Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi v Office pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Minimalizovať alebo rozbalenie pása s nástrojmi Je možné prispôsobiť pás s nástrojmi a panelov s nástrojmi v balíku Office podľa svojich predstáv sa vám páči ich, zobrazuje sa najčastejšie používaných príkazov a skrytie tie, ktoré používate zriedka.

V Office 2016 pre Mac môžete nastaviť predvoľby na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a prispôsobiť si pás s nástrojmi. Môžete zmeniť predvolené karty alebo vytvoriť vlastné karty a vlastné skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Poznámka: Nie je možné premenovať predvolené príkazy, zmeniť ikony priradené predvoleným príkazom ani zmeniť poradie týchto príkazov.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu balíka Office.

 1. Ak chcete prispôsobiť pás s nástrojmi, otvorte alebo vytvorte dokument vo Worde, Exceli alebo PowerPointe.

 2. V aplikácii prejdite na časť Predvoľby a kliknite na položku Pás s nástrojmi a panel s nástrojmi.

  Office2016 pre Mac Pás s nástrojmi Predvoľby panela s nástrojmi
 3. V okne karty Pás s nástrojmi vyberte príkazy, ktoré chcete pridať na pás s nástrojmi alebo ich z neho odstrániť, a kliknite na šípku na pridanie alebo odstránenie.

  Office2016 pre Mac Prispôsobenie pása s nástrojmi

  Poznámka: Ak chcete z pása s nástrojmi odstrániť predvolené karty, ako je napríklad karta Domov alebo Vložiť, v poli Prispôsobiť pás s nástrojmi zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Pás s nástrojmi môžete prispôsobiť týmito spôsobmi:

 • Premenovanie kariet: Ak chcete premenovať, vyberte požadovanú kartu, ako je napríklad domov, Vložiť, návrh v dialógovom okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > premenovať.

 • Pridať novú kartu, alebo novej skupiny: pridať novú kartu alebo novú skupinu, kliknite na položku Office2016 pre Mac Prispôsobenie pása s nástrojmi Tlačidlo Pridať pod poľom Prispôsobiť pás s nástrojmi a vyberte novú kartu alebo novú skupinu.

 • Odstránenie kariet: vlastných kartách môžete odstrániť iba z pása s nástrojmi. Ak chcete odstrániť, v poli Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte kartu a kliknite na položku Office2016 pre Mac Prispôsobenie pása s nástrojmi Tlačidlo Odstrániť .

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Ak potrebujete mať na dosah len niekoľko príkazov, odporúčame vám použiť panel s nástrojmi Rýchly prístup. Ide o ikony, ktoré sú umiestnené nad pásom s nástrojmi a zobrazujú sa vždy bez ohľadu na kartu pása s nástrojmi, na ktorej sa práve nachádzate.

Office2016 pre Mac Panel s nástrojmi Rýchly prístup
 1. Ak chcete prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup, otvorte alebo vytvorte dokument vo Worde, Exceli alebo PowerPointe.

 2. V aplikácii prejdite na časť Predvoľby a kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Office2016 pre Mac Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 3. V okne karty Panel s nástrojmi Rýchly prístup vyberte príkazy a kliknutím na šípku na pridanie alebo odstránenie ich pridajte do poľa Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup alebo ich z neho odstráňte.

  Poznámka: Ak sa nezobrazujú príkazy na pridanie na panel s nástrojmi Rýchly prístup, dôvodom je, že túto funkciu v súčasnosti nepodporujeme.

  Po výbere príkazu sa daný príkaz zobrazí na konci panela s nástrojmi Rýchly prístup.

  Toto sú predvolené príkazy na paneli s nástrojmi Rýchly prístup:

  Office2016 pre Mac Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Ponuka

  Ak chcete len pridať niektorý z týchto príkazov, kliknutím na jeho názov ho pridáte na pás s nástrojmi alebo ho z neho odstránite. Vedľa položiek zobrazených na paneli s nástrojmi Rýchly prístup sa zobrazí znak začiarknutia Zobrazuje ikonu znaku začiarknutia v ponuke panela s nástrojmi Rýchly prístup v Office 2016 pre Mac. .

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena usporiadania kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Presuňte kartu na požadované miesto.

  Poznámka: Karta Domov sa premiestniť nedá.

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Skrytie kariet

Po vykonaní nasledujúceho postupu zostane karta skrytá dovtedy, kým ju znova nezobrazíte. Karta zostane skrytá aj v prípade, že aplikáciu zavriete a znova otvoríte.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Na karte kliknite na položku Odstrániť .

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Zobrazenie skrytých kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko karty, ktorú chcete zobraziť.

Zobrazenie alebo skrytie skupín na karte

Príkazy sú na kartách usporiadané do logických skupín. Niektoré skupiny sú predvolene skryté, no možno ich zobraziť.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zobrazenie skupín

Začiarknite políčko skupiny, ktoré je odsadené pod kartou.

Skrytie skupiny

Zrušte začiarknutie políčka skupiny, ktoré je odsadené pod kartou.

Obnovenie predvolených nastavení usporiadania kariet na páse s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Resetovať.

Skrytie alebo zobrazenie názvov skupín na páse s nástrojmi

Skrytím názvov skupín získate väčší pracovný priestor.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Skrytie názvov skupín

Začiarknite políčko Skryť názvy skupín.

Zobrazenie názvov skupín

Zrušte začiarknutie políčka Skryť názvy skupín.

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena usporiadania kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Presuňte kartu na požadované miesto.

  Poznámka: Karta Domov sa premiestniť nedá.

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Skrytie kariet

Po vykonaní nasledujúceho postupu zostane karta skrytá dovtedy, kým ju znova nezobrazíte. Karta zostane skrytá aj v prípade, že aplikáciu zavriete a znova otvoríte.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Na karte kliknite na položku Odstrániť .

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Zobrazenie skrytých kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko karty, ktorú chcete zobraziť.

Obnovenie predvolených nastavení usporiadania kariet na páse s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Resetovať.

Skrytie alebo zobrazenie názvov skupín na páse s nástrojmi

Skrytím názvov skupín získate väčší pracovný priestor.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Skrytie názvov skupín

Začiarknite políčko Skryť názvy skupín.

Zobrazenie názvov skupín

Zrušte začiarknutie políčka Skryť názvy skupín.

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena usporiadania kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Presuňte kartu na požadované miesto.

  Poznámka: Karta Domov sa premiestniť nedá.

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Skrytie kariet

Po vykonaní nasledujúceho postupu zostane karta skrytá dovtedy, kým ju znova nezobrazíte. Karta zostane skrytá aj v prípade, že aplikáciu zavriete a znova otvoríte.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Na karte kliknite na položku Odstrániť .

 3. Kliknite na položku Hotovo.

Zobrazenie skrytých kariet

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko karty, ktorú chcete zobraziť.

Obnovenie predvolených nastavení usporiadania kariet na páse s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Prispôsobiť poradie kariet pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Resetovať.

Skrytie alebo zobrazenie názvov skupín na páse s nástrojmi

Skrytím názvov skupín získate väčší pracovný priestor.

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Skrytie názvov skupín

Začiarknite políčko Skryť názvy skupín.

Zobrazenie názvov skupín

Zrušte začiarknutie políčka Skryť názvy skupín.

Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk

MyDomain-Konfigurácia-3

 • V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť alebo skryť.

  Poznámky: 

  • Momentálne viditeľné panely s nástrojmi vedľa názvu panela s nástrojmi značku začiarknutia.

  • Po otvorení aplikácie balíka Office sa zobrazia rovnaké panely s nástrojmi, ktoré boli viditeľné pri poslednom použití aplikácie.

  • Ak sa nezobrazia tlačidlá na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na položku Obrázok tlačidla nachádza na pravej strane panela s nástrojmi. Ak používate Office na Mac OS X 10.7 (Lion), toto tlačidlo sa nezobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi.

Ukotvenie alebo uvoľnenie panela s nástrojmi

Niektoré panely s nástrojmi môžete ukotviť priamo pod panelom s nástrojmi Štandardný. Ak panel s nástrojmi „pláva“ (teda nie je ukotvený), môžete ho umiestniť na požadované miesto na obrazovke.

 1. V ponuke Zobrazenie prejdite na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk.

 2. Kliknite na kartu Panely s nástrojmi a ponuky.

  Stĺpec Zobraziť označuje panely s nástrojmi, ktoré sú v momentálne viditeľné.

 3. V časti Ukotviť začiarknite alebo rušte začiarknutie políčka požadovaného panela s nástrojmi.

  Poznámky: 

  • Ak sa na paneli s nástrojmi nenachádza začiarkavacie políčko Ukotviť, panel nemožno ukotviť v rámci panela s nástrojmi Štandardný. Akýkoľvek plávajúci panel s nástrojmi však môžete manuálne presunúť na panel s ponukami a ukotviť ho tam.

  • Panel s nástrojmi Štandardný – ak sa zobrazuje – musí byť ukotvený.

Pridanie alebo odstránenie tlačidiel alebo príkazov z panela s nástrojmi alebo z panela s ponukami

 1. V ponuke Zobrazenie prejdite na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk.

 2. Kliknite na kartu Panely s nástrojmi a ponuky.

 3. Políčko Zobraziť začiarknite pre ten panel s nástrojmi, ktorý chcete zmeniť.

 4. Kliknite na kartu Príkazy.

 5. V časti Kategórie kliknite na kategóriu.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridanie príkazu na paneli s nástrojmi alebo paneli s ponukami

  V časti Príkazy presuňte príkaz zo zoznamu Príkazy na požadované miesto na paneli s nástrojmi alebo paneli s ponukami.

  Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi alebo panela s ponukami

  Na paneli s nástrojmi alebo paneli s ponukami presuňte príkaz mimo panela s nástrojmi.

Prispôsobenie názvu alebo vzhľadu príkazu ponuky alebo tlačidla panela s nástrojmi

 1. V ponuke Zobrazenie prejdite na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk.

 2. Kliknite na kartu Panely s nástrojmi a ponuky.

 3. V časti Zobraziť začiarknite políčko panela s nástrojmi obsahujúce tlačidlo alebo príkaz ponuky, ktoré chcete zmeniť.

 4. V časti Ukotviť zrušte začiarknutie políčka panela s nástrojmi obsahujúceho tlačidlo alebo príkaz ponuky, ktoré chcete zmeniť.

  Dôležité: Vlastnosti tlačidiel panela s nástrojmi alebo príkazov ponuky môžete zmeniť len vtedy, keď nie je panel s nástrojmi ukotvený. Vlastnosti tlačidiel a ponúk príkazov na panel s nástrojmi Štandardné nemôžete meniť.

 5. Na paneli s nástrojmi alebo paneli s ponukami dvakrát kliknite na tlačidlo alebo príkaz, ktoré chcete zmeniť.

 6. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Minimalizovanie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

Zapnutie alebo vypnutie pása s nástrojmi

Oboznámenie sa s pásom s nástrojmi

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×