Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste vlastníkom lokality alebo máte povolenie na úpravu na lokalite SharePoint, môžete prispôsobiť navigáciu na lokalite používateľom rýchly prístup k lokalitám a stránok. Môžete pridať, upraviť alebo odstrániť prepojenia v ľavej ponuke na tímovú lokalitu (známe aj ako ponuke rýchle spustenie), horného menu komunikácie lokality alebo lokality rozbočovača, alebo na navigačnom paneli lokality rozbočovača, ktorá sa zobrazí na všetkých lokalitách, ktoré sú priradené k lokalite rozbočovača. Ak chcete zmeniť štýl navigácie, pozrite si tému Zmena vzhľadu vašej lokality SharePoint.

Poznámky: 

 • Ak už vašu lokalitu prispôsobil vlastník, ľavá ponuka alebo horná ponuka nemusia byť k dispozícii.

 • V SharePoint môžete len prispôsobiť v ľavej ponuke na tímovej lokalite v súčasnosti Ak nie ste v klasický režim.

 • Potrebujete vlastník alebo upraviť povolenia na vykonávanie zmien do navigácie lokality.

 • V programe SharePoint Server 2010, môžete prispôsobiť horného panela s prepojeniami na navigáciu na lokalite.

Vyberte svoju verziu SharePoint pod postupy na prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint.

Poznámka: Pre organizácie, ktoré nastavili v službách Office 365 možnosti vydania Vybraní používatelia, sa postupne zavádzajú ďalšie funkcie. Preto sa táto funkcia zatiaľ možno vôbec nezobrazuje alebo môže vyzerať inak, ako je popísané v článkoch Pomocníka.

 1. V spodnej časti ľavej ponuky kliknite na položku Upraviť.

  Ľavá navigácia SharePointu

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte na miesto v ponuke miesto, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku +.

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte jednu z nasledovných možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

  • Konverzácie na pridanie prepojenia do služieb Office 365 skupinové konverzácie priradeného k tímovej lokalite. Stačí zadať zobrazovaný názov pre odkaz. Adresa sa automaticky pridá a nie je možné upravovať.

  • Kalendár a pridať prepojenia do kalendára skupiny služieb Office 365 priradené k tímovej lokalite. Stačí zadať zobrazovaný názov pre odkaz. Adresa sa automaticky pridá a nie je možné upravovať.

  • Ak chcete pridať prepojenie na Poznámkový blok OneNote priradeného k tímovej lokalite Poznámkový blok . Stačí zadať zobrazovaný názov pre odkaz. Adresa sa automaticky pridá a nie je možné upravovať.

  • Ak chcete pridať prepojenie na Microsoft Planner inštancia priradených k tímovej lokalite Plánovač . Stačí zadať zobrazovaný názov pre odkaz. Adresa sa automaticky pridá a nie je možné upravovať.

  Kliknite na položku OK.

 4. Môžete tiež pridať stranu do ponuky v zozname stránky lokality. V ľavej ponuke vyberte možnosť strany, vyberte stranu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na buď vedľa stránky v zozname alebo v hornom navigačnom paneli.

  Pridanie prepojenia do ľavej ponuky

  Kliknite na položku pridať do navigácie.

  Pridanie možnosť navigácie zo stránky zoznam

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: Naposledy použité položky sa automaticky stará SharePoint. Prepojenia je možné pridať do ponuky naposledy použité.

 1. Kliknite na položku Upraviť uvedenú vpravo od hornej ponuky.

  Oznámenie lokality najvyššej ponuky

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte na miesto v ponuke miesto, kam chcete pridať prepojenie, a kliknite na položku +.

  Úprava hornej ponuky v SharePointe

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku v ľavej ponuke, postupujte podľa nasledovných krokov.

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: Na navigačnom paneli lokality rozbočovača Zobraziť na pridružené lokality môže trvať až do dvoch hodín zmeny.

 1. Kliknite na položku Upraviť napravo od navigačnom paneli lokality rozbočovača.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje, Upraviť, pravdepodobne nemáte povolenia na prispôsobenie lokality rozbočovača navigačného panela. Musíte mať najmenej povolenia spravovať zoznamy. Obráťte sa na vlastníka lokality rozbočovača buď na získanie povolenia na vykonávanie zmien sami alebo zmeny vykonané za vás.

 2. Ukážte na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, kliknite na položku + a potom na šípku nadol.

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku, postupujte nasledovne:

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

  Poznámka: Môžete pridať až 2 úrovne sub prepojenia na navigačnom paneli lokality rozbočovača.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na tlačidlo Upraviť v dolnej časti ľavej ponuke na tímovej lokalite alebo vpravo v hornom menu na komunikáciu lokality, lokality rozbočovača alebo rozbočovača lokality navigačného panela...

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (…) vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

  Úprava prepojenia v ľavej ponuke

 4. Po dokončení úprav prepojenia kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na tlačidlo Upraviť v dolnej časti ľavej ponuke na tímovej lokalite alebo vpravo v hornom menu na komunikáciu lokality, lokality rozbočovača alebo rozbočovača lokality navigačného panela...

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (…) vedľa prepojenia, ktoré chcete premiestniť.

 3. Kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Zvýšenie alebo zníženie úrovne prepojenia v ľavej ponuke

 4. Tieto kroky opakujte, kým sa prepojenie nebude nachádzať na požadovanej pozícii.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Týmto krokom sa vytvorí odsadený prepojenie pod druhé. V ľavej ponuke tímovej lokality, horného menu komunikácie lokality alebo navigačnom paneli lokality rozbočovača, môžete pridať až 2 úrovne sub prepojení. Pri pridávaní sub prepojenia, vytvorte prepojenie miesto, kde sa má zobrazovať a vykonajte sub prepojenie na jednej nad ňou.

Ľavá ponuka

Úrovne ľavej navigácie

Horná ponuka

Horná navigácia úrovne
 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuke na tímovej lokalite alebo vpravo v hornom menu na komunikáciu lokality, lokality rozbočovača alebo rozbočovača lokality navigačný panel.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (…) vedľa odkaz, ktorý chcete vytvoriť prepojenie sub.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť podradené prepojenie.

  Zníženie úrovne prepojenia na podradené prepojenie v ľavej ponuke

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom premiestnite odsadené prepojenie spod iného prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuke na tímovej lokalite alebo vpravo v hornom menu na komunikáciu lokality, lokality rozbočovača alebo rozbočovača lokality navigačný panel.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (...) vedľa sub odkaz, ktorý chcete povýšiť na hlavný prepojenie.

 3. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň podradeného prepojenia.

  Zvýšenie úrovne podradeného prepojenia na primárne prepojenie

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Niektoré odkazy, ako je napríklad Priečinok Kôš prepojení systému a nie je možné odstrániť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v dolnej časti ľavej ponuke na tímovej lokalite alebo vpravo v hornom menu na komunikáciu lokality, lokality rozbočovača alebo rozbočovača lokality navigačný panel.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Kliknite na tri bodky (…) vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Prepojenie Kôš momentálne nemožno odstrániť.

  Odstránenie prepojenia z ľavej ponuky

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Ak máte povolenia vlastníka, môžete ľavú ponuku svojej tímovej lokality zapnúť alebo vypnúť.

 1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia lokality, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. V niektorých stránok, budete musieť kliknite na položku Obsah lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality v pravom hornom menu.

 2. V časti Vzhľad a prostredie na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Navigačné prvky.

  Navigačné prvky v ponuke Nastavenie lokality
 3. Začiarknite alebo zrušte Umožniť rýchle spustenie nastavenia, ktoré chcete vypnúť, alebo na a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zrušenie začiarknutia položky Povoliť panel rýchleho spustenia

Poznámka: Ak vypnete na paneli Rýchle spustenie, stále sa môže zobraziť kôš a na tlačidlo Upraviť.

Ak ste povolili publikačnú funkciu v prípade klasickej navigácie na lokalite SharePoint, v ľavej ponuke sa zobrazia prepojenia moderných zoznamov a knižníc v prípade, že ste ich pridali do klasickej navigácie, aby sa zobrazovali spolu s položkami z ukladacieho priestoru výrazov. Ďalšie informácie nájdete v témach Povolenie spravovanej navigácie na lokalite v SharePointe a Povolenie publikačných funkcií.

Úprava prepojení v službách SharePoint Server 2016 a SharePoint Server 2013

Ak chcete začať upravovať prepojenia na vašej lokalite, kliknite na jednu z možností časti UPRAVIŤ PREPOJENIA na stránke.

Upraviť prepojenia

1. Ak chcete zmeniť odkazy na hornom paneli s prepojeniami, kliknite na položku Upraviť prepojenia na pravej strane v ponuke.

2. Ak chcete zmeniť odkazy v ľavej ponuke (známe aj ako panel Rýchle spustenie), kliknite na položku Upraviť prepojenia pod menu.

Poznámka: Ak sa položka UPRAVIŤ PREPOJENIA nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a potom kliknite na položku obsah lokality.

 2. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 3. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a presuňte ju na požadované miesto na paneli Rýchle spustenie alebo na hornom paneli s prepojeniami.

  Presunutie aplikácie zo stránky Obsah lokality do navigácie

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Ak chcete zadať prepojenie na inú lokalitu, zadajte URL adresu.

 1. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Kliknite na položku + prepojenie.

 3. Zadajte zobrazovaný názov prepojenia a cieľové umiestnenie. Skontrolujte, či sa na jeho začiatku nachádzajú znaky http://.

 4. Ak chcete pridať nové prepojenie na panel Rýchle spustenie alebo na horný panel s prepojeniami, kliknite na položku OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Kôš nemožno premenovať ani odstrániť.

 1. Podľa toho, kde chcete prepojenie upraviť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Premenovanie: Kliknite priamo na prepojenie, ktoré chcete premenovať, a zadajte nový názov. Kliknite mimo názvu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Odstránenie: Prepojenie odstráňte z navigačného panela kliknutím na tlačidlo X, ktoré mu zodpovedá. Potom kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Premenovanie prepojenia neovplyvní stránky adresu alebo URL, ktorá odkazuje na odkaz, iba v ponuke.

 1. Podľa toho, kde je umiestnené prepojenie, ktoré chcete premiestniť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Vyberte prepojenie, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ho na novú pozíciu v oblasti navigácie.

  Ak chcete odsadiť alebo vytvoriť podradené prepojenie, presuňte prepojenie trocha vpravo a pod prepojenie, ktoré chcete použiť ako vrchné.

 3. Postup opakujte pre každé prepojenie, ktoré chcete premiestniť.

 4. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Máte možnosť presunúť položky z časti Naposledy použité do panela Rýchle spustenie. Do časti Naposledy použité však položky nemožno presunúť.

V prípade lokalít v kolekciách lokalít, kde sú povolené publikačné funkcie, máte viac možností navigácie, z ktorých si možno vybrať, vrátane zobrazenia podlokalít a zobrazenia rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (nazývané aj dedenie navigácie nadradenej lokality). Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, obráťte sa na správcu lokality.

 1. Na lokalite, na ktorej chcete zmeniť nastavenia navigácie, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Pridať aplikáciu.

 2. Na stránke Nastavenia lokality kliknite na položku Vzhľad a prostredie a potom na položku Rýchle spustenie alebo Horný panel s prepojeniami.

 3. Vyberte možnosti pre panel Rýchle spustenie alebo horný panel s prepojeniami, napríklad zobrazenie podlokalít alebo zobrazenie rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (dedenie navigácie nadradenej lokality).

Prepojenia zobrazujúce sa na ľavej strane lokality sa nazývajú prepojenia na paneli Rýchle spustenie. Panel Rýchle spustenie predvolene zahŕňa prepojenia na nedávne položky a dôležité položky, akými sú zoznamy a knižnice. Prepojenia v hornej časti, v hornom paneli s prepojeniami, zvyčajne zobrazujú podlokality vašej lokality.

Rýchle spustenie

Keď vytvoríte nový zoznam alebo knižnicu, nové prepojenia sa automaticky zobrazia v časti Naposledy použité alebo Rýchle spustenie. V časti Naposledy použité sa zobrazuje len päť najnovších prepojení.

Prepojenie Posledné na paneli Rýchle spustenie zobrazuje naposledy vytvorené stránky, zoznamy a knižnice

Poznámka: Keď vytvoríte novú stránku, nezobrazí sa na paneli Rýchle spustenie automaticky. Je potrebné, aby ste prepojenie na túto stránku vytvorili a pridali sami.

Horný panel s prepojeniami

Prispôsobením navigačných prepojení v hornom paneli s prepojeniami na lokalite tiež môžete zmeniť používanie veľkých písmen, zmeniť poradie alebo pridať prepojenia do podlokalít, ktoré používatelia navštevujú najčastejšie.

Horná navigácia na lokalite

Horný panel s prepojeniami sa zobrazuje ako riadok kariet v hornej časti stránok na lokalite, a tak pomáha používateľom lokality prejsť na iné lokality v rámci kolekcie lokalít. Horný panel s prepojeniami sa označuje aj ako globálna navigácia, pretože môže byť rovnaký na všetkých lokalitách kolekcie lokalít. Podlokality však možno nakonfigurovať tak, aby sa na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality nezobrazovali. Dostupné možnosti konfigurácie horného panela s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či kolekcia lokalít povoľuje funkcie publikovania.

Nasleduje príklad horný panel s prepojeniami na lokalite fiktívny Contoso. Marketing, predaj a financie sú podlokality Contoso nadradená lokalita.

Horný panel s prepojeniami

Máte povolenia potrebné na konfiguráciu navigácie?

Ak chcete spravovať navigáciu na lokalite, musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu. Ak máte potrebné povolenie na konfiguráciu navigácie na lokalite, v ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality sa zobrazí možnosť Nastavenie lokality a na stránke Nastavenie lokality sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí príkaz Navigácia (na nepublikačných lokalitách sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazia namiesto príkazu Navigácia príkazy Rýchle spustenie a Horný panel s prepojeniami.
Ponuka Akcie lokality

Je povolené publikovanie lokality?

Skôr ako začnete s konfiguráciou navigácie na lokalite, je potrebné zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v rámci vašej kolekcie lokalít. Je dôležité vedieť, či je vaša lokalita publikačnou lokalitou, pretože možnosti konfigurácie navigácie publikačnej lokality sú rozsiahlejšie než možnosti dostupné v prípade nepublikačnej lokality.

V závislosti od toho, ktorý typ lokality máte k dispozícii, sa na stránke Nastavenie lokality zobrazia odlišné možnosti navigácie. Ak chcete rýchlo zistiť, s ktorým typom lokality pracujete, postupujte takto:

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Pozrite sa na zoznam prepojení na stránke Nastavenie lokality v časti Vzhľad a prostredie.

  • Ak sa zobrazuje prepojenie Navigácia, potom pracujete s publikačnou lokalitou a môžete ju nakonfigurovať na stránke Nastavenie navigácie.
   Navigácia

  • Ak sa zobrazujú prepojenia Horný panel s prepojeniami a Rýchle spustenie, potom pracujete s nepublikačnou lokalitou a máte k dispozícii obmedzenú množinu možností konfigurácie navigácie.
   Vzhľad a prostredie

Navigácia s popisom cesty

Navigáciu s popisom cesty nie je možné konfigurovať. Nasleduje príklad navigácie s popisom cesty.
Popis cesty

Lokalitu môžete nakonfigurovať tak, aby sa použil rovnaký horný panel s prepojeniami ako na nadradenej lokalite. Znamená to, že podlokalita zdedí horný panel s prepojeniami nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami lokality však môžete nakonfigurovať aj tak, že bude jedinečný.

Možnosti a postupy na konfiguráciu dedičnosti horného panela s prepojeniami publikačnej lokality a líšia nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme "Je povolené publikovanie vašej site?" v skôr než začnete v tomto článku.

Konfigurácia dedičnosti horného panela s prepojeniami na nepublikačnej lokalite

Pri vytvorení novej lokality v rámci kolekcie lokalít, ktorá nemá povolené funkcie publikovania, môžete vybrať, či túto lokalitu pridáte na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a či sa bude používať horný panel s prepojeniami tejto nadradenej lokality. Na lokalite tak máte tri rôzne možnosti konfigurácie:

 • Dedenie a uvedenie na nadradenej lokalite     Lokalita sa pridá ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a bude používať rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať až po prerušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Dedenie bez uvedenia na nadradenej lokalite     Lokalita použije rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, ale nepridá sa ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať až po prerušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečné nastavenie     Lokalita sa nepridá ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a nebude používať rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať a je úplne oddelený od nadradenej lokality.

V prípade premenovania lokality na stránke Nadpis, Popis a Ikona sa názov lokality na hornom paneli s prepojeniami neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov zobrazený na hornom paneli s prepojeniami, je nutné upraviť horný panel s prepojeniami.

Ak sa vytvára webová podlokalita, predvolene sa zobrazí na hornom paneli s prepojeniami, ktorý obsahuje nadradená lokalita, a bude mať jedinečný horný panel s prepojeniami. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Konfigurácia nastavení horného panela s prepojeniami na podlokalite:

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na hornom paneli s prepojeniami.
  Vzhľad a prostredie

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia podlokality, kliknite na položku Zastaviť dedenie prepojení. Prepojenia na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality sa pri konfigurácii podlokality na zastavenie dedenia prepojení nezachovajú.

  • Ak chcete použiť rovnaké prepojenia ako nadradená lokalita, kliknite na položku Použiť prepojenia z nadradeného objektu. Pri konfigurácii podlokality na používanie rovnakého horného panela s prepojeniami ako v prípade nadradenej lokality sa prepojenia na hornom paneli s prepojeniami podlokality odstránia.

Konfigurácia dedičnosti horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite

Pri vytváraní publikačnej lokality si môžete vybrať, či sa použije horný panel s prepojeniami nadradenej lokality. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť pomocou stránky Nastavenie navigácie. Konfigurácia nastavení horného panela s prepojeniami na podlokalite:

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Navigácia
  Príkaz navigačnú poznámky sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie len vtedy, ak sú povolené funkcie publikovania pre lokalitu a budete mať aspoň povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, kliknite na položku Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita.

  • Ak chcete zobraziť horný panel s prepojeniami jedinečný pre aktuálnu lokalitu, vyberte položku Zobraziť navigačné položky pod aktuálnou lokalitou.

   Nastavenia globálnej navigácie

   Poznámka:  Ak na nachádzate na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít, tieto možnosti nebudú k dispozícii, pretože lokalita najvyššej úrovne nemá nadradenú lokalitu.

 4. V časti Globálna navigácia:

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami zobraziť podlokality aktuálnej lokality, kliknite na položku Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami zobraziť stránky aktuálnej lokality, kliknite na položku Zobraziť stránky.

  • Ak chcete obmedziť počet prepojení na lokality a stránky, ktoré sa automaticky zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami, zadajte číslo v poli Maximálny počet dynamických položiek na zobrazenie na tejto úrovni navigácie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Postup na pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania pre kolekciu lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme "Je povolené publikovanie vašej site?" v skôr než začnete v tomto článku.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami nepublikačnej lokality

Ak vaša lokalita používa jedinečný horný panel s prepojeniami (t. j. ide o lokalitu najvyššej úrovne alebo lokalita nededí horný panel s prepojeniami nadradenej lokality), máte možnosť nakonfigurovať prepojenia zobrazené na hornom paneli s prepojeniami lokality. Na panel môžete pridať aj prepojenia na iné lokality mimo kolekcie lokalít.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Nové navigačné prepojenie. Zadajte URL adresu a opis prepojenia. URL adresa môže odkazovať na ľubovoľnú platnú cestu, napríklad priečinok na tejto lokalite, položku zdieľanú na intranete vašej organizácie alebo umiestnenie na internete.

   Nové navigačné prepojenie

  • Ak chcete upraviť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť Upraviť , a vykonajte požadované zmeny. V prípade predvolených prepojení, napríklad Domov, môžete upraviť iba opis.

  • Ak chcete odstrániť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia Upraviť , potom na položku Odstrániť a nakoniec na tlačidlo OK.

   Dôležité: Ak na hornom paneli s prepojeniami na nepublikačnej lokalite odstránite nadpis, odstránia sa aj všetky prepojenia, ktoré sú súčasťou tohto nadpisu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami publikačnej lokality

V časti Úprava a zoradenie navigácie na stránke Nastavenie navigácie môžete pridať nový nadpis či prepojenie alebo upraviť existujúci nadpis či prepojenie na hornom paneli s prepojeniami.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí iba v prípade, že sú povolené funkcie publikovania lokality a máte aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknutím na položku Globálna navigácia vyberte horný panel s prepojeniami.

  Globálna navigácia

  Poznámka: Ak sa nezobrazujú zoznamy prepojení, ktoré sú usporiadané pod nadpisom Globálna navigácia alebo Aktuálna navigácia, lokalita pravdepodobne dedí globálnu navigáciu nadradenej lokality. V takom prípade budete môcť pridávať a upravovať prepojenia iba na paneli Rýchle spustenie, až kým nezastavíte dedenie globálnej navigácie nadradenej lokality.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete upraviť nadpis alebo prepojenie, vyberte ho a kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Pridať nadpis.

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Pridať prepojenie.

   Poznámka: Ak vyberiete nadpis, prepojenie sa pridá pod tento nadpis. Ak vyberiete prepojenie, vytvorené prepojenie sa pridá na rovnakú úroveň ako vybraté prepojenie.

  • Ak chcete odstrániť nadpis alebo prepojenie, v časti Úprava a zoradenie navigácie vyberte nadpis alebo prepojenie, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

   Poznámka: Ak odstránite nadpis na hornom paneli s prepojeniami na publikačnej lokalite, prepojenia pod týmto nadpisom sa neodstránia a po odstránení pôvodného nadpisu sa budú zobrazovať ako nadpisy.

 5. V dialógovom okne Web, ktoré sa zobrazí pri pridávaní alebo odstraňovaní položky, nakonfigurujte nasledujúce položky:

  • Názov  Zadajte názov nadpisu alebo prepojenia, ktorý sa má zobrazovať. Názov je povinný.

  • URL adresa  Zadajte URL adresu nadpisu alebo prepojenia. URL adresa prepojení je povinná, v prípade nadpisov je však voliteľná.

   Ak chcete, aby sa URL adresa otvorila v inom okne webového prehliadača ako lokalita, kliknite na položku Otvoriť prepojenie v novom okne.

  • Popis  Zadajte opis nadpisu alebo prepojenia. Popis predstavuje voliteľné nastavenie.

  • Cieľová skupina  Ak chcete obmedziť viditeľnosť, zadajte alebo vyhľadajte cieľovú skupinu nadpisu alebo prepojenia. Prepojenie alebo nadpis (a všetko pod nadpisom) budú môcť zobraziť iba zadané cieľové skupiny. Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, prepojenie bude môcť zobraziť ktokoľvek. Cieľová skupina predstavuje voliteľné nastavenie.

   Dialógové okno Navigačné prepojenie

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Kroky, ktoré Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania pre kolekciu lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme "Je povolené publikovanie vašej site?" v skôr než začnete v tomto článku.

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami nepublikačnej lokality

K dispozícii je možnosť zmeniť poradie zobrazenia kariet na hornom paneli s prepojeniami. Všetky vykonané zmeny poradia položiek na hornom paneli s prepojeniami sa prejavia na všetkých lokalitách, ktoré dedia navigáciu horného panela s prepojeniami vašej lokality.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Kliknite na položku Zmena poradia.

 4. V stĺpci Poradie prepojenia kliknutím na možnosti v zoznamoch zmeňte poradie, v ktorom sa prepojenia zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Manuálna zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami publikačnej lokality

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí iba v prípade, že sú povolené funkcie publikovania lokality a máte aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknite v časti Globálna navigácia na položku, ktorú chcete premiestniť, a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete položku premiestniť na hornom paneli s prepojeniami doľava, kliknite na položku Posunúť nahor

  • Ak chcete položku premiestniť na hornom paneli s prepojeniami doprava, kliknite na položku Presunúť nadol.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

 4. Opakovaním kroku 3 zmeňte poradie všetkých ďalších položiek.

 5. Po dokončení zmeny poradia položiek kliknite na tlačidlo OK.

Automatické zoradenie položiek na hornom paneli s prepojeniami na publikačnej lokalite

Ak pracujete s lokalitou, ktorá má povolené funkcie publikovania, môžete nakonfigurovať automatické zoradenie navigačných položiek, napríklad podľa názvu.

Dôležité: Nastavenia zoradenia sa použijú na horný panel s prepojeniami aj panel Rýchle spustenie. Všetky vykonané zmeny sa použijú na obidva navigačné prvky.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí iba v prípade, že sú povolené funkcie publikovania lokality a máte aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu.

 3. V časti Zoradenie vyberte položku Automatické zoradenie triediť podlokalít, navigačné prepojenia, zoznamy, knižnice a stránky automaticky vo vzostupnom alebo zostupnom abecednom alebo číselnom poradí založenej na položkách názvov, vytvorili dátumy alebo poslednú Upravené dátumy.

  Ak chcete všetky navigačné položky s výnimkou stránok zoradiť manuálne, kliknite na položku Zoradiť manuálne a potom začiarknite políčko Zoradiť stránky automaticky. Podľa nastavení nakonfigurovaných v časti Automatické zoradenie sa zoradia iba stránky.

  Zoradenie

  1. V časti Automatické zoradenie vykonajte v časti Zoradiť podľa niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete položky zoradiť podľa názvu, kliknite na položku Názov.

   • Ak chcete položky zoradiť podľa dátumu vytvorenia, kliknite na položku Dátum vytvorenia.

   • Ak chcete položky zoradiť podľa dátumu, kedy boli naposledy zmenené, kliknite na položku Dátum poslednej zmeny.

  2. Vyberte vzostupné poradie (A, B, C alebo 1, 2, 3) alebo zostupné poradie (C, B, A alebo 3, 2, 1) zoradenia.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak pracujete s lokalitou, ktorá má povolené funkcie publikovania, máte možnosť zobraziť alebo skryť stránky a podlokality na hornom paneli s prepojeniami.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí iba v prípade, že sú povolené funkcie publikovania lokality a máte aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť podlokalitu alebo stránku, ktorá je skrytá, vyberte ju a kliknite na položku Zobraziť.

  • Ak chcete skryť podlokalitu alebo stránku, ktorá sa v súčasnosti zobrazuje na hornom paneli s prepojeniami, vyberte ju a kliknite na položku Skryť.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

   Poznámky: 

   • Príkazy Skryť a Zobraziť sú k dispozícii iba pre navigačné položky podlokality a stránky. Nadpisy a prepojenia nemožno skryť.

   • Ak vyberiete položku, ktorá sa v súčasnosti zobrazuje na paneli Rýchle spustenie, k dispozícii je iba možnosť Skryť. Ak vyberiete položku, ktorá je v súčasnosti na paneli Rýchle spustenie skrytá, zobrazí sa iba možnosť Zobraziť.

Ak pracujete s publikačnou lokalitou, môžete určiť, či sa majú podlokality a stránky lokality zobrazovať na hornom paneli s prepojeniami automaticky. Na hornom paneli s prepojeniami sa podlokality a stránky aktuálnej lokality zobrazujú ako nové karty (predpokladá sa, že lokalita nededí navigáciu nadradenej lokality). Ak vyberiete zobrazovanie podlokalít alebo stránok všetkých lokalít v rámci kolekcie lokalít, podlokality a stránky v rámci podlokalít lokality najvyššej úrovne sa budú zobrazovať ako prepojenia v rozbaľovacích ponukách príslušných kariet na hornom paneli s prepojeniami.

Rozbaľovacia ponuka

Poznámka: Ak sa rozhodnete zobrazovať navigačné položky podlokalít a stránok, zobrazenie lokality s mnohými podlokalitami a stránkami môže byť neprehľadné. Ak štruktúra celej vašej kolekcie lokalít nebude plánovaná ani spravovaná centrálne, pravdepodobne budete chcieť nakonfigurovať lokalitu tak, aby sa podlokality a stránky nezobrazovali automaticky.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí iba v prípade, že sú povolené funkcie publikovania lokality a máte aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny SharePointu Návrhári pre danú lokalitu.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami zobrazovať prepojenia na podlokality, začiarknite políčko Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami zobrazovať prepojenia na stránky, začiarknite políčko Zobraziť stránky.

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami skryť prepojenia na podlokality, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete na hornom paneli s prepojeniami skryť prepojenia na stránky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stránky.

  • Ak svoju lokalitu nakonfigurujete na zobrazovanie podlokalít a stránok, ale lokalita je nastavená na zobrazovanie globálnej navigácie (horného panela s prepojeniami) nadradenej lokality, v navigácii aktuálnej lokality sa nebudú zobrazovať prepojenia na tieto podlokality a stránky, až kým nenakonfigurujete na zobrazovanie podlokalít a stránok aj navigáciu nadradenej lokality.

  • Ak konfigurujete navigáciu na lokalite najvyššej úrovne a chcete, aby sa stránky alebo podlokality v rámci podlokalít lokality najvyššej úrovne zobrazovali v rozbaľovacích ponukách na hornom paneli s prepojeniami, lokalitu najvyššej úrovne, ale tiež jednotlivé podlokality, je nutné nakonfigurovať na zobrazovanie podlokalít a stránok.

  • Ak nechcete, aby sa zobrazovali všetky podlokality a stránky, po nakonfigurovaní zobrazenia môžete stránky a podlokality skryť jednotlivo. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie alebo skrytie podlokalít a stránok na hornom paneli s prepojeniami v tomto článku.

Súvisiace prepojenia

Ak chcete prepojenia pridať radšej stránke než do ľavej ponuky alebo hornej ponuky, pozrite si tému Pridanie prepojenia na stránku.

Ak chcete vytvoriť nové stránky, na ktoré budete môcť vytvoriť prepojenia, pozrite si tému Pridanie stránky na lokalitu.

Ak chcete zmeniť farby, pozadie a vzhľad lokality, pozrite si tému Zmena vzhľadu tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete zmeniť názov, popis, logo alebo iné nastavenia lokality, pozrite si tému Správa nastavení tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete v službe SharePoint Online vytvoriť lokalitu, pozrite si tému Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online alebo Vytvorenie lokality na komunikáciu v SharePointe Online.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×