Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint

Ak ste vlastníkom lokality alebo máte povolenia na úpravu na lokalite SharePoint, môžete prispôsobiť navigáciu svojej lokality. Máte možnosť pridávať, odstraňovať alebo upravovať prepojenia v ľavej ponuke tímovej lokality (známej aj ako ponuka Rýchle spustenie) alebo hornej ponuke lokality na komunikáciu, aby ste používateľom poskytli rýchly prístup k lokalitám a stránkam.

Poznámky: 

 • Ak už vašu lokalitu prispôsobil vlastník, ľavá ponuka alebo horná ponuka nemusia byť k dispozícii.

 • SharePoint Online aktuálne umožňuje prispôsobiť len ľavú ponuku tímovej lokality, pokiaľ sa nenachádzate v klasickom režime.

Nižšie vyberte svoju verziu služby SharePoint a podľa pokynov si prispôsobte navigáciu na svojej lokalite SharePoint.

Poznámka: Niektoré funkcie sa postupne zavádzajú pre organizácie, ktoré sa zapojili do programu First Release. Táto funkcia sa preto zatiaľ nemusí vôbec zobrazovať alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka.

 1. V spodnej časti ľavej ponuky kliknite na položku Upraviť.

  Ľavá navigácia SharePointu

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, kliknite na položku + a potom na šípku nadol.

  Pridanie prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia vyberte jednu z nasledovných možností:

  • URL na pridanie prepojenia na ľubovoľnú položku – či už je pre vašu spoločnosť interná alebo externá. Jednoducho zadajte adresu a zobrazovaný názov prepojenia.

   Pridanie URL prepojenia do ľavej navigácie tímovej lokality SharePoint

  • Konverzácie na pridanie prepojenia na skupinové konverzácie služieb Office 365, ktoré sú priradené k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Kalendár na pridanie prepojenia na kalendár skupiny služieb Office 365, ktorý je priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Poznámkový blok na pridanie prepojenia na poznámkový blok služby OneNote, ktorý je priradený k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  • Plánovač na pridanie prepojenia na inštanciu aplikácie Microsoft Planner, ktorá je priradená k tímovej lokalite. Jednoducho zadajte zobrazovaný názov prepojenia. Adresa sa automaticky pridá a nie je ju možné upraviť.

  Kliknite na položku OK.

 4. Stránku možno do ponuky pridať aj zo zoznamu Stránky lokality. V ľavej ponuke vyberte položku Stránky, vyberte tú, ktorú chcete pridať, kliknite na položku ... vedľa stránky v zozname alebo v hornom navigačnom paneli a potom kliknite na položku Pridanie do navigácie.

  Pridanie prepojenia do ľavej ponuky

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Poznámka: Naposledy použité položky spracováva SharePoint automaticky. Do ponuky Naposledy použité nemožno pridať prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť uvedenú vpravo od hornej ponuky.

  Horná ponuka SharePointu

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Ukážte na miesto v ponuke, kam chcete pridať prepojenie, kliknite na položku + a potom na šípku nadol.

  Úprava hornej ponuky v SharePointe

 3. V dialógovom okne Pridanie prepojenia zadajte do poľa Adresa URL adresu prepojenia, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete pridať prepojenie na stránku v ľavej ponuke, postupujte podľa nasledovných krokov.

  1. Prejdite na stránku, ktorej prepojenie chcete pridať.

  2. Skopírujte URL adresu z panela s adresou.

  3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte zobrazovaný text prepojenia. Tento text sa zobrazí v ponuke.

  Kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v spodnej časti ľavej ponuky tímovej lokality alebo vpravo od hornej ponuky na lokalite na komunikáciu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť, kliknite na položku ....

 3. Kliknite na položku Upraviť.

  Úprava prepojenia v ľavej ponuke

 4. Po dokončení úprav prepojenia kliknite na položku OK.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v spodnej časti ľavej ponuky tímovej lokality alebo vpravo od hornej ponuky na lokalite na komunikáciu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Vedľa prepojenia, ktoré chcete premiestniť, kliknite na položku ....

 3. Kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Zvýšenie alebo zníženie úrovne prepojenia v ľavej ponuke

 4. Tieto kroky opakujte, kým sa prepojenie nebude nachádzať na požadovanej pozícii.

 5. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom vytvoríte odsadené prepojenie pod iným prepojením. V ľavej ponuke alebo hornej ponuke možno pridať len jednu úroveň podradených prepojení. V hornej ponuke, aká sa používa na lokalite na komunikáciu, týmto vytvoríte jednoúrovňovú rozbaľovaciu ponuku.

Ľavá ponuka

Príklad podradeného prepojenia

Horná ponuka

Pridanie navigačných položiek ako podradených prepojení pre vytvorenie vzhľadu rozbaľovacej ponuky
 1. Kliknite na položku Upraviť v spodnej časti ľavej ponuky tímovej lokality alebo vpravo od hornej ponuky na lokalite na komunikáciu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Vedľa prepojenia, ktoré chcete zmeniť na podradené prepojenie, kliknite na položku ....

 3. Kliknite na položku Vytvoriť podradené prepojenie.

  Zníženie úrovne prepojenia na podradené prepojenie v ľavej ponuke

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Týmto postupom premiestnite odsadené prepojenie spod iného prepojenia.

 1. Kliknite na položku Upraviť v spodnej časti ľavej ponuky tímovej lokality alebo vpravo od hornej ponuky na lokalite na komunikáciu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Vedľa podradeného prepojenia, ktorého úroveň chcete zvýšiť na primárne prepojenie, kliknite na položku ....

 3. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň podradeného prepojenia.

  Zvýšenie úrovne podradeného prepojenia na primárne prepojenie

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Niektoré prepojenia, ako je Kôš, sú systémovými prepojeniami a nemožno ich odstrániť.

 1. Kliknite na položku Upraviť v spodnej časti ľavej ponuky tímovej lokality alebo vpravo od hornej ponuky na lokalite na komunikáciu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 2. Vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť, kliknite na trojbodku (...).

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Prepojenie Kôš momentálne nemožno odstrániť.

  Odstránenie prepojenia z ľavej ponuky

 4. Po dokončení prispôsobovania navigácie kliknite na položku Uložiť alebo v prípade, že chcete zmeny zrušiť, na položku Zrušiť.

Ak máte povolenia vlastníka, môžete ľavú ponuku svojej tímovej lokality zapnúť alebo vypnúť.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality.

  Ak používate pripojenú lokalitu skupiny v Office 365, možno bude potrebné kliknúť na položku Obsah lokality v ľavej ponuke a potom na položku Nastavenia lokality v pravej ponuke.

 2. V časti Vzhľad a prostredie na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Navigačné prvky.

  Navigačné prvky v ponuke Nastavenie lokality
 3. Zrušte začiarknutie pre nastavenie Povoliť panel rýchleho spustenia a potom kliknite na položku OK.

  Zrušenie začiarknutia položky Povoliť panel rýchleho spustenia

Ak ste povolili publikačnú funkciu v prípade klasickej navigácie na lokalite SharePoint, v ľavej ponuke sa zobrazia prepojenia moderných zoznamov a knižníc v prípade, že ste ich pridali do klasickej navigácie, aby sa zobrazovali spolu s položkami z ukladacieho priestoru výrazov. Ďalšie informácie nájdete v témach Povolenie spravovanej navigácie na lokalite v SharePointe a Povolenie publikačných funkcií.

Úprava prepojení v službách SharePoint Server 2016 a SharePoint Server 2013

Ak chcete začať upravovať prepojenia na vašej lokalite, kliknite na jednu z možností časti UPRAVIŤ PREPOJENIA na stránke.

Upraviť prepojenia

Zmena prepojení v hornom paneli s prepojeniami: Kliknite na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA v hornej časti (pozrite „1“).

Zmena prepojení na paneli Rýchle spustenie: Kliknite na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA na boku (pozrite „2“).

Poznámka: Ak sa položka UPRAVIŤ PREPOJENIA nezobrazuje, možno nemáte povolenia na úpravu navigácie lokality. Je potrebné mať minimálne povolenia na správu zoznamov. Obráťte sa na vlastníka lokality, aby ste získali povolenia na vykonávanie zmien alebo aby pre vás zmeny boli vykonané.

 1. Prejdite na stránku Obsah lokality: kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

 2. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 3. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a presuňte ju na požadované miesto na paneli Rýchle spustenie alebo na hornom paneli s prepojeniami.

  Presunutie aplikácie zo stránky Obsah lokality do navigácie

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Ak chcete zadať prepojenie na inú lokalitu, zadajte URL adresu.

 1. Podľa toho, kam chcete prepojenie pridať, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Kliknite na položku + prepojenie.

 3. Zadajte zobrazovaný názov prepojenia a cieľové umiestnenie. Skontrolujte, či sa na jeho začiatku nachádzajú znaky http://.

 4. Ak chcete pridať nové prepojenie na panel Rýchle spustenie alebo na horný panel s prepojeniami, kliknite na položku OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Kôš nemožno premenovať ani odstrániť.

 1. Podľa toho, kde chcete prepojenie upraviť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Premenovanie: Kliknite priamo na prepojenie, ktoré chcete premenovať, a zadajte nový názov. Kliknite mimo názvu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Odstránenie: Prepojenie odstráňte z navigačného panela kliknutím na tlačidlo X, ktoré mu zodpovedá. Potom kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Premenovanie prepojenia neovplyvní adresu stránky alebo URL adresu, na ktorú prepojenie odkazuje.

 1. Podľa toho, kde je umiestnené prepojenie, ktoré chcete premiestniť, kliknite na paneli Rýchle spustenie alebo v hornom paneli s prepojeniami na položku UPRAVIŤ PREPOJENIA.

 2. Vyberte prepojenie, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ho na novú pozíciu v oblasti navigácie.

  Ak chcete odsadiť alebo vytvoriť podradené prepojenie, presuňte prepojenie trocha vpravo a pod prepojenie, ktoré chcete použiť ako vrchné.

 3. Postup opakujte pre každé prepojenie, ktoré chcete premiestniť.

 4. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmien pre panel Rýchly prístup

Poznámka: Máte možnosť presunúť položky z časti Naposledy použité do panela Rýchle spustenie. Do časti Naposledy použité však položky nemožno presunúť.

V prípade lokalít v kolekciách lokalít, kde sú povolené publikačné funkcie, máte viac možností navigácie, z ktorých si možno vybrať, vrátane zobrazenia podlokalít a zobrazenia rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (nazývané aj dedenie navigácie nadradenej lokality). Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, obráťte sa na správcu lokality.

 1. Na lokalite, na ktorej chcete zmeniť nastavenia navigácie, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Pridať aplikáciu.

 2. Na stránke Nastavenia lokality kliknite na položku Vzhľad a prostredie a potom na položku Rýchle spustenie alebo Horný panel s prepojeniami.

 3. Vyberte možnosti pre panel Rýchle spustenie alebo horný panel s prepojeniami, napríklad zobrazenie podlokalít alebo zobrazenie rovnakej navigácie, akú používa nadradená lokalita (dedenie navigácie nadradenej lokality).

Prepojenia zobrazujúce sa na ľavej strane lokality sa nazývajú prepojenia na paneli Rýchle spustenie. Panel Rýchle spustenie predvolene zahŕňa prepojenia na nedávne položky a dôležité položky, akými sú zoznamy a knižnice. Prepojenia v hornej časti, v hornom paneli s prepojeniami, zvyčajne zobrazujú podlokality vašej lokality.

Rýchle spustenie

Keď vytvoríte nový zoznam alebo knižnicu, nové prepojenia sa automaticky zobrazia v časti Naposledy použité alebo Rýchle spustenie. V časti Naposledy použité sa zobrazuje len päť najnovších prepojení.


Prepojenie Posledné na paneli Rýchle spustenie zobrazuje naposledy vytvorené stránky, zoznamy a knižnice

Poznámka: Keď vytvoríte novú stránku, nezobrazí sa na paneli Rýchle spustenie automaticky. Je potrebné, aby ste prepojenie na túto stránku vytvorili a pridali sami.

Horný panel s prepojeniami

Prispôsobením navigačných prepojení v hornom paneli s prepojeniami na lokalite tiež môžete zmeniť používanie veľkých písmen, zmeniť poradie alebo pridať prepojenia do podlokalít, ktoré používatelia navštevujú najčastejšie.

Horná navigácia na lokalite

Súvisiace prepojenia

Ak chcete prepojenia pridať radšej stránke než do ľavej ponuky alebo hornej ponuky, pozrite si tému Pridanie prepojenia na stránku.

Ak chcete vytvoriť nové stránky, na ktoré budete môcť vytvoriť prepojenia, pozrite si tému Pridanie stránky na lokalitu.

Ak chcete zmeniť farby, pozadie a vzhľad lokality, pozrite si tému Zmena vzhľadu tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete zmeniť názov, popis, logo alebo iné nastavenia lokality, pozrite si tému Správa nastavení tímovej lokality SharePoint.

Ak chcete v službe SharePoint Online vytvoriť lokalitu, pozrite si tému Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online alebo Vytvorenie lokality na komunikáciu v SharePointe Online.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×