Program Word pre nových používateľov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok predstavuje základné pojmy v programe Microsoft Word pomôcť novým používateľom začať vytvárať sofistikované dokumenty s profesionálnym vzhľadom.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo ponuky Štart systému Windows alebo stlačte kláves Windows na klávesnici a zobrazí sa ponuka Štart .

 2. V zozname aplikácií vyhľadajte slovo a kliknite naň. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustení programu Word.

  Tip: Prvý raz spustíte program Word, sa môžu zobraziť Licenčnú zmluvu softvér spoločnosti Microsoft.

Ukončite program Word, kliknite na tlačidlo x Zavrieť v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak ste vykonali zmeny od posledného uloženia dokumentu, zobrazí sa okno s hlásením s otázkou, ak chcete uložiť zmeny. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo Áno. Ak chcete ukončiť bez uloženia zmien, kliknite na tlačidlo nie. Ak ste klikli na tlačidlo x omylom, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

na začiatok stránky

Používateľské rozhranie programu Word

Záhlavie okna 1    : zobrazí názov súboru dokumentu, ktorý je upravovaný a názov softvéru, ktorý chcete použiť. Zahŕňa aj štandardné minimalizovať, obnoviť a zatvorenie okna.

2    s nástrojmi Rýchly prístup: príkazy, ktoré sú najčastejšie používané napríklad Uložiť, vrátiť späť, a znova sa nachádzajú. Panel s nástrojmi Rýchly prístup na konci je rozbaľovacej ponuky, kde môžete pridať ďalšie bežne používaných alebo bežne potrebné príkazy.

Rozdelené zobrazenie 3    : kliknite na toto tlačidlo nájsť príkazy, ktoré sa používajú na dokumente sám skôr než obsahu dokumentu, napríklad nový, Otvoriť, Uložiť ako, Tlačiť a Zavrieť.

Pás s nástrojmi 4    : príkazy, ktoré sú potrebné pre vašu prácu sa tu nachádzajú. Vzhľad pása s nástrojmi sa bude meniť v závislosti od veľkosti monitore. Word bude komprimovať pása s nástrojmi tak, že zmeníte usporiadanie ovládacích prvkov tak, aby umožňovali menšie monitory.

Okno Úprava 5    : zobrazuje obsah dokumentu, ktorý upravujete.

Posúvač 6    : umožňuje zmeniť zobrazenie polohy dokumentu, ktorý upravujete.

7    stavový riadok: zobrazuje informácie o dokumente, ktorý upravujete.

8    Lupa snímky: umožňuje zmeniť nastavenia priblíženia alebo vzdialenia dokumentu, ktorý upravujete.

na začiatok stránky

V programe Word, musíte uložiť dokument tak môžete ukončiť program bez straty svojej práce. Pri ukladaní dokumentu, sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo v sieťovom umiestnení. Môžete neskôr, otvorte súbor, zmeniť a vytlačiť.

Uloženie dokumentu, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Zobrazí sa okno Uložiť ako.

 2. Vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť dokument a do poľa názov súboru zadajte názov súboru. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Môžete otvoriť dokument programu Word pokračovať v práci. Ak chcete otvoriť dokument, postupujte takto:

 1. Otvorte Prieskumníka súborov a kliknite na položku dokumenty. Zobrazí sa zoznam dokumentov.

 2. Ak má pracovať na dokumente nie je uvedené v zozname, kliknite na názov súboru na otvorenie dokumentu. Ak dokument nie je uvedený v zozname, prejdite na miesto, kde ste uložili súbor, a dvakrát kliknite na súbor. Zobrazí úvodná obrazovka programu Word, a potom sa zobrazí v dokumente.

Tip: Dokument z programu Word môžete otvoriť aj kliknutím na kartu súbor a kliknutím na položku Otvoriť. Ak chcete otvoriť dokument, ktorý ste uložili naposledy, kliknite na položku nedávne.

na začiatok stránky

Pred úpravou alebo formátovanie textu, musíte najprv vybrať text. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na výber textu.

 1. Umiestnite curser na začiatku textu, ktorý chcete upraviť alebo formátovať, a potom stlačte kláves ľavým tlačidlom myši.

 2. Stlačené ľavé tlačidlo myši, presuňte ho doprava (nazývané "presunúť") do vyberte text. Farba pozadia sa pridá do umiestnenia vybraného textu na uviesť rozsah výberu.

Väčšina nástroje na formátovanie textu môžete nájsť kliknutím na kartu domov a potom výberom položky v skupine písmo.

Pás s nástrojmi programu Word 2010

1    Toto je na karte domov.

2    Toto je skupina písmo na karte domov.

3    Toto je tlačidlo tučné. Nasledujúca tabuľka pre mená a funkcie všetkých tlačidiel v skupine písmo.

Tlačidlo

Názov

Funkcia

Tlačidlo Písmo

Písmo

Zmení písmo.

Tlačidlo veľkosti písma

Veľkosť písma

Zmeny veľkosti textu.

Tlačidlo Zväčšiť písmo

Zväčšiť písmo

Zväčší veľkosť textu.

Tlačidlo Zmenšiť písmo

Zmenšiť písmo

Zmenší veľkosť textu.

Tlačidlo Zmeniť veľkosť písmen

Zmeniť veľkosť písmen

Zmeniť vybratý text na veľké písmená, malé písmená alebo iné bežné používanie veľkých písmen.

Tlačidlo Vymazať formátovanie

Obrázok tlačidla

Odstráni všetky formátovania pre vybratý text, pričom iba obyčajný text.

Tlačidlo Tučné písmo

Tučné

Zmení vybratého textu na tučné.

Tlačidlo Kurzíva

Kurzíva

Italicizes vo vybratom texte.

Tlačidlo Podčiarknuť

Podčiarknuté

Nakreslí čiaru pod vo vybratom texte. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný typ podčiarknutia.

Tlačidlo Prečiarknutie

Prečiarknutie

Nakreslí čiaru cez stred vybratého textu.

Tlačidlo Dolný index

Dolný index

Vytvorí dolného znakov.

Tlačidlo Horný index

Horný index

Vytvorí znaky horného indexu.

Tlačidlo Textové efekty

Výber štýlu odrážok

Použije vizuálny efekt na vybratý text, ako je napríklad tieň, žiaru alebo odraz.

Tlačidlo Farba zvýraznenia textu

Zmena zdroja politiky

Kontroluje text vyzerať ako keby bol označený zvýrazňovačom.

Tlačidlo Farba písma

Farba písma

Zmení farbu textu.

na začiatok stránky

Štýly umožňujú rýchlo formátovať hlavné prvky dokumentu, napríklad nadpisy, nadpisy a titulky. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na použitie štýlov na text v dokumente.

 1. Zvýraznite text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte domov v skupine štýly, keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľný štýl sa živá ukážka priamo v dokumente. Ak chcete zobraziť úplný zoznam štýly, kliknite na šípku Ďalšie otvorte tablu štýly.

 3. Ak chcete použiť štýl, ktorý je najvhodnejší pre text, kliknite naň.

Po dokončení aplikovanie štýlov na jednotlivé prvky, Word vám umožní používať množiny štýlov môžete zmeniť vzhľad celého dokumentu naraz.

 1. Na karte návrh v skupine Formátovanie dokumentu vyberte jednu z preddefinovaných štýlov napríklad základné alebo voľný čas. Keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľnú štýlov sa živá ukážka priamo v dokumente. Ak chcete zobraziť viac preddefinovaných štýlov, kliknite na šípku nadol na pravej strane v skupine Formátovanie dokumentu.

 2. Ak chcete použiť štýl súbor, ktorý je najvhodnejší pre text, kliknite naň.

na začiatok stránky

S programom Word, môžete jednoducho zmeniť rozstupy medzi riadkami a odsekmi v dokumente.

 1. Na karte návrh kliknite na položku Medzery medzi odsekmi na zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu možnosti rozstupov medzi odsekmi. Keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľný štýl medzier medzi odsekmi sa živá ukážka priamo v dokumente.

 2. Keď nájdete požadovaný vzhľad, kliknite naň.

Tip: Ak chcete definovať vlastné medzery medzi odsekmi, vyberte položku Vlastný rozstup medzi odsekmi.

na začiatok stránky

Je jednoduché, ak chcete zobraziť ukážku, ako bude vyzerať rozloženie dokumentu pri tlači bez toho, aby ste tlačili.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačiť zobrazíte ukážku dokumentu.

 3. Skontrolujte nastavenia pre všetky vlastnosti, ktoré možno budete chcieť zmeniť.

 4. Po tak, že chcete, aby sa zobrazia vlastnosti tlačiarne a dokumentov, kliknite na tlačidlo Tlačiť

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

na začiatok stránky

Pomocou Wordu, vyhľadajte ikonu programu Word v ponuke Štart a kliknite na ňu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla a zobrazí sa ponuka Štart .

 2. Ukážte na položku Všetky programy, Microsoft Office, a potom kliknite na položkuMicrosoft Word 2010.

 3. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustení programu Word.

Tip: Prvý raz spustíte program Word, sa môžu zobraziť Licenčnú zmluvu softvér spoločnosti Microsoft.

Ak chcete ukončiť, vyberte príkaz skončiť na karte súbor.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte možnosť skončiť.

Ak ste vykonali zmeny od posledného uloženia dokumentu, zobrazí sa okno s hlásením s otázkou, ak chcete uložiť zmeny. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo Áno. Ak chcete ukončiť bez uloženia zmien, kliknite na tlačidlo nie. Ak ste omylom klikli na tlačidlo ukončiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

na začiatok stránky

Prvky okna programu Word

Záhlavie okna 1    : zobrazí názov súboru dokumentu, ktorý je upravovaný a názov softvéru, ktorý chcete použiť. Zahŕňa aj štandardné minimalizovať, obnoviť a zatvorenie okna.

2    s nástrojmi Rýchly prístup: príkazy, ktoré sú najčastejšie používané napríklad Uložiť, vrátiť späť, a znova sa nachádzajú. Panel s nástrojmi Rýchly prístup na konci je rozbaľovacej ponuky, kde môžete pridať ďalšie bežne používaných alebo bežne potrebné príkazy.

Rozdelené zobrazenie 3    : kliknite na toto tlačidlo nájsť príkazy, ktoré sa používajú na dokumente sám skôr než obsahu dokumentu, napríklad nový, Otvoriť, Uložiť ako, Tlačiť a Zavrieť.

Pás s nástrojmi 4    : príkazy, ktoré sú potrebné pre vašu prácu sa tu nachádzajú. Vzhľad pása s nástrojmi sa bude meniť v závislosti od veľkosti monitore. Word bude komprimovať pása s nástrojmi tak, že zmeníte usporiadanie ovládacích prvkov tak, aby umožňovali menšie monitory.

Okno Úprava 5    : zobrazuje obsah dokumentu, ktorý upravujete.

Posúvač 6    : umožňuje zmeniť zobrazenie polohy dokumentu, ktorý upravujete.

7    stavový riadok: zobrazuje informácie o dokumente, ktorý upravujete.

Tlačidlá zobrazenia 8    : umožňuje zmeniť režim zobrazenia dokumentu, ktorý upravujete podľa vašich potrieb.

9    Lupa snímky: umožňuje zmeniť nastavenia priblíženia alebo vzdialenia dokumentu, ktorý upravujete.

na začiatok stránky

V programe Word, musíte uložiť dokument tak môžete ukončiť program bez straty svojej práce. Keď dokument uložíte, uloží sa ako súboru vo vašom počítači. Môžete neskôr, otvorte súbor, zmeniť a vytlačiť.

Uloženie dokumentu, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Zadajte umiestnenie, kam chcete uložiť dokument v poli Uložiť do. Pri prvom spustení uložením dokumentu, prvý riadok textu v dokumente je vopred vyplnený podľa názvu súboru do poľa názov súboru. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Dokument sa uloží ako súbor. Názov súboru v záhlaví okna sa zmení tak, aby zodpovedali názvom uložený súbor.

Môžete otvoriť dokument programu Word pokračovať v práci. Ak chcete otvoriť dokument, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku dokumenty.

 2. Prejdite na miesto, kde ste uložili súbor, a dvakrát kliknite na súbor. Zobrazí úvodná obrazovka programu Word, a potom sa zobrazí v dokumente.

Tip: Dokument z programu Word môžete otvoriť aj kliknutím na kartu súbor a kliknutím na položku Otvoriť. Ak chcete otvoriť dokument, ktorý ste uložili nedávno, kliknite na položku Nedávne

.

na začiatok stránky

Pred úpravou alebo formátovanie textu, musíte najprv vybrať text. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na výber textu.

 1. Umiestnite curser na začiatku textu, ktorý chcete upraviť alebo formátovať, a potom stlačte kláves ľavým tlačidlom myši.

 2. Stlačené ľavé tlačidlo myši, presuňte ho doprava (nazývané "presunúť") do vyberte text. Farba pozadia sa pridá do umiestnenia vybraného textu na uviesť rozsah výberu.

Väčšina nástroje na formátovanie textu sa nachádzajú kliknutím na kartu domov a potom výberom položky v skupine písmo.

Pás s nástrojmi programu Word 2010

1    Toto je na karte domov.

2    Toto je skupina písmo na karte domov.

3    Toto je tlačidlo tučné. Nasledujúca tabuľka pre mená a funkcie všetkých tlačidiel v skupine písmo.

Tlačidlo

Názov

Funkcia

Tlačidlo Písmo

Písmo

Zmení písmo.

Tlačidlo veľkosti písma

Veľkosť písma

Zmeny veľkosti textu.

Tlačidlo Zväčšiť písmo

Zväčšiť písmo

Zväčší veľkosť textu.

Tlačidlo Zmenšiť písmo

Zmenšiť písmo

Zmenší veľkosť textu.

Tlačidlo Zmeniť veľkosť písmen

Zmeniť veľkosť písmen

Zmeniť vybratý text na veľké písmená, malé písmená alebo iné bežné používanie veľkých písmen.

Tlačidlo Vymazať formátovanie

Obrázok tlačidla

Odstráni všetky formátovania pre vybratý text, pričom iba obyčajný text.

Tlačidlo Tučné písmo

Tučné

Zmení vybratého textu na tučné.

Tlačidlo Kurzíva

Kurzíva

Italicizes vo vybratom texte.

Tlačidlo Podčiarknuť

Podčiarknuté

Nakreslí čiaru pod vo vybratom texte. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný typ podčiarknutia.

Tlačidlo Prečiarknutie

Prečiarknutie

Nakreslí čiaru cez stred vybratého textu.

Tlačidlo Dolný index

Dolný index

Vytvorí dolného znakov.

Tlačidlo Horný index

Horný index

Vytvorí znaky horného indexu.

Tlačidlo Textové efekty

Výber štýlu odrážok

Použije vizuálny efekt na vybratý text, ako je napríklad tieň, žiaru alebo odraz.

Tlačidlo Farba zvýraznenia textu

Zmena zdroja politiky

Kontroluje text vyzerať ako keby bol označený zvýrazňovačom.

Tlačidlo Farba písma

Farba písma

Zmení farbu textu.

na začiatok stránky

Štýly umožňujú rýchlo formátovať hlavné prvky dokumentu, napríklad nadpisy, nadpisy a titulky. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na použitie štýlov na text v dokumente.

 1. Zvýraznite text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte domov v skupine štýly, keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľný štýl sa živá ukážka priamo v dokumente.

 3. Ak chcete použiť štýl, ktorý je najvhodnejší pre text, kliknite naň.

Po dokončení aplikovanie štýlov na jednotlivé prvky, Word 2010 umožňuje zmeniť vzhľad celého dokumentu naraz.

 1. Kliknite na karte Domov v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov nájsť preddefinovaných štýlov. Keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľnú štýlov sa živá ukážka priamo v dokumente.

 3. Keď nájdete požadovaný vzhľad, kliknite naň.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

na začiatok stránky

Pomocou Word 2010 môžete jednoducho zmeniť riadkovanie medzi riadkami a odsekmi v dokumente.

 1. Kliknite na karte Domov v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na Medzery medzi odsekmi nájsť výber odseku vstavané štýly medzery. Keď podržíte ukazovateľ myši nad ľubovoľný štýl medzier medzi odsekmi sa živá ukážka priamo v dokumente.

 3. Keď nájdete požadovaný vzhľad, kliknite naň.

Tip: Ak chcete definovať vlastné medzery medzi odsekmi, vyberte položku Vlastný rozstup medzi odsekmi.

na začiatok stránky

Je jednoduché, ak chcete zobraziť ukážku, ako bude vyzerať rozloženie dokumentu pri tlači bez toho, aby ste tlačili.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačiť zobrazíte ukážku dokumentu.

 3. Skontrolujte nastavenia pre všetky vlastnosti, ktoré možno budete chcieť zmeniť.

 4. Po tak, že chcete, aby sa zobrazia vlastnosti tlačiarne a dokumentov, kliknite na tlačidlo Tlačiť

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×