Prispôsobenie zobrazenia údajov vytvorením vyhľadávacie pole

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete pole v údajovom hárku, formulára alebo zostavy, ktorú chcete zobraziť určitú hodnotu, zatiaľ čo pole uchováva inú hodnotu, môžete vytvoriť vyhľadávacie pole. Vyhľadávacie pole je užitočné, ak chcete pole Zobraziť niečo zmysluplnejšie ako číslo, napríklad identifikácie (alebo inej hodnoty cudzí kľúč ). Napríklad namiesto zobrazenia Identifikačného čísla kontaktu, program Microsoft Office Access môže zobraziť meno kontaktu. V tomto príklade sa nazýva identifikačné číslo kontaktu viazaná hodnota alebo hodnoty, ktoré sú uložené v zdrojovej tabuľky, dotazu alebo zoznamu. Identifikačné číslo kontaktu sa automaticky vyhľadajú v zdroji a nahradené meno kontaktu. Meno kontaktu sa nazýva zobrazená hodnota.

Poznámka: Aký je rozdiel medzi vyhľadávacie pole Zobraziť hodnotu a jeho viazaná hodnota zobrazená hodnota sa zobrazí v údajovom zobrazení tak, kým viazaná hodnota je uložené hodnoty.

Pri zobrazovaní alebo vyhľadávacieho poľa v údajovom hárku, nazýva sa vyhľadávací stĺpec.

Vyhľadávacích polí môže byť buď jednoduchej alebo zložitej. Jednoduché vyhľadávacie polia umožňujú uložiť len jednu hodnotu. Komplexné vyhľadávacích polí alebo vyhľadávania viacerých hodnôt umožňujú uložiť viac hodnôt, ktoré sa zobrazujú v poli so zoznamom alebo ovládací prvok zoznamu. Pre každú položku v poli s viacerými hodnotami je zobrazená hodnota sa "vyhľadá" na základe jeho zodpovedajúce viazaná hodnota. Poskytuje široká škála hľadané hodnoty pomáha zabrániť chybám pri zadávaní údajov obmedzením hodnoty, ktoré môžu byť zadané.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie nového vyhľadávacieho poľa

Zmena existujúceho poľa do vyhľadávacieho poľa

Odstránenie vlastnosť vyhľadávacieho poľa

Nastavenie alebo zmena vlastností vyhľadávacieho poľa

Vytvorenie nového vyhľadávacieho poľa

Môžete vytvoriť vyhľadávacie pole, ktoré načíta hodnoty z tabuľky alebo dotazu, alebo zo zoznamu hodnôt, ktoré ste vytvorili.

Poznámka: Keď zadáte zoznam hodnôt pre vyhľadávacie pole, sa automaticky zadajú hodnoty do poľa aktuálneho záznamu.

Vyberte hľadané hodnoty z tabuľky alebo dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, s ktorou chcete pracovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov, ktorý zodpovedá na stĺpec, ktorý chcete definovať ako vyhľadávacie pole, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Sprievodca vyhľadávaním.

 3. V Sprievodcovi vyhľadávaním zabezpečiť, aby je vybratá možnosť hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na zobrazenie a výber zdroja pre hodnotu vyhľadávacieho poľa na nasledujúcej strane v časti zobrazenie vyberte tabuľky, dotazy alebo obe možnosti a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. V časti Dostupné polia vyberte pole, ktoré chcete pridať.

 6. Kliknite na tlačidlo vybrať select button .

 7. Zopakujte tento krok, ak chcete pridať ďalšie polia a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Ak chcete zadať možnosti zoradenia pre vyhľadávacie pole na ďalšej stránke sprievodcu, vyberte šípku nadol vedľa prvého zoradenia poľa a potom kliknite na názov poľa, podľa ktorého chcete zoradiť hodnoty.

 9. Ak chcete zmeniť poradie zoradenia a zostupným usporiadaním, kliknite na tlačidlo vzostupne a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 10. Prispôsobiť šírku vyhľadávacie pole na nasledujúcej strane sprievodcu, myšou presuňte stĺpec požadovanú šírku a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Tip: Políčko Skryť kľúčový stĺpec ponechajte začiarknuté, aby sa všetkým používateľom vyhľadávacieho stĺpca zobrazili len hodnoty, ktoré im v danom poli chcete poskytnúť, a nie hodnoty uvedené v poli primárneho kľúča.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pre vyhľadávací stĺpec.

 12. Ak chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami, začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

  Výber možnosti vyhľadávania viacerých hodnôt v rámci Sprievodcu vyhľadávaním

 13. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tip: Vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na konkrétny vyhľadávacie pole sú k dispozícii na karte vyhľadávanie v časti Vlastnosti poľa.

Použitie tabuľky alebo dotazu ako zdroja údajov pre vyhľadávacie pole

Vyberte hľadané hodnoty zo zoznamu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, s ktorou chcete pracovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov, ktorý zodpovedá na stĺpec, ktorý chcete definovať ako vyhľadávacie pole, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Sprievodca vyhľadávaním.

 3. V Sprievodcovi vyhľadávaním vyberte môžem zadajte do poľa hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte požadovaný počet stĺpcov vo vyhľadávacom zozname.

 5. Zadajte hodnoty, ktoré chcete vo vyhľadávacom zozname a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Môžete nastaviť šírku vyhľadávacie pole, ale ak vám zavadzia tak, že už nie je viditeľný, sa nezobrazia vo vyhľadávacom stĺpci.

 6. Ak ste v kroku č. 4 zadali viac ako jeden stĺpec, musíte vybrať, ktorý stĺpec použijete na jednoznačnú identifikáciu každej hodnoty. V poli Dostupné polia dvakrát kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jednoznačnú identifikáciu každej hodnoty, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Tento krok sa nezobrazí, ak ste v kroku č. 4 nezadali viac ako jeden stĺpec.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pre vyhľadávací stĺpec.

 8. Ak chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami, začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť, a potom kliknite na tlačidloÁno uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Zmena existujúceho poľa do vyhľadávacieho poľa

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, s ktorou chcete pracovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov, ktorý zodpovedá na stĺpec, ktorý chcete definovať ako vyhľadávacie pole, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Sprievodca vyhľadávaním.

 3. Postupujte podľa pokynov a dokončite sprievodcu.

Na začiatok stránky

Odstránenie vlastnosť vyhľadávacieho poľa

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, s ktorou chcete pracovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, v ktorom chcete odstrániť vlastnosť vyhľadávania.

 3. Kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 4. V rozbaľovacom zozname Zobraziť ovládací prvok, kliknite na položku Textové pole.

Na začiatok stránky

Nastavenie alebo zmena vlastností vyhľadávacieho poľa

Ak používate Sprievodcu vyhľadávaním, vlastnosti vyhľadávacieho poľa sa nastavia automaticky. Ak však chcete zmeniť správanie vyhľadávacieho poľa, spomínané vlastnosti je možné upraviť.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, s ktorou chcete pracovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na pole, v ktorom chcete zmeniť vlastnosti vyhľadávania.

 3. Kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 4. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa vlastnosti, ktorú chcete zmeniť, a vyberte požadovanú možnosť.

  V nasledujúcej tabuľke sú vlastnosti, ktoré môžete nastaviť alebo zmeniť.

Vlastnosť

Akcia

Zobraziť ovládací prvok

V závislosti od typu ovládacieho prvku možno daný typ nastaviť na jednu z nasledujúcich možností:

 • Začiarknite políčko     Áno/nie len polia.

 • Textové pole     Zobrazuje obsah, ktorý bol zadaný používateľom.

 • Pole so zoznamom     Zobrazuje zoznam hodnôt v otvorenom okne.

 • Rozbaľovacie pole     Zobrazuje vybrané hodnoty po zavretí a zobrazí ponúkaného zoznamu hodnôt pri otvorení.

Poznámka: Nastavenie vlastnosti Zobraziť ovládací prvok Textové pole alebo začiarknutie políčka vypne vyhľadávacie polia.

Typ zdroja riadka

Nastavenie naplnenia vyhľadávacieho poľa hodnotami z inej tabuľky alebo dotazu, alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Zoznam je možné naplniť aj názvami polí tabuľky alebo dotazu.

Zdroj riadkov

Určenie tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt, ktoré poskytujú hodnoty pre vyhľadávacie pole. Ak je pre vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená možnosť Tabuľka alebo dotaz alebo možnosť Zoznam polí, v danej vlastnosti by mal byť nastavený názov tabuľky, dotazu, alebo na príkaz SQL, ktoré predstavujú dotaz. Ak je pre vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená možnosť Zoznam hodnôt, daná vlastnosť by mala obsahovať zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkami.

Viazaný stĺpec

Určenie stĺpca vo vlastnosti Zdroj riadkov, kde sa nachádza hodnota uložená vyhľadávacím poľom. Táto hodnota môže byť v intervale od jedna do čísla, ktoré zodpovedá počtu stĺpcov vo vlastnosti Zdroj riadkov.

Počet stĺpcov

Určenie počtu stĺpcov v zdroji riadka, ktorý sa môže zobraziť vo vyhľadávacom stĺpci. Táto vlastnosť môže nadobúdať celočíselnú hodnotu z intervalu od 1 do 255.

Hlavičky stĺpcov

Nastavenie zobrazenia hlavičky stĺpcov. Hodnota môže byť Nie (predvolená hodnota) alebo Áno.

Šírky stĺpcov

Zadanie šírky jednotlivých stĺpcov. Ak napríklad nechcete zobraziť určitý stĺpec, povedzme stĺpec Identifikácia, zadajte pre jeho šírku hodnotu nula.

Riadky zoznamu

Zadať počet riadkov, ktoré sa zobrazia po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Šírka zoznamu

Zadať šírku ovládacieho prvku, ktorý sa zobrazí po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Obmedziť na zoznam

Nastavenie povolenia zadávania hodnôt, ktoré nie sú uvedené v zozname

Povoliť viaceré hodnoty

Zadajte, či vyhľadávacie pole používa pole s viacerými hodnotami a umožňuje výber viacerých hodnôt. Toto nastavenie môže byť žiadne (predvolená možnosť) alebo Áno. Ak vyberiete možnosť Áno, používateľ bude môcť vybrať viacero hodnôt z vlastnosti Zdroj riadka pre každý záznam.

Ďalšie informácie o poliach s viacerými hodnotami nájdete v článku Návod na používanie polí s viacerými hodnotami.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Určite, či je možné upravovať položky vo vyhľadávacom poli, ktorý je založený na zozname hodnôt. Keď je táto vlastnosť nastavená na Áno a kliknite pravým tlačidlom myši vyhľadávacieho poľa založeného na zozname hodnôt jedného stĺpca, zobrazí sa možnosť ponuky Upraviť položky zoznamu. Ak vyhľadávacie pole pozostáva z viacerých stĺpcov, táto vlastnosť sa ignoruje.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Zadanie existujúceho formulára na používanie, s ktorým môžete upraviť položky zoznamu vo vyhľadávacom poli, ktorá vychádza z tabuľky alebo dotazu.

Zobraziť len hodnoty zdroja riadka

Zobrazenie len tých hodnôt, ktoré zodpovedajú aktuálnemu zdroju riadka, ak je vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty nastavená na možnosť Áno.

Pomocou programovania vyhľadať hodnoty v tabuľke, nájdete v článku Funkcia DLookup.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×