Problémy s kompatibilitou podmieneného formátovania

Kontrola kompatibility zistila problémy s kompatibilitou súvisiacou s podmieneným formátovaním.

Dôležité: Skôr než budete ukladať zošit v staršom formáte, mali by ste venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú významnú stratu funkčnosti, aby ste predišli trvalej strate údajov alebo nesprávnemu fungovaniu zošita.

Problémy spôsobujúce menšiu stratu presnosti môže ale aj nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením zošita. Údaje ani funkčnosť sa nestratia, je však možné, že zošit nebude vyzerať alebo fungovať rovnako, keď ho otvoríte v staršej verzii Microsoft Excelu.

Obsah tohto článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Niektoré bunky obsahujú väčší počet podmienených formátov, než podporuje vybratý formát súboru. V starších verziách programu Excel sa zobrazia iba prvé tri podmienky.

Čo to znamená    V Exceli 2016 a 2013 môže podmienené formátovanie obsahovať maximálne 64 podmienok, ale v Exceli 97-2003 uvidíte iba prvé tri podmienky.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky s podmieneným formátovaním, ktoré používajú viac než tri podmienky, a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby ste mohli používať maximálne tri podmienky.

Niektoré bunky obsahujú prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania. Staršie verzie programu Excel nevyhodnotia všetky pravidlá podmieneného formátovania v prekrývajúcich sa bunkách. Prekrývajúce sa bunky zobrazia odlišné podmienené formátovanie.

Čo to znamená    Prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania nie sú podporované v programe Excel 97-2003 a podmienené formátovanie sa nezobrazí podľa predpokladu.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať , vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania, a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje typ podmieneného formátovania (napríklad údajové pruhy, farebné mierky alebo množiny ikon), ktoré nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 sa nezobrazia typy podmieneného formátovania, ako napríklad údajové pruhy, stupnice farieb, množiny ikon, prvé alebo posledné hodnoty v poradí, hodnoty nad alebo pod priemerom, jedinečné alebo duplicitné hodnoty a ani porovnanie stĺpca tabuľky, ktoré sa používa na určenie buniek na formátovanie.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú typy podmieneného formátovania, ktoré sú nové v Exceli 2016, a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby ste mohli používať iba typy formátovania, ktoré sú podporované v starších verziách Excelu.

Niektoré bunky obsahujú podmienené formátovanie so zrušenou možnosťou Zastaviť, ak je splnená podmienka. Staršie verzie programu Excel nerozpoznajú túto možnosť a zastavia po prvej splnenej podmienke.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 nie je k dispozícii možnosť podmieneného formátovania bez zastavenia priebehu funkcie v prípade, ak sa podmienka splnila. Podmienené formátovanie sa po splnení prvej podmienky (hodnota TRUE) viac nepoužije.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú podmienené formátovanie so zrušenou možnosťou Zastaviť, ak je splnená podmienka, a potom kliknutím na položku Opraviť vyriešte problém kompatibility.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje typ podmieneného formátovania nesusediaceho rozsahu (napríklad prvé alebo posledné N, prvé alebo posledné N%, nad alebo pod priemernou hodnotou alebo nad alebo pod smerodajnou odchýlkou). Táto funkcia nie je podporovaná v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 sa nezobrazuje podmienené formátovanie buniek, ktoré spolu nesusedia.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce typ podmieneného formátovania v nesusediacom rozsahu a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby sa dali použiť pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel.

Niektoré kontingenčné tabuľky obsahujú podmienené formátovanie, ktoré v starších verziách programu Excel nemusí správne fungovať. Pravidlá podmieneného formátovania nezobrazia pri používaní týchto kontingenčných tabuliek v starších verziách programu Excel rovnaké výsledky.

Čo to znamená    Výsledky podmieneného formátovania, ktoré sa zobrazujú v zostavách kontingenčnej tabuľky Excelu 97-2003, nebudú rovnaké ako v zostavách kontingenčnej tabuľky Excelu 2016 a 2013.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 a 2013 (ak pravidlá neboli upravované v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte polia zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré obsahujú pravidlá podmieneného formátovania a potom použite pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch. Tieto podmienené formáty nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V Exceli 2016, Exceli 2013 a Exceli 97-2003 sa podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch, nezobrazuje.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 alebo 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch a potom použite podmienené formátovanie, ktoré neodkazuje na hodnoty v iných hárkoch.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje podmienené formátovanie používajúce formát „Text, ktorý obsahuje“ s odkazom na bunku alebo vzorec. Tieto podmienené formáty nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená     V programe Excel 2007 a Excel 97-2003 sa podmienené formátovanie používajúce vzorce pre text, ktorý obsahuje pravidlá, nezobrazuje v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo Excel 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré používa vzorce pre text obsahujúci pravidlá a potom použite podmienené formátovanie, ktoré je podporované v starších verziách programu Excel.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo, ktoré nie je podporované v starších verziách programu Excel, pretože v rámci zadaného rozsahu sa vyskytuje chyba vzorca.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 a Excel 97-2003 nie je možné v hárku správne zobraziť podmienené formátovanie, ktoré používa pravidlá založené na rozsahu, keď pravidlá založené na rozsahu obsahujú chybu vzorca.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá založené na rozsahu, ktoré obsahujú chyby vzorca, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby pravidlá založené na rozsahu neobsahovali chyby vzorca.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje usporiadanie množiny ikon podmieneného formátovania, ktoré nie je podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Podmienené formátovanie v programe Excel 2007 a Excel 97-2003, ktoré zobrazuje špecifické usporiadanie množiny ikon, nie je podporované a množina ikon sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 alebo 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré zobrazujú špecifické usporiadanie množiny ikon, a potom overte, či podmienené formátovanie nezobrazuje dané usporiadanie množiny ikon.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktoré používa nastavenie zápornej hodnoty. Tieto údajové pruhy nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Podmienené formátovanie v programe Excel 2007 a Excel 97-2003 obsahujúce pravidlo údajového pruhu, ktoré používa zápornú hodnotu, sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 alebo 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré obsahuje záporné údajové pruhy, pretože formát zápornej hodnoty je v dialógovom okne Nové pravidlo formátovania nastavený na hodnotu Automaticky (karta Domov, skupina Štýly, Podmienené formátovanie, Nové pravidlo) alebo položka Nastavenie osi v dialógovom okne Nastavenie záporných hodnôt a osi bola nastavená na hodnotu Automaticky alebo Stredový bod bunky (karta Domov, skupina Štýly, Podmienené formátovanie, Nové pravidlo, štýl formátovania Údajový pruh, tlačidlo Záporná hodnota a os), a potom vykonajte potrebné zmeny.

Najmenej jedna bunka tohto zošita obsahuje podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Tieto podmienené formáty sa neuložia.

Čo to znamená    Podmienené formátovanie v programe Excel 2007 a Excel 97-2003 odkazujúce na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek, sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 alebo 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek a zmeňte počet nesúvislých oblastí buniek, na ktoré odkazuje podmienené formátovanie.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktoré používa nastavenie výplne, ohraničenia alebo smerovania pruhu. Tieto údajové pruhy nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Podmienené formátovanie v programe Excel 2007 a Excel 97-2003 obsahujúce pravidlo údajového pruhu, ktoré používa farebnú výplň, orámovanie alebo nastavenia smerovania pruhu zľava doprava a sprava doľava pre údajové pruhy, sa v hárku nezobrazí.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2016 alebo 2013 (ak sa pravidlá neupravovali v programe Excel 2007 alebo v Exceli 97-2003).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlo údajového pruhu podmieneného formátovania, ktoré používa plnú farebnú výplň, orámovanie alebo nastavenia zľava doprava a sprava doľava pre údajové pruhy, a potom vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×