Prispôsobenie tímovej lokality služieb Office 365 na ukladanie a zdieľanie súborov

Prispievatelia: Tom Werner Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 1. marca 2017

Ak máte malý podnik s niekoľkými zamestnancami, jedným z najlepších spôsobov nastavenia zdieľania a online spolupráce je súčasné používanie služby OneDrive for Business a tímovej lokality služieb Office 365. Následným prispôsobením tímovej lokality v službách Office 365 môžete využívať výhody väčšieho ukladacieho priestoru a funkcie na spoluprácu.

V tomto kurze nájdete podrobné pokyny, ktoré vám pomôžu prispôsobiť svoju tímovú lokalitu služieb Office 365 a zdieľať súbory s ľuďmi mimo spoločnosti. Môžete vykonať všetky kroky alebo vybrať len tie, ktoré vás zaujímajú.

Ak vykonáte všetky kroky v tomto poradí, môžete začať používať základnú domovskú stránku tímovej lokality služieb Office 365, ktorá vyzerá takto:

Obrázok základnej tímovej lokality

Môžete ju aj prispôsobiť, takže bude vyzerať približne takto – s prepojeniami na zdieľané priečinky vo OneDrive for Business a na podlokalite:

Snímka obrazovky s prispôsobenou tímovou lokalitou a podlokalitou

Krok 1: Prispôsobenie ukladania súborov na tímovej lokalite služieb Office 365

Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 15 – 20 minút

V tomto kroku vám ukážeme, ako môžete na vašu tímovú lokalitu služieb Office 365 pridať ďalšie knižnice dokumentov tak, aby ste mohli svoje súbory usporiadať. Potom sa dozviete, ako môžete pridať zoznam kontaktov, ktorý môžete prepojiť so zoznamom kontaktov v Outlooku. Obe tieto funkcie sú v tímových lokalitách veľmi obľúbené.

Pridanie ďalších knižníc dokumentov na tímovú lokalitu

Na vašej tímovej lokalite služieb Office 365 sa už knižnica dokumentov nachádza a môžete ju začať hneď používať. Ak sa predvolená knižnica dokumentov naplní, môžete veľmi jednoducho na tímovú lokalitu pridať ďalšie kontajnery ukladacieho priestoru. Najprv si premyslite, ako chcete svoje súbory na tímovej lokalite služieb Office 365 zoskupiť a ako chcete kontajner ukladacieho priestoru nazvať, aby ste potom mohli súbory jednoducho nájsť. Ak máte veľa informácií, ktoré chcete usporiadať, pozrite si niektoré tipy v téme Plánovanie obsahu tímovej lokality.

Tu je postup, ako môžete vytvoriť ďalšie knižnice dokumentov s názvami špecifickými pre váš podnik.

 1. Prejdite na tímovú lokalitu služieb Office 365. Na domovskej stránke služieb Office 365vyberte položky Lokality > Tímová lokalita.

 2. Na domovskej stránke tímovej lokality vyberte dlaždicu Pridanie zoznamov, knižníc a ďalších aplikácií.

  Ak chcete na svoju lokalitu pridať nový kontajner ukladacieho priestoru, vyberte dlaždicu Pridať zoznamy, knižnice a iné aplikácie.

 3. Na stránke Vaše aplikácie vyberte položku Knižnica dokumentov.

  Ak chcete pridať nový kontajner ukladacieho priestoru dokumentov, vyberte na stránke Vaše aplikácie dlaždicu Dokumenty.

 4. Zadajte názov novej knižnice dokumentov a potom vyberte položku Vytvoriť.

  Zadajte názov knižnice dokumentov a potom vyberte položku Vytvoriť.

  Vaša nová knižnica dokumentov sa zobrazí na ľavej navigačnej ponuke v časti Naposledy otvorené.

  Ikona upozornenia

 5. Ak chcete pridať ďalšie kontajnery ukladacieho priestoru dokumentov, opätovne vyberte možnosť pridať aplikáciu > Knižnica dokumentov.

 6. Ak chcete knižnicu dokumentov odstrániť, kurzorom ukážte na dlaždicu knižnice, vyberte tlačidlo Viac(. . .) a potom položku Odstrániť.

  Zaznamenávanie postupu so zobrazením prihlásenia do služieb Office 365 v jednom kroku v čase 12:07 a 47 sekúnd.

 7. Ak chcete knižnicu dokumentov premenovať, vyberte položku Nastavenie a potom položku Zoznam mien, popis a navigácia. Do poľa Názov zadajte nový názov a vyberte položku Uložiť. Vyberte položku Obsah lokality, aby ste mohli pokračovať v pridávaní ďalších knižníc dokumentov.

 8. Po dokončení pridávania ďalších knižníc dokumentov vyberte v hornej časti stránky hypertextové prepojenie Domov a vráťte sa na domovskú stránku.

  Domovská stránka tímovej lokality bude vyzerať podobne tej, ktorú vidíte zobrazenú nižšie, spolu s prepojeniami na vaše nové knižnice dokumentov nachádzajúce sa na ľavej navigačnej ponuke. V našom príklade sme pridali kontajnery pre agendu, klientske súbory, projekty a pokyny.

  E-mailová správa s podpisom v Outlooku na webe

Pridanie zoznamov na usporiadanie údajov (kontaktov, úloh a udalostí kalendára)

Súčasťou tímovej lokality je množina predvolených aplikácií, ktoré vám pomôžu vytvoriť na vašej internej webovej lokalite nové stránky. Aplikácie fungujú na princípe šablón wordových dokumentov. Po pridaní aplikácie na tímovú lokalitu sa vytvorí stránka, na ktorú môžete zadávať informácie v konkrétnom formáte.

V tomto kroku sme použili aplikáciu Kontakty na vytvorenie zoznamu kontaktných informácií, napríklad kontaktných informácií pre predajcov, dodávateľov, klientov atď. Potom sme zoznam prepojili s Outlookom, takže sa kontakty budú zobrazovať vtedy, keď bude váš tím používať svoje e-mailové kontá služieb Office 365 v Outlooku.

Poďme sa zoznámiť s aplikáciou Kontakty.

 1. Na stránke Domov tímovej lokality vyberte dlaždicu Pridanie zoznamov, knižníc a ďalších aplikácií.

  Výber dlaždice Pridať zoznamy, knižnice a iné aplikácie

 2. Na stránke Vaše aplikácie vyberte položku Kontakty.

  Výber aplikácie Kontakty

 3. Zadajte názov zoznamu kontaktov, napríklad Predajcovia a dodávatelia, a potom vyberte položku Vytvoriť. Tento názov sa zobrazí v hornej časti stránky kontaktov a na ľavom navigačnom paneli.

 4. Na stránke Obsah lokality vyberte svoju novú stránku. V tomto príklade má stránka názov Predajcovia a dodávatelia.

 5. Vyberte možnosť + nová položka a pridajte kontakt.

  Výber položky Nový na pridanie kontaktu

 6. Zadajte informácie pre prvý kontakt. Informácie môžete zadať do všetkých polí alebo len do niektorých polí. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

  Zadajte informácie do formulára kontaktov.

  Položky ako Priezvisko, Meno, Spoločnosť, Telefón do práce, Telefón domov a E-mailová adresa sa predvolene zobrazia na vašej stránke kontaktov. Takto stránka vyzerá s niekoľkými pridanými kontaktmi.

  Snímka obrazovky znázorňujúca počet kontaktov pridaných na stránku

 7. Ak chcete kontakty v Outlooku zobraziť pomocou svojho e-mailového konta služieb Office 365, vyberte v hornej časti stránky položky Zoznam > Pripojiť k Outlooku.

  Vyberte možnosť Pripojiť k programu Outlook na synchronizáciu zoznamu kontaktov s Outlookom

 8. V dialógových oknách zabezpečenia vyberte dvakrát možnosť Povoliť a potom možnosť Áno. Pri zadávaní informácií o prihlásení do služieb Office 365 vo vašom e-mailovom konte sa môžu zobraziť výzvy na dodatočné zabezpečenie. V takom prípade zadajte svoju e-mailovú adresu služieb Office 365 a heslo.

 9. Kontaktné informácie z vašej tímovej lokality sa v Outlooku v časti Ostatné kontakty zobrazia v priebehu 5 až 10 minút. Výberom položky Odoslať a prijať v Outlooku vykonajte obnovenie. V Outlooku sa následne zobrazia kontaktné údaje.

  Snímka obrazovky kontaktov tímovej lokality po zobrazení v Outlooku

  Pamätajte na to, že v zozname kontaktov na vašej tímovej lokalite sa nezobrazia žiadne kontakty, ktoré ste zadali v Outlooku.

  Po nastavení tímovej lokality na pripojenie k Outlooku sa pri každej aktualizácii kontaktov vykonanej na vašej tímovej lokalite zobrazia tieto zmeny automaticky aj v Outlooku.

Pozrite si aj ďalšie aplikácie, ktoré sú súčasťou tímovej lokality. Môžete napríklad použiť aplikáciu Kalendár, pomocou ktorej vytvoríte stránku s kalendárom a získate prehľad o dôležitých udalostiach. Prípadne môžete použiť aplikáciu Úlohy a sledovať a spravovať na časovej osi úlohy projektu. Tieto aplikácie však nie je možné pripojiť k Outlooku.

Krok 2: Prispôsobenie domovskej stránky tímovej lokality služieb Office 365

Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 30 – 40 minút

Prispôsobením domovskej stránky tímovej lokality sa budete môcť vy a vaši zamestnanci rýchlo dostať k požadovaným informáciám. Môžete použiť napríklad prepojenia na priečinky používateľov vo OneDrive for Business, prepojenia na Dokumenty, Kontakty, Úlohy, Kalendáre a onenotový poznámkový blok, do ktorého ukladáte program schôdzí a poznámky.

V tomto kroku vám ukážeme, ako môžete vytvoriť prepojenia na dôležité stránky a zmeniť usporiadanie informácií na vašej lokalite tak, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Poďme na to.

Odstránenie dlaždice Začíname a informačného kanála s aktualizáciami (3 minúty)

S prepojeniami Začíname sme hotoví, takže ich teraz odstránime z domovskej stránky. To však neznamená, že by sme nemohli prispôsobenie lokality zachovať. Všetky prispôsobenia lokality tímu sú stále k dispozícii v ponuke Upraviť a v časti Nastavenie lokality na lokalite.

 1. V hornej časti domovskej stránky tímovej lokality vyberte položky Stránka > Upraviť.

  Potom kliknite na položku Upraviť

 2. Vyberte položky Rozloženie textu > Tri stĺpce s hlavičkou a pätou. Takto získate väčšinu možností pre vaše rozloženie stránky.

  Obrázok zobrazujúci výber položky Rozloženie textu pre návrh vašej domovskej stránky.

 3. Prejdite kurzorom na pole Informačný kanál lokality a stlačením klávesu Delete ho odstráňte. Vyberte položku Toto zrušiť, čím dlaždicu Začíname odstránite.

  Podmienené formátovanie prostredníctvom farieb pozadia buniek a množín ikon

 4. V časti Správa z webovej stránky vyberte položku OK.

  Pridanie vlastného stĺpca

  Teraz máte k dispozícii prázdnu domovskú stránku, ktorú môžete usporiadať a prispôsobiť.

  Stránka tímovej lokality s knižnicou dokumentov.

Pridanie uvítacej správy na domovskú stránku (10 minút)

 1. Ak ste z režimu úprav odišli, vráťte sa späť. V hornej časti domovskejstránky tímovej lokality vyberte položky Stránka > Upraviť.

 2. Do horného poľa zadajte uvítaciu správu, napríklad Vitajte na internej lokalite spoločnosti Contoso. Vyberte kartu Formátovať text a potom pomocou ovládacích prvkov písma formátujte text. (Ak sa zobrazí hlásenie, že webovú časť nie je možné zobraziť, ignorujte ho.)

  Na formátovanie uvítacej správy použite ovládacie prvky písma v hornej časti stránky

 3. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

Premiestnenie kontajnera pre ukladací priestor do ľavej časti stránky (5 minút)

 1. Vráťte sa do režimu úprav. V hornej časti domovskejstránky tímovej lokality vyberte položky Stránka > Upraviť.

 2. Myšou presuňte pole Dokumenty do ľavej časti stránky. Presunúť pole je náročné a možno na jeho premiestnenie budete potrebovať niekoľko pokusov. (Ak sa zobrazí hlásenie, že webovú časť nie je možné zobraziť, ignorujte ho.)

  Premiestnenie webovej časti Dokumenty

 3. Zmeňte názov knižnice dokumentov. Kliknite na položku Upraviť webovú časť.

  Zmeňte názov knižnice dokumentov.

 4. V poli na pravej strane obrazovky rozbaľte sekciu Vzhľad . Do poľa Názov zadajte text Tímové dokumenty. Posuňte sa nadol a výberom položky OK názov uložte.

  Zmeňte názov predvolenej knižnice Dokumenty na Tímové dokumenty

Pridanie prepojení na priečinky zamestnanca vo OneDrive for Business (10 minút)

 1. Počas práce v režime úprav zadajte do prázdneho poľa nachádzajúceho sa v strede domovskej stránky názov prepojenia na priečinky vášho zamestnanca vo OneDrive for Business, ako je napríklad Osobný ukladací priestor. Pomocou ponuky v hornej časti stránky môžete text formátovať.

  Typy politík obsahu

 2. Pod nadpisom, ktorý ste práve zadali (ako je napríklad Osobný ukladací priestor), vytvorte zoznam názvov priečinkov vášho zamestnanca vo OneDrive for Business a pomenujte ich, aby ste ich mohli jednoduchšie identifikovať. V ďalšom kroku z nich vytvorte prepojenia.

  Matematický symbol

 3. Zvýraznite názov priečinka zamestnanca vo OneDrive for Business a potom vyberte položky Vložiť > Prepojenie > Z adresy.

  Zvýraznite text a potom kliknite na položky Vložiť, Prepojenie.

 4. Zadajte URL adresu pre priečinok zamestnanca vo OneDrive for Business a vyberte položku OK. URL adresu môžete vytvoriť pomocou tohto formátu: https://<spoločnosť>-my.sharepoint.com/personal/<používateľ>_<spoločnosť>_com.

  Ak je napríklad názov vašej spoločnosti Contoso a zamestnancovo ID používateľa v službách Office 365 je Eleni, bude URL adresa pre jeho priečinok vo OneDrive for Business vyzerať takto https://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Vložte URL adresu do priečinka OneDrivu.

 5. Po pridaní prepojení pre všetkých vašich zamestnancov vyberte položky Stránka > Uložiť.

  Vyberte položku Stránka a potom položku Uložiť.

Po vykonaní týchto akcií bude vaša domovská stránka tímovej lokality vyzerať podobne tejto, na ktorej sa nachádzajú zdieľané dokumenty na jednej strane stránky a prepojenia na priečinky zamestnanca vo OneDrive_for_Business v strednej časti stránky. V tomto príklade sme pridali ďalšie dokumenty do kontajnera s názvom Tímové dokumenty, aby ste mali predstavu, ako bude vaša domovská stránka vyzerať, keď na ňu pridáte ďalšie dokumenty.

Zmena názvu tímovej lokality (10 minút)

 1. Na domovskej stránke tímovej lokality vyberte položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Nastavenie lokality.

  V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Nastavenie a potom vyberte možnosť Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Vzhľad a prostredie položku Názov, popis a logo.

  Pod nadpisom Vzhľad a prostredie vyberte názov, popis a logo.

 3. Zmeňte názov vašej tímovej lokality, aby ste napríklad mohli jasnejšie identifikovať jej použitie na interné účely spoločnosti. Ak chcete, môžete pridať aj logo a popis. (Popis sa zobrazí v interných výsledkoch vyhľadávania, čo je užitočné len v prípade, ak vytvárate veľké množstvo tímových lokalít.) Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok dialógového okna Vlastné polia

 4. Vráťte sa na domovskú obrazovku vašej tímovej lokality. Ak chcete názov hypertextového prepojenia nachádzajúceho sa v hornej časti domovskej obrazovky od názvu vašej tímovej lokality odlíšiť, vyberte v textovom poli v hornej časti stránky položku Upraviť prepojenia a zadajte nový názov pre hypertextové prepojenie, ako napríklad Interná tímová lokalita.

  Ak chcete premenovať hypertextové prepojenie v hornej časti domovskej stránky, vyberte položku Upraviť prepojenia.

 5. Položku Uložiť vyberte aj napriek tomu, že sa zobrazuje ako neaktívna. Zmeny sa tým uložia.

Domovská stránka vašej tímovej lokality teraz vyzerá podobne ako táto, na ktorej sa nachádza vlastný názov (Tímová lokalita spoločnosti Contoso) a vlastné hypertextové prepojenie nachádzajúce sa v hornej časti stránky (Interná tímová lokalita).

.

Krok 3: Pridanie prepojení na dôležité stránky vašej tímovej lokality

Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 30 – 60 minút

Pridaním farebných dlaždíc alebo ikon, ktoré tvoria prepojenia na dôležité stránky na vašej lokalite, môžete dodať svojej tímovej lokalite profesionálny vzhľad a navyše sa na nej budete jednoducho orientovať. Ak chcete, môžete vytvoriť aj prepojenia na iné externé webové lokality. Tieto lokality sa nazývajú povýšené prepojenia, pretože ikony a dlaždice na ne upriamujú pozornosť.

Tu je postup, ako môžete pridať povýšené prepojenia na tímovú lokalitu.

Pridanie obrázkov na vašu lokalitu (10 – 15 minút)

Pri vykonávaní tohto kroku budete mať k dispozícii päť obrázkov, ktoré môžete použiť ako dlaždice.

Obrázok obrázkov, ktoré stiahnete.

 1. Stiahnite obrázky do počítača.

 2. Na vašej tímovej lokalite v ľavej navigačnej ponuke vyberte položku Obsah lokality. Potom vyberte položku Materiály lokality.

 3. Teraz poďme nahrať obrázky do knižnice Materiály lokality pomocou Windows Prieskumníka. Vyberte možnosti Nahrať > Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka.

  Vyberte možnosť Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka.
 4. V dialógovom okne zabezpečenia vyberte položku Povoliť.

 5. Vo Windows Prieskumníkovi prejdite do priečinka, v ktorom sú obrázky uložené. Vyberte všetkých päť snímok a presuňte ich do svojej knižnice s názvom Materiály lokality.

Teraz máte k dispozícii obrázky, ktoré môžete pridať na lokalitu.

Vytvorenie zoznamu URL adries pre obrázky a prepojenia (10 – 15 minút)

Ak chcete obrázky a prepojenia priradiť spoločne, musíte vytvoriť zoznam umiestnení (URL adries) aj pre obrázky aj pre prepojenia. Jednoduchým spôsobom, ako to urobiť, je skopírovať umiestnenia do Wordu alebo Poznámkového bloku. Ak budete niekedy v budúcnosti vyzvaní na zadanie týchto umiestnení, týmto spôsobom ich budete mať hneď po ruke.

 1. Otvorte Word alebo Poznámkový blok.

 2. Prejdite do knižnice Materiály lokality. Ukážte kurzorom na obrázok, vyberte tri bodky (…) nachádzajúce sa vedľa každého obrázka a kliknutím pravým tlačidlom myši ho skopírujte.

  Skopírujte URL adresu obrázka.

 3. Prilepte URL adresu do Wordu alebo Poznámkového bloku. Tento postup vykonajte pri všetkých obrázkoch.

 4. Ďalej do toho istého súboru Wordu alebo Poznámkového bloku skopírujte a prilepte všetky URL adresy stránok na tímovej lokalite, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie. Prejdite napríklad na stránku Predajcovia a dodávatelia a skopírujte túto URL adresu. Na konci tohto procesu by ste mali mať zoznam URL adries obrázkov a zodpovedajúcich stránok, ku ktorým sa chcete pripojiť.

  Tabuľka, ktorá obsahuje URL adresy obrázkov a URL adresy stránok

Spoločné priradenie obrázkov a prepojení (10 – 15 minút)

Na konci tohto kroku budete mať vytvorenú jednu skupina obrázkov a prepojení, ktoré spoločne tvoria jednu skupinu povýšených prepojení.

 1. Na domovskej lokalite vašej tímovej lokality vyberte položky Obsah lokality > pridať aplikáciu. Posuňte sa nadol a vyberte položku Povýšené prepojenia.

 2. Na účely tohto príkladu pomenujte prepojenia názvom Najdôležitejšie úlohy a vyberte položku Vytvoriť. Po vykonaní krokov tohto návodu sa názov aplikácie povýšeného prepojenia (Najdôležitejšie úlohy) zobrazí na domovskej stránke, kde sme tieto povýšené prepojenia umiestnili.

 3. Vyberte knižnicu s názvom Najdôležitejšie úlohy. Stránka bude prázdna. Vyberte položku Všetky povýšené prepojenia.

  Obrázok aplikácie Povýšené prepojenia.

 4. Vyberte položku + Nová položka a pridajte obrázok a prepojenie. V tomto zozname nájdete informácie o tom, kde bude potrebné použiť zoznam obrázkov a prepojení vo Worde a Poznámkovom bloku.

 5. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa bude zobrazovať na dlaždici. Zdajte napríklad názov Predajcovia a dodávatelia.

 6. Prejdite na súbor Wordu alebo Poznámkového bloku a skopírujte URL adresu obrázka, ktorý chcete použiť pre predajcov a dodávateľov. Prilepte ho do poľa Umiestnenie obrázka pozadia.

 7. Skopírujte URL adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a prilepte ju do dialógového okna Umiestnenie prepojenia.

  Vyplnenie informácií na vytvorenie povýšeného prepojenia

 8. V poli Správanie pri spúšťaní vyberte, či chcete, aby sa pri kliknutí na ikonu spustila nová dlaždica (odporúča sa pri prepojeniach na externé webové lokality), alebo chcete zostať v aktuálnej inštancii prehliadača, teda v navigácii na stránke. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

 9. Tieto kroky opakujte, až kým nebudú vytvorené prepojenia na všetky obrázky a stránky.

  Zoznam povýšených prepojení

 10. Ak chcete vidieť, ako budú vaše dlaždice vyzerať, vyberte položky Zoznam > Aktuálne zobrazenie > Dlaždice.

  Obrázok znázorňujúci zobrazenie vašich dlaždíc.

 11. Ak chcete kedykoľvek zmeniť poradie svojich dlaždíc alebo vykonať iné zmeny, vyberte položky Zoznam > Aktuálne zobrazenie > Všetky povýšené prepojenia > upraviť. Pomocou stĺpca Poradie zadajte poradie svojich dlaždíc. Zmeny uložíte výberom položky Zastaviť.

  Pomocou stĺpca Poradie nastavte poradie svojich dlaždíc.

Pridanie povýšených prepojení na domovskú stránku (3 minúty)

 1. Na domovskej stránke tímovej lokality vyberte položku Upraviť.

  Snímka obrazovky s ikonou úprav na domovskej stránke tímovej lokality

 2. Umiestnite kurzor na koniec uvítacej správy a stlačte kláves Enter. Kurzor by sa mal nachádzať v tom istom poli.

 3. Vyberte položky Vložiť > Webová časť > Najdôležitejšie úlohy > Pridať.

  Snímka obrazovky s postupom vloženia webovej časti Najdôležitejšie úlohy

 4. V hornej časti stránky vyberte položku Uložiť. Hotovo!

  Vaša tímová lokalita bude vyzerať takto.

  Tímová lokalita s povýšenými prepojeniami na domovskej stránke

Blahoželáme! Teraz už viete aj to, ako sa dajú pridávať farebné povýšené prepojenia na iné časti vašej tímovej lokality.

Krok 4: Nastavenie podlokality na zdieľanie súborov so zákazníkmi a partnermi

Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 15 – 20 minút

Na zdieľanie súborov a spoluprácu so zákazníkmi a externými klientmi vašej organizácie môžete nastaviť tímovú podskupinu, ktorá je vlastne akousi súkromnou webovou lokalitou. Nastavením podlokality s jedinečnými povoleniami môžete kontrolovať, kto dostane pozvánku na prístup k tejto podlokalite, čím vlastne znížite riziko náhodného zdieľania súborov s nesprávnym zákazníkom.

Povedzme, že pracujete ako realitný maklér. Môžete vytvoriť podlokalitu pre zákazníka a pridať na ňu fotografie nehnuteľností, aby si ich mohol zákazník pozrieť. Žiadni iní zákazníci nebudú môcť túto podlokalitu vidieť.

Tu je postup vytvorenia podlokality na ukladanie súborov zákazníkov.

 1. Na vašej tímovej lokalite vyberte položky Obsah lokality > + Nová podlokalita.

  Ak chcete pridať novú podlokalitu, vyberte položku Obsah lokality a potom vyberte novú podlokalitu.

 2. Na stránke Obsah lokality > Nová lokalita služby SharePoint zadajte do poľa Názov názov podlokality. Tento názov sa bude zobrazovať zákazníkovi.

 3. V časti Adresa webovej lokality zadajte do poľa Názov URL adresy názov, ktorý sa zobrazí v URL adrese pre podlokalitu, ako je napríklad názov spoločnosti zákazníka. Tento názov sa tiež bude zobrazovať zákazníkovi.

  Do poľa Názov zadajte názov pre podlokalitu, do poľa URL zadajte meno zákazníka, čím ho pridáte do URL adresy lokality.

 4. V časti Výber šablóny prijmite predvolené nastavenia.

 5. V časti Povolenia používateľa vyberte položku Použiť jedinečné povolenia.

  Poznámka: Toto je najjednoduchšia možnosť, ktorú môžete použiť.

  Na stránke Nové lokality SharePoint vyberte možnosť Jedinečné povolenia.
 6. V časti Navigácia postupujte nasledovne:

  • V časti Zobraziť túto lokalitu na paneli rýchleho spustenia nadradenej lokality vyberte položku Áno. Panel Rýchle spustenie je navigáciou na ľavej strane.

  • V časti Zobraziť túto lokalitu na hornom paneli s prepojeniami vyberte možnosť Nie. Ak máte veľa podlokalít, je lepšie, aby sa prepojenia zobrazovali na navigačnom paneli na ľavej strane. Horná časť stránky tak nebude preplnená.

 7. V časti Dedenie navigácie vyberte možnosť Nie. Podlokalita tak nezdedí navigáciu od tímovej lokality. Potom vyberte možnosť Vytvoriť.

  Názov neprečítaných správ sa zobrazuje tučným písmom

 8. Na stránke Nastavenie skupín pre túto lokalitu zadajte mená členov tímu, ktorí sa majú podieľať na tejto podlokalite, a kliknite na položku OK. (V príklade na snímke obrazovky vidíme, že vlastníkom lokality je Ina Leonte. Na tejto stránke sa namiesto toho zobrazí vaše meno.)

  Obrázok tlačidla

  Vaša počiatočná podlokalita bude podobná tej, ktorú vidíte zobrazenú nižšie.

  Takto vyzerá základná podlokalita

 9. Vyberte položku Toto odstrániť a odstráňte dlaždicu Začíname. Ak zdieľate podlokalitu so zákazníkmi a súčasťou tohto zdieľania je aj dlaždica Začíname, môže to byť pre zákazníkov mätúce.

 10. Teraz môžete podľa potreby prispôsobiť podlokalitu zákazníka. V hornej časti stránky vyberte napríklad položku Upraviť, pridajte uvítaciu správu a premiestnite knižnicu dokumentov tak, ako ste to urobili pri svojej tímovej lokalite.

 11. Jednoduchým spôsobom odlíšenia podlokality zákazníka od vašej internej lokality je zmena motívu. Odlišné motívy na podlokalite zákazníka môžete vyskúšať výberom položiek Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Zmena vzhľadu.

  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

  Ak vytvárate väčšie množstvo podlokalít zákazníkov, možno by bolo vhodné, keby mala každá podlokalita iný motív. Tu je príklad podlokality zákazníkov s motívom, uvítacou správou a niekoľkými dokumentmi.

  Obrázok vzhľadu podlokality po jej vytvorení.

 12. Ak sa chcete vrátiť späť na domovskú stránku vašej tímovej lokality, vyberte v hornej časti stránky podlokality položku Lokality a potom vyberte položku Tímová lokalita. V časti Krok 6: Povýšenie tímovej lokality pre rýchly prístup vám ukážeme vám, ako sa pridávajú prepojenia, aby ste sa na svoju tímovú lokalitu mohli jednoducho vrátiť, ale aby sa zákazníci na ňu nemohli dostať.

  Tip: Kedykoľvek môžete podlokalitu odstrániť a začať odznova.

Domovská stránka vašej tímovej lokality teraz vyzerá podobne, ako to vidíte zobrazené nižšie a obsahuje hypertextové prepojenie na podlokalitu zákazníka, ktoré sa nachádza na ľavej strane stránky. Takto na ňu vaši interní členovia tímu môžu ľahko prejsť.

Webová podlokalita sa po pridaní zobrazí v ponuke Rýchle spustenie naľavo od domovskej stránky tímovej lokality.

Zdieľanie súborov na podlokalite so zákazníkom (5 minút)

Jedným zo spôsobov, ako zdieľať súbor na podlokalite, je vytvorenie hosťovského prepojenia na súbor a následné odoslanie prepojenia zákazníkovi. Pomocou hosťovského prepojenia môže k súboru pristupovať len jedna osoba. Hosťovské prepojenia je možné preposielať alebo zdieľať s ostatnými používateľmi.

 1. Vyberte tri bodky ... vedľa súboru, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

  Vyberte tri bodky vedľa súboru, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

 2. Vyberte položku Získať prepojenie. Ak chcete zákazníkovi umožniť upravovanie súboru, vyberte v časti Úpravy položku Vytvoriť prepojenie.

 3. Kliknutím pravým tlačidlom myši skopírujte hosťovské prepojenie a potom ho prilepte do e-mailu alebo iného média určeného pre zákazníka.

  Kliknite pravým tlačidlom myši a skopírujte hosťovské prepojenie.

Hotovo!

Ak majú zákazníci kontá Microsoft, môžete s nimi zdieľať celú podlokalitu. Postupujte takto:

 1. Na podlokalite zákazníka, ktorú chcete zdieľať, vyberte v hornej časti stránky položku Zdieľať.

  Výber ikony Zdieľať na zdieľanie podlokality so zákazníkom

 2. Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorým chcete umožniť prístup k podlokalite. Zahrňte sem aj svoju adresu, aby ste mohli získať kópiu e-mailu pre svoje záznamy. Kliknite na položku Zdieľať a správu odošlite.

  Tlačidlo Zoradiť a filtrovať na karte Domov

 3. Môžete prejsť do svojho e-mailu a zobraziť kópiu správy, ktorú ste zákazníkom odoslali. Správa bude vyzerať približne tak, ako to vidíte zobrazené nižšie, s prepojeniami na podlokalitu zákazníka nachádzajúcimi sa v dolnej časti e-mailu.

  .

Blahoželáme! Dokončili ste nastavenie zdieľania súborov pre vašich zákazníkov.

Krok 5: Nastavenie tímovej podlokality na ukladanie súkromných súborov

Ak chcete nastaviť podlokalitu, ku ktorej nebude mať okrem vás nikto z tímu prístup, vytvorte lokalitu pomocou postupov v časti Krok 4: Nastavte podlokality na externé zdieľanie súborov. Na stránku Nastavenie skupín pre túto lokalitu však nepridávajte žiadnych členov tímu. Uvedené by malo byť len vaše meno ako vlastníka lokality.

Ak ste prešli na časť o nastavovaní navigácie, vyberte pri všetkých otázkach možnosť Nie. Takto zabezpečíte, že sa na domovskej stránke vášho tímu nebude členom tímu zobrazovať prepojenie na túto podlokalitu. Ak sa v budúcnosti budete chcieť na túto lokalitu dostať, vyberte v spúšťači aplikácií položky Lokality > podlokalita vášho tímu.

Ak chcete na domovskej stránke tímu pridať prepojenie na vašu podlokalitu, aby ste k nej mohli jednoducho pristupovať, vyberte pre niektorú z možností navigácie možnosť Áno. Členovia vášho tímu sa na túto podlokalitu nebudú vedieť dostať. Je však potrebné, aby ste im vysvetlili, prečo im prepojenie po jeho kliknutí nefunguje.

Vyberte možnosť Nie, ak chcete skryť navigáciu na vašu podlokalitu.

Krok 6: Povýšenie tímovej lokality pre rýchly prístup

Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 10 – 15 minút

Ak chcete sebe a vašim zamestnancom uľahčiť prístup k tímovej lokalite z ľubovoľného miesta v službách Office 365, môžete ju pridať do spúšťača aplikácií ako vlastnú dlaždicu.

Do hlavičky služieb Office 365 môžete pridať aj prepojenie na tímovú lokalitu. Postup nájdete nižšie. Obe tieto umiestnenia sú užitočné vtedy, keď sa nachádzate vo OneDrive for Business alebo v inej aplikácii služieb Office 365 a chcete sa dostať na svoju tímovú lokalitu.

Pridanie prepojenia na tímovú lokalitu do hlavičky služieb Office 365

Prepojenie môže byť logo alebo iný obrázok. Stačí, ak má veľkosť 200 x 50 pixlov a nie je väčší ako 10 kB. Pri vytváraní loga zvážte použitie programu Microsoft Paint, pomocou ktorého môžete vytvoriť snímku vášho loga. Pomocou tohto programu môžete potom logo orezať, zmeniť jeho veľkosť na 200 x 50 a uložiť ho vo formáte JPEG súboru. (Týmto sa súbor skomprimuje, aby bol menší ako 10 kB).

Do hornej časti každej stránky pridajte prepojenie na svoju tímovú lokalitu, aby sa k nej používatelia mohli jednoducho dostať.

 1. Na tímovej lokalite skopírujte svoju URL adresu. (Formát URL adresy je nasledovný: https://<názov vašej spoločnosti>.sharepoint.com.)

  .

 2. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a potom vyberte položku Správca.

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou aplikáciou Správca

 3. Prejdite na Centrum spravovania služieb Office 365 a v ľavej časti stránky vyberte položku Profil spoločnosti.

  Zrušenie publikovania tejto verzie webovej stránky

 4. Vyberte položku Nastavovanie vlastných motívov.

 5. V časti Vlastné logo prejdite na logo alebo na iný obrázok uložený vo vašom počítači, ktorý chcete použiť.

 6. V časti URL adresa loga, na ktoré možno kliknúť prilepte URL adresu vašej tímovej lokality a potom vyberte položku Uložiť.

  Vyberte svoje logo, zadajte URL adresu svojej tímovej lokality a potom vyberte položku Uložiť.

  Teraz sa vaše logo alebo obrázok bude zobrazovať v hornej časti každej stránky, dokonca aj v Pošte a ostatní členovia tímu vo vašej organizácii môžu na toto logo kliknúť a dostať sa tak na vašu tímovú lokalitu.

  Obrázok hypertextového prepojenia na tímovú lokalitu

  prázdny znak

  Blahoželáme! Práve ste sa oboznámili s podrobným postupom prispôsobenia vašej tímovej lokality. Bol tento článok užitočný? Odošlite nám komentár pomocou poľa pripomienok v dolnej časti tejto stránky. Vaše pripomienky použijeme na zvýšenú kontrolu našich krokov.

Ďalšie témy, ktoré vás môžu zaujímať

Súvisiace témy

Nastavenie ukladania a zdieľania súborov v Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×