektov vybratých pre filter obmedzení zdrojov.

roleUids

Zoznam úlohy vybraté filtra obmedzenia zdrojov.

UseDate

Hodnota true, na stránke Správa Delegácia je začiarknuté políčko Filtrovať podľa dátumu .

UseResource

Ak je splnená podmienka, na stránke Správa Delegácia je začiarknutá možnosť Filtra používateľom začiarkavacie políčko.

UseWeek

Ak je splnená podmienka, možnosť Zobraziť iba delegátov pre tento týždeň je začiarknuté.

UseSelfDelegates

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko Zobraziť iba delegátov na mojom mene .

UseNamedDelegate

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko meno delegáta .

UseActingFor

Ak je splnená podmienka, kto práve na meno delegáta voľba zapnutá.

UseDateRange

Ak je splnená podmienka, je začiarknuté políčko rozsah dátumov .

DelegateUid

Jedinečný identifikátor, ktoré predstavuje aktuálne filtrovaných delegáta.

ActingForUid

Jedinečný identifikátor používateľa, ktorý je delegovanie menom.

DelegateName

Meno delegáta.

ActingForName

Názov splnomocnenec.

FilterVisible

Ak má hodnotu true, zobrazí sa možnosti filtra.

GridTimeScaleUnits

0 hodín, 1 – dni, 2-plný úväzok

DateRangeFrom

Počiatočný dátum údaje zobrazené v zobrazení.

DateRangeTo

Koncový dátum zobrazených v zobrazení údajov.

DateRangeUnits

Jednotky používané pre rozsah dátumov zobrazenie v mriežke. Hodnoty sú: 0 sekúnd, minút 1, 2 hodín, 3 dni, 4-týždňov, 5 – mesiace a 6-štvrťročných 7 - rokov

Pracovný postup

Tento súbor obsahuje údaje o pracovných postupoch projektu, v ktorom bol používateľa vlastníka. Pre každý WorkflowInstances objekt, môže sa zobraziť nasledujúce objekty:

Objekt

Popis

SiteID

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu PWA, v ktorom sa používa pracovného postupu.

ProjectID

Jedinečný identifikátor projektu s využitím pracovného postupu.

NázovProjektu

Názov projektu s využitím pracovného postupu.

WorkflowInstanceId

Jedinečný identifikátor inštanciu pracovného postupu.

WorkflowError

Inštancia zlyhal tento reťazec chyby.

WorkflowErrorResponseCode

Inštancia nepodarilo s tento kód chyby.

WorkflowCreatedDate

Dátum vystavenia inštanciu pracovného postupu v rámci projektu.

EnterpriseProjectTypeUid

Jedinečný identifikátor typu podnikového projektu pomocou pracovného postupu.

EnterpriseProjectTypeName

Názov typu podnikového projektu pomocou pracovného postupu.

WorkflowStatus

Stav pracovného postupu.

Pre každý WorkflowStatus objekt, môže sa zobraziť nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

WorkflowInstanceId

Jedinečný identifikátor pre inštanciu pracovného postupu.

PhaseId

Jedinečný identifikátor pre fázu pracovného postupu.

PhaseName

Názov fázy pracovného postupu.

PhaseDescription

Popis fázy pracovného postupu.

StageId

Jedinečný identifikátor pre etapy pracovného postupu.

StageName

Názov štádia pracovného postupu.

StageDescription

Popis štádia pracovného postupu.

StageInformation

Informácie o etape skutočné aktualizovaný toku činností.

StageOrder

Poradie etapa v pracovnom postupe.

StageStatus

Stav štádia pracovného postupu.

StageStateDescription

Popis stavu štádia pracovného postupu.

StageEntryDate

Dátum a čas, ktorý sa začína etapy pracovného postupu.

StageLastSubmitted

Dátum, kedy bol naposledy odoslaný projektu.

StageCompletionDate

Dátum ukončenia fázy.

LastModifiedDate

Čas a dátum poslednej úpravy inštanciu pracovného postupu.

WorkspaceItems

WorkspaceItems popísané údaje o položkách SharePoint, ktoré sa používajú v programe Project Server a Project Online, ako je napríklad problémov, rizík a výstupov. To môže zahŕňať zbierky:

 • Problémy

 • Riziká

 • Deliverable

 • ListItemAssociations

Nie je možné kolekciu problémy objektov, ktoré majú tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

IssueUniqueId

Jedinečný identifikátor pre problém.

Pre ID problému

Identifikácia problému.

Nadpis

Názov alebo názov problému.

AssignedToResource

WSS položky priradené pole.

AssignedToUserClaimsAccount

WSS položky priradené pole overovania.

NumberOfAttachments

Počet príloh problému.

TermínDokončenia

Dátum: Táto otázka je kvôli dokončenia.

Kategória

Kategória problém.

Stav

Stav problém.

Priority (Priorita)

Priority (Priorita) problém.

Vlastník

Meno vlastníka problém.

OwnerUserClaimsAccount

Nároky konto vlastníka.

Diskusia

Textové pole na problém diskusie.

Riešenie

Riešenie tohto problému.

IsFolder

True, ak sa problém priečinka v zozname lokality SharePoint.

ItemRelativeUrlPath

Relatívne URL problém.

CreatedByResource

Zdroj, ktorý vytvoril problém.

CreatedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý vytvoril problém.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia problém.

ModifiedByResource

Používateľ, ktorý naposledy upravil problém.

ModifiedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý naposledy upravil problém.

ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie problém.

Nie je možné kolekciu riziko objektov, ktoré majú tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor pre projekt s riziko.

NázovProjektu

Názov projektu pomocou riziko.

RiskUniqueId

Jedinečný identifikátor riziko.

RiskId

Identifikácia rizika.

Nadpis

Názov alebo názov rizika.

AssignedToResource

WSS položky priradené pole.

AssignedToUserClaimsAccount

WSS položky priradené pole overovania.

NumberOfAttachments

Počet príloh pre riziko.

TermínDokončenia

Dátum, riziko.

Pravdepodobnosť

Percentuálne pravdepodobnosť, že dôjde k rizika.

Vplyv

Rozsah vplyvu v prípade rizika.

Vystavenie

Celkový hrozba rizika, vypočíta vynásobením rizika pravdepodobnosť vplyvu.

Cena

Celkové plánované náklady rizika.

CostExposure

Celkový hrozba riziko, vypočíta vynásobením náklady rizika pravdepodobnosť.

Kategória

Kategória rizík.

Stav

Stav rizika.

Vlastník

Meno vlastníka riziko.

R.OwnerUserClaimsAccount

Nároky konta vlastníka riziko.

Popis

Do textového poľa Popis riziko.

MitigationPlan

Plán riešenia problémov, ktoré súvisia s faktormi.

ContingencyPlan

Kontingenčný plán pre riziko.

TriggerTask

Predstavuje podmienku, ktorá spúšťa plán riešenia nepredvídaných udalostí (napríklad dátum, vystavenia nad prahovú hodnotu, nie sú dokončené úlohy alebo inej hodnoty priradené).

TriggerDescription

Popis spúšťača, ktorý spôsobuje riziko.

NumberOfAttachments

Počet príloh pre riziko.

IsFolder

Hodnotu TRUE, ak je riziko priečinka v zozname lokality SharePoint.

ItemRelativeUrlPath

Relatívne URL riziko.

CreatedByResource

Zdroj, ktorý predstavuje riziko.

CreatedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý vytvoril riziko.

CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia rizika.

ModifiedByResource

Používateľ, ktorý je riziko.

ModifiedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý naposledy upravil riziko.

ModifiedDate

Dátum a čas úpravy rizika.

Nie je možné kolekciu výstupy objektov, ktoré majú tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor pre projekt na výstupu.

NázovProjektu

Názov projektu pre výstupu.

DeliverableUniqueId

Jedinečný identifikátor pre výstupu.

DeliverableId

Identifikácia výstupu.

Nadpis

Názov výstupu.

Popis

Popis výstupu.

Počiatočný dátum

Počiatočný dátum a čas výstupu.

FinishDate

Dátum dokončenia výstupu.

IsFolder

Hodnotu TRUE, ak výstupu je priečinok v zozname lokality SharePoint.

ItemRelativeUrlPath

Relatívne URL adresu výstupu.

CreatedByResource

Zdroj, ktorý vytvoril výstupu.

CreatedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý vytvoril výstupu

CreatedDate

Dátum a čas, ktorý bol vytvorený výstupu.

ModifiedByResource

Zdroj, ktorý naposledy zmenené výstupu.

ModifiedByUserClaimsAccount

Nároky konto používateľa, ktorý naposledy upravil výstupu.

ModifiedDate

Dátum a čas, ktorá bola upravená výstupu.

Nie je možné kolekciu ListItemAssociations objektov, ktoré majú tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectId

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ListItemId

Jedinečný identifikátor pre položku zoznamu.

ListItemName

Názov položky zoznamu.

RelatedProjectId

Jedinečný identifikátor pre súvisiaci projekt.

RelatedProjectName

Názov súvisiaci projekt.

RelatedItemId

Názov položky, ktoré súvisia s položky zoznamu

RelatedItemTitle

Názov položky, ktoré súvisia s položky zoznamu

RelationshipTypeId

Identifikátor typu vzťah

RelationshipDescription

Popis vzťah medzi položky zoznamu a súvisiace položky.

Špecifické pre projekt používateľských údajov z vykazovaných údajov

Metódu exportovať definované v exportovať údaje používateľa z Projectu Online vytvorí osem súborov pre každý projekt, v ktorej bol používateľa súčasťou z schéme zostáv.

Podobne dotazov pre projekt špecifické vykazovaných údajov definovaný v exportovať údaje používateľa zo servera Project Server vám poskytne podobný výstup.

Tieto údaje zahŕňajú:

Názov

Popis

Reporting_AssignmentBaselineTimephased

S usporiadaním podľa pôvodného plánu priradenia údajov projektu v schéme funkčné.

Reporting_AssignmentTimephased

Priradenia s časovým usporiadaním údajov projektu v schéme funkčné.

Reporting_ProjectBaseline

Projekt údaje pôvodného plánu pre projekt z funkčné schémy.

Reporting_Tasks

Údajov v rámci projektu z funkčné schémy úloh projektu.

Reporting_Assignments.

Priradenia zdrojov údajov v rámci projektu z funkčné schémy.

Reporting_Resources

Zdroje údajov v rámci projektu z funkčné schémy.

Reporting_TaskBaselineTimephased

Úlohy podľa pôvodného plánu s usporiadaním údaje v rámci projektu z funkčné schémy.

Reporting_TaskTimephased

Úlohy s časovým usporiadaním údajov projektu v schéme funkčné.

Ak exportujete z Projectu Online, bude vaša dostávať informácie vo formáte json. Názov každého súboru bude predponou názov projektu a identifikáciu projektu pre konkrétny projekt. Ak projekt obsahuje názov projektuProject1 a ID projektu z fffa21a1-baac-e711-9ee6-00166dac9e0b, prvého súboru v tabuľke vyššie bude mať názov Project1_fffa21a1-baac-e711-9ee6-00166dac9e0b_draft.xml.

Reporting_AssignmentBaselineTimephased

Reporting_AssignmentBaselineTimephased obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre nasadenia podľa pôvodného plánu s usporiadaním údajov v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

BaselineNumber

Celé číslo, ktorá identifikuje pôvodného plánu projektu.

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor priradenia.

TimeByDay

Hlavný kľúč, ktorá identifikuje deň na časovej osi. Granularity je len dní.

ProjectUID

Identifikátor GUID projektu, ktorá je priradená k údajom s usporiadaním podľa pôvodného plánu priradenia.

TaskUID

Identifikátor GUID úlohy, ktorá je priradená k údajom s usporiadaním podľa pôvodného plánu priradenia.

AssignmentBaselineCost

Plánované náklady na nasadenie.

AssignmentBaselineWork

Celkové plánované človekohodiny pre úlohu.

AssignmentBaselineMaterialWork

Plánovaný počet jednotiek dodávok alebo iné spotrebný tovar, ktoré sa použijú na dokončenie úlohy.

AssignmentBaselineBudgetCost

Plánované náklady na nasadenie.

AssignmentBaselineBudgetWork

Plánované celkové množstvo času, ktorý je potrebný na dokončenie úlohy.

AssignmentBaselineBudgetMaterialWork

Plánovaný počet jednotiek dodávok alebo iné spotrebný tovar, ktoré sa použijú na dokončenie úlohy.

AssignmentBaselineModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy priradenia pôvodného plánu.

FiscalPeriodUID

Jedinečný identifikátor pre fiškálne obdobie.

FiscalPeriodName

Názov fiškálne obdobie.

ResourceId

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

NázovProjektu

Názov projektu.

Reporting_AssignmentTimephased

Reporting_AssignmentTimephased obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre priradenia usporiadania údajov v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

TimeByDay

Hlavný kľúč, ktorá identifikuje deň na časovej osi. Granularity je len dní.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor pre projekt na priradenia s časovým usporiadaním údajov.

TaskUID

Jedinečný identifikátor úlohy pre nasadenia s časovým usporiadaním údajov.

FiscalPeriodUID

Jedinečný identifikátor pre fiškálne obdobie.

FiscalPeriodName

Názov fiškálne obdobie.

ResourceId

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

NázovProjektu

Názov projektu.

AssignmentRegularCost

Celkové náklady pre bežné, mimonadčasovej práce na pridelenej úlohe, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúca práca mimonadčasovej.

AssignmentRegularWork

Celkové množstvo naplánovanú zdroj priradený k úlohe vykonať mimonadčasovú prácu.

AssignmentRemainingCost

Nákladov súvisiacich s dokončením všetkých zostávajúcej naplánovanej práce všetky zdroje na konkrétnu úlohu.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Množstva práce nadčas, ktorý zostáva pri priradení.

AssignmentRemainingRegularCost

Výdavky, ktoré sa vynaložia vyplnením zostávajúcich pravidelné, mimonadčasovej práce pre nasadenia.

AssignmentRemainingRegularWork

Časový úsek, ako je napríklad počet hodín alebo dní, ktoré je ešte potrebné na dokončenie bežná, mimonadčasovej práce pre nasadenia.

AssignmentRemainingWork

Časový úsek vyžaduje zdroj priradený k úlohe na dokončenie úlohy.

AssignmentCombinedWork

Práca pre dané priradenie z plánu projektu a plán prostriedkov.

AssignmentActualRegularCost

Náklady na prácu mimonadčasovej, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentActualRegularWork

Skutočná veľkosť bežná, mimonadčasovej práce, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentCost

Celkové náklady pre úlohu na základe už vynaložené náklady, okrem nákladov, ktoré sú naplánované zostávajúca práca.

AssignmentOvertimeCost

Náklady na celkový prácu nadčas pre úlohu, vrátane nákladov na prácu nadčas, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúce náklady na prácu nadčas.

AssignmentActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá sa už vykonala pri priradení, ako aj iné súvisiace náklady.

AssignmentActualOvertimeCost

Náklady vzniknuté za prácu nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentWork

Celkové množstvo času, ako napríklad počet hodín alebo dní, ktorý je naplánovaný pre určité nasadenie.

AssignmentOvertimeWork

Práca celkový nadčas pre úlohu, vrátane práce nadčas, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúca práca nadčas.

AssignmentActualWork

Množstvo práce, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentMaterialWork

Celkový pracovný čas naplánovaný pre materiálový zdroj.

AssignmentMaterialActualWork

Skutočného množstva práce, ktorá sa už vykonala s použitím materiálový zdroj, zvyčajne vyjadrený ako percento plánované objemu práce, materiálový zdroj.

AssignmentBudgetCost

Predpokladané celkové priradenia.

AssignmentBudgetWork

Celkové plánované množstvo práce, ktorá je plánovaná pre priradenie.

AssignmentBudgetMaterialWork

Celkové plánované množstvo použiť na priradenie materiálových zdrojov.

AssignmentResourcePlanWork

Celkový čas, ktorý je naplánované priradenia zdroja v pláne.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je aktívne úlohy pre nasadenia s časovým usporiadaním údajov.

AssignmentModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie priradenia.

Reporting_ProjectBaseline

Reporting_ProjectBaseline obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre údaje podľa pôvodného plánu projektu v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

BaselineNumber

Číslo, ktoré identifikuje pôvodného plánu projektu.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

TaskUID

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

TaskBaselineCost

Celkové plánované náklady pre úlohu.

TaskBaselineFixedCost

Nastavenie úlohy náklady, ktorá predpokladá v pôvodný plán a ktoré konštantná bez ohľadu na trvanie úlohy alebo prácu vykonanú zdrojom.

TaskBaselineWork

Celkový počet hodín, ktoré sú naplánované v podľa pôvodného plánu úlohy.

TaskBaselineBudgetCost

Náklady rozpočtových objemu práce, ako to podľa pôvodného plánu.

TaskBaselineBudgetWork

Rozpočtované objemu práce, ako to podľa pôvodného plánu.

TaskBaselineStartDate

Dátum a čas spustenia plánovaných úloh.

TaskBaselineFinishDate

Dátum plánovaného dokončenia úlohy.

TaskBaselineDeliverableStartDate

Publikovaných výstupu počiatočný dátum a čas pre úlohu.

TaskBaselineDeliverableFinishDate

Publikovaných dokončenie výstupu dátum a čas pre úlohu ako to podľa pôvodného plánu.

TaskBaselineDuration

Časový úsek odhadované na dokončenie úlohy.

TaskBaselineStartDateString

Reťazec, ktorý obsahuje plánovaných úloh počiatočný dátum a čas.

TaskBaselineFinishDateString

Reťazec, ktorý obsahuje plánovaných úloh skončiť dátum a čas.

TaskBaselineDurationString

Reťazec, ktorý obsahuje trvanie plánovaných úloh.

TaskBaselineModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie úloh.

Reporting_Tasks

Reporting_ProjectTasks obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre projektových úloh údajov v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

TaskUID

Jedinečný identifikátor úlohy.

TaskParentUID

Jedinečný identifikátor nadradenej úlohy.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor projektu, ku ktorému patrí príslušné úlohy.

FixedCostAssignmentUID

ID PWA inštancie lokality.

Názov_úlohy

Jedinečný identifikátor úlohy.

TaskOutlineLevel

Úroveň prehľadu úlohy.

TaskOutlineNumber

Číslo v prehľade úlohy.

TaskIndex

Číslo úlohy v lokálnej projektu.

TaskIsProjectSummary

Či úloha je súhrnná úloha projektu.

TaskIsOverallocated

Získa hodnotu, ktorá označuje, či úloha prehnané požiadavky.

TaskIsMilestone

Či je úloha medzníkom.

TaskIsCritical

Získa hodnota, ktorá označuje, či je nevyhnutné časovania úlohy alebo či môže byť ľubovoľné časovej rezervy v časovania.

TaskIsSummary

Či je úloha súhrnnou úlohou.

TaskStatusManagerUID

Jedinečný identifikátor stavu správcu úloh.

TaskFixedCost

Pevné náklady na úlohu.

TaskActualFixedCost

Skutočné fixné náklady úlohy.

TaskCost

Plánované alebo plánované náklady na úlohu.

TaskOvertimeCost

Súčet za prácu nadčas skutočných a zostávajúcich nákladov na úlohu.

TaskActualCost

Skutočné náklady na úlohu.

TaskActualOvertimeCost

Nadčas skutočné náklady na úlohy.

TaskWork

Objem naplánovanej práce úlohy.

TaskOvertimeWork

Množstva práce nadčas pre úlohu.

TaskActualWork

Skutočná práca pre danú úlohu.

TaskActualOvertimeWork

Skutočná práca nadčas pre úlohu.

TaskDurationVariance

Rozdiel medzi základnou čiarou trvanie úlohy a celkovým trvaním alebo aktuálny odhadované trvanie úlohy.

TaskStartVariance

Rozptyl argumentu dátum začiatku úlohy od počiatočného dátumu pôvodného minút x 1000.

TaskFinishVariance

Rozptyl argumentu úlohu koncový dátum, od koncového dátumu podľa pôvodného plánu, ako je pár minút x 1000.

TaskTotalSlack

Suma celková časová rezerva.

TaskFreeSlack

Množstvo voľná časová rezerva.

TaskDuration

Plánované trvanie úlohy.

TaskActualDuration

Skutočné trvanie úlohy.

TaskStartDate

Naplánovaný dátum začatia úlohy.

TaskFinishDate

Plánovaného koncového dátumu úlohy.

TaskDeliverableStartDate

Publikovaných výstupu počiatočný dátum a čas pre úlohu.

TaskDeliverableFinishDate

Publikovaných dokončenie výstupu dátumu a času pre úlohu.

TaskActualStartDate

Dátum úlohy sa spustila.

TaskActualFinishDate

Dátum ukončenia úlohy.

TaskPercentCompleted

Percento dokončenej trvanie úlohy.

TaskPercentWorkCompleted

Percento dokončenej práce úlohy.

TaskPhysicalPercentCompleted

Percento dokončenia je zadaná hodnota projektový manažér. Takto možno použiť ako alternatívu pri výpočte rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP).

TaskACWP

Skutočné náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWP

Rozpočtové náklady na prácu vykonanú na úlohe k určitému dátumu.

TaskBCWS

Rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu pre úlohy.

TaskLevelingDelay

Oneskorenie spôsobené vyvažovanie úlohy.

TaskPriority

Priority (Priorita) úlohy od 0 do 1 000.

TaskSPI

Zobrazuje pomer rozpočtových nákladov na prácu vykonanú a rozpočtových nákladov na prácu plánovanej (BCWP/BCWS).

TaskTCPI

Pomer zostávajúcej práce sa má vykonať, a prostriedky, ktoré zostávajú možno minúť ku dňu stavu úlohy (na kompletnú výkon index).

TaskVAC

Odchýlka pri dokončení.

TaskDeadline

Cieľový dátum a čas dokončenia úlohy.

TaskDurationIsEstimated

Či bola odhadované trvanie podľa pôvodného plánu úlohy.

TaskEAC

Úlohy odhad pri dokončení je očakávané celkové náklady na základe výkonu k dátumu kontroly stavu úlohy.

TaskIsEffortDriven

Či je úloha riadené úsilím.

TaskIsExternal

Či je úloha externých.

TaskIsRecurring

Či úloha je opakovaná úloha.

TaskCostVariance

Získa rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a priebeh úlohy podľa pôvodného plánu plánovaná pre určitý zdroj na úlohe.

TaskCV

Odchýlka - nákladov získanej hodnoty zobrazuje rozdiel medzi koľko to malo stáť a koľko to skutočne stálo na dosiahnutie aktuálna úroveň dokončenia dátumu kontroly stavu.

TaskCPI

Zobrazenie pomer rozpočtových (alebo podľa pôvodného plánu) nákladov na vykonanú prácu a skutočné náklady na prácu vykonanú dátumu kontroly stavu projektu.

TaskEarlyFinish

Najskoršie možné dokončenie dátumu úlohy.

TaskEarlyStart

Najskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskLateFinish

Oneskorené koncového dátumu úlohy.

TaskLateStart

Najneskoršie možné dátum začatia úlohy.

TaskSV

Rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy.

TaskWorkVariance

Odchýlka práce na úlohe podľa pôvodného plánu úlohy ako minút x 1000.

TaskIgnoresResourceCalendar

Či úloha bude ignorovať kalendár zdroja.

TaskClientUniqueId

Jedinečný identifikátor úlohy, ako je to znázornené v programe Project Professional.

TaskIsMarked

Hodnotu TRUE, ak je úloha označená na označenie alebo ďalšie akcie.

TaskWBS

Kód štruktúry (práce WBS) rozdelenie práce úlohy.

TaskCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený úlohy.

TaskModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie úloh.

TaskBudgetCost

Používa sa na porovnanie rozpočtových nákladov s plánovanými alebo skutočnými nákladmi.

TaskBudgetWork

Naplánovanej práce úlohy.

TaskResourcePlanWork

Čas naplánovaný pre úlohu pre všetky resouces v pláne prostriedkov. Toto pole sa používa, ak sa chcete vyhnúť započítaniu Ak naplánovanej práce pochádza od plán prostriedkov.

TaskHyperLinkFriendlyName

Zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou.

TaskHyperLinkAddress

Hypertextové prepojenie, ktoré je priradené k úlohe.

TaskHyperLinkSubAddress

Podadresa hypertextového prepojenia úlohy.

TaskStartDateString

Reťazec hodnoty pre úlohu počiatočný dátum a čas.

TaskFinishDateString

Reťazcovú hodnotu úloha skončiť dátum a čas.

TaskDurationString

Hodnotu reťazca počas celého trvania úlohy.

TaskIsManuallyScheduled

Jedinečný identifikátor projektu, ku ktorému patrí príslušné úlohy.

TaskIsActive

Ak je úloha aktuálne aktívna.

CustomFields

Vlastné polia, ktoré sa používajú v úlohe.

Ak úloha obsahuje objekt CustomField , bude to mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldId

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov zdroja.

ID úlohy

Jedinečný identifikátor úlohy, v ktorých sa používa pole Zákazník.

CustomFieldValue

Hodnoty pre vlastné pole.

Reporting_Assignments

Reporting_Assignments obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre nasadenia v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

AssignmentUID

Jedinečný identifikátor pre dané priradenie.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor pre projekt pre dané priradenie.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj pre dané priradenie.

TaskUID

Jedinečný identifikátor úlohy pre dané priradenie.

ResourceOwnerUID

Jedinečný identifikátor pre vlastníka zdroja.

AssignmentCost

Celkové náklady pre úlohu na základe už vynaložené náklady, okrem nákladov, ktoré sú naplánované zostávajúca práca.

AssignmentOvertimeCost

Náklady na celkový prácu nadčas pre úlohu, vrátane nákladov na prácu nadčas, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúce náklady na prácu nadčas.

AssignmentActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá sa už vykonala pri priradení, ako aj iné súvisiace náklady.

AssignmentActualOvertimeCost

Náklady vzniknuté za prácu nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentWork

Celkové množstvo času, ako napríklad počet hodín alebo dní, ktorý je naplánovaný pre určité nasadenie.

AssignmentOvertimeWork

Práca celkový nadčas pre úlohu, vrátane práce nadčas, ktorá sa už vykonala, okrem zostávajúca práca nadčas.

AssignmentActualWork

Množstvo práce, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentActualOvertimeWork

Skutočného množstva práce nadčas, ktorá sa už vykonala pri priradení.

AssignmentMaterialWork

Celkový pracovný čas naplánovaný pre materiálový zdroj.

AssignmentMaterialActualWork

Skutočného množstva práce, ktorá sa už vykonala s použitím materiálový zdroj, zvyčajne vyjadrený ako percento plánované objemu práce, materiálový zdroj.

AssignmentPercentWorkCompleted

Percento práce, ktorá bola dokončená.

AssignmentStartDate

Dátum zdroja je naplánovaný začiatok priradenia.

AssignmentFinishDate

Dátum je jeden zdroj naplánovaný na dokončenie priradenia.

AssignmentActualStartDate

Dátum, do ktorého je zdroj začne priradenia.

AssignmentActualFinishDate

Dátum, do ktorého je zdroj dokončí priradenia.

AssignmentDelay

Časový úsek v zdroja je čakať pred začatím práce pri priradení.

AssignmentStartVariance

Odchýlka začiatku priradenia.

AssignmentFinishVariance

Odchýlka v cieli priradenia.

AssignmentACWP

Skutočné náklady na prácu vykonanú pre dané priradenie.

AssignmentBCWP

Rozpočtované náklady na prácu vykonanú pre dané priradenie (získanej hodnoty).

AssignmentBCWS

Rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu pre dané priradenie (plánovaná hodnota).

AssignmentBookingID

Rezervácie GUID nasadenia.

AssignmentBookingName

Rezervácia priradenia názov (potvrdeného alebo navrhované).

AssignmentType

Typ priradenia. NormalAssignment = 0, WorkOnlyAssignment = 1, FixedCostAssignment = 2, FixedCostWorkOnlyAssignment = 3 EmptyAssignment = 4, FixedCostGeneratedAssignment = 100 (vytvoril počas prenosu RDS) ResourcePlanAssignment = 101.

TypeName

Názov typu priradenia.

AssignmentResourceType

Typ zdroja, ktorý súvisí s priradenia. Pozrite si tému Typ enumerácie.

R.TypeName

IsPublic

Hodnotu TRUE, ak sa položka publikovaná, aby ju nemohol zobrazovať členom tímu.

AssignmentIsPublished

Hodnotu TRUE, Ak publikujete priradenia.

AssignmentCostVariance

Rozdiel medzi nákladov podľa pôvodného plánu a celkových nákladov.

AssignmentWorkVariance

Rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu a aktuálne naplánovanou prácou.

AssignmentCV

Odchýlka nákladov získanej hodnoty.

AssignmentSV

Odchýlka plánovania získanej hodnoty.

AssignmentVAC

Odchýlka pri dokončení.

AssignmentIsOverallocated

Hodnota TRUE, ak všetky priradené zdroje sú prehnané požiadavky.

AssignmentPeakUnits

Maximálny počet jednotiek, do ktorého je zdroj assignmed pre úlohu.

AssignmentCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia priradenia.

AssignmentModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie priradenia.

AssignmentBudgetCost

Predpokladané celkové priradenia.

AssignmentBudgetWork

Celkové plánované množstvo práce, ktorá je plánovaná pre priradenie.

AssignmentBudgetMaterialWork

Celkové plánované množstvo použiť na priradenie materiálových zdrojov.

AssignmentResourcePlanWork

Celkový čas, ktorý je naplánované priradenia zdroja v pláne.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je aktívne úlohy pre nasadenia s časovým usporiadaním údajov.

TimesheetClassUID

Identifikátor GUID triedy časového výkazu.

Ak úloha obsahuje objekt CustomField , bude to mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldId

Jedinečný identifikátor pre vlastné pole.

CustomFieldName

Názov zdroja.

PrimaryCustomFieldId

ID hlavný vlastného poľa (dokončenie úlohy alebo typu zdroja), toto vlastné pole je podriadený.

PrimaryCustomFieldName

Názov primárnej vlastného poľa (dokončenie úlohy alebo typu zdroja), toto vlastné pole je podriadený.

AssignmentRolldown

Nemá hodnotu Toto priradenie roliach z primárneho vlastného poľa. Ak áno, je hodnota rovnakú hodnotu príslušného hlavného vlastného poľa os, pokiaľ ovverriden do vlastného poľa priradenia

AssignmentId

Identifikácia priradenia patriacimi toto vlastné pole.

CustomFieldValue

Hodnoty pre vlastné pole.

Reporting_Resources

Reporting_Resources obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre zdroje v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

ResourceName

Zobrazovaný názov zdroja.

ResourceStandardRate

Štandardná sadzba, ktorá sa vypláca za prostriedok.

ResourceOvertimeRate

Sadzba za prácu nadčas platiť pre zdroj.

ResourceStatusUID

Identifikátor GUID zdroja stavu.

ResourceStatusName

Lokalizované názov zdroja stav. Stav obsahuje nepriradené prostriedok miestnych zdrojov, neznámy, a podnikových zdrojov. Väčšina zdrojov na projekte majú Enterprise aktívny stav hodnotu.

ResourceCode

Obsahuje ľubovoľný kód, skratku alebo číslo, ktoré chcete zadať ako súčasť informácií o zdroji.

ResourceCostPerUse

Náklady na každom pracovný zdroj sa používa.

ResourceEmailAddress

E-mailovú adresu zdroja.

ResourceInitials

Iniciály zdroja.

ResourceMaterialLabel

Pole označenie materiálu obsahuje mernú zadáte materiálových zdrojov, napríklad tony, kartóny alebo kubické metre. Označenia sa potom používa v spojení s jednotky nasadenia materiálového zdroja, napríklad osem ton alebo 22 polí.

ResourceType

Typ zdroja (napríklad Enterprise, lokálne, Project Server, materiál alebo všeobecné). Hodnoty nájdete v téme ResourceType enumerácie .

TypeName

Názov typu zdroja.

ResourceGroup

Pole Skupina obsahuje názov skupiny, do ktorej zdroj patrí.

ResourceMaxUnits

Maximálny počet (percento alebo jednotky), do ktorého je zdroj k dispozícii na vykonávanie úloh počas aktuálne časové obdobie.

ResourceBookingType

Typ rezervácie zdrojov: navrhované alebo potvrdeného.

ResourceTimesheetManagerUID

Správca časového výkazu pre daný zdroj.

ResourceEarliestAvailableFrom

Najskorší možný dátum zdroja je k dispozícii na prácu na konkrétnu úlohu.

ResourceLatestAvailableTo

Posledný dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii.

ResourceCanLevel

Hodnotu TRUE, ak je možné vykonať vyváženie zdroja.

ResourceHyperlink

Adresa URL, ktorý je určený pre určitý zdroj na stránke Úprava používateľov Project Web Access.

ResourceHyperlinkHref

Text, ktorý sa zobrazí pre hypertextové prepojenie zdroja, ako je uvedené na stránke Úprava používateľov Project Web Access.

ResourceNTAccount

Názov konta systému Windows pre určitý zdroj.

ResourceIsActive

Určuje verzia projektu, ktorý bol aktívny pri vytvorení zdroja. V tomto poli ide o interný vyrovnávacej pamäte projektu.

ResourceIsGeneric

Hodnotu TRUE, ak je zdroj všeobecný.

ResourceIsTeam

Hodnotu TRUE, ak zdroj pochádza tímu zdroja.

ResourceBaseCalendar

Základný kalendár pre zdroj.

ResourceWorkgroup

Číslo hodnota, ktorá predstavuje spôsob spolupráce tímu pre zdroj.

ResourceClientUniqueId

Jedinečný identifikátor zdroja z lokálnej projektu pri otvorení v programe Project Professional.

ResourceCostCenter

Používateľom definované kód pre nákladového zdroja.

ResourceCreatedRevisionCounter

Určuje verzia projektu, ktorý bol aktívny pri vytvorení zdroja. V tomto poli ide o interný vyrovnávacej pamäte projektu.

ResourceModifiedRevisionCounter

Čas je počet, koľkokrát zdroja.

ResourceCreatedDate

Dátum a čas vytvorenia zdroja v projekte.

ResourceModifiedDate

Dátum poslednej úpravy informácie o zdroji.

ResourceRequiresEngagement

Hodnotu TRUE, ak zdroj môžete vyžiadať len prostredníctvom požiadavku na uplatnenie.

LCID

Identifikáciu zdroja jazyk kód.

UserClaimsAccount

Prihlasovacie meno používateľa.

Reporting_TaskBaselineTimephased

Reporting_TaskBaselineTimephased obsahuje vlastnosti, ktoré určujú vykazovaných údajov pre údaje s usporiadaním podľa pôvodného plánu úlohy v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Objekt

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

BaselineNumber

Číslo, ktoré identifikuje pôvodného plánu projektu.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

TaskUID

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

TimeByDay

Hlavný kľúč, ktorá identifikuje deň na časovej osi. Granularity je len dní.

TaskBaselineCost

Celkové plánované náklady pre úlohu. Náklady podľa pôvodného plánu je známe aj ako rozpočet pri dokončení (BAC) pre získanej hodnoty.

TaskBaselineFixedCost

Nastavenie úlohy náklady, ktorá predpokladá v pôvodný plán a ktoré konštantná bez ohľadu na trvanie úlohy alebo prácu vykonanú zdrojom.

TaskBaselineWork

Celková plánovaná hodín, ktoré sú naplánované pre úlohu v podľa pôvodného plánu.

TaskBaselineBudgetCost

Náklady na plánovanú Rozpočtované množstvo práce na úlohe.

TaskBaselineBudgetWork

Plánované rozpočtové množstva práce na úlohe.

TaskBaselineModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie úloh.

FiscalPeriodUID

Jedinečný identifikátor pre fiškálne obdobie.

FiscalPeriodName

Názov fiškálne obdobie.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

NázovProjektu

Názov projektu.

Reporting_TaskTimephased

Reporting_TaskTimephased obsahuje vlastnosti, ktoré určujú údaje zostáv pre úlohy s časovým usporiadaním údajov v službe ProjectData, je obmedzený. Má tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor pre danú lokalitu v aplikácii Project Web App.

TaskUID

Jedinečný identifikátor pre danú úlohu.

TimeByDay

Hlavný kľúč, ktorá identifikuje deň na časovej osi. Granularity je len dní.

T.FiscalPeriodUID

Identifikátor fiškálne obdobie.

FiscalPeriodName

Názov fiškálne obdobie.

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

TaskIsActive

Hodnotu TRUE, ak je úloha, ktorá je aktívna.

TaskIsProjectSummary

Hodnotu TRUE, ak je úloha súhrnnou úlohou projektu.

TaskCost

Celkové plánované alebo plánované náklady na úlohu.

TaskActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá už prebieha podľa všetkých zdrojov k úlohe, spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi.

TaskWork

Celkový čas, ktorý je naplánovaný pre určitú úlohu pre všetky zdroje priradené.

TaskOvertimeWork

Množstva práce nadčas, ktorá je naplánovaná vykonať všetky zdroje, ktoré sú priradené k úlohe.

TaskActualWork

Skutočnú prácu vykonanú zdrojmi na príslušnú úlohu, zvyčajne vyjadrený ako percento dokončenia.

TaskBudgetCost

Plánované náklady na úlohu.

TaskBudgetWork

Naplánovanej práce úlohy.

TaskResourcePlanWork

Celkový čas, na ktorý je naplánované úlohy v pláne prostriedkov.

TaskModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy úlohy.

Názov_úlohy

Názov úlohy.

NázovProjektu

Názov projektu.

Súbory vo formáte XML projektu

Metóda definované v exportovať údaje používateľa z Projectu Online vám poskytne dva súbory v konkrétnych projektov pre každý používateľ projekt, ale uložené vo formáte XML. Môžete získať dvomi .xml súbory pre každý projekt:

 • < NázovProjektu > _ < ProjectID > _draft.xml: súbor projektu z schéme návrhu uložené v. Formát XML.

 • < NázovProjektu > _ < ProjectID > _published.xml: súbor projektu z schéme Publikované uložené v. Formát XML.

V téme Projektu XML Interchange schémy informácie o jazyku Data porozumieť projektu XML údaje nachádzajúce sa v týchto súborov.

Súbory s metaúdajmi špecifické pre projekt

Metóda definované v exportovať údaje používateľa z Projectu Online poskytne vám tri súbory špecifické pre projekt poskytnutie metaúdajov o každý jednotlivý projekt. Zobrazí jedno z každej z nasledujúcich schém:

Súbor projektu metaúdajov z schéme vytváranie zostáv

Súbor projektu metedata pre projekt, budú mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ProjectAuthorName

Meno autora projektu.

ProjectOwnerResourceUID

Identifikátor GUID projektu vlastníka zdroja.

ProjectManagerName

Názov projektového manažéra.

ProjectType

Vymenovanými hodnota, ktorá predstavuje typ projektu.

ProjectStartDate

Dátum a čas začatia projektu.

ProjectFinishDate

Plánované dokončenie dátum a čas projektu.

ProjectStatusDate

Stav dátum a čas projektu.

ProjectWorkspaceInternalHRef

URL na projektovú lokalitu.

ProjectWbsIsStale

Hodnotu TRUE, ak nie je aktuálne štruktúry rozdelenia práce (hierarchie prehľadu úloh).

ProjectEarnedValueIsStale

Hodnotu TRUE, ak získanej hodnoty sú polia z dátumu.

ProjectRollupsAreStale

Hodnotu TRUE, ak údaje súhrnnej úlohy nie je aktuálna.

ProjectHierarchyNotSynchronized

Predloha – nie je synchronizovaný Podprojekt hierarchie.

ProjectCalculationsAreStale

Hodnotu TRUE, ak nie sú aktuálne výpočty plánu projektu.

ProjectGhostTaskAreStale

Hodnotu TRUE, ak sú aktuálne neaktívne úlohy. Neaktívne úlohy sú zástupné symboly pre prepojenia medzi projektmi.

ProjectCurrency

Kód znaku meny projektu.

ProjectCategoryName

Názov kategórie projektu.

ProjectCompanyName

Názov spoločnosti projektu.

ProjectKeywords

Kľúčové slová pre projekt.

ProjectSubject

Predmet projektu.

ProjectTitle

Názov projektu.

ProjectVisibilityMode

Je to vytvorený zo zoznamu úloh SharePointu.

ResourcePlanUtilizationType

Hodnota, ktorá predstavuje typ využitia plán prostriedkov.

ResourcePlanUtilizationDate

Počiatočný dátum a čas na použitie plán prostriedkov.

ProjectDescription

Popis projektu.

EnterpriseProjectTypeName

Názov typu podnikového projektu.

ProjectCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený projektu.

ProjectModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy projektu.

ProjectCalendarDuration

Celkový rozsah aktívneho pracovného času pre všetky úlohy v projekte, na základe kalendár projektu, ktorý je zadaný v dialógovom okne informácie o projekte.

ProjectIdentifier

Ľudské čitateľné identifikátor v rámci projektu. Tento identifikátor je nakonfigurované v prijať.

ProjectLastPublishedDate

Dátum posledného publikovanie

Projekt môže mať kolekciu CustomFields objektov, s nasledujúce vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

CustomFieldValueUID

Jedinečný identifikátor pre hodnotu vlastného poľa.

CustomFieldTypeUID

Jedinečný identifikátor pre daný typ vlastného poľa.

CustomFieldName

Názov vlastného poľa.

ResourceUID

Jedinečný identifikátor pre daný zdroj.

CFValue

Hodnota vlastného poľa.

Súbor projektu metaúdajov z schéme návrhu

Súbor projektu metedata pre projekt v schéme návrhu, budú mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ProjectAuthorName

Meno autora projektu.

ProjectActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá sa už vykonala na projekte.

ProjectCategoryName

Názov kategórie projektu.

ProjectCompanyName

Názov spoločnosti projektu.

ProjectCritcalSlackLimit

Počet dní po jej koncový dátum úlohy môžete prejsť pred projektu označenie úlohy ako kritické úlohy.

ProjectCurrencyDigits

Počet desatinných miest v hodnoty meny.

ProjectCurrencyPosition

Umiestnenie symbolu meny vo vzťahu k hodnote meny.

ProjectCurrencySymbol

Symbol meny projektu.

ProjectCurrencyCode

Projektu, ktoré sú definované v ISO 4217 kód meny.

ProjectIsNewTasksEffortDriven

Určuje, či nové úlohy sú riadené úsilím.

ProjectCurrentDate

Aktuálny dátum v rámci projektu.

ProjectDefaultFinishTime

Predvolené konca doby pre všetky nové úlohy.

ProjectDefaultFixedCostAccrual

Hodnota, ktorá označuje, ktoré predvolené pevnou metódy akumulácie nákladov na použitie na nové úlohy.

ProjectMinutesPerDay

Predvolený počet minút denne.

ProjectMinutesPerWeek

Predvolený počet minút týždenne.

ProjectDefaultOvertimeRate

Predvolené sadzba za prácu nadčas pre miestne zdroje.

ProjectDefaultStandardRate

Predvolené štandardnej sadzby pre miestne zdroje.

ProjectDefaultStartTime

Predvolený začiatok pre všetky nové úlohy.

ProjectDefaultTaskType

Predvolený typ pre všetky úlohy v projekte.

ProjectDurationFormat

Predvolený formát trvania práce.

ProjectFinishDate

Plánované dokončenie dátum a čas projektu.

ProjectTasksHonorConstraints

Označuje, či program Project plánuje úlohy podľa ich dátum obmedzenia.

ProjectKeywords

Kľúčové slová pre projekt.

ProjectLastSavedDate

Dátum posledného uloženia projektu.

ProjectManagerName

Názov projektovým manažérom.

ProjectMultipleCriticalPaths

Označuje, či Project vypočíta a zobrazí kritickú cestu pre každú nezávislú sieť úloh v rámci projektu.

ProjectPoolAttachedTo

Názov projektu, ktorý zdieľa zdroje s tento projekt.

ProjectCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený projektu.

ProjectIsResourcePool

Označuje, ak projektu sa používa ako fond zdrojov.

ProjectScheduledFromStart

Označuje, či je projekt plánovaný od dátumu začiatku alebo dátum dokončenia.

ProjectSplitTasksInProgress

Označuje, či povoliť rescheding zostávajúce trvanie a práce pri úlohy pošmyknutia alebo zostáv postupovať predstihu.

ProjectSpreadActualCostsToStatusDate

Označuje, či sú rozložené skutočných nákladov do dátumu kontroly stavu.

ProjectSpreadPercentCompleteToStatus

Označuje, či je percento dokončenia rozložené do dátumu kontroly stavu.

ProjectStartDate

Dátum a čas začatia projektu.

ProjectStatusDate

Stav dátum a čas projektu.

ProjectSubject

Predmet projektu.

ProjectTitle

Názov projektu.

ProjectCalculateActualCosts

Označuje, či projekt by mal automaticky výpočet skutočných nákladov.

ProjectWorkEntryFormat

Predvolený formát pre všetky trvania práce na projekte.

ProjectCalculatesSubTasksAsSummary

Označuje, či program Project vypočíta čiastkových úloh ako súhrnné úlohy.

ProjectDaysPerMonth

Predvolený počet pracovných dní v mesiaci.

ProjectDefaultEstimatedDuration

Hodnota, ktorá označuje, či nové úlohy odhadované trvania.

ProjecthowEstimatedDurations

Hodnota, ktorá označuje, či je zobrazený otáznik po odhadované trvanie úlohy.

ProjectExpandTimephased

Označuje, či projekt ukladá usporiadania údajov vo formáte čitateľný alebo binárny po uložení do databázy.

ProjectExternalEdited

Označuje, či projekt bola upravená externe.

ProjectReadCount

Udáva počet používateľov, ktorí majú jednu alebo viac tabuliek otvoriť iba na čítanie.

ProjectType

Vymenovanými hodnota, ktorá predstavuje typ projektu.

ProjectCheckedOutBy

Meno používateľa, ktorý vzal k sebe projektu.

ProjectCheckOutDate

Projekt vzatý k sebe dátum.

ProjectPath

Cesta k projektu.

ProjectActualsSyncProtectedActuals

Hodnota, ktorá označuje, či sú synchronizované projektu skutočnú prácu s zabezpečené údaje.

ProjectIsAdministrative

Označuje, či projekt administratívny projekt.

ProjectTimestamp

Časová pečiatka na projekte.

ProjectDescription

Popis projektu.

ProjectLocalPath

Miestne cesta k projektu.

ProjectWebPath

Cesta k projektu web.

ProjectOwnerUID

Identifikátor GUID vlastník projektu.

ProjectDataSourceNameID

Identifikátor projektu názov zdroja údajov.

ProjectDelegateAllowed

Označuje, ak je povolené projektu delegáta.

ProjectIsNonWorking

Označuje, či je projekt nie pracovné.

ProjectScope

Rozsah projektu.

ProjectIsConsolidatedProject

Označuje, ak je konsolidovaný projekt.

ProjectResourceCanDecline

Označuje, ak zdroj môžete odmietnuť.

ProjectTrackingMode

Predvolená metóda pre všetky úlohy v projekte sledovania.

ProjectLastPublishedDate

Dátum posledného projekt publikovať.

LegacyProjectType

Typ staršie projektu.

ProjectOptionDefaultStartTime

Predvolený začiatok pracovného dňa.

ProjectOptionDefaultFinishTime

Predvolený čas ukončenia pracovného dňa.

ProjectSiteName

Názov projektovej lokality.

ProjectSiteServerUID

ID servera projektovej lokality.

IssueListName

Názov zoznamu problém projektu.

RiskListName

Názov zoznamu riziko projektu.

TotalDocumentCount

Počet dokumentov v rámci projektu.

ProjectActiveIssueCount

Počet aktívnych problémov v rámci projektu.

ProjectActiveRiskCount

Počet aktívnych rizík v rámci projektu.

ProjectAdminRoleId

Identifikátor roly správcu hesiel projektu.

ProjectManagerRoleId

Identifikátor pre rolu správcu projektu.

ProjectTeamMemberRoleId

Identifikátor úlohy členom tímu projektu.

ProjectReaderRoleId

Identifikátor pre role čitateľ projektu.

ProjectProposalWorkflowInstanceId

Identifikátor inštancie pracovného postupu projektu.

ProjectIsAdminProjectLegacy

Označuje, či projekt administratívny projekt.

ProjectCalendarId

ID pre kalendár, používané v rámci projektu.

ProjectClientVersionNumber

Verzia klienta v rámci projektu.

ProjectVersion

Verzia projektu.

ProjectProgramUID

Identifikátor pre project program.

ProjectSessionUID

Identifikátor pre projekt relácie.

ProjectSessionDescription

Popisovač relácie projektu.

ProjectIsDeleted

Označuje, či projekt sa odstráni.

ProjectBaselineCalendarId

Identifikátor kalendára podľa pôvodného plánu projektu.

ProjectWBSPrefix

Predpona štruktúry rozdelenia práce.

ProjectNewTasksStartOnCurrentDate

Hodnota, ktorá určuje, či nové úlohy spustiť na aktuálny dátum.

ProjectIsNewTasksManual

Hodnota, ktorá označuje, či sú manuálne naplánované nové úlohy.

ProjectSummaryTaskId

Úloha Id súhrnnú úlohu projektu.

ProjectModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy projektu.

SharepointIdeaListWebId

Identifikáciu nápady zoznamu SharePoint Web.

SharepointIdeaListId

Myšlienky zoznam ID zoznam lokality SharePoint.

SharepointIdeaItemId

Myšlienky zoznam identifikáciu zoznamu lokality SharePoint položky.

ProjectVisibilityMode

Určuje, či bola vytvorená na projektovú lokalitu zo zoznamu úloh SharePointu.

ProjectIsProjectSiteRemoved

Určuje, či bol odstránený na projektovú lokalitu.

ProjectUtilizationType

Hodnota, ktorá predstavuje využitie typ projektu.

ProjectUtilizationDate

Počiatočný dátum a čas na použitie projektu.

ProjectIdentifier

Ľudské čitateľné identifikátor v rámci projektu. Tento identifikátor je nakonfigurované v prijať.

Súbor projektu metaúdajov z Publikované schémy

Súbor projektu metedata pre projekt v schéme Publikované bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

ProjectUID

Jedinečný identifikátor v rámci projektu.

NázovProjektu

Názov projektu.

ProjectAuthorName

Meno autora projektu.

ProjectActualCost

Náklady vynaložené na prácu, ktorá sa už vykonala na projekte.

ProjectCategoryName

Názov kategórie projektu.

ProjectCompanyName

Názov spoločnosti projektu.

ProjectCritcalSlackLimit

Počet dní po jej koncový dátum úlohy môžete prejsť pred projektu označenie úlohy ako kritické úlohy.

ProjectCurrencyDigits

Počet desatinných miest v hodnoty meny.

ProjectCurrencyPosition

Umiestnenie symbolu meny vo vzťahu k hodnote meny.

ProjectCurrencySymbol

Symbol meny projektu.

ProjectCurrencyCode

Projektu, ktoré sú definované v ISO 4217 kód meny.

ProjectIsNewTasksEffortDriven

Určuje, či nové úlohy sú riadené úsilím.

ProjectCurrentDate

Aktuálny dátum v rámci projektu.

ProjectDefaultFinishTime

Predvolené konca doby pre všetky nové úlohy.

ProjectDefaultFixedCostAccrual

Hodnota, ktorá označuje, ktoré predvolené pevnou metódy akumulácie nákladov na použitie na nové úlohy.

ProjectMinutesPerDay

Predvolený počet minút denne.

ProjectMinutesPerWeek

Predvolený počet minút týždenne.

ProjectDefaultOvertimeRate

Predvolené sadzba za prácu nadčas pre miestne zdroje.

ProjectDefaultStandardRate

Predvolené štandardnej sadzby pre miestne zdroje.

ProjectDefaultStartTime

Predvolený začiatok pre všetky nové úlohy.

ProjectDefaultTaskType

Predvolený typ pre všetky úlohy v projekte.

ProjectDurationFormat

Predvolený formát trvania práce.

ProjectFinishDate

Plánované dokončenie dátum a čas projektu.

ProjectTasksHonorConstraints

Označuje, či program Project plánuje úlohy podľa ich dátum obmedzenia.

ProjectKeywords

Kľúčové slová pre projekt.

ProjectLastSavedDate

Dátum posledného uloženia projektu.

ProjectManagerName

Názov projektovým manažérom.

ProjectMultipleCriticalPaths

Označuje, či Project vypočíta a zobrazí kritickú cestu pre každú nezávislú sieť úloh v rámci projektu.

ProjectPoolAttachedTo

Názov projektu, ktorý zdieľa zdroje s tento projekt.

ProjectCreatedDate

Dátum, ktorý bol vytvorený projektu.

ProjectIsResourcePool

Označuje, ak projektu sa používa ako fond zdrojov.

ProjectScheduledFromStart

Označuje, či je projekt plánovaný od dátumu začiatku alebo dátum dokončenia.

ProjectSplitTasksInProgress

Označuje, či povoliť rescheding zostávajúce trvanie a práce pri úlohy pošmyknutia alebo zostáv postupovať predstihu.

ProjectSpreadActualCostsToStatusDate

Označuje, či sú rozložené skutočných nákladov do dátumu kontroly stavu.

ProjectSpreadPercentCompleteToStatus

Označuje, či je percento dokončenia rozložené do dátumu kontroly stavu.

ProjectStartDate

Dátum a čas začatia projektu.

ProjectStatusDate

Stav dátum a čas projektu.

ProjectSubject

Predmet projektu.

ProjectTitle

Názov projektu.

ProjectCalculateActualCosts

Označuje, či projekt by mal automaticky výpočet skutočných nákladov.

ProjectWorkEntryFormat

Predvolený formát pre všetky trvania práce na projekte.

ProjectCalculatesSubTasksAsSummary

Označuje, či program Project vypočíta čiastkových úloh ako súhrnné úlohy.

ProjectDaysPerMonth

Predvolený počet pracovných dní v mesiaci.

ProjectDefaultEstimatedDuration

Hodnota, ktorá označuje, či nové úlohy odhadované trvania.

ProjecthowEstimatedDurations

Hodnota, ktorá označuje, či je zobrazený otáznik po odhadované trvanie úlohy.

ProjectExpandTimephased

Označuje, či projekt ukladá usporiadania údajov vo formáte čitateľný alebo binárny po uložení do databázy.

ProjectExternalEdited

Označuje, či projekt bola upravená externe.

ProjectReadCount

Udáva počet používateľov, ktorí majú jednu alebo viac tabuliek otvoriť iba na čítanie.

ProjectType

Vymenovanými hodnota, ktorá predstavuje typ projektu.

ProjectCheckedOutBy

Meno používateľa, ktorý vzal k sebe projektu.

ProjectCheckOutDate

Projekt vzatý k sebe dátum.

ProjectPath

Cesta k projektu.

ProjectActualsSyncProtectedActuals

Hodnota, ktorá označuje, či sú synchronizované projektu skutočnú prácu s zabezpečené údaje.

ProjectIsAdministrative

Označuje, či projekt administratívny projekt.

ProjectTimestamp

Časová pečiatka na projekte.

ProjectDescription

Popis projektu.

ProjectLocalPath

Miestne cesta k projektu.

ProjectWebPath

Cesta k projektu web.

ProjectOwnerUID

Identifikátor GUID vlastník projektu.

ProjectDataSourceNameID

Identifikátor projektu názov zdroja údajov.

ProjectDelegateAllowed

Označuje, ak je povolené projektu delegáta.

ProjectIsNonWorking

Označuje, či je projekt nie pracovné.

ProjectScope

Rozsah projektu.

ProjectIsConsolidatedProject

Označuje, ak je konsolidovaný projekt.

ProjectResourceCanDecline

Označuje, ak zdroj môžete odmietnuť.

ProjectTrackingMode

Predvolená metóda pre všetky úlohy v projekte sledovania.

ProjectLastPublishedDate

Dátum posledného projekt publikovať.

LegacyProjectType

Typ staršie projektu.

ProjectOptionDefaultStartTime

Predvolený začiatok pracovného dňa.

ProjectOptionDefaultFinishTime

Predvolený čas ukončenia pracovného dňa.

ProjectSiteName

Názov projektovej lokality.

ProjectSiteServerUID

ID servera projektovej lokality.

IssueListName

Názov zoznamu problém projektu.

RiskListName

Názov zoznamu riziko projektu.

TotalDocumentCount

Počet dokumentov v rámci projektu.

ProjectActiveIssueCount

Počet aktívnych problémov v rámci projektu.

ProjectActiveRiskCount

Počet aktívnych rizík v rámci projektu.

ProjectAdminRoleId

Identifikátor roly správcu hesiel projektu.

ProjectManagerRoleId

Identifikátor pre rolu správcu projektu.

ProjectTeamMemberRoleId

Identifikátor úlohy členom tímu projektu.

ProjectReaderRoleId

Identifikátor pre role čitateľ projektu.

ProjectProposalWorkflowInstanceId

Identifikátor inštancie pracovného postupu projektu.

ProjectIsAdminProjectLegacy

Označuje, či projekt administratívny projekt.

ProjectCalendarId

ID pre kalendár, používané v rámci projektu.

ProjectClientVersionNumber

Verzia klienta v rámci projektu.

ProjectVersion

Verzia projektu.

ProjectProgramUID

Identifikátor pre project program.

ProjectSessionUID

Identifikátor pre projekt relácie.

ProjectSessionDescription

Popisovač relácie projektu.

ProjectIsDeleted

Označuje, či projekt sa odstráni.

ProjectBaselineCalendarId

Identifikátor kalendára podľa pôvodného plánu projektu.

ProjectWBSPrefix

Predponou projektu rozdelenia práce.

ProjectNewTasksStartOnCurrentDate

Hodnota, ktorá určuje, či nové úlohy spustiť na aktuálny dátum.

ProjectIsNewTasksManual

Hodnota, ktorá označuje, či sú manuálne naplánované nové úlohy.

ProjectSummaryTaskId

Úloha Id súhrnnú úlohu projektu.

ProjectModifiedDate

Dátum a Čas poslednej úpravy projektu.

SharepointIdeaListWebId

Identifikáciu nápady zoznamu SharePoint Web.

SharepointIdeaListId

Myšlienky zoznam ID zoznam lokality SharePoint.

SharepointIdeaItemId

Myšlienky zoznam identifikáciu zoznamu lokality SharePoint položky.

ProjectVisibilityMode

Určuje, či bola vytvorená na projektovú lokalitu zo zoznamu úloh SharePointu.

ProjectIsProjectSiteRemoved

Určuje, či bol odstránený na projektovú lokalitu.

ProjectUtilizationType

Hodnota, ktorá predstavuje typ využitia plán prostriedkov.

ProjectUtilizationDate

Počiatočný dátum a čas na použitie projektu.

ProjectIdentifier

Ľudské čitateľné identifikátor v rámci projektu. Tento identifikátor je nakonfigurované v prijať.

ProjectPublishedReportingTimephasedMode

Režim synchronizácie pre usporiadania údajov v hlásení.

ProjectPublishedReportingTimephasedFirstDayOfWeek

Prvý deň týždňa na vytváranie zostáv s usporiadaním.

ProjectPublishedReportingTimephasedFirstWeekOfYear

Prvý týždeň v roku pre vytváranie zostáv s usporiadaním.

ProjectFiscalPeriodMaxModDate

Dátum úpravy fiškálne obdobie max.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×