PRODUCT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRODUCT v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia PRODUCT násobí všetky čísla zadané ako argumenty a vráti výsledok. Ak napríklad bunky A1 a A2 obsahujú čísla, zadaním vzorca =PRODUCT(A1:A2) môžete tieto dve čísla vynásobiť. Rovnakú operáciu je možné vykonať zadaním matematického operátora násobenia (*), napríklad =A1 * A2.

Funkcia PRODUCT je užitočná vtedy, ak potrebujete vynásobiť veľký počet buniek. Napríklad vzorec =PRODUCT(A1:A3; C1:C3) zodpovedá vzorcu =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Syntax

PRODUCT(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie PRODUCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • číslo1    Povinný argument. Prvé číslo alebo rozsah, ktorý chcete násobiť.

  • číslo2; ...    Voliteľný argument. Ďalšie čísla alebo rozsahy, ktoré chcete násobiť, pričom maximálny počet argumentov je 255.

Poznámka: Ak je argumentom pole alebo odkaz, násobia sa len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty a text v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

5

15

30

Vzorec

Popis

Výsledok

=PRODUCT(A2:A4)

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4.

2 250

=PRODUCT(A2:A4; 2)

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4 a výsledok potom vynásobí číslom 2.

4 500

=A2*A3*A4

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4 s použitím matematických operátorov namiesto funkcie PRODUCT.

2 250

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×