Prispôsobenie zoznamu naposledy použitých súborov v aplikáciách balíka Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Programy balíka Microsoft Office zobrazujú niekoľko naposledy otvorených dokumentov v programe, aby ste tieto prepojenia mohli použiť na rýchly prístup ku konkrétnym súborom. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ale dá sa vypnúť, znova zapnúť, vymazať alebo sa dá upraviť počet zobrazených súborov.

Poznámky: 

 • Ak bola táto funkcia vypnutá a vy ju opäť zapnete, zobrazia sa len súbory, ktoré ste otvorili a uložili po zapnutí tejto funkcie.

 • Ak súbor zatvoríte a potom ho presuniete do iného umiestnenia, napríklad pomocou Windows Prieskumníka, prepojenie na daný súbor v programe, v ktorom bol vytvorený, nebude fungovať. Musíte vybrať umiestnenie výberom položiek Súbor > Otvoriť a potom prejdite k súboru a otvorte ho. Po otvorení súboru z nového umiestnenia sa prepojenie pridá do zoznamu. Ďalšie informácie o otváraní súborov nájdete v téme: Otvorenie súborov z ponuky Súbor

Pripnutie súboru do zoznamu naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Otvoriť a zobrazte zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Ukážte myšou na súbor, ktorý chcete pripnúť, a kliknite na položku pripnúť túto položku do zoznamu Tlačidlo Zrušiť pripnutie v balíku Office 2016 (na pravý koniec Zoznam súborov).
  Súbor je pripnutá na zozname, na ikonu pripináčika približne takto: Tlačidlo Pripnúť v balíku Office 2016 v starších verziách balíka Office, bude vyzerať takto: Obrázok tlačidla

Tip: Opätovným kliknutím na tlačidlo špendlíka pripnutie zrušíte.

Súbory pripnuté na zoznam sa zobrazujú v chronologickom poradí, pričom naposledy použitý súbor je úplne hore. 

Odstránenie súboru zo zoznamu naposledy použitých súborov

Ak sa na zozname naposledy použitých súborov nahádzajú súbory, ktoré chcete odstrániť, stačí na ne kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať položku Odstrániť zo zoznamu.

Kontextová ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor v zozname Naposledy otvorené súbory

Upozornenie: Uistite sa, že kliknete na položku Odstrániť zo zoznamu a nie na Odstrániť súbor. Inak sa súbor úplne odstráni z celého systému.

Zmena počtu súborov zobrazovaných v zozname naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Spresniť.

 4. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Tip:  Ak chcete, aby sa v zozname naposledy použitých súborov nezobrazovali žiadne súbory, nastavte hodnotu v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na nulu.

Vymazanie nepripnutých súborov zo zoznamu naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v zozname a potom kliknite na príkaz Vymazať nepripojené dokumenty.

 4. Kliknite na tlačidlo Áno a vymažte zoznam.

Čo ak sa na zozname naposledy použitých súborov objavia staré alebo neočakávané súbory?

Od balíka Office 2013 sa zoznam naposledy použitých súborov synchronizuje s Kontom Microsoft. Je to užitočné, pretože ak sa prihlásite vo viacerých zariadeniach (napríklad v stolných a prenosných počítačoch), vo všetkých sa v zozname objavia rovnaké súbory.

Ak máte starší počítač, ktorý už dlhší čas nebol zapnutý, a pripojíte ho online, môže sa synchronizovať a spôsobiť, že niektoré súbory zo starého zoznamu sa objavia v aktuálnom zozname naposledy použitých súborov.

S týmto problémom sa stretávame aj vtedy, ak váš počítač použije niekto iný, napríklad člen rodiny. Ak sa prihlási ako vy, akékoľvek dokumenty, s ktorými bude pracovať, sa zobrazia vo vašom zozname naposledy použitých súborov.

Najlepší spôsob, ako neočakávané súbory odstrániť, je postupovať podľa krokov v časti Odstránenie súboru zo zoznamu naposledy použitých súborov. Na neočakávané súbory kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť zo zoznamu.

Pripnutie súboru do zoznamu naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Naposledy použité zobrazte zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý si chcete ponechať, a potom vyberte položku Pripnúť do zoznamu alebo kliknite na ikonu špendlíka: Obrázok tlačidla .

  Keď pripnete súbor do zoznamu, ikona špendlíka vyzerá ako špendlík pri pohľade zhora: Obrázok tlačidla .

 4. Opätovným kliknutím na tlačidlo špendlíka pripnutie zrušíte.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 4. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Poznámka: Tieto kroky sa nevzťahujú na InfoPath 2010.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Naposledy použité.

 3. Začiarknite políčko pri možnosti Rýchly prístup k nasledujúcemu počtu naposledy použitých dokumentov a vyberte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.

 4. Prepojenia na tieto súbory sa zobrazia na navigačnom paneli nad položkou Informácie, a to bez ohľadu na to, kde sa v zobrazení Backstage nachádzate.

Poznámka: Zrušením začiarknutia políčka sa zoznam odstráni.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Naposledy použité.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v zozname a vyberte položku Vymazať nepripnuté položky.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno vymažte zoznam.

Poznámka: Zoznam sa vymaže aj nastavením počtu naposledy používaných súborov na nulu. Ak chcete funkciu znova zapnúť, nastavte číslo na inú hodnotu než nula. Súbor sa aktualizuje, keď znova otvoríte súbory a resetujete pripnutia.

Nasledujúce informácie sa vzťahuje len na Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 a Word 2007.

 • Ak si chcete súbor ponechať alebo ho prinúť do zoznamu Naposledy používané dokumenty, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Pripnúť tento dokument do zoznamu Naposledy používané dokumenty Obrázok tlačidla . Keď pripnete dokument do zoznamu Naposledy používané dokumenty, tlačidlo špendlíka vyzerá ako špendlík pri pohľade zhora: Obrázok tlačidla .

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Ak chcete zobraziť naposledy použité súbory, v zozname Položky kliknite na požadovaný počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť. Ak nechcete zobraziť žiadne súbory, kliknite na možnosť 0.

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. V položke Zoznam naposledy použitých súborov kliknite na požadovaný počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Ak ste nastavili číslo na nulu, zoznam je prázdny. Musíte opäť zapnúť funkciu a nastaviť počet na inú hodnotu, než je nula. Potom súbor aktualizujte opätovným otvorením súborov a vytvorením nových pripnutí.

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zoznam naposledy použitých súborov.

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. V položke Zoznam naposledy použitých súborov kliknite na možnosť 0.

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×