Prispôsobenie navigačnej tably

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Chcete na organizovanie databázových objektov tak, aby pre vás najvhodnejšia? Potom vytvorte vlastné kategórie a skupiny na navigačnej table zmena usporiadania, zvýraznenie a dokonca skryť objekty. Môžete skryť aj na navigačnej table poskytovať spôsob navigácie a použiť makrá na vykonanie zložitejších kontrolu.

Ak hľadáte stačia vám základné informácie v téme Používanie navigačnej tably.

Vlastné navigačné Northwind Traders

Prispôsobené navigačnej tably usporiadané podľa tri obchodnými funkciami

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Vytváranie vlastných kategórií a skupín

Usporiadanie objektov vo vlastných skupinách

Rozšírené prispôsobenie

Skôr ako začnete

Na čo hladko: plánovať svoj prístup, pokračujte v fáz a zabezpečenia dôsledky budú lepšie zrozumiteľné.

Plánovanie vlastných kategórií a skupín

Keď plánovanie a návrh navigačného systému databázy, pracovať s ľuďmi, ktorí ho budú používať. Ak to nie je praktické, čítajte ich potreby centrálnej do vášho procesu navrhovania. V závislosti od svojich prostriedkov zvážte použitie ohniskových skupín na plánovanie a uskutočňovanie testov vhodnosti použitia počas návrh. Jednoducho povedané, zamerajte sa na používateľa.

Predpokladajme, že máte veľa správ v databáze a spustiť zostáv s rôznou frekvenciou. Môže vytvoriť zostavy kategóriu a potom vytvorte denne, týždenne, mesačne, štvrťročné a ročné skupiny. V každej skupine môžete pridať príslušné správy.

Mnohé príklady Prispôsobenie navigačnej tably, v téme Najlepšie šablóny programu Access.

Fázovaný prístup

Keď budete pripravení vytvoriť vlastné kategórie, vlastné skupiny v rámci týchto kategórií a potom pridajte databázových objektov na každej skupiny. Na vytvorenie a spravovanie vlastných kategórií a skupín použite dialógové okno Navigácia - možnosti. Toto dialógové okno zobrazuje zoznam všetkých kategórií, ktoré boli definované v databáze, a zobrazuje skupiny pre vybratú kategóriu.

Predvolené vlastnej kategórie

Vytvorenie vlastných kategórií a skupín

Myslite na vytvorenie vlastných kategórií a skupín ako lešenie pre vlastnej navigácie.

 • Vytvorenie vlastných kategórií    Program Access poskytuje jeden zostavené vlastnej kategórie pre vás len vlastné. Môžete premenovať kategórie a potom pridať alebo odstrániť skupiny, aby vyhovoval vašim potrebám. Môžete tiež vytvoriť nové vlastné kategórie.

  Poznámka:    Keď vytvoríte vlastnú kategóriu, použije sa iba na aktuálnu databázu. Vlastné kategórie a skupiny nemôžete prenášať do iných databáz.

 • Vytvorenie vlastnej skupiny    Po vytvorení kategórie, môžete vytvoriť jednu alebo viacero vlastných skupín pre novú kategóriu. Môžete vytvoriť toľko skupín, koľko potrebujete.

Keď vytvoríte novú vlastnú kategóriu, pre danú kategóriu sa vytvoria skupiny s názvom Nepriradené objekty a Vlastná skupina 1. Program Access predvolene neumiestňuje žiadne objekty do skupiny Nepriradené objekty. Namiesto toho sú všetky objekty v kategórii nepriradené k žiadnej skupine zobrazené v skupine Nepriradené objekty na navigačnej table.

Organizovanie databázových objektov vo vlastných skupinách

Po vytvorení kategórie a skupiny môžete pridať, skrytie alebo zobrazenie skupín a objektov, aby vyhovovala vašim potrebám. Objekty v skupine môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

 • Pridanie objektov do vlastnej skupiny   Na navigačnej table môžete presuňte alebo skopírujte a prilepte objekty z Nepriradené objekty do vlastnej skupiny priradiť. Tým sa pridaním odkazu na databázový objekt a nie premiestňujete alebo kopírujete samotného objektu. Odkazy označuje malá šípka vedľa ľavého dolného rohu ikony objektu.

  Odkazy vo vlastnom zobrazení kategórie

  Každá skupina by mali mať len jeden odkaz na danú databázového objektu. Keď otvoríte odkaz, otvoríte tým objekt, na ktorý odkazuje.

  Poznámka:   Vstavané kategórií a skupín na navigačnej table nezobrazí klávesové skratky, a zobraziť namiesto skutočných databázových objektov. Tieto skupiny zahŕňajú všetky skupiny v každej vstavanej kategórii a v skupine Nepriradené objekty akejkoľvek vlastnej kategórie.

 • Zobrazenie alebo skrytie skupín a objektov    Po vyplnení vlastnej skupiny alebo skupiny, skupiny Nepriradené objekty a iných skupín, ktoré nechcete zobraziť môžete skryť.

  Niektoré alebo všetky skupiny vo vlastnej kategórii a niektoré alebo všetky objekty v skupine môžete skryť. Môžete použiť príkazy kliknite pravým tlačidlom myši, ktoré sú k dispozícii na navigačnej table, alebo si môžete vybrať vlastnosti každého objektu a skrytie všetkých skupín a kategórií v otvorenej databáze.

  Skryté objekty a skupiny môžete úplne skryť, alebo ich môžete na navigačnej table zobraziť ako sivé, čiže nedostupné ikony. Túto voľbu môžete vybrať začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Navigácia – možnosti. Použiť aj toto políčko, ak chcete odkryť skupinu alebo objekt.

Dôležité    Objekty môžete odstrániť z vlastnej kategórie alebo skupiny, ale nemôžete ich odstrániť z preddefinovanej kategórie alebo skupiny. Hoci môžete odstrániť (ktoré sa natrvalo odstrániť) preddefinovaných skupín, neodporúčame to, pretože to môže spôsobiť problémy v databáze. Databázy sú množiny spolupracujúcich súčastí a ak odstránite objekt z tejto množiny súčastí, môžete čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy.

Rozšírené prispôsobenie   

Existuje niekoľko spôsobov, ako Rozšírené prispôsobenie navigačnej tably.

Skrytie navigačnej tably    Ak chcete poskytnúť spôsob navigácie, ako prepínací panel formulára alebo formulára navigácie.

Vypnutie návrhového zobrazenia    Môžete skryť databázových objektov na elimináciu v návrhu, ale stále poskytovať skratky k nim vo vlastných kategórií a skupín.

Súvisiacich makier    Môžete použiť aj akcií makra na ovládanie navigačnej tably:

 • NastaviťZobrazenéKategórie     Použite na zobrazenie alebo skrytie kategórii bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Možnosti navigácie .

 • PrejsťNa     Použitie na prechod na kategóriu alebo skupinu alebo automaticky prejdite do kategórie alebo skupiny pri otvorení databázy.

 • UzamknúťNavigačnúTablu     Použite, ak chcete používateľom zabrániť omylom Pridanie, premiestnenie alebo odstránenie položiek na navigačnej table. Môžete použiť aj RunMenuCommand.

Poznámky k zabezpečeniu

Funkcie vhodnosti použitia je možné obísť. Prispôsobenie navigačnej tably nie škodlivým používateľom zabrániť vykonávať zmeny nežiaduce návrhu databázy alebo Zabráňte tak neoprávnenému prístupu k údajom. Zvážte vykonanie nasledovného:

 • Ak používate makro na ovládanie a zamknutie navigačnej tably, používatelia môžu makro pri spustení zakázať stlačením a podržaním klávesu SHIFT.

 • Môžete skryť kategórií a skupín, ktoré obsahujú databázových objektov môžete skryť samotných objektov, pričom je k dispozícii pre používateľov na ich Odkryť.

 • Zamknutie navigačnej tably nebráni používateľom Kopírovanie objektov databázy do schránky.

Ďalšie informácie o zabezpečenia databázy nájdete v téme rozhodnutie o dôverovaní databáze a šifrovanie databázy pomocou hesla databázy. Ďalšie informácie o ovládanie pri spustení databázy nájdete v téme Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu.

Na začiatok stránky

Vytváranie vlastných kategórií a skupín

Tieto postupy ukážu, ako vytvoriť a premenovať vlastných kategórií a skupín.

Dôležité    Pre nasledovné postupy na prácu, na navigačnej table musí byť viditeľné a jeho príkaz ponuky kliknite pravým tlačidlom myši zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozšírené prispôsobenie a Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu.

Vytvorenie vlastnej kategórie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Navigácia – možnosti kliknite v zozname Kategórie na položku Pridať položku. V zozname sa zobrazí nová kategória.

  Nová vlastná kategória na navigačnej table

 3. Zadajte názov pre novú kategóriu a potom stlačte kláves ENTER.

  Pokúste sa vytvoriť názov, ktorý je zrozumiteľný pre používateľov databázy. Všimnite si, že po vytvorení názvu sa popis zoznamu v pravej časti zmení tak, aby sa zhodoval s týmto názvom. Ak pomenujete novú kategóriu napríklad Môj prepínací panel, v popise v zozname v pravej časti sa zobrazí položka Skupiny pre „Môj prepínací panel“.

  Všimnite si tiež zoznam na pravej strane obsahuje skupinu s názvom Nepriradené objekty. Táto skupina sa v Accesse vytvorí na základe predvoleného nastavenia. Táto skupina obsahuje všetky objekty v databáze a tieto objekty môžete použiť na vyplnenie vlastnej skupiny.

Premenovanie vlastnej kategórie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V časti kategóriekliknite na vlastnú kategóriu a potom kliknite na Položku Premenovať.

 3. Zadajte nový názov kategórie a potom stlačte kláves ENTER.

Vytvorenie vlastnej skupiny

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. Vyberte kategóriu, pre ktorú chcete pridať jednu alebo viacero skupín.

 3. Pre každú skupinu v časti skupiny pre <Group Name> zoznam, kliknite na položku Pridať skupinu.

 4. Zadajte názov novej skupiny a stlačte kláves ENTER.

 5. Ponechajte políčko vedľa položky Nepriradené objekty vybraté, a potom kliknite na tlačidlo OK. Program Access zatvorí dialógové okno Navigácia-možnosti a pridá nová Vlastná skupina na navigačnej table.

Premenovanie vlastnej skupiny

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V časti skupiny pre <Group Name>, kliknite na vlastnú skupinu a potom kliknite na položku Premenovať skupinu.

 3. Zadajte nový názov skupiny a stlačte kláves ENTER.

Vytvorenie vlastnej skupiny z databázového objektu

 1. Na navigačnej table otvorte vlastnú kategóriu a skupinu a kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete umiestniť do novej skupiny.

 2. Ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

  Na navigačnej table sa zobrazí nová skupina.

  Nová vlastná skupina na navigačnej table

 3. Zadajte názov novej skupiny a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Usporiadanie objektov vo vlastných skupinách

Tieto postupy ukážu, ako na organizovanie databázových objektov v rámci vlastných kategórií a skupín.

Dôležité    Pre nasledovné postupy na prácu, na navigačnej table musí byť viditeľné a jeho príkaz ponuky kliknite pravým tlačidlom myši zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozšírené prispôsobenie a Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu.

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny

Zástupné objekty do vlastnej skupiny môžete pridať viacerými spôsobmi.

 1. Kliknite na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v hornej časti ponuky kliknite na novú kategóriu.

  Skupiny, ktorý ste vytvorili pre kategóriu sa zobrazia v dolnej časti ponuky spolu so skupinou Nepriradené objekty .

 2. V skupine Nepriradené objekty vyberte položky, ktoré chcete použiť vo vlastnej skupine a potom ich presuňte do tejto skupiny. Access ponúka viaceré možnosti na presunutie vybraných položiek. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  • položky môžete jednotlivo presúvať myšou,

  • môžete podržať stlačený kláves CTRL, kliknúť na viacero položiek a potom ich myšou presunúť do vlastnej skupiny,

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybraných položiek, ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na názov vlastnej skupiny.

  • Kopírovanie a prilepenie:

   • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete kopírovať, a kliknite na príkazKopírovať.

   • Kliknite pravým tlačidlom na skupinu na navigačnej table, do ktorej chcete prilepiť objekt, a potom kliknite na príkaz Prilepiť. Objekt môžete prilepiť aj do navigačnej tably inej databázy, ktorá je otvorená v programe Access.

Keď skončíte, skupinu Nepriradené objekty môžete ponechať zobrazenú na navigačnej table alebo môžete Skryť.

Skrytie skupiny nepriradených objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. Na table kategórie vyberte príslušnú kategóriu.

 3. Na table skupiny pre <Category> zrušte začiarknutie políčka Nepriradené objekty .

Skrytie skupiny

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V zozname skupín pre <Category> zrušte začiarknutie políčka vedľa skupiny, ktorú chcete skryť.

Taktiež môžete kliknúť na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie skupiny, ktorú chcete skryť, a potom kliknite na položku Skryť.

Odkrytie skupiny

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V zozname skupín pre <Category> začiarknite políčko vedľa skupiny, ktorú chcete skryť alebo Odkryť.

Skrytie objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V zozname kategórie vyberte príslušnú kategóriu.

 3. V zozname skupín pre <Category> vyberte skupinu, ktorá obsahuje skrytého objektu.

  Zrušte začiarknutie políčka vedľa objektu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Taktiež môžete kliknúť na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši objekt a potom kliknite na položku Skryť.

Poznámka:   Nie je možné skryť objekty v skupine Nepriradené objekty vlastnej kategórie na navigačnej table.

Odkrytie objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Možnosti zobrazenia začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na navigačnej table neaktívne ikony sa zobrazí pre všetky skryté objekty.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak ste skryli odkaz v skupine, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom kliknite na položku odkryť v tejto skupine.

  • Ak je objekt skrytý len v nadradenej skupine a kategórii, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknite na položku Odkryť.

  • Ak je objekt skrytý vo všetkých kategóriách a skupinách po použití vlastnosti Skryté, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Zobraziť vlastnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Skryté.

Skrytie objektu vo všetkých kategóriách a skupinách

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornej časti navigačnej tably a potom vyberte položku Možnosti navigácie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete skryť, a potom kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo (pre tabuľku) Vlastností tabuľky v kontextovej ponuke.

 3. Začiarknite políčko Skryté.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie objektu odkaz

Ak premenujete odkaz na objekt, nemá prístup premenovať databázový objekt, ktorý odkazuje na odkaz.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na tlačidlo Premenovať odkaz.

 2. Zadajte nový názov pre odkaz a potom stlačte kláves ENTER.

Odstrániť odkaz na objekt

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Ak chcete odstrániť odkaz na objekt, Access sa neodstráni databázový objekt, ktorý odkazuje na odkaz.

Odstránenie objektu

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Dôležité    Ak sa rozhodnete odstrániť objekt zo skupiny, uvedomte si, že to môže spôsobiť problémy. Neodporúčame odstránením objektu, pretože je databáza množiny spolupracujúcich súčastí a ak odstránite objekt z tejto množiny súčastí, môžete prerušiť, časť alebo všetky funkcie databázy.

Na začiatok stránky

Rozšírené prispôsobenie

Sú pokročilejšie možnosti prispôsobenia na navigačnej table. Môžete skrytie navigačnej tably pomocou dialógového okna Možnosti a vypnúť objekt v návrhovom zobrazení pomocou vlastnosti objektu. Makrá možno použiť aj na selektívne zobrazenie alebo skrytie kategórií, prejdite do kategórie alebo skupiny, skrytie navigačnej tably alebo zamknutie navigačnej tably.

Ak chcete spúšťať akcie makra automaticky pri databázy otvorí, vložte akcie do makra s názvom autoexec. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie makra, ktoré sa spustí pri otvorení databázy. Ďalšie informácie o vytváraní makier na ovládanie v používateľskom rozhraní nájdete v téme Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Skrytie navigačnej tably pomocou dialógového okna Možnosti

Môžete skryť navigačnú tablu a použiť alternatívny postup navigácie, ako je napríklad prepínací panel formulár, formulár navigáciealebo sunburned tlačidlá a prepojenia na pri spustení formulára (nájdete v téme Najlepšie šablóny programu Access).

 1. Z otvorenej počítačovej databázy kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kategóriu Aktuálna databáza a v časti Navigácia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Pre toto nastavenie, aby sa vplyv, zatvorte a potom znova otvorte databázu.

Poznámka:    Ak chcete znova zobraziť na navigačnej table, postup zopakujte, ale, začiarknite políčko.

Vypnutie návrhového zobrazenia pre databázových objektov

Na navigačnej table, môžete nastaviť vlastnosť vypnúť Návrhové zobrazenie skratky odkaz (kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a kliknite na položku Vlastnosti objektu) na ovládanie či používateľov môžete použiť klávesovú skratku Otvorte cieľový objekt v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Napríklad, ak zapnete túto vlastnosť na vytvorenie odkazu na formulár, používateľov nie je možné zmeniť návrh alebo rozloženie formulára pomocou odkaz.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši odkaz, pre ktoré chcete vypnúť Návrhové zobrazenie, a potom kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo (tabuľky) Vlastnosti tabuľky.

 2. V dialógovom okne <Object Name> vlastnosti začiarknite políčko vypnúť Návrhové zobrazenie skratky .

Zobrazenie alebo skrytie kategórii pomocou makra NastaviťZobrazenéKategórie

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá & kód kliknite na položku makro.

  • Pridanie akcií do existujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makra vyberte NastaviťZobrazenéKategórie z rozbaľovacieho zoznamu. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli Zobraziť vyberte položku Nastavenie. Ak chcete kategórie na zobrazenie na navigačnej table, vyberte možnosť Áno . Ak nechcete, aby kategórie na zobrazenie na navigačnej table, vyberte možnosť nie .

 5. V poli Kategória kliknite na názov kategórie, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

 6. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každú kategóriu, ktorú chcete ovládať pomocou makra.

Ďalšie informácie nájdete v téme Akcia makra NastaviťZobrazenéKategórie.

Prejdite na kategóriu alebo skupinu pomocou makra PrejsťNa

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá & kód kliknite na položku makro.

  • Ak chcete pridať akciu do exitujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makra vyberte PrejsťNa z rozbaľovacieho zoznamu. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli Kategória kliknite na názov kategórie, ktorú chcete prejsť.

 5. Ak chcete prejsť na konkrétnu skupinu v kategórii, kliknite na šípku v poli skupinu a potom kliknite na názov skupiny, ktorú chcete prejsť na.

Ďalšie informácie nájdete v téme Makra PrejsťNa.

Zamknutie navigačnej tably pomocou makra NastaviťZobrazenéKategórie

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá & kód kliknite na položku makro.

  • Pridanie akcií do existujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makra vyberte UzamknúťNavigačnúTablu z rozbaľovacieho zoznamu. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. Zadajte hodnotu pre argument uzamknutia . Vyberte položku Áno na zamknutie navigačnej tably.

Ďalšie informácie nájdete v téme Makra UzamknúťNavigačnúTablu.

Použitie RunMenuCommand makra na skrytie navigačnej tably

Ak uprednostňujete vytvorenie vlastného navigačného systému, na navigačnej table môžete skryť s použitím akcie makra RunMenuCommand a argumentu skryťokno .

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá & kód kliknite na položku makro.

  • Ak chcete pridať akciu do exitujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makra vyberte z rozbaľovacieho zoznamu RunMenuCommand . Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli príkaz vyberte položku Skryťokno.

Môžete tiež zapnúť zobrazenie na navigačnej table alebo vypnutie pomocou začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu v dialógovom okne Možnosti programu Access . Ak chcete použiť na Spustenieponukypríkaz akciu makra s skryťokno , bude skrytie navigačnej tably, či je políčko Zobraziť navigačnú tablu začiarknuté alebo nie.

Ďalšie informácie nájdete v téme RunMenuCommand akciu makra.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×