Problémy s kompatibilitou vzorcov v Exceli

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontrola kompatibility zistila problémy s kompatibilitou súvisiacou so vzorcami v predchádzajúcich verziách Microsoft Excelu.

Začiatok s programom Excel 2007, na základe predvoleného nastavenia kontroly kompatibility skontroluje, či problémy s predchádzajúcimi verziami programu Excel. Ak ste len záujem o konkrétnu verziu, zrušte začiarknutie políčok pre iné verzie.

Dialógové okno Kontrola kompatibility v programe Excel

Dôležité: 

  • Ak sa vyskytnú problémy v zozname Významná strata funkčnosti, snažte sa ich vyriešiť ešte pred uložením súboru, aby ste neprišli natrvalo o údaje a aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu.

  • Problémy v zozname Menšia strata presnosti môže, ale aj nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením zošita. Údaje ani funkčnosť sa nestratia, je však možné, že zošit nebude vyzerať alebo fungovať rovnako, keď ho otvoríte v staršej verzii Excelu.

Tip: V prípade výskytu viacerých problémov, ktoré treba preskúmať, vyberte možnosť Kopírovať do nového hárka. Jednotlivé problémy vám pomôže vyriešiť nový hárok Zostava o kompatibilite.

Obsah článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Niektoré hárky obsahujú väčší počet vzorcov poľa odkazujúcich na ďalšie hárky, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré z týchto vzorcov poľa sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 a novších verziách, zošit polia, ktoré odkazujú na iné hárky sú len obmedzený dostupnou pamäťou, ale hárkov v programe Excel 97-2003 môže obsahovať maximálne 65,472 zošit polia, ktoré odkazujú na iné hárky. Zošit polia maximálny limit sa skonvertujú na a zobrazenie #VALUE! chyby.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce poľa odkazujúcich na iný hárok, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú polia s vyšším počtom prvkov, než podporuje vybratý formát súboru. Polia s viac než 256 stĺpcami alebo 65 536 riadkami sa neuložia a ich výsledky môžu byť odlišné.

Čo to znamená    V programe Excel 2010 a novších verziách môžete použiť vzorce poľa, ktoré obsahujú prvky pre viac než 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. V programe Excel 2007, to presahuje limit pre array prvky a môžu vrátiť odlišné výsledky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce poľa, ktoré obsahujú viac prvkov, než podporujú staršie verzie programu Excel, a potom vykonajte požadované zmeny.

Niektoré vzorce obsahujú väčší počet hodnôt, odkazov alebo názvov, než podporuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, maximálna dĺžka obsahu vzorca je 8,192 znakov a Maximálna vnútorná dĺžka vzorca je 16 384 bajtov. V programe Excel 97-2003, maximálna dĺžka obsahu vzorca je 1 024 znakov a Maximálna vnútorná dĺžka vzorca je 1 800 bajtov. Pri kombinácii argumentoch vzorca (vrátane hodnôt, odkazov alebo názvov) presiahne maximálnych limitov programov Excel 97-2003, vzorce bude mať za následok #VALUE! chyby pri uložení zošita v staršom formáte súboru programu Excel.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce presahujúce maximálne obmedzenia dĺžky vzorca v programe Excel 97-2003, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré hárky obsahujú väčší počet úrovní vnárania, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré obsahujú viac než sedem úrovní vnárania, sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, môže vzorec obsahovať najviac 64 úrovní vnárania, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet úrovní vnárania 7.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 7 úrovňami vnárania, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré hárky obsahujú funkcie s väčším počtom argumentov, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré obsahujú viac než 30 argumentov na jednu funkciu, sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, môže vzorec obsahovať najviac 255 argumentov, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet argumentov v jednom vzorci 30.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 30 argumentmi, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce používajú väčší počet operandov, než povoľuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 a novších verziách je maximálny počet operandov, ktoré je možné použiť vo vzorcoch 1 024, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet operandov vo vzorcoch iba 40.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 40 operandmi, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú funkcie s väčším počtom argumentov, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce obsahujúce viac než 29 argumentov na jednu funkciu sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 a novších verziách používateľom definovaná funkcia (UDF), ktorú vytvoríte pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) môže obsahovať najviac 60 argumentov, ale v programe Excel 97-2003, počet argumentov v používateľom obmedzený programom VBA na iba 29.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať , vyhľadajte bunky, ktoré používajú viac než 29 argumentov, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!. Na zmenu používateľom definovaných funkcií môže byť nutné použiť kód VBA.

Najmenej jedna funkcia v tomto zošite nie je dostupná v starších verziách programu Excel.  Pri prepočítaní v starších verziách tieto funkcie vrátia namiesto svojich aktuálnych výsledkov chybu #NÁZOV?.

Čo to znamená    Excel 2007 a novších k dispozícii nové a premenované funkcie. Pretože tieto funkcie nie sú k dispozícii v programe Excel 97-2003, ktoré vrátia #NAME? chyba namiesto očakávaných výsledkov pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel.

V niektorých prípadoch sa ku vzorcu pridá predpona _xlfn, napríklad =_xlfn.IFERROR (1,2).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky s funkciami, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #NÁZOV?.

Funkcie kompatibility sú dostupné pre všetky funkcie, ktoré boli premenované. S cieľom vyhnúť sa chybám môžete používať tieto funkcie.

Nové funkcie možno nahradiť vhodnými funkciami, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel. Taktiež môžete odstrániť vzorce, ktoré používajú nové funkcie ich náhradou za výsledky vzorca.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky, ktoré nie sú podporované vybratým formátom súboru. Tieto odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, môžete použiť štruktúrované odkazy tak, aby bolo oveľa jednoduchšie a viac intuitívne na prácu s tabuľku údajov, keď používate vzorce, ktoré odkazujú na tabuľku, časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Táto funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2003 a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky, a zmeňte ich na odkazy na bunky, ktoré chcete použiť.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky v iných zošitoch, ktoré v tejto inštancii programu Excel momentálne nie sú otvorené. Tieto odkazy sa pri uložení do formátu programu Excel 97-2003 skonvertujú na chybu #ODKAZ, pretože ich nemožno skonvertovať na odkazy na hárky.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, môžete použiť štruktúrované odkazy tak, aby bolo oveľa jednoduchšie a viac intuitívne na prácu s tabuľku údajov, keď používate vzorce, ktoré odkazujú na tabuľku, časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Táto funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2003 a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky. Však ak štruktúrované odkazy odkazujú na tabuľky v iných zošitoch, ktoré nie sú momentálne otvoreného, budú skonvertujú a zobrazia ako chyby #REF.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky v iných zošitoch, a zmeňte ich tak, aby ste zabránili vzniku chýb #ODKAZ.

Najmenej jedna bunka tohto zošita obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Tieto pravidlá overovania údajov sa neuložia.

Čo to znamená    V programe Excel 2010 a novších verziách pravidlá overovania údajov môžete odkazovať na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. V programe Excel 97-2007 sa tento typ údajov overovacie pravidlo nie je podporovaná, a nie je k dispozícii.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek a vykonajte potrebné zmeny.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Tieto pravidlá overovania údajov nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 2010 a novších verziách môžete použiť pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. V programe Excel 97-2007 sa tento typ overenia údajov nie je podporovaná, a nie je možné zobraziť v hárku.

Všetky pravidlá overovania údajov však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch, a potom vykonajte požadované zmeny na karte Nastavenia v dialógovom okne Overenie údajov (karta Údaje, skupina Nástroje pre údaje).

Tento zošit obsahuje rozsah zlučovania údajov, ktorý odkazuje na bunky mimo obmedzení riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti sa upravia a nemusia sa správne zobraziť v staršej verzii programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 a novších verziách rozsahov zlúčenia údajov môže obsahovať vzorce, ktoré odkazujú na údaje mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. V programe Excel 97-2003, veľkosť hárka je len 256 stĺpcov podľa 65 536 riadkov. Odkazy vzorcov na údaje v bunkách presahujúce tento limit stĺpcov a riadkov sa upravia a nezobrazia správne.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte rozsahy zlučovania údajov, ktoré obsahujú odkazy vzorca na údaje mimo obmedzenia počtu riadkov a stĺpcov programu Excel 97-2003, a potom vykonajte požadované zmeny.

Tento zošit obsahuje vlastné popisy používateľom definovaných funkcií aplikácie VBA. Všetky vlastné popisy sa odstránia.

Čo to znamená    V programe Excel 2010 a novších verziách môžete použiť Visual Basic for Applications (VBA) vytvoriť používateľom definované funkcie (UDF) s vlastné popisy. Vlastné popisy nie sú podporované v programe Excel 97-2007 a sa odstránia.

Čo urobiť    Nevyžaduje sa žiadna akcia, pretože všetky vlastné popisy sa odstránia.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

Niektoré vzorce poľa v tomto zošite odkazujú na celý stĺpec. Pri prepočte týchto vzorcov v starších verziách programu Excel sa tieto vzorce môžu skonvertovať na chyby #ČÍSLO!.

Čo to znamená    Vzorce poľa, ktoré odkazujú na celý stĺpec v programe Excel 2007 a novších verziách sa skonvertujú a zobrazia ako #NUM! chyby pri prepočte v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte vzorce poľa, ktoré odkazujú na celý stĺpec, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #ČÍSLO!.

Aspoň jeden definovaný názov v tomto zošite obsahuje vzorce používajúce viac než 255 znakov, ktoré povoľuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa uložia, pri ich úpravách v starších verziách programu Excel sa však skrátia.

Čo to znamená    Ak pomenované rozsahy vo vzorcoch presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, v dialógovom okne Názov však bude skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú pomenované rozsahy vo vzorcoch, a potom vykonaním potrebných zmien umožnite používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Niektoré vzorce v tomto zošite sú prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené. Pri prepočte týchto vzorcov v starších verziách programu Excel bez otvorenia prepojených zošitov, nebude možné vrátiť znaky presahujúce limit 255 znakov.

Čo to znamená    Ak sú vzorce v jednom zošite prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené, pri prepočte v programe Excel 97-2003 je možné zobraziť najviac 255 znakov. Výsledky vzorca môžu byť skrátené.

Čo urobiť    Vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s prepojením na iné zatvorené zošity, overte prepojenia a vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku skrátených výsledkov vzorcov v programe Excel 97-2003.

Vzorec Overenie údajov obsahuje viac než 255 znakov.

Čo to znamená    Ak vzorce overovania údajov presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, bude však skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce overovania údajov, a potom použite menší počet znakov, čím umožníte používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×