Prispôsobenie zobrazenia zoznamu projektových úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznamy projektových úloh majú predvolené všetky stĺpce a nastavenia potrebné na plánovanie základného projektu. Vaša organizácia však môže disponovať určitými špecializovanými informáciami, ktoré je potrebné zaznamenať, prípadne môžete chcieť, aby váš zoznam projektových úloh vyzeral inak ako v predvolenom zobrazení. Predvolené zobrazenie zoznamu projektových úloh je možné prispôsobiť tak, aby obsahovalo rôzne stĺpce a jedinečné rozloženia podľa vašich požiadaviek.

Čo chcete urobiť?

Práca so stĺpcami

Pridanie alebo zobrazenie stĺpca

Odstránenie alebo skrytie stĺpca

Zoradenie stĺpca

Presunutie stĺpca

Nastaviť stĺpec šírky

Nastavenie zobrazenia

Prispôsobenie kalendárov a navigácia v Ganttovom grafe

Zmena, ako sú zostavené pruhy Ganttovho grafu

Pohyb v rámci Ganttovho grafu

Nastavenie povolení pre jednotlivé úlohy

Práca so stĺpcami

Stĺpce v zozname projektových úloh určujú, ktoré informácie o každej úlohe projektu sa zaznamenajú. Je dôležité skontrolovať dostupnosť správnych stĺpcov a vedieť, že stĺpce možno zoraďovať a premiestňovať, aby sa informácia zobrazila rôznymi spôsobmi.

Nasledujúce časti obsahujú podrobné informácie o tom, čo možno robiť so zoznamom projektových úloh.

Pridanie alebo zobrazenie stĺpca

Ak chcete pridať stĺpec, na karte Zoznam v skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

Zobraziť existujúci stĺpec, ukážte kurzorom myši na ľubovoľný stĺpec do zobrazenia zoznamu projektových úloh a potom kliknite na položkuKonfigurácia stĺpce. Kliknite na začiarkavacie políčko naľavo od stĺpcov, ktoré chcete zobraziť, vyberte ho a potom kliknite na položkuOK.

Odstránenie alebo skrytie stĺpca

Ak chcete odstrániť stĺpec a jeho údajov nazoznamukartu vnastaveniakliknite na položkuNastavenia zoznamu. V stĺpcochčasťNastavenia zoznamukliknite na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť. NaZmeniť stĺpeckliknite na položkuodstrániť.

Ak chcete skryť stĺpec zo zobrazenia bez odstránenia údajov, ktoré obsahuje, ukážte ukazovateľom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chcete skryť, a kliknite na položku Skryť stĺpec.

Zoradenie stĺpca

Ukážte ukazovateľom myši na hlavičku stĺpca a kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí v pravej časti bunky. Výberom položiek Zoradiť vzostupne alebo Zoradiť zostupnemôžete zoradiť obsah stĺpca.

Premiestnenie stĺpca

Stĺpce je možné premiestňovať dvoma spôsobmi:

 • Ukážte ukazovateľom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chcete premiestniť. Keď sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku, presuňte stĺpec doprava alebo doľava, po zobrazení indikátora na požadovanom mieste uvoľnite tlačidlo myši.

 • Ukážte ukazovateľom myši na ľubovoľný stĺpec zobrazenia zoznamu projektových úloh a kliknite na položku Konfigurovať stĺpce. Vyberte riadok obsahujúci stĺpec, ktorý chcete premiestniť, a pomocou klikania na položky Posunúť nahor alebo Posunúť nadol môžete meniť poradie stĺpcov. Kliknutím na tlačidlo OK premiestnite stĺpec v zobrazení.

Nastavenie šírky stĺpca

Šírku stĺpcov je možné upraviť dvoma spôsobmi:

 • Ukážte ukazovateľom myši na pravý okraj hlavičky stĺpca. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presúvaním okraja hlavičky stĺpca doprava alebo doľava môžete stĺpec rozšíriť alebo zúžiť.

 • Ukážte ukazovateľom myši na ľubovoľný stĺpec v zobrazení zoznamu projektových úloh a kliknite na položku Konfigurovať stĺpce. V stĺpci Šírka stĺpca (pixely) úpravou čísel zmeňte šírku zodpovedajúceho stĺpca. Zmeny uložte kliknutím na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie zobrazení

Predvolené zobrazenie zoznamu projektových úloh je navrhnuté na základnú správu práce, no možno máte špecifické potreby, ktorým by lepšie zodpovedali odlišné zobrazenia údajov. Môžete preto vytvoriť nové zobrazenie alebo upraviť existujúce.

Vytvorenie nového zobrazenia:

 1. Na karte Zoznam v skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

 2. Vyberte požadovaný typ zobrazenia.

  • Ak vyberiete štandardné zobrazenie, údajové zobrazenie alebo zobrazenie kalendára, možno budete musieť vytvoriť nové zobrazenie alebo zmeniť existujúce zobrazenie. Ak chcete získať informácie o spôsobe vytvárania alebo úpravy zobrazenia, kliknite na prepojenie v časti Pozrite tiež.

  • Ak vyberiete Ganttovo zobrazenie, ktoré sa používa aj v predvolenom zobrazení zoznamu projektových úloh, je potrebné zvoliť, ktoré polia majú byť obsiahnuté v tabuľkovej časti zobrazenia a ktoré polia sa majú použiť na vykreslenie pruhov Ganttovho grafu.

Úprava existujúceho zobrazenia:

 1. Na karte Zoznam v skupine Spravovať zobrazenia vyberte pomocou zoznamu Aktuálne zobrazenie to zobrazenie, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na šípku vpravo od položky Upraviť zobrazenie a potom vykonajte v zobrazení základné zmeny kliknutím na položku Upraviť zobrazenie. Ak chcete v zobrazení vykonať rozšírené zmeny, kliknite na položku Upraviť v programe SharePoint Designer (rozšírené).

Na začiatok stránky

Prispôsobenie a prechádzanie Ganttovho grafu

V Ganttovom grafe, zobrazenom v pravej časti predvoleného zobrazenia zoznamu projektových úloh, sa na vyjadrenie úloh projektu využíva časová os a pruhy Ganttovho grafu. Môžete vybrať polia, ktoré sa budú používať ako počiatočné a koncové body pruhov Ganttovho grafu. Pomocou pásu s nástrojmi je možné jednoduché prechádzanie Ganttovho grafu.

Zmena spôsobu vykresľovania pruhov Ganttovho grafu

V Ganttovom zobrazení sú pruhy vykresľované pomocou priradenia počiatočných a koncových bodov pruhov k špecifickým dátumovým poliam. Úpravou zobrazenia je možné zmeniť polia, ktoré majú obsahovať počiatočné a koncové dátumy pruhov.

 1. Na karte Zoznam v skupine Spravovať zobrazenia použite zoznam Aktuálne zobrazenie na výber Ganttovho zobrazenia, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na šípku vpravo od položky Upraviť zobrazenie a kliknite na položku Upraviť zobrazenie.

 3. V časti Stĺpce v Ganttovom grafe na stránke Upraviť zobrazenie vyberte príslušné polia:

  • Počiatočný dátum    Vyberte pole obsahujúce dátum, kedy sa má každý pruh Ganttovho grafu, ak chcete začať.

  • Termín dokončenia    Vyberte pole obsahujúce dátum, kedy sa má každý pruh Ganttovho grafu, ak chcete ukončiť.

  • Percento dokončenia    Vyberte pole, ktoré obsahuje percento práce, ktorá bola dokončená na jednotlivých úlohách. Tenký panel privedie do hlavného Ganttov pruhový toto zobrazenie vo forme percentuálneho podielu Ganttovho grafu. Toto je vhodný spôsob, ako sledovať ako ďaleko dopredu za sebou si alebo na úlohe.

  • Predchodcovia    Vyberte pole, ktoré obsahuje zoznam úlohy, ktoré je potrebné vykonať pred začatím aktuálnej úlohy. To nakresliť šípku medzi každý Predchádzajúca úloha a aktuálnej úlohy v Ganttovom grafe.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Presúvanie v rámci Ganttovho grafu

Časovú mierku používanú v hornej časti Ganttovho grafu je možné upraviť tak, aby sa zobrazili údaje za dlhšie časové obdobie alebo podrobnejšie zobrazenie. Ak potrebujete podrobnejšie zobrazenie časovej osi s menšími časovými jednotkami (napríklad údaje o dátume a čase), na karte Zoznam v skupine Ganttovo zobrazenie kliknite na položku Priblížiť. Ak potrebujete väčší obrázok časovej osi s väčšími časovými jednotkami (napríklad roky a mesiace), kliknite na položku Vzdialiť.

Na miesto zobrazenia konkrétnej úlohy v Ganttovom grafe sa možno rýchlo posunúť. Kliknite na úlohu v ľavej časti zobrazenia a potom na karte Zoznam v skupine Ganttovo zobrazenie kliknite na položku Prejsť na úlohu. Ganttov graf sa posunie tak, aby sa zobrazila vybratá úloha.

Na začiatok stránky

Nastavenie povolení pre jednotlivé úlohy

Niektoré projekty môžu obsahovať úlohy, ku ktorým nemá mať prístup každý. V takom prípade je možné nastaviť povolenia pre jednotlivé úlohy.

 1. Na karte Zoznam v skupine Spravovať zobrazenia vyberte položku Všetky úlohy, prípadne iné Ganttovo zobrazenie zo zoznamu Aktuálne zobrazenie.

 2. Ukážte ukazovateľom myši na úlohu, ktorej povolenia chcete upraviť, a kliknite na zobrazenú šípku.

 3. Povolenia pre vybratú úlohu upravíte kliknutím na položku Spravovať povolenia.

 4. Kliknutím na položku Ukončiť dedenie povolení na karte Upraviť začnite k úlohe priraďovať jedinečné povolenia.

 5. Povolenia je možné upraviť rovnako ako pri iných položkách lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×