Problém s tlačou objekty, ktoré používajú priehľadnosť v programe Publisher

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Objekt používa priehľadnej farby čiar alebo výplne. Pri tlači PostScript alebo PCL tlačiarne, môže sa zobraziť nasledujúce problémy:

 • Objekt je možné zobraziť bandáž vzorku.

 • Môže zmeniť farbu objektu.

 • Objekt sa môže zobraziť fuzzy.

 • Objekt sa môžu stratiť jeho priehľadnosť.

 • Ak tento objekt prekrýva alebo prekrývajúca iného priehľadného objekte, sa môže zobraziť nežiaduce vzorky (nazývané moiré).

Poznámka: Ako sa zobrazujú na obrazovke farebnú tlačiareň a priehľadnosť sa zobrazí správne, Ak publikujete publikácie ako na webovej lokalite alebo Odoslať ako e-mailovej správy je možné vytlačiť priehľadnosť.

Objekt je jedným z týchto krokov:

 • Automatický tvar

 • Tabuľky

 • Blok textu alebo objektu WordArt s tieň

 • Umiestnenie obrázka alebo obrázka ClipArt

Nájdite a vyberte položku, kliknite na položku chybové hlásenie na pracovnej table Kontrola návrhu, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Prejsť na túto položku.

Automatická oprava

Nahradenie priehľadnosť s farebný odtieň      Kliknite na položku túto opravu automaticky obnoviť objekt priehľadnosť 0%.

Ak chcete použiť túto opravu, nebudú môcť vidieť všetky objekty, ktoré sa nachádzajú pod tento objekt. Stratíte aj vzhľad tón alebo odtieň pre tie časti priehľadných objektov, ktoré sú zobrazené na pozadí jednofarebný. Ak chcete zachovať tieto efekty, musíte manuálne odstránenie problému.

Manuálna oprava

Ak chcete vyriešiť tento problém manuálne, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Nahradenie priehľadnosť tón alebo odtieň

Tieto postupy sa vzťahujú len na objekty, v ktorom sa zobrazuje jednej farby cez priehľadný objekt. Na opätovné vytvorenie vzhľadu priehľadný objekt na pozadí jednofarebný, postupujte takto:

 1. Obnovenie objektu priehľadnosť 0%.

  Objekt s priehľadná výplň

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti vyplniť, použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%.

  Objekt s riadkom Priehľadný

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti čiara použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyberte objekt, a potom použite tón alebo tieňovanie k nemu.

  Pre výplne

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti výplň kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Farba a vyberte tóny.

  3. V dialógovom okne Efekty výplne, vyberte požadovaný tón alebo odtieň chcete a kliknite na tlačidlo OK.

  Priamku

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti čiary kliknite na položku rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Farba a vyberte tóny.

  3. V dialógovom okne Efekty výplne, vyberte požadovaný tón alebo odtieň chcete a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Môžete vybrať tóny alebo odtiene farby iba v krokoch po 10%. Nie je možné, aby zodpovedali presný odtieň alebo tieň vzhľad priehľadnosť na pozadí jednofarebný.

Uložiť ako obrázok, objekty a vložte obrázok na svojom mieste

Tieto postupy sa vzťahujú len na priehľadných objektov, ktoré čiastočne pokrývajú jeden alebo viac pozadia objektov. Ak chcete vytvoriť obrázok, ktorý môžete použiť namiesto objekty v publikácii, postupujte takto:

 1. Výber všetkých objektov, ktoré sú ovplyvnené priehľadnosť, a potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte skupinu Vzhľad tlačidla .

 2. Znova kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť vo formáte grafického súboru typu.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, vyberte položku Bitová mapa nezávislá na zariadení. Tento typ súboru zachová vzhľad priehľadnosť proti pozadia zoskupené objekty.

 4. Kliknite na položku Zmeniť.

 5. V dialógovom okne Zmena rozlíšenia vyberte rozlíšenie, ktorá zodpovedá spôsobu tlače, že budete používať, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov pre obrázok.

 7. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť obrázok a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. Odstránenie objektov výberom zoskupené objekty a potom stlačíte kláves DELETE. Ak si chcete ponechať pôvodný objekty, presuňte do konceptová oblasť skupine mimo strany.

 9. V ponuke Vložiť ukážte na obrázok.

 10. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na miesto, kde ste uložili obrázok, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

Poznámky: 

 • Tieto postupy nedosiahne požadovaný výsledok vo všetkých prípadoch. Napríklad, nebudú môcť zoskupenie objektov, ktoré sú na stranu predlohy alebo získať vplyv priehľadný objekt prekrývania pozadie strany.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa Vyhnite použitím priehľadnosť, ak chcete tlačiť publikácie na tlačiarni PostScript alebo PCL. Použite programe na kreslenie na vytvorenie nepriehľadný obrázky, ktoré sa zobrazia priehľadné.

Automatická oprava

Nahradenie priehľadnosť s farebný odtieň      Kliknite na položku túto opravu automaticky obnoviť objekt priehľadnosť 0%.

Ak chcete použiť túto opravu, nebudú môcť vidieť všetky objekty, ktoré sa nachádzajú pod tento objekt. Stratíte aj vzhľad tón alebo odtieň pre tie časti priehľadných objektov, ktoré sú zobrazené na pozadí jednofarebný. Ak chcete zachovať tieto efekty, musíte manuálne odstránenie problému.

Manuálna oprava

Ak chcete vyriešiť tento problém manuálne, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Nahradenie priehľadnosť tón alebo odtieň

Tieto postupy sa vzťahujú len na objekty, v ktorom sa zobrazuje jednej farby cez priehľadný objekt. Na opätovné vytvorenie vzhľadu priehľadný objekt na pozadí jednofarebný, postupujte takto:

 1. Obnovenie objektu priehľadnosť 0%.

  Objekt s priehľadná výplň

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti vyplniť, použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%.

  Objekt s riadkom Priehľadný

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary, v časti čiara použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyberte objekt, a potom použite tón alebo tieňovanie k nemu.

  Pre výplne

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku Formátovať objekt.

  2. Na karte farby a čiary v časti výplň, kliknite na položku Efekty výplne.

  3. V dialógovom okne Efekty výplne, kliknite na kartu farebný odtieň, a vyberte požadovaný tón alebo odtieň chcete a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Môžete vybrať tóny alebo odtiene farby iba v krokoch po 10%. Nie je možné, aby zodpovedali presný odtieň alebo tieň vzhľad priehľadnosť na pozadí jednofarebný.

Uložiť ako obrázok, objekty a vložte obrázok na svojom mieste

Tieto postupy sa vzťahujú len na priehľadných objektov, ktoré čiastočne pokrývajú jeden alebo viac pozadia objektov. Ak chcete vytvoriť obrázok, ktorý môžete použiť namiesto objekty v publikácii, postupujte takto:

 1. Výber všetkých objektov, ktoré sú ovplyvnené priehľadnosť, a potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte skupinu Vzhľad tlačidla .

 2. Znova kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť vo formáte grafického súboru typu.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, vyberte položku Bitová mapa nezávislá na zariadení. Tento typ súboru zachová vzhľad priehľadnosť proti pozadia zoskupené objekty.

 4. Kliknite na položku Zmeniť.

 5. V dialógovom okne Zmena rozlíšenia vyberte rozlíšenie, ktorá zodpovedá spôsobu tlače, že budete používať, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov pre obrázok.

 7. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť obrázok a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. Odstránenie objektov výberom zoskupené objekty a potom stlačíte kláves DELETE. Ak si chcete ponechať pôvodný objekty, presuňte do konceptová oblasť skupine mimo strany.

 9. V ponuke Vložiť ukážte na obrázok.

 10. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na miesto, kde ste uložili obrázok, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

Poznámky: 

 • Tieto postupy nedosiahne požadovaný výsledok vo všetkých prípadoch. Napríklad, nebudú môcť zoskupenie objektov, ktoré sú na stranu predlohy alebo získať vplyv priehľadný objekt prekrývania pozadie strany.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa Vyhnite použitím priehľadnosť, ak chcete tlačiť publikácie na tlačiarni PostScript alebo PCL. Použite programe na kreslenie na vytvorenie nepriehľadný obrázky, ktoré sa zobrazia priehľadné.

Automatická oprava

Nahradenie priehľadnosť s farebný odtieň      Kliknite na položku túto opravu automaticky obnoviť objekt priehľadnosť 0%.

Ak chcete použiť túto opravu, nebudú môcť vidieť všetky objekty, ktoré sa nachádzajú pod tento objekt. Stratíte aj vzhľad tón alebo odtieň pre tie časti priehľadných objektov, ktoré sú zobrazené na pozadí jednofarebný. Ak chcete zachovať tieto efekty, musíte manuálne odstránenie problému.

Manuálna oprava

Ak chcete vyriešiť tento problém manuálne, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Nahradenie priehľadnosť tón alebo odtieň

Tieto postupy sa vzťahujú len na objekty, v ktorom sa zobrazuje jednej farby cez priehľadný objekt. Na opätovné vytvorenie vzhľadu priehľadný objekt na pozadí jednofarebný, postupujte takto:

 1. Obnovenie objektu priehľadnosť 0%.

  Objekt s priehľadná výplň

  1. Vyberte objekt.

  2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na šípku vedľa položky Farba výplne Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Ďalšie farby výplne.

  3. V dialógovom okne farby, kliknite na kartu Štandardná a potom použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%.

  Objekt s riadkom Priehľadný

  1. Vyberte objekt.

  2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na šípku vedľa položky Farba čiary Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Ďalšie farby čiar.

  3. V dialógovom okne farby, kliknite na kartu Štandardná a potom použite jazdec Priehľadnosť na nastavenie priehľadnosti na 0%.

 2. Vyberte objekt, a potom použite tón alebo tieňovanie k nemu.

  Pre výplne

  1. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na šípku vedľa položky Farba výplne Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Efekty výplne.

  2. V dialógovom okne Efekty výplne, kliknite na kartu farebný odtieň, a potom vyberte farebný odtieň alebo odtieň, ktorý sa má.

  Priamku

  1. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na šípku vedľa položky Farba čiary Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Vzorom čiary.

  2. V dialógovom okne Vzorom čiary, kliknite na kartu tóny a potom vyberte položku tón alebo odtieň, ktorý chcete.

Poznámka: Môžete vybrať tóny alebo odtiene farby iba v krokoch po 10%. Nie je možné, aby zodpovedali presný odtieň alebo tieň vzhľad priehľadnosť na pozadí jednofarebný.

Uložiť ako obrázok, objekty a vložte obrázok na svojom mieste

Tieto postupy sa vzťahujú len na priehľadných objektov, ktoré čiastočne pokrývajú jeden alebo viac pozadia objektov. Ak chcete vytvoriť obrázok, ktorý môžete použiť namiesto objekty v publikácii, postupujte takto:

 1. Vyberte a zoskupenie všetkých objektov, ktoré sú ovplyvnené priehľadnosťou.

  Postup

  1. Kliknite na položku Vybrať objekty nástroja Tlačidlo Ukazovateľ , a potom presuňte pole výberu okolo objektov, ktoré chcete v skupine.

  2. V pravom dolnom rohu okna výberu, kliknite na položku skupiny Vzhľad tlačidla .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť vo formáte grafického súboru typu.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, vyberte položku Bitová mapa nezávislá na zariadení. Tento typ súboru zachová vzhľad priehľadnosť proti pozadia zoskupené objekty.

 4. Kliknite na položku Zmeniť.

 5. V dialógovom okne Zmena rozlíšenia vyberte rozlíšenie, ktorá zodpovedá spôsobu tlače, že budete používať, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov pre obrázok.

 7. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť obrázok a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. Odstránenie objektov výberom zoskupené objekty a potom stlačíte kláves DELETE. Ak si chcete ponechať pôvodný objekty, presuňte do konceptová oblasť skupine mimo strany.

 9. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 10. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na miesto, kde ste uložili obrázok, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

Poznámky: 

 • Tieto postupy nedosiahne požadovaný výsledok vo všetkých prípadoch. Napríklad, nebudú môcť zoskupenie objektov, ktoré sú na stranu predlohy alebo získať vplyv priehľadný objekt prekrývania pozadie strany.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa Vyhnite použitím priehľadnosť, ak chcete tlačiť publikácie na tlačiarni PostScript alebo PCL. Použite programe na kreslenie na vytvorenie nepriehľadný obrázky, ktoré sa zobrazia priehľadné.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×