Program Excel typy údajov: akcie a geografia

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

V Exceli môžete získať zásob a geografické údaje. Je rovnako jednoduché ako zadaním textu do bunky a konverziu typu údajov zásob alebo typ geografických údajov. Tieto typy údajov dva nové a sa považujú za prepojené údaje typy preto, že majú pripojenie k zdroju údajov online. Toto pripojenie umožňuje znova zobraziť vo formáte RTF, zaujímavé informácie, ktoré ste mohli pracovať s a obnoviť.

Poznámka: 27 November 2018. Typy údajov nebol vydaný všetkým Windows predplatiteľov služieb Office 365, s výnimkou na niekoľko geopolitické miestach (k dispozícii čoskoro). Ak ste odberateľov služieb Office 365, skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Office.

Akcie

Stĺpec A obsahuje názvy a ikony krajín, stĺpec B obsahuje cenové hodnoty a stĺpec C obsahuje hodnoty zmien.

Na obrázku vyššie možno vidieť názvy spoločností v stĺpci A, ktoré majú typ údajov Akcie. Viete to podľa toho, že majú túto ikonu: Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie . Typ údajov Akcie je prepojený na online zdroj obsahujúci ďalšie informácie. Stĺpce B a C tieto informácie extrahujú. Konkrétne sa z typu údajov Akcie v stĺpci A extrahujú hodnoty ceny a zmeny ceny.

Geografia

Stĺpec A obsahuje ikony a názvy krajín, stĺpec B obsahuje hodnoty o populácii a stĺpec C obsahuje ceny benzínu.

V tomto príklade stĺpec A obsahuje bunky, ktoré majú typ geografických údajov. Ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia znamená, že to. Tento typ údajov je pripojený k online zdroja, ktorá obsahuje ďalšie informácie. Stĺpce B a C sú extrahovanie tieto informácie. Konkrétne hodnoty pre populáciu a benzínu cena získali extrahovaných z geografia typu údajov v stĺpci A.

  1. Zadajte ľubovoľný text v bunkách. Ak chcete informácie o akciách, zadajte symbolu, názov spoločnosti alebo názov fondu do každej bunky. Ak chcete geografické údaje, zadajte názov krajiny, provincia, územie alebo mesto do každej bunky.

  2. Potom vyberte bunky.

  3. Hoci nie je nutné, odporúčame vytvorenia tabuľky programu Excel. Neskôr na to, aby extrahovanie online informácie jednoduchšie. Ak chcete vytvoriť tabuľku, kliknite na Vložiť > Tabuľka.

  4. Stále vybratých buniek, prejdite na kartu údaje a potom kliknite na položku akcie alebo geografia.

  5. Ak Excel nájde zhoda medzi textu v bunkách a našich online zdrojov, skonvertuje text zásob typ údajov alebo geografia typ údajov. Budete vedieť, že ste ich skonvertovať, ak majú túto ikonu zásob: Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie a túto ikonu pre geografia: Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia

  6. Vyberte jednu alebo viac buniek s údajmi, zadajte a zobrazí sa tlačidlo Vložiť údaje Tlačidlo Pridať stĺpec . Kliknutím na tlačidlo a potom kliknite na položku Názov poľa získať ďalšie informácie. Napríklad pre zásoby, môžete si vybrať ceny a pre geografia môžete vybrať základného súboru.

  7. Kliknite na tlačidlo Vložiť údaje znova, ak chcete pridať ďalšie polia. Ak používate tabuľku, tu je tip: zadajte názov poľa v riadku hlavičky. Zobrazí sa napríklad typ zmeniť v riadku hlavičky zásob a zmenu cena stĺpca.

Poznámka: Ak sa namiesto ikony zobrazí Ikona otáznika , Excel nevie nájsť zhodu medzi textom a údajmi v našich online zdrojoch. Opravte pravopisné chyby a po stlačení klávesu Enter sa Excel pokúsi nájsť zodpovedajúce informácie. Alebo môžete kliknúť na položku Ikona otáznika a zobrazí sa tabla selektora. Vyhľadajte údaje podľa kľúčového slova alebo slov, vyberte požadované údaje a potom kliknite na položku Vybrať.

Čo možno ešte urobiť

Bunka s prepojeným záznamom pre Francúzsko, kurzor klikajúci na ikonu, otvorená karta

Po skonvertovaní textu na typ údajov Akcie alebo typ údajov Geografia sa v bunke zobrazí ikona. Kliknutím na ikonu zobrazíte kartu. Na nej sa zobrazí zoznam polí a príslušných hodnôt. V závislosti od údajov môžu existovať viaceré páry polí alebo hodnôt, ktoré môžete zobraziť a s ktorými možno pracovať.

Na tomto obrázku je napríklad zobrazená karta pre Francúzsko. Hlavné mesto je jedno z polí, ktoré máte k dispozícii. Paríž je hodnota tohto poľa. Vedúci je ďalšie pole a jeho hodnotami sú mená vedúcich.

Ak chcete zobraziť ďalšie pole hodnota/páry, posuňte sa nadol do karty.

Ak vás zaujíma, kde pochádza nahor alebo nadol, Všimnite si "Zariadení podľa" poznámky v dolnej časti karty.

Kurzor nad populácie pole karty a tlačidlo extrahovať

Môžete tiež pridať polia z karty. Pomocou karty otvoriť, umiestnite kurzor poľa. Potom kliknite na položku extrahovať tlačidlo Extrahovanie tlačidlo .

Bunka A2 obsahuje položku Francúzsko; Bunka B2 obsahuje položku = A2. a zobrazí sa ponuka funkcie automatického dokončovania vzorca s poľami z prepojeného záznamu

Tiež je možné napísať vzorcov, ktoré používajú hodnoty z akcií alebo geografia typy údajov. Môže to byť užitočné, ak vaše údaje nie sú v tabuľke. Zadajte napríklad = A2 a potom sa zobrazí ponuka automatického dokončovania programu Excel, ukážeme vám dostupné polia pre "Francúzsko". Môžete tiež zadať "bodka", ako je napríklad: = A2. a ktoré sa zobrazia aj v ponuke. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie vzorcov, ktoré odkazujú na typy údajov.

Tipy a triky

Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + F5.

Stlačte Kombináciu klávesov Alt + Shift + F10, otvorte ponuku Vložiť údaje. Môžete tiež stlačiť kláves Ctrl. Potom použite klávesy so šípkami na presun do poľa a stlačte kláves Enter a vyberte pole.

Akcie a geografia typy údajov sa považujú za prepojené typy údajov. Toto je, pretože sa týkajú k zdroju údajov online. Po sa konvertovať text na typ prepojené údaje, nadviaže sa pripojenia externých údajov v zošite. Týmto spôsobom sa pri zmene údajov online, môžete aktualizovať pomocou obnovenia v programe Excel. Ak chcete obnoviť údaje, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku s typom prepojené údaje, a kliknite na položku Typ údajov > obnoviť. Ktorá obnoví vybratej bunky spolu s inými bunky, ktoré majú rovnaký typ údajov.

Ak chcete obnoviť všetky prepojené typy údajov a všetky pripojenia údajov, ktoré môžu byť v zošite (vrátane dotazov, iné údajové pripojenia a kontingenčné tabuľky), kliknite na položky údaje > Obnoviť všetko alebo stlačte Kombináciu klávesov Ctrl + Alt + F5.

áno. Vyberte bunku s typom prepojených údajov a potom stlačte Kombináciu klávesov CTRL + C ho skopírujte. Stlačte Kombináciu klávesov CTRL + ALT + V a potom vyberte položku hodnoty. Takto bude vložiť typ údajov do novej bunky, ale údaje nie je obnoviteľné.

Pre typy údajov Akcie a Geografia možno meniť informácie. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položky Typ údajov > Zmeniť.... Na pravej strane sa zobrazí tabla. Vyhľadajte požadované údaje a potom kliknutím na položku Vybrať umiestnite informácie na miesto pôvodného záznamu.

Ak už typ údajov Akcie alebo Geografia nechcete, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položky Typ údajov > Konvertovať na text. Typ údajov sa potom odstráni, online pripojenie sa ukončí a hodnota v bunke sa skonvertuje na text. Nezabúdajte, že keď typ údajov konvertujete na text, všetky stĺpce alebo vzorce s extrahovanými hodnotami z tohto typu údajov zobrazia chybu #FIELD!.

Ponuka Filtrovať, ponuka Zobraziť hodnotu, polia z prepojeného typu údajov

V Exceli môžete kedykoľvek zoradiť a filtrovať údaje pomocou tlačidiel filtra na hlavičkách stĺpcov. (Tlačidlá filtrov zapnete kliknutím na položky Údaje > Filtrovať.)

Tu je však tip pre bunky s typmi údajov: Kliknite na tlačidlo filtra nad bunkami s ikonami. Potom sa rozhodnite, ako chcete zoraďovať a filtrovať. Ak to chcete urobiť pomocou zobrazeného názvu, ponechajte vybratú možnosť Zobrazovaná hodnota v časti Vyberte pole. Ak chcete zoradiť alebo filtrovať podľa iného poľa z prepojeného typu údajov, v časti Vyberte pole vyberte toto pole.

V tomto príklade sme vybrali pole oblasť. Excel potom, použiť ako základ pre filtrovanie políčok nižšie a zobrazí populácie pre krajiny máme v tabuľke. Tiež je dobré vedieť: Excel zmení Filtre čísel ponuky v závislosti od pole, ktoré ste vybrali v časti Vyberte pole.

Najčastejšie otázky

Excel mal vždy typy údajov. No išlo o tradičné typy, akými sú text, číslo atď. Typy údajov Akcie a Geografia sú jedinečné, pretože sa považujú za prepojené typy údajov. Prepojené typy údajov obsahujú prepojenie na online zdroj údajov. Momentálne sú Akcie a Geografia jedinými prepojenými typmi údajov. Na základe spätnej väzby zákazníkov ich v budúcnosti plánujeme podporovať viac.

Áno, musia však používať Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365.

Poznámka: Táto funkcia sa v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov bude postupne sprístupňovať zákazníkom. Najskôr bude k dispozícii účastníkom programu Office Insider a neskôr predplatiteľom služieb Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

V súčasnosti typy údajov Akcie a Geografia podporuje iba Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365. Keďže Excel neustále vylepšujeme, postupne môžu tieto typy údajov začať podporovať aj iné verzie Excelu. Ak tieto nové typy údajov otvoríte vo verzii Excelu, ktorá ich nepodporuje, pre tieto bunky sa zobrazí chyba #HODNOTA!. Namiesto vzorcov odkazujúcich na tieto typy údajov sa zobrazí text #NÁZOV?.

Nie je možné vyberte bunku s typom údajov, a presuňte rukoväť výplne nadol na položku Prepojiť text, ktorý ešte nie je typ údajov. To isté platí aj pre funkciu Kopírovať formát. Ak používate tieto typy údajov v tabuľke, zadáte pod posledným riadkom tabuľky. Po stlačení klávesu Enter, program Excel automaticky sa pokúsi zápas text s údajmi online a skonvertujte ju na typ údajov. Bude tiež to Ak nepoužívate tabuľky. Uistite sa, či bunky, ktorý píšete má dva alebo viaceré bunky nad ňou, ktoré už používajú typ údajov.

Typy údajov Akcie a Geografia sú úplne nové, preto s nimi niektoré tradičné funkcie Excelu nemusia fungovať bezchybne. Ak sa napríklad pokúsite vytvoriť kontingenčnú tabuľku na základe informácií z týchto typov údajov, zobrazí sa chyba #HODNOTA!. Použitie týchto typov údajov s doplnkami Power Pivot, Power Query alebo aj s niektorými grafmi nemusí fungovať podľa očakávaní. 

Ďalší príklad je s mapových grafov. Ak sa pokúsite vytvoriť mapu graf na základe údajov z typu údajov, zemepisné členenie, mapy možno nezobrazia správne. Pracujeme na zlepšenie tohto problému. Medzitým, nájdete v článku mapového grafu ďalšie informácie.

Momentálne sú tieto typy údajov k dispozícii len vtedy, keď máte ako jazyk úprav pridanú v jazykových predvoľbách balíka Office angličtinu. V budúcnosti by sme však radi podporovali viac jazykov.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×