Project management porovnania: Project Professional 2010 a aplikácie Project Web App

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Project Server 2010Microsoft Project Web App (PWA) obsahuje nové funkcie, ktoré len boli predtým k dispozícii v programe Project Professional. Táto tabuľka obsahuje porovnanie project Web-based možnosti správy Project Web App v Project Server 2010 s týmito rovnaké možnosti v Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Priradenia viacerých zdrojov:    Priradiť viac zdrojov pre konkrétnu úlohu.

K dispozícii

K dispozícii

Stav zmení aktualizácie:    Aktualizácie stavu zmenami, ktoré preplánovanie plánu projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Klávesové skratky:    Použitie klávesových skratiek pre bežných operácií, ako napríklad zarážky/vložiť.

K dispozícii

K dispozícii

Úlohy hierarchie:    Zobrazenie a vykresľovanie úloh s hierarchických informácií.

K dispozícii

K dispozícii

Zarážku alebo zmenšiť odsadenie:    Použitie plnej odsadenie alebo zmenšenie odsadenia úloh v pláne projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Zmena zvýraznenia:    Jednoducho zobraziť zmeny projektu a všetky časti plán ovplyvnené zmenami (nadväzujúce úlohy, súhrnné náklady a podobne) s zvýraznenia zmien.

K dispozícii

K dispozícii

Viacúrovňové späť:    Analýza hypotéz a plne pochopiť vplyv zmien zvrátiť a opätovné použitie celej série operácií vrátane zobrazení, údajov a možnosť zmeny.

K dispozícii

K dispozícii

Vystrihnúť, skopírovať a prilepiť:    Spolupracujte na plán vývoja podľa kopírovanie a prilepenie podrobnosti plánu medzi aplikáciami.

K dispozícii

K dispozícii

Flexibilné zobrazenia:    Presuňte stĺpce, ktoré chcete definovať konkrétne zobrazenie.

K dispozícii

K dispozícii

Presnejšie Ganttových grafov:    Vytváranie Ganttových grafov živé, farebné; štýly prispôsobiteľné Ganttovho grafu.

K dispozícii

K dispozícii

Zoskupenia:    Použitie viacerých zoskupenie riadkov plánu projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Zoradenia:    Zoraďovať údaje plánu projektu koncových používateľov.

K dispozícii

K dispozícii

Filtrovanie:    Možnosť filtrovať projektové plány ľubovoľná hodnota v pláne.

K dispozícii

K dispozícii

Automaticky naplánované úlohy:    Označenie úlohy (režimu) automaticky naplánované pomocou nástroj na plánovanie projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Manuálne naplánované úlohy:    Označenie úlohy (režimu) manuálne naplánované.

K dispozícii

K dispozícii

Prepojenie:    Vytvorenie, úprava a odstránenie závislostí úloh.

K dispozícii

K dispozícii

Priblíženie alebo vzdialenie:    Ak chcete rýchlo zmeniť časovú os pohľadu vaše projektové plány použite ovládacie prvky lupy v stavovom riadku.

K dispozícii

K dispozícii

Posunúť na úlohu:    Vyberte úlohu a potom presuňte úlohu viditeľným v Ganttovom grafe.

K dispozícii

K dispozícii

Zobraziť a upraviť vlastné polia:    Zobrazenie a úprava metaúdajov projektu pomocou vlastných polí.

K dispozícii

K dispozícii

Informácie o projekte:    Úprava úrovni projektu polí a vlastností.

K dispozícii

K dispozícii

Úprava veľkých projektov:    Žiadne obmedzenie veľkosti plány, ktoré možno upravovať.

Väčšie projekty môžu mať obmedzenia výkonnosti, ale bez obmedzení sú vstavané.

K dispozícii

K dispozícii

Import zo zoznamu úloh SharePointu:    Importovanie údajov zo zoznamu projektových úloh lokality SharePoint do projektového plánu.

K dispozícii

K dispozícii

Pripojiť do aplikácie Project Server 2010:    Pripojenie do aplikácie Project Server 2010.

K dispozícii

K dispozícii

Microsoft Office Fluent™ používateľského rozhrania:    Zvýšenie produktivity s pásom s nástrojmi, karta rozhrania rýchlo nájsť a používať Project funkcie a ovládacie prvky.

K dispozícii

K dispozícii

v reálnom čase:    Úprava údajov v bunke označiť ako neplatný, zatiaľ čo vy, namiesto toho alebo po uložení a overiť.

K dispozícii

K dispozícii

Chýb:    Postupovať pri neplatných údajov a prezentovanie údajov v ľahko použiteľné rozhranie, ktoré vám pomôže vyriešiť problémy.

K dispozícii

K dispozícii

Vyplniť nadol:    Presuňte pravom dolnom rohu bunky opakovať údajov do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

K dispozícii

K dispozícii

Percento dokončenia:    Označiť priebeh úloh ako percento priradené prácu, ktorá je dokončená.

K dispozícii

K dispozícii

Nákladov a priradenie materiálový zdroj:    Priraďte nákladové zdroje alebo materiál zdrojov k úlohám.

Úlohy nie je možné zmeniť prostredníctvom aplikácii Project Web App, ale predchádzajúcich úloh z Project Professional 2010 sú k dispozícii iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Neaktívne úlohy:    Označenie úlohy ako neaktívne.

V aplikácii Project Web App, úlohy, ktoré sú označené ako neaktívne v Project Professional 2010 sú iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úprava hlavných projektov:    Úprava hlavných projektov.

V aplikácii Project Web App, hlavných projektov sú iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Prepojenia medzi projektmi:    Vytvorenie, úprava a odstránenie vzťahu závislosť s úlohou v inom projekte.

V aplikácii Project Web App, úpravy prepojenia medzi projektmi nie je podporovaný; prepojenia medzi projektmi vytvorené v Project Professional 2010 sú iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Súhrnnej úlohy nasadenia:    Vytvorenie priradení k zdroju súhrnnej úlohy.

V aplikácii Project Web App, vytvorenie súhrnnej úlohy nie je podporované. Súhrnnú úlohu priradenia vytvorené v Project Professional 2010 sú iba na čítanie v aplikácii Project Web App.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úloh kalendáre:    Definovať vlastné kalendár priradených k úlohe.

V aplikácii Project Web App, nie je možné použiť kalendáre úloh a projektové plány vytvorené v Project Professional 2010, ktoré obsahujú kalendáre úloh sú k dispozícii iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Zoznamov projektových úloh lokality SharePoint 2010:    Prijať aktualizácie stavu Microsoft SharePoint Server 2010 zoznamov projektových úloh.

V Project Professional 2010 aktualizácie stavu zoznam úloh projektu sú synchronizované/obojsmerného s SharePoint Server 2010 po publikovaní plán. Aktualizácie stavu zoznam úloh projektu v aplikácii Project Web App, sú jednosmerný a nastať iba zo zoznamu úloh SharePointu projektu do aplikácie PWA.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úprava podprojektov:    Úprava podprojektov v rámci hlavného projektu.

V aplikácii Project Web App, podprojektov nie je možné pridať do projektu a hlavných projektov sú iba na čítanie. Podprojektov môžete upravovať samostatne z hlavného projektu.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úloh termíny:    Vytvorenie termíny pre úlohu.

V aplikácii Project Web App, termíny sú zobrazené, ale nie je možné vytvoriť.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Upraviť typ úlohy:    Upraviť typ úlohy.

Typ úlohy v aplikácii Project Web App, nie je možné upravovať pole.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Kódov WBS:    Definovať vlastné kódy štruktúry rozdelenia práce.

V aplikácii Project Web App, zobrazenie vlastných kódov je podporované, ale zmena definície kódu nie je.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Vytvorenie pôvodné plány:    Vytvoriť základný prehľad aktuálneho plánu projektu.

Pôvodné plány vytvorené v programe Project Professional 2010 je možné zobraziť v aplikácii Project Web App iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Načasovaných úpravy:    Úprava plány a pracovať na deň.

Údaje v manuálne naplánované úlohy s časovým usporiadaním je možné zobraziť v aplikácii Project Web App iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 S balíkom Service Pack 1 umožňuje úpravu načasovaných hodnôt pre manuálne naplánované úlohy v aplikácii Project Web App.

K dispozícii

Pevné pracovné úlohy:    Typ úlohy definovať ako pevná práca.

V aplikácii Project Web App, úlohy nie je možné vytvoriť ako pevná práca a projektové plány vytvorené v Project Professional 2010, ktoré obsahujú pevné pracovné úlohy sú iba na čítanie v aplikácii Project Web App.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 S balíkom Service Pack 1 umožňuje úpravu plánu projektu s pevnou prácou úlohy v aplikácii Project Web App.

K dispozícii

Úlohy riadené úsilím:    Úprava projekty, ktoré obsahujú úlohy riadené úsilím.

V aplikácii Project Web App, nie je možné upravovať pole riadené úsilím. Však úlohy, ktorých pole riadené úsilím plánu v Project Professional 2010 vypočíta správne keď upravovať v aplikácii Project Web App.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 S balíkom Service Pack 1 umožňuje úpravu riadené úsilím úlohy v aplikácii Project Web App.

K dispozícii

Časovej osi:    Vytvorenie a prispôsobenie zobrazenia časovej osi vizualizácia podrobnosti plánu a komunikácia s účastníkmi projektu.

K dispozícii

Plánovač tímov:    Presuňte myšou zdroje v zobrazení interaktívne zdrojov na zjednodušenie zložitých zdroja scenáre.

K dispozícii

Vyvažovania zdrojov:    Rozpoznať a opraviť zdroja cez-vyhradenie scenáre pomocou rôznych technikách automatické vyvažovanie zdrojov.

K dispozícii

Upravovať polia priradenia:    Úprava priradení zobrazení.

K dispozícii

Prilepiť s hierarchiu úloh:    Prilepte hierarchické informácie, ktoré sú zahrnuté, ako napríklad zarážky.

K dispozícii

Zobrazenie diagramu siete:    Zobraziť, upraviť, vytvoriť a odstrániť úlohy v sieti diagramov zobrazenia.

K dispozícii

Zobrazenie formulára úlohy:    Zobrazenie, úprava, vytvorenie a odstránenie úloh vo formulárovom zobrazení.

K dispozícii

Filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky:    Pozrite si Podrobnosti o úlohe pomocou rozhrania v dialógovom okne.

K dispozícii

Prázdnych (nulových) úlohy:    Vytvorenie prázdne riadky (prázdne alebo null, úlohy) do projektového plánu.

K dispozícii

Automatický výpočet:    Možno naplánovať celý projekt plán, nielen aktuálnu úlohu bez stlačenia Calculate alebo F9.

K dispozícii

Formátovania textu:    Úprava formátovania pomocou farby a štýly textu.

K dispozícii

Úprava kalendáre:    Upravte kalendáre pre svoje projekty.

K dispozícii

Definovanie lokálnych vlastných polí:    Definovanie lokálnych vlastných polí od používateľov.

Poznámka: V aplikácii Project Web App, môžete definovať len používatelia, ktorí majú povolenia správcu lokálnych vlastných polí.

K dispozícii

Rozdelenie úloh:    Rozdelenie úloh a zobraziť ich ako rozdeliť v Ganttovom grafe.

K dispozícii

Zobrazenie Backstage:    Rýchly prístup k nástrojov, šablón a možnosti programu Project pomocou nové zobrazenie Microsoft Office Backstage.

K dispozícii

Jednotky nasadenia:    Zmena jednotiek percentuálnej hodnoty pre každý zdroj.

K dispozícii

Kontrola úloh:    Získajte analýza a intuitívne sprievodné informácie o riešení konfliktov plánovania, ktoré si môžete vybrať, či sa má konať podľa.

K dispozícii

Úpravy v režime offline:    Upraviť projektové plány, keď nie ste pripojení k Project Server 2010.

K dispozícii

Informácie o aplikácii Project Web App vylepšenia funkcií v Project Server 2010 s balíkom Service Pack 1, nájdete v téme program Microsoft Project 2010 blogový príspevok, oznamujúce Service Pack 1 pre Microsoft Project a Project Server 2010.

Informácie o používaní Project Server 2010 s balíkom Service Pack 1 nájdete v téme nasadenie Service Pack 1 pre Project Server 2010.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×