Prispôsobenie povolení pre zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu

Prispôsobenie povolení pre zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca alebo vlastník knižnice, zoznamu alebo prieskumu môžete meniť povolenia a umožniť prístup k údajom tým ľuďom, ktorí ich potrebujú, a zároveň môžete obmedziť prístup ostatných.

Poznámka: Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť povolenia pre jednotlivé dokumenty alebo priečinok, pozrite si tému Zdieľanie súborov alebo priečinkov v službách Office 365.

Všetky lokality, zoznamy a knižnice v kolekcii lokalít predvolene dedia nastavenia povolení z ľubovoľnej lokality, ktorá sa nachádza v hierarchii lokality priamo nad nimi. To znamená, že lokalita dedí povolenia z koreňovej lokality kolekcie lokalít a podlokalita dedí povolenia zo svojej nadradenej lokality. Priečinky, zoznamy a dokumenty dedia povolenia z lokality, v ktorej sa nachádzajú, atď.

Ak chcete priradiť jedinečné povolenia zoznamu, knižnici alebo prieskumu, musíte najskôr prerušiť dedenie povolení a potom priradiť jedinečné povolenia. Toto všetko môžete urobiť na stránke Povolenia. V tomto článku sa dozviete, ako sa dostať na stránku povolení a prerušiť dedenie, a sú tu uvedené kroky, ako priradiť alebo zmeniť povolenia.

Poznámka: Ak používateľ zdieľa dokument alebo inú jednotlivú položku, dedenie sa pre túto položku automaticky preruší. Zdedené povolenia sa skopírujú do položky a pridajú sa povolenia pre používateľov, s ktorými bola položka zdieľaná. Ak sa však zmeny v povoleniach vykonajú v nadradenej položke, tieto zmeny sa nepoužijú na položku.

Zobrazenie stránke povolení v SharePointe Online, 2019, 2016 alebo 2013 servera

Ak ide o zoznam alebo knižnicu

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu a otvorte ho.

 2. Vyberte položku nastavenia Ikona Nastavenia a potom Nastavenie knižnice alebo nastavenia zoznamu.

  Prejdite na položku Nastavenia, Nastavenia knižnice

  Ak sa nezobrazuje nastavenia Ikona Nastavenia , vyberte kartu Knižnica alebo zoznam otvorte pás s nástrojmi a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice alebo Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi.

  Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
 3. Na stránke Nastavenia kliknite v časti Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre túto knižnicu dokumentov

  Na začiatok stránky

Ak ide o prieskum

 1. Otvorte prieskum.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  Tlačidlo Nastavenia prieskumu v hornej časti celkového zobrazenia prieskumu
 3. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte položku Nastavenia prieskumu.

  Ponuka Nastavenia prieskumu so zvýraznenými nastaveniami prieskumu
 4. Na stránke Nastavenia kliknite v časti Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento prieskum.

Informácie o jedinečných povoleniach pre jednotlivé položky

Keď prejdete na stránku Povolenia, v hornej časti stránky sa môže zobraziť jedna alebo viac správ, napríklad takto:

Obrázok znázorňujúci správu týkajúcu sa jedinečných povolení pre zoznam alebo knižnicu

Jednotlivé správy znamenajú toto:

 • Niektoré položky tohto zoznamu môžu mať jedinečné povolenia, ktoré nie sú riadené z tejto stránky. Zobraziť tieto položky. Znamená to, že niekedy v minulosti bola niektorá jednotlivá položka zo zoznamu, knižnice alebo prieskumu zdieľaná s ostatnými používateľmi. Po kliknutí na položku Zobraziť tieto položky sa zobrazí dialógové okno Výnimky, v ktorom sa zobrazia položky, o ktoré ide. Ak ste vlastníkom položky a chcete vykonať zmeny, kliknite na položku Spravovať povolenia pri každej z položiek.

 • Na tejto lokalite sa nachádzajú používatelia s obmedzeným prístupom. Používatelia môžu mať obmedzený prístup, ak boli s nimi v rámci lokality zdieľané položky alebo dokument. Zobraziť používateľov. To znamená, že ak bola s používateľom zdieľaná iba položka, ale nie celý zoznam, knižnica alebo prieskum, prístup tohto užívateľa je obmedzený na tú položku, ktorá s ním bola zdieľaná. Kliknite na položku Zobraziť používateľov, ak chcete vidieť, kto sú.

  Keď zdieľate položky s používateľom, sú uvedené obmedzený prístup na lokalitu za účelom poskytnutia prístupu k položke. Ak ste zrušiť položky, používateľ bude naďalej majú obmedzený prístup na lokalitu (a zobrazí sa toto hlásenie), však nebudú mať prístup k položkám, ktoré nie sú zdieľané s nimi.

 • Táto knižnica dedí povolenia od nadradeného objektu (názov lokality). Znamená to, že pre tento zoznam, knižnicu alebo prieskum dedenie ešte nebolo prerušené. Informácie o tom, ako to urobiť, sa nachádzajú v nasledujúcom odseku Prerušenie dedenia povolení.

Na začiatok stránky

Prerušenie dedenia povolení v SharePointe Online, 2019, 2016 alebo 2013 servera

Keď prerušíte dedenie povolení pre zoznam, knižnicu alebo prieskum a následne definujete nové nastavenia povolení, zoznam (alebo knižnica) sa stane nadradeným objektom pre svoje položky. Položky pod týmto nadradeným objektom dedia nové nastavenia povolení (pokiaľ nebudú mať jedinečne definované povolenia).

Ak chcete prerušiť dedenie a priradiť jedinečné povolenia, postupujte takto:

 1. Prejdite do zoznamu, knižnice alebo prieskumu a otvorte ho.

 2. Prejdite na stránku Povolenia pomocou krokov vo vyššie uvedenom odseku.

 3. Ak chcete prerušiť dedenie povolení od nadradeného objektu, kliknite na položku Zastaviť dedenie povolení.

  Ovládací prvok povolení pre zoznam alebo knižnicu so zobrazením tlačidla Zastaviť dedenie povolení

  Na začiatok stránky

Priradenia jedinečných povolení v SharePointe Online, 2019, 2016 alebo 2013 servera

Skôr než budete môcť udeliť jedinečné povolenia, musíte prerušiť dedenie z nadradenej lokality. Po prerušení dedenia pomocou krokov v predchádzajúcej časti postupujte pri udeľovaní jedinečných povolení takto:

 1. Prejdite do zoznamu, knižnice alebo prieskumu a otvorte ho.

 2. Prejdite na stránku Povolenia pomocou krokov vo vyššie uvedenom odseku.

 3. Na karte Povolenia kliknite na položku Udeliť povolenia.

  Odstránenie tlačidla pre jedinečné povolenia

  Poznámka: Ak je zoznam alebo knižnica zdedená z nadradenej lokality, nezobrazí sa položka Udeliť povolenia.

 4. V dialógovom okne Zdieľať … sa uistite, že je vybratá možnosť Pozvať ľudí, a potom do poľa Zadajte mená alebo e-mailové adresy... zadajte mená ľudí alebo skupinu, ktorým chcete udeliť prístup.

  Dialógové okno Zdieľať

 5. Ak chcete, môžete pridať aj osobnú správu.

 6. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Zdieľať všetko v tomto priečinku vrátane položiek s jedinečnými povoleniami. Takto udelíte alebo obmedzíte prístup k položkám, pri ktorých ste už nastavili jedinečné povolenia. (Táto možnosť je k dispozícii len pre priečinky.)

 7. Úrovne povolení udelené nastavený na úpravu v predvolenom nastavení, čo znamená pozvané osoby môžete vykonať niekoľko zmien do zoznamu, knižnice alebo prieskumu. Ak chcete udeliť povolenie na inú úroveň povolení ako prečítané, kliknite na položku Zobraziť možnosti a zmeňte výber v poli Vyberte položku úrovne povolení.

 8. Všetkým osobám uvedeným v poli Pozvať ľudí sa odošle e-mailová správa. Ak nechcete odoslať e-mail, kliknite na položku Zobraziť možnosti a zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku.

 9. Po dokončení kliknite na položku Zdieľať.

  Na začiatok stránky

V niektorých prípadoch možno budete chcieť vytvoriť skupinu zabezpečenia systému Windows služby Active Directory a všetkým ľuďom v skupine zabezpečenia systému Windows poskytnúť prístup do knižnice alebo zoznamu. Pridaním tímovej skupiny zabezpečenia do skupiny SharePointu môžete napríklad celému tímu poskytnúť prístup k zoznamu. Keď sa do vášho tímu pridajú noví ľudia, príslušné povolenia im môžete udeliť pridaním do príslušnej skupiny zabezpečenia systému Windows. Ďalšie informácie o zabezpečení systému Windows nájdete v témeSkupiny zabezpečenia v službe Active Directory.

Poznámka: Nemôžete udeliť prístup do distribučnej skupiny, ktorá nie je skupinou zabezpečenia systému Windows.

Zmena úrovne povolení v SharePointe Online, 2019, 2016 alebo 2013 servera

Skôr než budete môcť zmeniť jedinečné povolenia, musíte prerušiť dedenie z nadradenej lokality. Po prerušení dedenia pomocou krokov v predchádzajúcej časti postupujte pri zmene jedinečných povolení takto:

 1. Prejdite do zoznamu, knižnice alebo prieskumu a otvorte ho.

 2. Prejdite na stránku Povolenia pre zoznam, knižnicu alebo prieskum, a to pomocou krokov v predchádzajúcom odseku.

 3. V zozname Názov začiarknite políčko vedľa mena používateľa alebo skupiny, pre ktorých meníte úrovne povolenia.

  Povolenia pre lokalitu sa zmenili.
 4. Vyberte možnosť Upraviť povolenia používateľa.

  Kliknite na položku Upraviť povolenia a zmeňte úroveň povolení
 5. V časti Povolenia začiarknite políčko pre požadovanú úroveň povolení pre používateľov alebo skupiny, ktoré ste vybrali.

  Zmena úrovní povolení v dialógovom okne povolení

Ďalšie informácie o úrovniach povolení nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Na začiatok stránky

Odstrániť povolenia používateľa v službe SharePoint Online, 2019, 2016 alebo 2013 servera

Ak chcete odstrániť povolenia používateľov alebo skupín, ktorým ste ich udelili vy, postupujte takto:

 1. Prejdite do zoznamu, knižnice alebo prieskumu a otvorte ho.

 2. Prejdite na stránku Povolenia pre zoznam, knižnicu alebo prieskum, a to pomocou krokov v predchádzajúcom odseku.

 3. V zozname Názov začiarknite políčko vedľa mena používateľa alebo skupiny, ktorým chcete odstrániť povolenia.

  Povolenia pre lokalitu sa zmenili.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť povolenia používateľa.

Stránka povolení sa aktualizuje a zobrazí informáciu, že skupina alebo používateľ už nemá povolenia k zoznamu.

Obnovenie dedičnosti na odstránenie všetkých jedinečných povolení v SharePointe Online, 2019, 2013 alebo 2016 servera

Po prerušení dedenia povolení medzi lokalitou, priečinkom, zoznamom, knižnicou, položkou zoznamu alebo dokumentom a nadradenou položkou môžete dedenie kedykoľvek obnoviť, čím odstránite akékoľvek vlastné povolenia, ktoré ste nastavili.

 1. Prejdite do zoznamu, knižnice alebo prieskumu a otvorte ho.

 2. Prejdite na stránku Povolenia pre zoznam, knižnicu alebo prieskum, a to pomocou krokov v predchádzajúcom odseku.

 3. Na karte Nastavenia (pre zoznam alebo knižnicu) kliknite na položku Odstrániť jedinečné povolenia.

  Odstránenie tlačidla pre jedinečné povolenia
 4. Kliknite na tlačidlo OK. V stavovom riadku zoznamu sa zobrazuje text Tento zoznam dedí povolenia od nadradeného objektu. Názov nadradeného objektu sa zobrazí vedľa aktualizovaného stavu.

Na začiatok stránky

Pre správcov a profesionálov v oblasti IT

Zobrazenie stránky povolení v SharePointe 2010

Ak ide o zoznam alebo knižnicu

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu a otvorte ho.

 2. Kliknite na knižnicu alebo zoznam otvorte pás s nástrojmi a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice alebo Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi.

  Tlačidlo Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi strany
 3. Na stránke Nastavenia kliknite v časti Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre túto knižnicu dokumentov

  Na začiatok stránky

Ak ide o prieskum

 1. Otvorte prieskum.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  Tlačidlo Nastavenia prieskumu v hornej časti celkového zobrazenia prieskumu
 3. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte položku Nastavenia prieskumu.

  Ponuka Nastavenia prieskumu so zvýraznenými nastaveniami prieskumu
 4. Na stránke Nastavenia kliknite v časti Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento prieskum.

Informácie o jedinečných povoleniach pre jednotlivé položky

Keď prejdete na stránku Povolenia, v hornej časti stránky sa môže zobraziť jedna alebo viac správ, napríklad takto:

Obrázok znázorňujúci správu týkajúcu sa jedinečných povolení pre zoznam alebo knižnicu

Jednotlivé správy znamenajú toto:

 • Niektoré položky tohto zoznamu môžu mať jedinečné povolenia, ktoré nie sú riadené z tejto stránky. Zobraziť tieto položky. Znamená to, že niekedy v minulosti bola niektorá jednotlivá položka zo zoznamu, knižnice alebo prieskumu zdieľaná s ostatnými používateľmi. Po kliknutí na položku Zobraziť tieto položky sa zobrazí dialógové okno Výnimky, v ktorom sa zobrazia položky, o ktoré ide. Ak ste vlastníkom položky a chcete vykonať zmeny, kliknite na položku Spravovať povolenia pri každej z položiek.

 • Na tejto lokalite sa nachádzajú používatelia s obmedzeným prístupom. Používatelia môžu mať obmedzený prístup, ak boli s nimi v rámci lokality zdieľané položky alebo dokument. Zobraziť používateľov. To znamená, že ak bola s používateľom zdieľaná iba položka, ale nie celý zoznam, knižnica alebo prieskum, prístup tohto užívateľa je obmedzený na tú položku, ktorá s ním bola zdieľaná. Kliknite na položku Zobraziť používateľov, ak chcete vidieť, kto sú.

 • Táto knižnica dedí povolenia od nadradeného objektu (názov lokality). Znamená to, že pre tento zoznam, knižnicu alebo prieskum dedenie ešte nebolo prerušené. Informácie o tom, ako to urobiť, sa nachádzajú v nasledujúcom odseku Prerušenie dedenia povolení.

Na začiatok stránky

Prerušenie dedenia z nadradeného objektu v SharePointe 2010

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ku ktorej chcete obmedziť prístup.

 2. Kliknite na karte Nástroje zoznamu alebo Nástroje knižnice na položku Zoznam alebo Knižnica a otvorte galériu príkazov.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Povolenia pre zoznam alebo Povolenia pre knižnicu.

  Tlačidlo Povolenia knižnice na páse s nástrojmi

  Otvorí sa stránka povolení pre zoznam alebo knižnicu so žltým stavovým riadkom, čím sa označuje, že zoznam dedí povolenia od nadradenej lokality.

  Poznámka: Ak sa nezobrazujú povolenia zoznamu alebo knižnice, skontrolujte, či je okno zobrazené na celú obrazovku, pretože ak nie, viaceré tlačidlá sa zmenia len na ikony bez popisov.

 4. Kliknite na položku Zastaviť dedenie povolení.

  Teraz sa zoznam odpojil od nadradenej lokality.

  Kliknite na položku Zastaviť dedenie povolení a použite jedinečné povolenia

Treba si uvedomiť dve dôležité skutočnosti:

 • V zozname ešte stále obsahuje rovnaké nastavenia povolení, ktoré sa predtým. Ale teraz namiesto dedí povolenia z nadradeného objektu, má vlastnú kópiu pôvodnej?? s povoleniami.

 • Zmeny v nastaveniach povolení nadradenej lokality sa neprejavia v zozname.

Odstránenie skupiny alebo používateľov, ktoré nechcete, aby sa v programe SharePoint 2010

 1. V časti Názov na stránke povolení začiarknite políčka pre skupiny alebo používateľov, ktorí nemajú mať prístup k tomuto zoznamu.

 2. Kliknite na položku Odstrániť povolenia používateľa.

  Tlačidlo Odstrániť povolenia používateľa
 3. Stránka povolení sa aktualizuje a zobrazí informáciu, že skupina alebo používateľ už nemá povolenia k zoznamu.

Na začiatok stránky

Poskytnutie prístupu skupinám alebo jednotlivcom v SharePointe 2010

V niektorých prípadoch môžete vytvoriť skupinu a udeliť jej prístup k tomuto zoznamu. Môžete napríklad poskytnúť tímu prístup k zoznamu. Ak viete, že váš tím môže v budúcnosti rásť, odporúča sa vytvoriť skupinu pre tím a udeliť jej prístup do zoznamu. Keď sa tím rozšíri o nových ľudí, jednoducho ich pridajte do skupiny.

Podrobné informácie o tom, ako vytvoriť skupinu, pozrite si tému prispôsobenie SharePoint povolenia pre lokalitu.

V prípade potreby môžete udeliť prístup jednej alebo dvom osobám v tíme.

 1. Na stránke povolení pre zoznam kliknite na karte Upraviť na položku Udeliť povolenia.

  Tlačidlo Udeliť povolenia
 2. Do poľa Používatelia alebo skupiny zadajte názov skupiny alebo meno používateľa, ktorému chcete udeliť prístup.

  Dialógové okno Udeliť povolenia
 3. Vyberte úroveň povolení pre jednotlivcov alebo skupiny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava priradení povolení na úrovniach povolení zoznamu alebo knižnice v SharePointe 2010

Pomocou nasledovných krokov môžete upravovať priradenia povolení na úrovne povolení vybratých používateľov a skupín v SharePointe, ktoré sú priradené k zoznamu alebo knižnici. Všimnite si, že ak zabezpečiteľný objekt, v ktorom sa upravujú úrovne povolení, dedí povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu, vykonaním nasledujúcich krokov sa zruší dedenie.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete upraviť úrovne povolení.

 2. Kliknite na páse s nástrojmi na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice dokumentov.

  Tlačidlo Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi strany
 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Názov sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 4. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia, musíte pred úpravou úrovní povolení na tomto zabezpečiteľnom objekte najprv zastaviť dedenie povolení. Vykonáte to kliknutím na položku Zastaviť dedenie povolení a následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Kliknite na položku Zastaviť dedenie povolení a použite jedinečné povolenia
 5. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, v ktorých chcete upraviť úrovne povolení v tomto zabezpečiteľnom objekte.

 6. Kliknite na položku Upraviť povolenia používateľa.

  Upraviť povolenia používateľov
 7. V časti Vybrať povolenia vyberte úrovne povolení, ktoré chcete, a odstráňte tie, ktoré nechcete. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava priradení povolení na úrovniach povolení v priečinku, dokumente alebo položke zoznamu v SharePointe 2010

Pomocou nasledujúcich krokov môžete upravovať úrovne povolení vybratých používateľov a skupín SharePointu, ktoré sú priradené k priečinku, dokumentu alebo položke zoznamu. Všimnite si, že ak zabezpečiteľný objekt, v ktorom sa upravujú úrovne povolení, dedí povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu, vykonaním nasledujúcich krokov sa zruší dedenie.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorej chcete upravovať úrovne povolení.

 2. Kliknite na ponuku rozbaľovacieho zoznamu umiestnenú napravo od priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu, v ktorej chcete upraviť úrovne povolení a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Výber položky Spravovať povolenia v rozbaľovacom zozname

  Povolenia: Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke s názvom zabezpečiteľného objektu.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Názvy sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 3. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia, musíte pred úpravou úrovní povolení na tomto zabezpečiteľnom objekte najprv zastaviť dedenie povolení. Vykonáte to kliknutím na položku Zastaviť dedenie povolení a následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Kliknite na položku Zastaviť dedenie povolení a použite jedinečné povolenia
 4. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, v ktorých chcete upraviť úrovne povolení v tomto zabezpečiteľnom objekte.

 5. Kliknite na položku Upraviť povolenia používateľa.

  Upraviť povolenia používateľov
 6. V časti Vybrať povolenia vyberte úrovne povolení, ktoré chcete, a odstráňte tie, ktoré nechcete. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Opätovná konfigurácia zoznamu alebo knižnice na dedenie povolení v SharePointe 2010

Potom, čo ste?? päť prerušené dedenie povolení medzi lokalitou, priečinok, zoznam, knižnicu, položky zoznamu alebo dokumentu a nadradenej položky, môžete obnoviť dedenie kedykoľvek.

 1. Otvorte zoznam, v ktorom chcete obnoviť dedenie.

 2. Kliknite na karte Nástroje zoznamu alebo Nástroje knižnice v galérii Zoznam alebo Knižnica na položku Povolenia pre zoznam alebo Povolenia pre knižnicu.

 3. Na stránke zoznamu povolení kliknite na položku Dediť povolenia.

  Kliknutím na položku Dediť povolenia vytvorte opätovné spojenie s nadradeným objektom

Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľov a skupín SharePointu 2007 s priradením k zoznamu alebo knižnici

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete zobraziť používateľov a skupiny SharePointu.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položku Nastavenie knižnice dokumentov alebo Nastavenia zoznamu.

  .
 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre túto knižnicu dokumentov alebo Povolenia pre tento zoznam.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Povolenia: Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte (a ich priradené úrovne povolení) sa zobrazia na stránke s názvom zabezpečiteľného objektu.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka.

Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľov a skupín SharePointu 2007 s priradením k priečinku, dokumentu alebo položke zoznamu

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinky, dokument alebo položku zoznamu, pre ktoré chcete zobraziť používateľov a skupiny SharePointu.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, pre ktoré chcete zobraziť povolenia, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Povolenia: Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke s názvom zabezpečiteľného objektu.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľov do zoznamu alebo knižnice v SharePointe 2007

Pomocou týchto krokov môžete pridať používateľov do existujúcej skupiny SharePointu, ktorá je momentálne priradená ku konkrétnemu zoznamu alebo knižnice. Ak konfigurovaný zabezpečiteľný objekt používa jedinečné povolenia, môžete tiež pridať používateľov priamo k objektu s požadovanými povoleniami, alebo pridať existujúce skupiny SharePointu k zoznamu s požadovanými povoleniami.

Poznámka: Ak sa povolenia dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu, nemôžete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu priamo k zabezpečiteľnému objektu. V tomto prípade môžete pridať používateľov iba k existujúcim skupinám SharePointu. Ak však vytvoríte pre zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, môžete pridať používateľov.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, do ktorej chcete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položku Nastavenie knižnice dokumentov alebo Nastavenia zoznamu.

  .
 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre túto knižnicu dokumentov alebo Povolenia pre tento zoznam.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici alebo zoznamu a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  Poznámka: Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu. V tomto prípade sa pridaní používatelia a skupiny SharePointu pridajú aj do nadradeného objektu (od ktorého tento zabezpečiteľný objekt dedí povolenia). Ak sa používajú jedinečné povolenia (nededia sa od nadradeného objektu), používatelia a skupiny SharePointu, ktorých pridáte k tomuto zabezpečiteľnému objektu, budú mať vplyv iba na daný zabezpečiteľný objekt a iné subjekty, ktoré dedia povolenia z tohto zabezpečiteľného objektu.

 4. V ponuke Nový kliknite na položku Pridať používateľov.

  Tlačidlo Pridať používateľa v rozbaľovacom zozname

  Poznámka: Ponuka Nové sa nezobrazí, ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia od nadradenej lokality. V takomto prípade kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete vytvoriť jedinečné povolenia.

 5. V časti Pridať používateľov určite používateľov a skupiny SharePointu, ktoré chcete pridať k tomuto zabezpečiteľnému objektu.

  Dialógové okno Pridanie používateľa
 6. V časti Udeliť povolenie buď pridajte používateľov do existujúcej skupiny SharePointu, alebo im udeľte priamo povolenia na zabezpečiteľný objekt a začiarknite jedno alebo viaceré políčka, čím poskytnete týmto používateľom povolenia podľa vášho výberu na tento zabezpečiteľný objekt.

  Poznámky: 

  • Ak sa povolenia dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu, nemôžete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu priamo k tomuto zabezpečiteľnému objektu. V takomto prípade môžete pridať používateľov iba k existujúcim skupinám SharePointu.

  • Skupinu SharePointu nemôžete pridať do inej skupiny SharePointu. Ak ste pridali skupinu SharePointu v kroku 5, musíte vybrať položku Udeliť používateľom priame povolenie.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľov do priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu v SharePointe 2007

Pomocou týchto krokov môžete pridať používateľov do existujúcej skupiny SharePointu, ktorá je momentálne priradená ku konkrétnemu priečinku, dokumentu alebo položke zoznamu. Ak konfigurovaný zabezpečiteľný objekt používa jedinečné povolenia, môžete tiež pridať používateľov priamo k objektu s požadovanými povoleniami, alebo pridať existujúce skupiny SharePointu k zoznamu s požadovanými povoleniami.

Poznámka: Ak sa povolenia dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu, nemôžete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu priamo k zabezpečiteľnému objektu. V tomto prípade môžete pridať používateľov iba k existujúcim skupinám SharePointu, ktoré sú momentálne priradené k tomuto objektu. Ak však vytvoríte pre zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, môžete pridať používateľov.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, ku ktorým chcete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, ku ktorému chcete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  Poznámka: V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu. V tomto prípade sa pridaní používatelia a skupiny SharePointu pridajú aj do nadradeného objektu (od ktorého tento zabezpečiteľný objekt dedí povolenia). Ak sa používajú jedinečné povolenia (nededia sa od nadradeného objektu), používatelia a skupiny SharePointu, ktorých pridáte k tomuto zabezpečiteľnému objektu budú mať vplyv iba na daný zabezpečiteľný objekt a iné subjekty, ktoré dedia z tohto zabezpečiteľného objektu.

 3. V ponuke Nový kliknite na položku Pridať používateľov.

  Tlačidlo Pridať používateľa v rozbaľovacom zozname

  Poznámka: Ponuka Nové sa nezobrazí, ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia od nadradenej lokality. V takomto prípade kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete vytvoriť jedinečné povolenia.

 4. V časti Pridať používateľov určite používateľov a skupiny SharePointu, ktoré chcete pridať k tomuto zabezpečiteľnému objektu.

  Dialógové okno Pridanie používateľa
 5. V časti Udeliť povolenie buď pridajte používateľov do existujúcej skupiny SharePointu, alebo im udeľte priamo povolenia na zabezpečiteľný objekt a začiarknite jedno alebo viaceré políčka, čím poskytnete týmto používateľom povolenia podľa vášho výberu na tento zabezpečiteľný objekt.

  Poznámky: 

  • Ak sa povolenia dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu, nemôžete pridať používateľov alebo skupiny SharePointu priamo k tomuto zabezpečiteľnému objektu. Namiesto toho môžete pridať používateľov iba k existujúcim skupinám SharePointu.

  • Skupinu SharePointu nemôžete pridať do inej skupiny SharePointu. Ak ste pridali skupinu SharePointu v kroku 5, musíte vybrať položku Udeliť používateľom priame povolenie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej skupiny Sharepointu zo zoznamu alebo knižnice v SharePointe 2007

Tento postup sa môže vykonať iba zo zoznamu alebo knižnice, ktoré dedia povolenia od svojej nadradenej lokality.

Poznámka: Bez ohľadu na východiskový bod sú všetky skupiny SharePointu vytvorené na úrovni kolekcie lokalít. Znamená to, že všetky skupiny SharePointu sú dostupné pre všetky lokality v kolekcii lokalít.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, z ktorej chcete vytvoriť novú skupinu SharePointu.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položku Nastavenie knižnice dokumentov alebo Nastavenia zoznamu.

 3. Kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre túto knižnicu dokumentov alebo Povolenia pre tento zoznam.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici alebo zoznamu a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 4. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia od nadradeného objektu, kliknite v ponuke Akcie na položku Spravovať povolenia nadradeného objektu. V opačnom prípade nemôžete vytvoriť skupinu SharePointu z tohto zoznamu alebo knižnice.

  Možnosť Spravovať povolenia nadradeného objektu
 5. Kliknite v ponuke Nové na položku Nová skupina.

  Vytvoriť novú skupinu
 6. Na stránke Nová skupina zadajte nastavenia novej skupiny SharePointu vrátane úrovní povolení, ktoré jej chcete priradiť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Po vytvorení novej skupiny SharePointu prejdite na stránku Osoby a skupiny, kde môžete pridať používateľov do novej skupiny SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej skupiny SharePointu 2007 z priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu

Pomocou týchto krokov môžete vytvoriť novú skupinu SharePointu a priradiť ju do priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu. Tento postup sa môže vykonať iba z priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu, ktoré dedia povolenia od svojej nadradenej lokality.

Poznámka: Bez ohľadu na východiskový bod sú všetky skupiny SharePointu vytvorené na úrovni kolekcie lokalít. Znamená to, že všetky skupiny SharePointu sú dostupné pre všetky lokality v kolekcii lokalít.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete vytvoriť novú skupinu SharePointu.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, v ktorom chcete vytvoriť novú skupinu SharePointu, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte (a ich priradené úrovne povolenia) sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 3. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia od nadradeného objektu, kliknite v ponuke Akcie na položku Spravovať povolenia nadradeného objektu. V opačnom prípade nemôžete vytvoriť skupinu SharePointu z tohto zoznamu alebo knižnice.

 4. Kliknite v ponuke Nové na položku Nová skupina.

  Vytvoriť novú skupinu
 5. Na stránke Nová skupina zadajte nastavenia novej skupiny SharePointu vrátane úrovní povolení, ktoré jej chcete priradiť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Po vytvorení novej skupiny SharePointu prejdite na stránku Osoby a skupiny, kde môžete pridať používateľov do novej skupiny SharePoint.

Na začiatok stránky

Úprava priradení povolení na úrovniach povolení zoznamu alebo knižnice v SharePointe 2007

Pomocou nasledovných krokov môžete upravovať priradenia povolení na úrovne povolení vybratých používateľov a skupín v SharePointe, ktoré sú priradené k zoznamu alebo knižnici. Všimnite si, že ak zabezpečiteľný objekt, v ktorom sa upravujú úrovne povolení, dedí povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu, vykonaním nasledujúcich krokov sa zruší dedenie.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete upraviť úrovne povolení.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položky Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice dokumentov.

 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 4. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia, musíte pred úpravou úrovní povolení na tomto zabezpečiteľnom objekte najprv zastaviť dedenie povolení. Vykonáte to kliknutím v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a následným kliknutím na tlačidlo OK.

 5. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, v ktorých chcete upraviť úrovne povolení v tomto zabezpečiteľnom objekte.

 6. Kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia používateľa.

  Upraviť povolenia používateľov v ponuke Akcia
 7. V časti Vybrať povolenia vyberte úrovne povolení, ktoré chcete, a odstráňte tie, ktoré nechcete. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava priradení povolení na úrovniach povolení v priečinku, dokumente alebo položke zoznamu v SharePointe 2007

Pomocou nasledujúcich krokov môžete upravovať úrovne povolení vybratých používateľov a skupín SharePointu, ktoré sú priradené k priečinku, dokumentu alebo položke zoznamu. Všimnite si, že ak zabezpečiteľný objekt, v ktorom sa upravujú úrovne povolení, dedí povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu, vykonaním nasledujúcich krokov sa zruší dedenie.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorej chcete upravovať úrovne povolení.

 2. Kliknite na ponuku rozbaľovacieho zoznamu umiestnenú napravo od priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu, v ktorej chcete upraviť úrovne povolení a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Povolenia: Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke s názvom zabezpečiteľného objektu.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 3. Ak zoznam alebo knižnica dedí povolenia, musíte pred úpravou úrovní povolení na tomto zabezpečiteľnom objekte najprv zastaviť dedenie povolení. Vykonáte to kliknutím v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Možnosť Upraviť povolenia v ponuke Akcie
 4. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, v ktorých chcete upraviť úrovne povolení v tomto zabezpečiteľnom objekte.

 5. Kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia používateľa.

  Upraviť povolenia používateľov v ponuke Akcia
 6. V časti Vybrať povolenia vyberte úrovne povolení, ktoré chcete, a odstráňte tie, ktoré nechcete. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Prerušenie dedenia povolení v zozname alebo knižnici SharePointu 2007

Predvolene zoznamy a knižnice dedia povolenia od nadradenej lokality. Ak chcete prerušiť dedenie a vytvoriť jedinečné povolenia pre konkrétny zoznam alebo knižnicu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení. Všimnite si, že v prípade opätovného umožnenia dedenia povolení sa všetky priradenia úrovne jedinečných povolení zahodia aj z priečinkov v zoznamoch a knižniciach, položiek zoznamu a dokumentov v rámci zoznamu alebo knižnice.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorých chcete prerušiť dedenie zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položky Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice dokumentov.

 3. Kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Povolenia: Všetci používatelia a skupiny SharePointu pre tento zabezpečiteľný objekt a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke s názvom zabezpečiteľného objektu.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 4. Kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Možnosť Upraviť povolenia v ponuke Akcie

  Poznámka: Možnosť Upraviť povolenia nie je k dispozícii v ponuke Akcie, ak má tento zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, ktoré sa nededia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

Na začiatok stránky

Prerušenie dedenia povolení v priečinku, dokumente alebo položke zoznamu v SharePointe 2007

Predvolene dedia priečinky, dokumenty a položky zoznamov povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu. Vo väčšine prípadov to znamená, že povolenia dedia od zoznamu alebo knižnice, v ktorej sa nachádzajú. V prípade, ak sa priečinky, dokumenty a položky zoznamu nachádzajú v iných priečinkoch, dedia podľa predvolených nastavení povolenia z priečinka, v ktorom sa nachádzajú. Ak chcete prerušiť dedenie a vytvoriť jedinečné povolenia pre konkrétny priečinok, dokument alebo položku zoznamu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Neskôr môžete znova umožniť dedenie povolení zo zabezpečiteľného nadradeného objektu. Všimnite si, že dedenie povolení od nadradeného objektu zahodí všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorej chcete zrušiť dedenie zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, v ktorom chcete prerušiť dedenie, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolenia sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 3. Kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Možnosť Upraviť povolenia v ponuke Akcie

  Poznámka: Možnosť Upraviť povolenia nie je k dispozícii v ponuke Akcie, ak má tento zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, ktoré sa nededia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

Na začiatok stránky

Dedenie povolení pre zoznam alebo knižnicu v SharePointe 2007

Predvolene zoznamy a knižnice dedia povolenia od nadradenej lokality. Avšak toto dedenie môže byť zrušené a v konkrétnom zabezpečiteľnom objekte je možné vytvoriť jedinečné povolenia. Opätovné dedenie povolení môžete kedykoľvek umožniť. Pomocou nasledujúcich krokov môžete opätovne umožniť dedenie zo zabezpečiteľného nadradeného objektu pre zoznam alebo knižnicu, v ktorých sa momentálne používajú jedinečné povolenia, ktoré nie sú zdedené z nadradeného objektu.

Dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete opätovne umožniť dedenie povolení.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položky Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice dokumentov.

 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa už dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 4. Kliknite v ponuke Akcie na položku Dediť povolenia a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Možnosť Dediť povolenia v ponuke Akcia

  Poznámka: Možnosť Dediť povolenia nie je k dispozícii v ponuke Akcie, ak sa povolenia už dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

Na začiatok stránky

Dedenie povolení pre priečinok, dokument alebo položku zoznamu v SharePointe 2007

Predvolene dedia priečinky, dokumenty a položky zoznamov povolenia od zabezpečiteľného nadradeného objektu. Vo väčšine prípadov to znamená, že povolenia dedia od zoznamu alebo knižnice, v ktorej sa nachádzajú. V prípade, ak sa priečinky, dokumenty a položky zoznamu nachádzajú v iných priečinkoch, dedia podľa predvolených nastavení povolenia z priečinka, v ktorom sa nachádzajú. Pomocou nasledujúcich krokov môžete opätovne umožniť dedenie zo zabezpečiteľného nadradeného objektu pre priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorých sa momentálne používajú jedinečné povolenia, ktoré nie sú zdedené z nadradeného objektu.

Dedením povolení od nadradeného objektu sa zahodia všetky jedinečné povolenia, ktoré boli vytvorené pre tento zabezpečiteľný objekt, ako sú napríklad jedinečné skupiny SharePointu alebo priradenia úrovní povolení, ktoré boli vytvorené v tomto zabezpečiteľnom objekte pri používaní jedinečných povolení.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorej chcete opätovne umožniť dedenie povolení.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, v ktorých chcete opätovne dediť povolenia, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolenia sa zobrazia na stránke povolení.

  V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa už dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

 3. Kliknite v ponuke Akcie na položku Dediť povolenia a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Možnosť Dediť povolenia v ponuke Akcia

  Poznámka: Možnosť Dediť povolenia nie je k dispozícii v ponuke Akcie, ak sa povolenia už dedia zo zabezpečiteľného nadradeného objektu.

Na začiatok stránky

Odstránenie povolení používateľov zo zoznamu alebo knižnice v SharePointe 2007

Ak chcete odstrániť používateľov alebo skupiny SharePointu zo zoznamu alebo knižnice, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete odstrániť povolenia používateľov.

 2. Kliknite v ponuke Nastavenie na položky Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice dokumentov.

 3. Na stránke Prispôsobenie kliknite v stĺpci Povolenia a správa na položku Povolenia pre tento zoznam alebo Povolenia pre túto knižnicu dokumentov.

  Prepojenie Povolenia pre tento zoznam

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu priradení k tejto knižnici a ich priradené úrovne povolení sa zobrazia na stránke povolení.

  Poznámky: 

  • V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

  • Ak sa povolenia dedia z nadradeného objektu, nemožno odstrániť používateľov v tomto zabezpečiteľnom objekte. Ak chcete odstrániť používateľov a skupín SharePointu zo zabezpečiteľného nadradeného objektu (z ktorého tento zabezpečiteľný objekt dedí povolenia), bude potrebné spravovať povolenia nadradeného objektu.

 4. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete spravovať povolenia nadradeného objektu, kliknite v ponuke Akcie na položku Spravovať povolenia nadradeného objektu.

   Možnosť Spravovať povolenia nadradeného objektu
  • Ak sa v súčasnosti dedia povolenia od nadradeného objektu, a chcete toto dedenie prerušiť a vytvoriť pre tento zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a potom potvrďte akciu kliknutím na tlačidlo OK.

   Možnosť Upraviť povolenia v ponuke Akcie
  • Ak zoznam alebo knižnica už používajú jedinečné povolenia, ktoré sa nededia z nadradeného objektu, prejdite na ďalší krok.

 5. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, ktorých chcete odstrániť z tohto zoznamu alebo knižnice.

 6. Kliknite v ponuke Akcie na položku Odstrániť povolenia používateľov a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Odstrániť povolenia používateľov v ponuke Akcia

Na začiatok stránky

Odstránenie povolení používateľov z priečinka, dokumentu alebo položky zoznamu v SharePointe 2007

Ak chcete odstrániť používateľov alebo skupiny SharePointu z priečinka, dokumentu alebo položku zoznamu, vykonajte nasledovné kroky.

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje priečinok, dokument alebo položku zoznamu, v ktorej chcete odstrániť povolenia používateľov.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad priečinkom, dokumentom alebo položkou zoznamu, v ktorých chcete odstrániť povolenia používateľov, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

  Položka Spravovať povolenia v rozbaľovacej ponuke položky

  Všetci používatelia a skupiny SharePointu v tomto zabezpečiteľnom objekte a ich priradené úrovne povolenia sa zobrazia na stránke povolení.

  Poznámky: 

  • V popise stránky sa popisuje stav dedenia pre tento zabezpečiteľný objekt. Okrem toho, ak sa pre tento zabezpečiteľný objekt použijú jedinečné povolenia, vedľa stĺpca Používatelia alebo skupiny sa zobrazia začiarkavacie políčka. Ak sa na stránke povolení nezobrazia začiarkavacie políčka vedľa mien používateľov a skupín, povolenia sa dedia od zabezpečiteľného nadradeného objektu.

  • Ak sa povolenia dedia z nadradeného objektu, nemožno odstrániť používateľov v tomto zabezpečiteľnom objekte. Ak chcete odstrániť používateľov a skupín SharePointu zo zabezpečiteľného nadradeného objektu (z ktorého tento zabezpečiteľný objekt dedí povolenia), bude potrebné spravovať povolenia nadradeného objektu.

 3. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete spravovať povolenia nadradeného objektu, kliknite v ponuke Akcie na položku Spravovať povolenia nadradeného objektu.

   Možnosť Spravovať povolenia nadradeného objektu
  • Ak sa v súčasnosti dedia povolenia od nadradeného objektu, a chcete toto dedenie prerušiť a vytvoriť pre tento zabezpečiteľný objekt jedinečné povolenia, kliknite v ponuke Akcie na položku Upraviť povolenia a potom potvrďte akciu kliknutím na tlačidlo OK.

   Možnosť Upraviť povolenia v ponuke Akcie
  • Ak zabezpečiteľný objekt už používajú jedinečné povolenia, ktoré sa nededia z nadradeného objektu, prejdite na ďalší krok.

 4. Začiarknite políčka pre používateľov a skupiny SharePointu, ktorých chcete odstrániť zo zabezpečiteľného objektu.

 5. Kliknite v ponuke Akcie na položku Odstrániť povolenia používateľov a akciu potvrďte následným kliknutím na tlačidlo OK.

  Odstrániť povolenia používateľov v ponuke Akcia

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Úrovne povolení

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×