Prispôsobenie zostáv v analýze používania služby Microsoft 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Analýza používania služby Microsoft 365 poskytuje tabuľu v službe Power BI, ktorá ponúka prehľady o tom, ako používatelia prijímajú a používajú Office 365. Tabuľa je však len počiatočným bodom interakcie s údajmi o používaní. Zostavy možno prispôsobiť a získať personalizovanejšie prehľady.

Takisto možno použiť aplikáciu Power BI Desktop a zostavy viac prispôsobiť tým, že sa pripoja k iným zdrojom údajov a vy získate rozšírenejšie prehľady o vašom podniku.

Prispôsobenie zostáv v prehliadači

Nasledujúce dva príklady ukazujú, ako upraviť existujúci vizuál a ako vytvoriť nový.

Úprava existujúceho vizuálu

Tento príklad ukazuje, ako upraviť zostavu Adoption overview (Prehľad prijatia).

 1. V hornej časti tabule ukážte v oblasti Understanding adoption (Porozumenie prijatiu) na kartu Adoption overview (Prehľad prijatia) a potom na ňu kliknite.

 2. V hornej navigácii kliknite na položku Upraviť zostavu.

  Kliknutie na položku Upraviť zostavu v pravej hornej navigačnej ponuke
 3. V pravej hornej časti kliknite na položku Duplikovať túto stránku.

  Výber položky Duplikovať túto stranu
 4. V pravej hornej časti zostavy kliknite na záhlavie okna grafu Adoption overview (Prehľad prijatia).

 5. Vpravo v oblasti Vizualizácie kliknite napravo od stĺpca FirstTimeUsers (PrvýRazPoužívajúci) na položku X, aby ste ho odstránili.

 6. Vpravo od vizuálu Adoption overview (Prehľad prijatia) kliknite na ikonu Pripnúť vizuál a v dialógovom okne kliknite na položky Pripnúť > Existujúca tabuľa.

 7. V hornej časti prehliadača kliknite v popise cesty na prepojenie Office 365 Adoption (Prijatie služieb Office 365), aby ste sa vrátili do tabule.

 8. Ak sa zobrazí výzva na uloženie zmien v zostave, kliknite na položku Neuložiť.

 9. Prejdite do spodnej časti tabule a vyhľadajte práve uložený vizuál.

 10. Presuňte ho do hornej časti tabule.

 11. Voliteľne môžete vymazať pôvodnú kartu Adoption overview (Prehľad prijatia) tým, že kliknete na tri bodky v pravej hornej časti karty a potom vyberiete položku Odstrániť.

Vytvorenie nového vizuálu

Nasledovný príklad ukazuje, ako vytvoriť nový vizuál na sledovanie nových používateľov Yammera na mesačnej báze.

 1. V oblasti Communication (Komunikácia) na tabuli kliknite na kartu Yammer – Any Active Users (Yammer – všetci aktívni používatelia) a v hornej časti navigácie kliknite na položku Upraviť zostavu.

 2. V dolnej časti kliknite na ikonu Nová stránka Tlačidlo na pridanie strany v službe Power BI a vytvorte novú stránku.

 3. V oblasti Vizualizácie vpravo kliknite na položku Skladaný stĺpcový graf (vo vrchnom riadku druhá zľava).

  Výber položky Skladaný pruhový graf v časti Vizualizácie v službe Power BI
 4. Kliknite na pravú spodnú časť vizualizácie a potiahnutím ju zväčšite.

 5. V oblasti Polia vpravo rozbaľte tabuľku Calendar (Kalendár).

 6. Presuňte položku MonthName (NázovMesiaca) do oblasti polí priamo pod nadpis Os v oblasti Vizualizácie.

 7. V oblasti Polia vpravo rozbaľte tabuľku TenantProductUsage (PoužívanieProduktuNájomníka).

 8. Presuňte pole FirstTimeUsers (PrvýRazPoužívajúci) do oblasti polí priamo pod nadpis Hodnota.

  Snímka obrazovky zobrazujúca prispôsobené hodnoty vizualizácií
 9. Presuňte položku Product (Produkt) do oblasti Filtre priamo pod nadpis Filtre na úrovni vizuálu.

 10. V zobrazenej oblasti Typ filtra začiarknite políčko Yammer.

 11. Pod zoznamom vizualizácií kliknite na ikonu Formát . Ikona formátovania vo vizualizáciách služby Power BI

 12. Rozbaľte položku Názov a zmeňte hodnotu Text názvu na Používatelia prvý raz používajúci Yammer – podľa mesiacov.

 13. Zmeňte hodnotu Veľkosť textu na hodnotu 12.

 14. V pravej hornej časti vizuálu kliknite na ikonu Pripnúť vizuál a v dialógovom okne kliknite na položky Pripnúť > Existujúca tabuľa.

 15. V hornej časti prehliadača kliknite v popise cesty na prepojenie Office 365 Adoption (Prijatie služieb Office 365), aby ste sa vrátili do tabule.

 16. Prejdite do spodnej časti tabule a vyhľadajte práve uložený vizuál.

Prispôsobenie zostáv v aplikácii Power BI Desktop

Väčšine zákazníkov upravujúcich zostavy a grafové vizuály v službe Power BI bude postačovať web. Niektorí však môžu potrebovať pripojiť tieto údaje k iným zdrojom údajov a získať širší kontext prehľadov o svojom podniku. V takomto prípade si ich môžu prispôsobiť a vytvoriť ďalšie zostavy pomocou aplikácie Power BI Desktop. Aplikáciu Power BI Desktop si možno bezplatne stiahnuť.

Používanie rozhraní API na vytváranie zostáv

Začať môžete tak, že sa zo služieb Office 365 priamo pripojíte k rozhraniam API na vytváranie zostáv ODATA, ktoré tieto zostavy využívajú.

 1. Prejdite na položky Získať údaje > Iné > Informačný kanál OData > Pripojiť.

 2. V okne pre URL adresu zadajte https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid>.

  Poznámka: Rozhrania API na vytváranie zostáv sú vo verzii ukážky a pred vydaním sa môžu zmeniť.

  URL adresa informačného kanála OData pre Power BI desktop
 3. Po zobrazení výzvy zadajte poverenia správcu služieb Office 365 (pre organizáciu alebo školu) a overte svoju totožnosť v Office 365.

  Ďalšie informácie o tom, kto má povolený prístup k zostavám ​balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365, nájdete v časti Najčastejšie otázky.

 4. Po overení pripojenia sa zobrazí okno Navigátor s množinami údajov, ku ktorým sa možno pripojiť.

  Vyberte všetky a kliknite na položku Načítať.

  Týmto údaje stiahnete do svojej aplikácie Power BI Desktop. Uložte súbor. Následne môžete začať vytvárať potrebné zostavy.

  Snímka obrazovky s hodnotami ODATA dostupnými v rozhraní API na vytváranie zostáv

Použitie šablóny analýzy používania služby Microsoft 365

Máte tiež možnosť použiť súbor šablóny služby Power BI, ktorý korešponduje so zostavami analýzy používania služby Microsoft 365, a použiť ho ako počiatočnú pomoc pri pripájaní údajov. Výhodou použitia súboru pbit je, že už má vytvorený reťazec pripojenia. Okrem údajov, ktoré vráti základná schéma, môžete využiť aj všetky vlastné vytvorené mierky a ďalej na nich stavať.

Súbor šablóny Power BI môžete stiahnuť z centra sťahovania softvéru sem. Po stiahnutí súbor šablóny Power BI, postupujte nasledovne začať:

 1. Otvorte súbor .pbit.

 2. V dialógovom okne zadajte ID nájomníka.

  Otvorenie súboru pbit zadaním ID nájomníka
 3. Po zobrazení výzvy zadajte poverenia správcu, aby ste vykonali overenie v Office 365.

  Ďalšie informácie o tom, kto má povolený prístup k zostavám analýzy používania služby Microsoft 365, nájdete v časti Najčastejšie otázky.

  Po overení sa údaje v súbore služby Power BI obnovia.

  Načítavanie údajov môže určitý čas trvať, no po dokončení môžete súbor uložiť vo formáte .pbix a pokračovať v prispôsobovaní zostáv alebo pridať ďalšie zdroje údajov do tejto zostavy.

 4. Postupujte podľa krokov dokumentácie Začíname pracovať s Power BI a získajte prehľad o tom, ako vytvárať zostavy, publikovať ich v službe Power BI a zdieľať ich so svojou organizáciou. Využívanie takéto postupu prispôsobovania a zdieľania môže vyžadovať ďalšie licencie na Power BI. Podrobnosti nájdete v sprievodnom materiál o licenciách na Power BI.

Súvisiace témy

Microsoft 365 analýzy používania
analýzy používania povolenie Microsoft 365
Navigácia a s využitím zostáv v Microsoft 365 analýzy používania
aktívneho používateľa v Office 365 zostavy používania
Riešenie problémov s Microsoft 365 analýzy používania
Microsoft 365 používanie analýzy dátového modelu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×