Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Prispôsobte navigáciu na lokalitu tak, aby ste používateľom poskytli rýchly prístup k lokalitám, stránkam a zacielenému obsahu.

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete vykonať:

 • Zameranie navigačných prepojení na konkrétne cieľové skupiny s modernýmiSharePoint Online zameraním na cieľovú skupinu

 • Na tímovej lokalite môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať prepojenia v ľavej ponuke (známe aj ako ponuka rýchle spustenie).

 • Na lokalite komunikácie alebo na lokalite rozbočovača môžete upraviť hornú ponuku, ponuku päty alebo navigačný panel lokality rozbočovača, ktorý sa zobrazí na všetkých lokalitách priradených k lokalite rozbočovača.

 • Zmena vzhľadu štýlu navigácie na stránke, farieb a loga

Poznámky: 

 • Ak chcete vykonať zmeny v navigácii na lokalite, musíte mať vlastníka alebo upraviť povolenia.

 • Ak je vaša lokalita prispôsobená vlastníkom, ľavá ponuka alebo horná ponuka nemusí byť k dispozícii na úpravy.

 • V SharePoint môžete prispôsobiť ľavú ponuku na tímovej lokalite v tomto čase, pokiaľ nie ste v klasickom režime.

Ak chcete prispôsobiť navigáciu na lokalite SharePoint, vyberte svoju verziu SharePoint nižšie.

Poznámka: Niektoré funkcie sa postupne zavádzajú pre organizácie, ktoré sa zapojili do možností cieleného vydania v Office 365. Táto funkcia sa preto zatiaľ možno vôbec nezobrazí alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka.

 1. V spodnej časti ľavej ponuky kliknite na položku Upraviť.

  Ľavá navigácia SharePointu

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte kurzorom na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku +.

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte jednu z nasledovných možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

   Pridanie URL prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

  • Konverzácie na pridanie prepojenia na skupinové konverzácie služieb Office 365, ktoré sú priradené k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Kalendár , ak chcete pridať prepojenie na Office 365 kalendár skupiny priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Poznámkový blok na pridanie prepojenia na poznámkový blok služby OneNote, ktorý je priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Plánovač na pridanie prepojenia na inštanciu aplikácie Microsoft Planner, ktorá je priradená k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  Kliknite na položku OK.

 4. Stránku možno do ponuky pridať aj zo zoznamu Stránky lokality. V ľavej ponuke vyberte položku strany , vyberte stranu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku ... buď vedľa strany v zozname alebo na hornom navigačnom paneli.

  Pridanie prepojenia do ľavej ponuky

  Kliknite na položku pridať do navigácie.

  Možnosť pridať do navigácie zo zoznamu strán

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: SharePoint sa automaticky manipuluje s naposledy použitými položkami. Do ponuky Naposledy použité nemožno pridať prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť uvedenú vpravo od hornej ponuky.

  Horná ponuka lokality komunikácia

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte kurzorom na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku + .

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte jednu z nasledovných možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

   Pridanie URL prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

  • Hlavička , ak chcete pridať menovku, ktorá nie je hypertextovým prepojením.

 4. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať, ak pridáte prepojenie.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku v ľavej ponuke, postupujte podľa nasledovných krokov.

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 5. Do poľa zobrazovaný názov zadajte text zobrazenia prepojenia alebo označenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

 6. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 7. Rozloženie navigácie môžete zmeniť na kaskádovú alebo Mega ponuku tak, že prejdete na položku zmeniť vzhľad a vyberiete navigáciu z oboch možností. 

Poznámka: Zmeny na navigačnom paneli lokality rozbočovača môže trvať až dve hodiny, aby sa zobrazili na priradených lokalitách.

 1. Kliknite na položku Upraviť napravo od navigačného panela lokality rozbočovača.

  Navigácia v centre SharePoint

  Poznámka: Ak sa položka Upraviťnezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenia na prispôsobenie navigačného panela lokality rozbočovača. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality rozbočovača, aby ste získali povolenia na vykonanie zmien sami, alebo aby ste vykonali zmeny, ktoré ste vykonali.

 2. Ukážte na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, kliknite na položku + a potom na šípku nadol.

  Úprava navigácie v službe SharePoint Hub

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

  Poznámka: Na navigačnom paneli lokality rozbočovača môžete pridať až 2 úrovne čiastkových prepojení.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 6. Rozloženie navigácie môžete zmeniť na kaskádovú alebo Mega ponuku tak, že prejdete na položku zmeniť vzhľad a vyberiete navigáciu z oboch možností. Poznámka: rozloženie navigácia v navigácii rozbočovača využíva rovnaké nastavenie ako navigácia na lokalite. 

Na nasledujúcej lokalite komunikácie sa zobrazuje päta, ktorá bola pridaná. Päta obsahuje názov a logo pridané na ľavej strane. Prepojenie upraviť sa zobrazí na pravej strane päty po zapnutí ovládacieho prvku päta. Keď do päty pridáte prepojenia a menovky, postupujte podľa prepojenia na úpravy a zobrazia sa na pravej strane.

Pridajte alebo upravte prepojenia a menovky v päte lokality SharePoint Communication.

 1. Na lokalite kliknite na položku Upraviť na pravej strane päty. Po zapnutí ovládacieho prvku päta sa v päte zobrazí prepojenie upraviť. Môžete pridať jednu úroveň až osem prepojení alebo menoviek.

  Poznámka: Funkcia päta lokality je k dispozícii len na stránkach lokalitys komunikačnými lokalitami. Nie sú k dispozícii pre stránky zoznamov, stránky knižníc alebo iné stránky na vašej lokalite.

 2. Kliknite na položku + tesne nad tlačidlami na ľavej navigačnej table.

  Pridanie prepojenia alebo menovky v päte na lokalite SharePointovej komunikácie.
 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

   Pridanie URL prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

  • Hlavička , ak chcete pridať menovku, ktorá nie je hypertextovým prepojením.

 4. V dialógovom okne Pridanie prepojenia do poľa adresa zadajte URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať, alebo do poľa zobrazovaný názov zadajte názov menovky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete upraviť existujúce prepojenie alebo menovku, po kliknutí na položku Upraviť na pravej strane päty kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť.

  Úprava existujúceho prepojenia alebo menovky v päte na lokalite SharePointovej komunikácie.

 6. V ponuke vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Upraviť , ak chcete zmeniť prepojenie alebo označenie

  • Posunúť nahor alebo Posunúť nadol , ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa prepojenie alebo označenie zobrazí v päte

  • Odstrániť , ak chcete odstrániť prepojenie alebo označenie z päty

 7. Po dokončení zmien kliknite na tlačidlo Uložiť .

Dôležité: 

 • Počnúc aprílom sa zamerajú cieľové skupiny na navigačné prepojenia na organizácie, ktoré sa prihlásili do programu určeného na vydanie . Táto funkcia sa preto zatiaľ možno vôbec nezobrazí alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka. Táto funkcia bude nakoniec k dispozícii vo všetkých cloudových prostrediach.

 • Vlastník lokality musí povoliť zacielenie cieľovej skupiny na navigáciu na lokalite.

 • Zacielenie na cieľovú skupinu môžu zapnúť alebo vypnúť iba vlastníci lokality. Po zapnutí môže ktorýkoľvek editor lokality zacieliť prepojenia na konkrétne cieľové skupiny.

 • Cieľová skupina je definovaná skupinami služieb Office 365 a skupinami zabezpečenia. Ak potrebujete, vytvorte skupinuOffice 365 pre členov cieľovej skupiny. Ak ste správcom, môžete vytvoriť skupinu zabezpečenia z centra spravovania služieb Microsoft 365. Dynamické skupiny Azure AD nie sú momentálne podporované.

 1. Vyberte položku Upraviť v ponuke, do ktorej chcete pridať vlastnosti zacielenia na cieľovú skupinu.

 • V prípade tímových lokalít nájdete možnosť upraviť v dolnej časti ponuky na ľavej strane

 • V prípade komunikácie a lokalít rozbočovača nájdete možnosť Upraviť napravo od hornej ponuky

2. zapnite prepínač s názvom cieľová skupina navigácia na lokalite v dolnej časti ponuky. Ak je táto možnosť povolená, zameranie na cieľovú skupinu sa bude vzťahovať na všetky ponuky na lokalite vrátane ponuky rozbočovač a päta.

Zapnuté zameranie na navigačnú cieľovú skupinu

3. Vyberte elipsy (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť, a vyberte položku Upraviť.

Úprava prepojenia v ľavej ponuke

4. cieľové až 10 Office 365 skupiny alebo skupiny zabezpečenia, ktoré sa majú zacieliť v zobrazenom okne s položkou.

Poznámka: Keď sa zameranie na cieľovú skupinu použije na nadradené prepojenie, cieľové skupiny sa použijú aj na vedľajšie prepojenia a zobrazia sa len skupinám, ktoré určíte. 

Dialógové okno zameranie na navigačnú cieľovú skupinu na zadávanie skupín

5. po dokončení úprav prepojenia kliknite na tlačidlo OK a ikona potvrdí, že prepojenia sa zamerajú. 

Poznámka: Pri úprave navigácie sa všetky prepojenia a vedľajšie prepojenia zobrazia v editore vrátane tých, ktoré sú cielené. Po uložení sa v navigácii zobrazia cieľové uzly. 

Potvrdenie zamerania na navigačnú cieľovú skupinu

6. po dokončení vyberte položku Uložiť alebo vyberte položku Zrušiť , ak chcete zahodiť zmeny.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

  Úprava prepojenia v ľavej ponuke

 4. Po dokončení úprav prepojenia kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ak chcete zmeniť poradie položiek ponuky, môžete ich presúvať myšou.

 3. Kliknite na položku ponuky, ktorú chcete premiestniť, a presuňte ju na nové miesto a uvoľnite tlačidlo myši.

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom vytvoríte odsadené prepojenie pod iným prepojením. Do ľavej ponuky tímovej lokality môžete pridať až 2 úrovne čiastkových prepojení, do hornej ponuky komunikačnej lokality alebo do navigačného panela lokality rozbočovača. Pri pridávaní podradeného prepojenia vytvorte prepojenie na miesto, kde sa má zobrazovať, a potom ho nastavte ako podkladové prepojenie nad ňou.

Ľavá ponuka

Úrovne navigácie na ľavej strane

Horná ponuka

Horná úroveň navigácie
 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete vytvoriť podkladové prepojenie.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť podradené prepojenie.

  Zníženie úrovne prepojenia na podradené prepojenie v ľavej ponuke

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom premiestnite odsadené prepojenie spod iného prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa vedľajšieho prepojenia, ktoré chcete povýšiť na primárne prepojenie.

 3. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň podradeného prepojenia.

  Zvýšenie úrovne podradeného prepojenia na primárne prepojenie

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Niektoré prepojenia, ako napríklad Kôš , sú systémové prepojenia a nie je možné ich odstrániť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Prepojenie Kôš momentálne nemožno odstrániť.

  Odstránenie prepojenia z ľavej ponuky

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Ak máte povolenia vlastníka, môžete ľavú ponuku svojej tímovej lokality zapnúť alebo vypnúť.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach možno budete musieť kliknúť na položku obsah lokality a potom na položku Nastavenie lokality v pravom hornom rohu ponuky.

 2. V časti Vzhľad a prostredie na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Navigačné prvky.

  Navigačné prvky v ponuke Nastavenie lokality
 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť rýchle spustenie , ak ho chcete vypnúť alebo zapnúť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zrušenie začiarknutia položky Povoliť panel rýchleho spustenia

Poznámka: Po vypnutí panela Rýchle spustenie sa môže zobraziť aj Kôš a tlačidlo Upraviť.

Ak ste povolili publikačnú funkciu v prípade klasickej navigácie na lokalite SharePoint, v ľavej ponuke sa zobrazia prepojenia moderných zoznamov a knižníc v prípade, že ste ich pridali do klasickej navigácie, aby sa zobrazovali spolu s položkami z ukladacieho priestoru výrazov. Ďalšie informácie nájdete v témach Povolenie spravovanej navigácie na lokalite v SharePointe a Povolenie publikačných funkcií.

 1. V spodnej časti ľavej ponuky kliknite na položku Upraviť.

  Ľavá navigácia SharePointu

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte kurzorom na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku +.

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte jednu z nasledovných možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

   Pridanie URL prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

  • Konverzácie na pridanie prepojenia na Office 365 skupinové konverzácie priradené k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Kalendár , ak chcete pridať prepojenie na Office 365 kalendár skupiny priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Poznámkový blok na pridanie prepojenia na poznámkový blok služby OneNote, ktorý je priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Plánovač na pridanie prepojenia na inštanciu aplikácie Microsoft Planner, ktorá je priradená k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  Kliknite na položku OK.

 4. Stránku možno do ponuky pridať aj zo zoznamu Stránky lokality. V ľavej ponuke vyberte položku strany , vyberte stranu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku ... buď vedľa strany v zozname alebo na hornom navigačnom paneli.

  Pridanie prepojenia do ľavej ponuky

  Kliknite na položku pridať do navigácie.

  Možnosť pridať do navigácie zo zoznamu strán

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: SharePoint sa automaticky manipuluje s naposledy použitými položkami. Do ponuky Naposledy použité nemožno pridať prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť uvedenú vpravo od hornej ponuky.

  Horná ponuka lokality komunikácia

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte kurzorom na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku + .

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať, ak pridáte prepojenie.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku v ľavej ponuke, postupujte podľa nasledovných krokov.

  1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať prepojenie.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke. Kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: Zmeny na navigačnom paneli lokality rozbočovača môže trvať až dve hodiny, aby sa zobrazili na priradených lokalitách.

 1. Kliknite na položku Upraviť napravo od navigačného panela lokality rozbočovača.

  Navigácia v centre SharePoint

  Poznámka: Ak sa položka Upraviťnezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenia na prispôsobenie navigačného panela lokality rozbočovača. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality rozbočovača, aby ste získali povolenia na vykonanie zmien sami, alebo aby ste vykonali zmeny, ktoré ste vykonali.

 2. Ukážte na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, kliknite na položku + a potom na šípku nadol.

  Úprava navigácie v službe SharePoint Hub

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

  Poznámka: Na navigačnom paneli lokality rozbočovača môžete pridať až 2 úrovne čiastkových prepojení.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

  Úprava prepojenia v ľavej ponuke

 4. Po dokončení úprav prepojenia kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete premiestniť.

 3. Kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Zvýšenie alebo zníženie úrovne prepojenia v ľavej ponuke

 4. Tieto kroky opakujte, kým sa prepojenie nebude nachádzať na požadovanej pozícii.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Týmto postupom vytvoríte odsadené prepojenie pod iným prepojením. Do ľavej ponuky tímovej lokality môžete pridať až 2 úrovne čiastkových prepojení, do hornej ponuky komunikačnej lokality alebo do navigačného panela lokality rozbočovača. Pri pridávaní podradeného prepojenia vytvorte prepojenie na miesto, kde sa má zobrazovať, a potom ho nastavte ako podkladové prepojenie nad ňou.

Ľavá ponuka

Úrovne navigácie na ľavej strane

Horná ponuka

Horná úroveň navigácie
 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete vytvoriť podkladové prepojenie.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť podradené prepojenie.

  Zníženie úrovne prepojenia na podradené prepojenie v ľavej ponuke

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom premiestnite odsadené prepojenie spod iného prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa vedľajšieho prepojenia, ktoré chcete povýšiť na primárne prepojenie.

 3. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň podradeného prepojenia.

  Zvýšenie úrovne podradeného prepojenia na primárne prepojenie

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Niektoré prepojenia, ako napríklad Kôš , sú systémové prepojenia a nie je možné ich odstrániť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuky na tímovej lokalite alebo napravo od hornej ponuky na lokalite komunikácie, na lokalite rozbočovača alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Prepojenie Kôš momentálne nemožno odstrániť.

  Odstránenie prepojenia z ľavej ponuky

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Ak máte povolenia vlastníka, môžete ľavú ponuku svojej tímovej lokality zapnúť alebo vypnúť.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach možno budete musieť kliknúť na položku obsah lokality a potom na položku Nastavenie lokality v pravom hornom rohu ponuky.

 2. V časti Vzhľad a prostredie na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Navigačné prvky.

  Navigačné prvky v ponuke Nastavenie lokality
 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť rýchle spustenie , ak ho chcete vypnúť alebo zapnúť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zrušenie začiarknutia položky Povoliť panel rýchleho spustenia

Poznámka: Po vypnutí panela Rýchle spustenie sa môže zobraziť aj Kôš a tlačidlo Upraviť.

Ak ste povolili publikačnú funkciu v prípade klasickej navigácie na lokalite SharePoint, v ľavej ponuke sa zobrazia prepojenia moderných zoznamov a knižníc v prípade, že ste ich pridali do klasickej navigácie, aby sa zobrazovali spolu s položkami z ukladacieho priestoru výrazov. Ďalšie informácie nájdete v témach Povolenie spravovanej navigácie na lokalite v SharePointe a Povolenie publikačných funkcií.

Úprava prepojení v službách SharePoint Server 2016 a SharePoint Server 2013

Ak chcete začať upravovať prepojenia na vašej lokalite, kliknite na jednu z možností časti UPRAVIŤ PREPOJENIA na stránke.

Upraviť prepojenia

1. Ak chcete zmeniť prepojenia na hornom paneli s prepojeniami, kliknite na položku Upraviť prepojenia napravo od ponuky.

2. Ak chcete zmeniť prepojenia v ľavej ponuke (známe aj ako panel Rýchle spustenie), kliknite na položku Upraviť prepojenia pod ponukou.

Poznámka: Ak sa položka UPRAVIŤ PREPOJENIA nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 1. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku obsah lokality.

 2. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 3. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a presuňte ju na požadované miesto na paneli Rýchle spustenie alebo na hornom paneli s prepojeniami.

  Presunutie aplikácie zo stránky Obsah lokality do navigácie

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Ak chcete zadať prepojenie na inú lokalitu, zadajte URL adresu.

 1. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Kliknite na položku + prepojenie.

 3. Zadajte zobrazovaný názov prepojenia a cieľové umiestnenie. Skontrolujte, či sa na jeho začiatku nachádzajú znaky http://.

 4. Ak chcete pridať nové prepojenie na panel Rýchle spustenie alebo na horný panel s prepojeniami, kliknite na položku OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Kôš nemožno premenovať ani odstrániť.

 1. Podľa toho, kde chcete prepojenie upraviť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Premenovanie: Kliknite priamo na prepojenie, ktoré chcete premenovať, a zadajte nový názov. Kliknite mimo názvu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Odstrániť Kliknutím na tlačidlo X , ktoré zodpovedá prepojenia, ho odstránite z navigačného panela a potom kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Premenovanie prepojenia neovplyvní adresu stránky ani URL adresu, na ktorú odkaz odkazuje, len v ponuke.

 1. Podľa toho, kde je umiestnené prepojenie, ktoré chcete premiestniť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Vyberte prepojenie, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ho na novú pozíciu v oblasti navigácie.

  Ak chcete odsadiť alebo vytvoriť podradené prepojenie, presuňte prepojenie trocha vpravo a pod prepojenie, ktoré chcete použiť ako vrchné.

 3. Postup opakujte pre každé prepojenie, ktoré chcete premiestniť.

 4. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Máte možnosť presunúť položky z časti Naposledy použité do panela Rýchle spustenie. Do časti Naposledy použité však položky nemožno presunúť.

V prípade lokalít v kolekciách lokalít, kde sú povolené publikačné funkcie, máte viac možností navigácie, z ktorých si možno vybrať, vrátane zobrazenia podlokalít a zobrazenia rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (nazývané aj dedenie navigácie nadradenej lokality). Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, obráťte sa na správcu lokality.

 1. Na lokalite, na ktorej chcete zmeniť nastavenia navigácie, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Pridať aplikáciu.

 2. Na stránke Nastavenia lokality kliknite na položku Vzhľad a prostredie a potom na položku Rýchle spustenie alebo Horný panel s prepojeniami.

 3. Vyberte možnosti pre panel Rýchle spustenie alebo horný panel s prepojeniami, napríklad zobrazenie podlokalít alebo zobrazenie rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (dedenie navigácie nadradenej lokality).

Prepojenia zobrazujúce sa na ľavej strane lokality sa nazývajú prepojenia na paneli Rýchle spustenie. Panel Rýchle spustenie predvolene zahŕňa prepojenia na nedávne položky a dôležité položky, akými sú zoznamy a knižnice. Prepojenia v hornej časti, v hornom paneli s prepojeniami, zvyčajne zobrazujú podlokality vašej lokality.

Rýchle spustenie

Keď vytvoríte nový zoznam alebo knižnicu, nové prepojenia sa automaticky zobrazia v časti Naposledy použité alebo Rýchle spustenie. V časti Naposledy použité sa zobrazuje len päť najnovších prepojení.

Prepojenie Posledné na paneli Rýchle spustenie zobrazuje naposledy vytvorené stránky, zoznamy a knižnice

Poznámka: Keď vytvoríte novú stránku, nezobrazí sa na paneli Rýchle spustenie automaticky. Je potrebné, aby ste prepojenie na túto stránku vytvorili a pridali sami.

Horný panel s prepojeniami

Prispôsobením navigačných prepojení v hornom paneli s prepojeniami na lokalite tiež môžete zmeniť používanie veľkých písmen, zmeniť poradie alebo pridať prepojenia do podlokalít, ktoré používatelia navštevujú najčastejšie.

Horná navigácia na lokalite

Horný panel s prepojeniami pomáha používateľom lokality prejsť na iné lokality v kolekcii lokalít tak, že zobrazíte riadok kariet v hornej časti stránok na lokalite. Horný panel s prepojeniami sa označuje aj ako globálna navigácia, pretože môže byť rovnaká vo všetkých lokalitách v kolekcii lokalít. Podlokality však možno nakonfigurovať tak, aby sa nezobrazovali na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality. Možnosti, ktoré máte k dispozícii na konfiguráciu horného panela s prepojeniami, sa budú líšiť v závislosti od toho, či sú funkcie publikovania povolené pre kolekcia lokalít.

Nasleduje príklad horného panela s prepojeniami z vymyslenej lokality contoso. Marketing, predaj a financie sú podlokality nadradená lokalita contoso.

Horný panel s prepojeniami

Máte potrebné povolenia na konfiguráciu navigácie?

Ak chcete spravovať navigáciu na lokalite, musíte mať aspoň povolenia, ktoré ste získali na základe pridávania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu. Máte potrebné povolenie na konfiguráciu navigácie na lokalite, ak je v ponukeakcie lokality zobrazená možnosť Nastavenie lokality Ponuka Akcie lokality a na stránke Nastavenie lokality sa zobrazí príkaz Navigácia v časti vzhľad a prostredie (na iných ako publikačných lokalitách sa namiesto navigáciezobrazia príkazy na paneli Rýchle spustenie a horný panel s prepojeniami .
Ponuka Akcie lokality

Je publikovanie na lokalite povolené?

Skôr než začnete s konfiguráciou navigácie na lokalite, musíte určiť, či sú funkcie publikovania povolené pre lokality v kolekcii lokalít. Je dôležité vedieť, či je vaša lokalita publikačnou lokalitou, pretože možnosti konfigurácie navigácie pre publikačnú lokalitu sú rozsiahle ako tie, ktoré sú k dispozícii pre nepublikačnú lokalitu.

Podľa toho, aký typ lokality máte, sa na stránke Nastavenie lokality zobrazia rôzne možnosti navigácie. Tu je postup, ako môžete rýchlo určiť typ lokality, s ktorou pracujete:

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Pozrite si zoznam prepojení na stránke Nastavenie lokality v časti vzhľad a prostredie.

  • Ak sa zobrazí prepojenie Navigácia, potom pracujete s publikačnou lokalitou a môžete svoju lokalitu nakonfigurovať pomocou stránky nastavenia navigácie.
   Navigácia

  • Ak sa zobrazujú prepojenia s názvom horný panel s prepojeniami a Rýchle spustenie, potom pracujete s nepublikačnou lokalitou a máte k dispozícii obmedzenú množinu možností konfigurácie navigácie.
   Vzhľad a prostredie

Navigácia v navigácii

Navigáciu v navigácii nie je možné nakonfigurovať. Nasleduje príklad navigácie v navigácii.
Popis cesty

Horný panel s prepojeniami na lokalite môžete nakonfigurovať tak, aby používal rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradenú lokalitu. Inými slovami, podlokalita zdedí horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality. Môžete tiež nakonfigurovať horný panel s prepojeniami na lokalitu, ktorá bude jedinečná pre danú lokalitu.

Možnosti a postupy na konfigurovanie dedenia horného panela s prepojeniami sa líšia medzi publikačnými lokalitami a nepublikačnými lokalitami. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť, či sú funkcie publikovania povolené pre lokality v kolekcii lokalít, nájdete v téme "je publikovanie povolené pre vašu lokalitu?" v časti skôr než začnete v tomto článku.

Konfigurácia dedenia horného panela s prepojeniami na nepublikačnej lokalite

Keď vytvoríte novú lokalitu v kolekcii lokalít, pre ktorú nie sú povolené funkcie publikovania, môžete sa rozhodnúť, či sa má lokalita zahrnúť na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a či sa má použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality. Táto možnosť vám poskytuje tri rôzne možnosti konfigurácie lokality:

 • Zdedené a zahrnuté do nadradeného objektu     Lokalita je zahrnutá ako karta na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality a používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami nie je možné nakonfigurovať na tejto úrovni bez predchádzajúceho porušenia dedenia z nadradenej lokality.

 • Zdedené, ktoré nie sú zahrnuté v nadradenej     Na lokalite sa používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, ale nie je zahrnutý ako karta na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami nie je možné nakonfigurovať na tejto úrovni bez predchádzajúceho porušenia dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečný     Lokalita nie je zahrnutá ako karta na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality a nepoužíva rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami je možné nakonfigurovať na tejto úrovni a je úplne oddelený od nadradenej lokality.

Ak je lokalita premenovaná z názvu, popisu a stránky ikony, názov lokality sa na hornom paneli s prepojeniami neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov, ktorý sa zobrazí na hornom paneli s prepojeniami, musíte upraviť horný panel s prepojeniami.

Keď vytvoríte webová podlokalita, predvolene sa zobrazí na hornom paneli s prepojeniami nadradená lokalita a obsahuje jedinečný horný panel s prepojeniami. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Konfigurácia horného panela s prepojeniami pre podlokalitu:

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na položku horný panel s prepojeniami.
  Vzhľad a prostredie

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia pre podlokalitu, kliknite na položku zastaviť dedenie prepojení. Prepojenia z horného panela s prepojeniami nadradenej lokality sa nezachovajú pri konfigurácii podlokality, aby sa prestali dediť prepojenia.

  • Ak chcete použiť rovnaké prepojenia ako nadradenú lokalitu, kliknite na položku použiť prepojenia z nadradenejlokality. Prepojenia na hornom paneli s prepojeniami podlokality sa odstránia pri konfigurácii podlokality na používanie rovnakého horného panela s prepojeniami ako nadradenej lokality.

Konfigurácia dedenia horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite

Keď vytvoríte publikačnú lokalitu, môžete sa rozhodnúť, či chcete použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť pomocou stránky nastavenia navigácie. Konfigurácia horného panela s prepojeniami pre podlokalitu:

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Navigácia
  Poznámky príkaz navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, že sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte aspoň povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradenú lokalitu, vyberte položku Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradenú lokalitu.

  • Ak chcete zobraziť horný panel s prepojeniami, ktorý je jedinečný pre aktuálnu lokalitu, vyberte položku Zobraziť navigačné položky pod aktuálnou lokalitou.

   Nastavenia globálnej navigácie

   Poznámka: Tieto možnosti nebudú k dispozícii, ak sa nachádzate na lokalite najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, pretože lokalita najvyššej úrovne nemá nadradenú lokalitu.

 4. V časti Globálna navigácia

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami Zobraziť podlokality aktuálnej lokality, vyberte položku Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete zobraziť strany aktuálnej lokality na hornom paneli s prepojeniami, vyberte položku Zobraziť strany.

  • Ak chcete obmedziť počet prepojení na lokality a stránky, ktoré sa automaticky zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami, zadajte číslo pre maximálny počet dynamických položiek, ktoré sa majú zobraziť v rámci tejto úrovne navigácie.

 5. Kliknite na položku OK.

Postup na pridanie, úpravu alebo odstránenie prepojení z horného panela s prepojeniami sa líši v závislosti od toho, či sú v kolekcii lokalít povolené publikačné funkcie. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť, či sú funkcie publikovania povolené pre lokality v kolekcii lokalít, nájdete v téme "je publikovanie povolené pre vašu lokalitu?" v časti skôr než začnete v tomto článku.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení z horného panela s prepojeniami mimo publikačnej lokality

Ak lokalita používa jedinečný horný panel s prepojeniami (čiže ide o lokalitu najvyššej úrovne alebo nededí horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality), môžete nakonfigurovať prepojenia, ktoré sa zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami lokality. Môžete tiež zahrnúť prepojenia na iné lokality mimo kolekcie lokalít.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na položku horný panel s prepojeniami.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku nové navigačné prepojenie. Zadajte URL adresu a popis prepojenia. URL adresa môže byť prepojením na ľubovoľnú platnú cestu, ako je napríklad priečinok v rámci tejto lokality, zdieľanie v rámci intranetu vašej organizácie alebo prepojenie na umiestnenie na internete.

   Nové navigačné prepojenie

  • Ak chcete upraviť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť Edit a vykonajte všetky potrebné zmeny. Môžete upraviť iba Popis pre predvolené prepojenia, napríklad domov.

  • Ak chcete odstrániť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa Edit prepojenia, kliknite na položku odstrániťa potom kliknite na tlačidlo OK.

   Dôležité: Po odstránení nadpisu z horného panela s prepojeniami na nepublikačnej lokalite sa odstránia aj všetky prepojenia, ktoré sa nachádzajú pod týmto nadpisom.

 4. Kliknite na položku OK.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení z horného panela s prepojeniami publikačnej lokality

Na pridanie nového záhlavia alebo prepojenia alebo na úpravu existujúceho nadpisu alebo prepojenia na hornom paneli s prepojeniami môžete použiť časť navigácia v časti Úprava a zoradenie na stránke Nastavenie navigácie.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostrediekliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, ak sú funkcie publikovania povolené pre vašu lokalitu a máte pri lízingu povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknite na položku Globálna navigácia a vyberte horný panel s prepojeniami.

  Globálna navigácia

  Poznámka: Ak sa nezobrazujú zoznamy prepojení organizovaných pod záhlavím globálnej navigácie alebo aktuálnej navigácie, vaša lokalita môže dediť svoju globálnu navigáciu z nadradenej lokality. V tomto prípade sa na paneli Rýchle spustenie obmedzí Pridanie alebo úprava prepojení, pokiaľ nechcete prerušiť globálnu navigáciu z nadradenej lokality.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete upraviť nadpis alebo prepojenie, vyberte nadpis alebo prepojenie a potom kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Pridať nadpis.

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku pridať prepojenie.

   Poznámka: Ak vyberiete nadpis, prepojenie sa pridá pod daný nadpis. Ak vyberiete prepojenie, vytvorené prepojenie sa pridá na rovnakú úroveň ako vybraté prepojenie.

  • Ak chcete odstrániť nadpis alebo prepojenie, v časti Úprava a zoradenie navigácie vyberte nadpis alebo prepojenie, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

   Poznámka: Keď odstránite nadpis z horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite, prepojenia obsiahnuté pod týmto nadpisom sa neodstránia a po odstránení pôvodného záhlavia sa zobrazia ako nadpisy.

 5. V dialógovom okne web, ktoré sa zobrazí, keď pridáte alebo upravujete položku, nakonfigurujte nasledovné:

  • Nadpis  Zadajte názov záhlavia alebo prepojenia tak, ako sa má zobrazovať. Vyžaduje sa názov.

  • URL  Zadajte URL adresu záhlavia alebo prepojenia. URL adresa sa vyžaduje pre prepojenia, ale je voliteľná pre nadpisy.

   Ak chcete, aby sa URL adresa otvorila v inom okne webového prehliadača, ako sa používa na lokalite, vyberte prepojenie otvoriť v novom okne.

  • Popis  Zadajte popis záhlavia alebo prepojenia. Popis je voliteľné nastavenie.

  • Cieľová skupina  Ak chcete obmedziť viditeľnosť, zadajte alebo vyhľadajte cieľovú skupinu pre nadpis alebo prepojenie. Prepojenie alebo nadpis (a všetko pod nadpisom) sa zobrazí len v prípade, že zadáte cieľové skupiny. Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, všetky cieľové skupiny uvidia prepojenie. Cieľová skupina je voliteľné nastavenie.

   Dialógové okno Navigačné prepojenie

 6. Kliknite na položku OK.

Kroky na Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či sú v kolekcii lokalít povolené publikačné funkcie. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť, či sú funkcie publikovania povolené pre lokality v kolekcii lokalít, nájdete v téme "je publikovanie povolené pre vašu lokalitu?" v časti skôr než začnete v tomto článku.

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami nepublikačnej lokality

Poradie, v ktorom sa karty zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami, môžete zmeniť. Všetky zmeny poradia položiek na hornom paneli s prepojeniami sa prejavia na všetkých lokalitách, ktoré dedia navigáciu na hornom paneli s prepojeniami na lokalite.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku horný panel s prepojeniami.

 3. Kliknite na položku zmeniť poradie.

 4. V stĺpci Poradie prepojení kliknite na položku Možnosti v zoznamoch a zmeňte poradie, v ktorom sa prepojenia zobrazia na hornom paneli s prepojeniami.

 5. Kliknite na položku OK.

Manuálna zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami publikačnej lokality

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, ak sú funkcie publikovania povolené pre vašu lokalitu a máte pri lízingu povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie v časti Globálna navigáciavyberte položku, ktorú chcete premiestniť, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete položku premiestniť naľavo na horný panel s prepojeniami, kliknite na položku Posunúť nahor

  • Ak chcete položku premiestniť napravo na horný panel s prepojeniami, kliknite na položku Posunúť nadol.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

 4. Ak chcete zmeniť poradie ďalších položiek, zopakujte krok 3.

 5. Po dokončení preradenia položiek kliknite na tlačidlo OK.

Automatické zoradenie položiek na hornom paneli s prepojeniami na publikačnej lokalite

Ak pracujete na lokalite, pre ktorú sú povolené funkcie publikovania, môžete nastaviť navigačné položky na automatické zoraďovanie, napríklad podľa názvu.

Dôležité: Nastavenie zoradenia sa vzťahuje na horný panel s prepojeniami aj na paneli Rýchle spustenie. Všetky vykonané zmeny sa použijú na obidva tieto prvky navigácie.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, ak sú funkcie publikovania povolené pre vašu lokalitu a máte pri lízingu povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Zoradenie vyberte možnosť Zoradiť automaticky , ak chcete zoradiť podlokality, navigačné prepojenia, zoznamy, knižnice a stránky automaticky vo vzostupnom alebo zostupnom abecednom alebo číselnom poradí na základe názvov položiek, vytvorených dátumov alebo dátumov poslednej úpravy.
   

  Ak chcete manuálne Zoradiť všetky navigačné položky okrem strán, kliknite na položku Zoradiť manuálnea potom začiarknite políčko automaticky zoradiť strany . Iba strany sa zoradia podľa nastavení konfigurovaných v časti Automatické zoradenie .

  Zoradenie

  1. V časti Automatické zoradenie v zozname Zoradiť podľa vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete položky Zoradiť podľa názvu, vyberte položku názov.

   • Ak chcete položky Zoradiť podľa dátumu, kedy boli vytvorené, vyberte položku Dátum vytvorenia.

   • Ak chcete položky Zoradiť podľa dátumu, kedy boli naposledy upravené, vyberte položku Dátum poslednej úpravy.

  2. Vyberte spôsob zoradenia výberom buď vo vzostupnom poradí (A, b, C alebo 1, 2, 3) alebo v zostupnom poradí (C, b, a alebo 3; 2; 1).

  3. Kliknite na položku OK.

Ak pracujete na lokalite, pre ktorú sú povolené funkcie publikovania, máte možnosť Zobraziť alebo skryť stránky a podlokality na hornom paneli s prepojeniami.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, ak sú funkcie publikovania povolené pre vašu lokalitu a máte pri lízingu povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť podlokalitu alebo skrytú stránku, vyberte ju a potom kliknite na položku Zobraziť.

  • Ak chcete skryť podlokalitu alebo stránku, ktorá je momentálne viditeľná na hornom paneli s prepojeniami, vyberte ju a potom kliknite na položku Skryť.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

   Poznámky: 

   • Príkazy Skryť a Zobraziť sú k dispozícii iba pre položky navigácie, ktoré sú podlokalitami alebo stránkami. Nadpisy ani prepojenia sa nedajú skryť.

   • Keď na paneli Rýchle spustenie vyberiete položku, ktorá je momentálne viditeľná, k dispozícii je len možnosť Skryť . Keď vyberiete položku, ktorá je momentálne skrytá na paneli Rýchle spustenie, zobrazí sa len možnosť Zobraziť .

Ak pracujete na publikačnej lokalite, môžete určiť, či sa majú podlokality a stránky lokality zobrazovať automaticky na hornom paneli s prepojeniami. Na hornom paneli s prepojeniami, podlokalitami a stránkami aktuálnej lokality, ktoré sa zobrazujú ako nové karty (Toto predpokladá, že lokalita nededí navigáciu z nadradenej lokality). Ak sa rozhodnete Zobraziť podlokality alebo stránky pre všetky lokality v kolekcii lokalít, podlokality a stránky, ktoré sa nachádzajú pod podlokalitami na lokalite najvyššej úrovne, sa zobrazia ako prepojenia v rozbaľovacích ponukách na príslušných kartách na hornom paneli s prepojeniami.

Rozbaľovacia ponuka

Poznámka: Ak sa rozhodnete zobraziť navigačné položky pre podlokality alebo stránky, môže sa stať, že vaša lokalita bude preplnená, ak má lokalita veľa podlokalít alebo stránok. Ak sa štruktúra celkovej kolekcie lokalít nebude centrálne plánovať ani spravovať, možno budete chcieť nakonfigurovať lokalitu tak, aby sa podlokality a stránky nezobrazovali automaticky.

 1. V Ponuka Akcie lokality ponuky akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, že sú na lokalite povolené publikačné funkcie a máte aspoň povolenia, ktoré ste získali na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov SharePointu pre danú lokalitu.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami Zobraziť prepojenia na podlokality, začiarknite políčko Zobraziť podlokality .

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami Zobraziť prepojenia na stránky, začiarknite políčko Zobraziť strany .

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami skryť prepojenia na podlokality, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť podlokality .

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami skryť prepojenia na stránky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť strany .

  • Ak nakonfigurujete lokalitu tak, aby zobrazovala podlokality a stránky, ale lokalita je nastavená na zobrazenie globálnej navigácie (horného panela s prepojeniami) pre nadradenú lokalitu, nezobrazí sa prepojenie na tieto podlokality a stránky v navigácii aktuálnej lokality, pokiaľ sa navigácia pre nadradenú lokalitu nenachádza. lokalita je nakonfigurovaná aj na zobrazenie podlokalít a stránok.

  • Ak konfigurujete navigáciu na lokalite najvyššej úrovne a chcete, aby sa na rozbaľovacích ponukách na hornom paneli s prepojeniami zobrazovali stránky alebo podlokality, ktoré sa nachádzajú v rozbaľovacích ponukách na hornom paneli s prepojeniami, je potrebné nakonfigurovať lokalitu najvyššej úrovne na zobrazenie podlokalít a stránok a tiež je potrebné Nakonfigurujte jednotlivé podlokality tak, aby zobrazovali ich podlokality a stránky.

  • Ak nechcete, aby sa všetky podlokality alebo stránky zobrazovali, môžete strany a podlokality skryť individuálne po ich nakonfigurovaní na zobrazenie. Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie alebo skrytie podlokalít a stránok na hornom paneli s prepojeniami v tomto článku.

Súvisiace prepojenia

Ak chcete prepojenia pridať radšej stránke než do ľavej ponuky alebo hornej ponuky, pozrite si tému Pridanie prepojenia na stránku.

Ak chcete vytvoriť nové stránky, na ktoré budete môcť vytvoriť prepojenia, pozrite si tému Pridanie stránky na lokalitu.

Ak chcete zmeniť farby, pozadie a vzhľad lokality, pozrite si tému Zmena vzhľadu tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete zmeniť názov, popis, logo alebo iné nastavenia lokality, pozrite si tému Správa nastavení tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete v službe SharePoint Online vytvoriť lokalitu, pozrite si tému Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online alebo Vytvorenie lokality na komunikáciu v SharePointe Online.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×