Prispôsobenie lokality Centrum vyhľadávania

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Šablóna lokality Centrum vyhľadávania je určená na jednoduché prispôsobenie alebo rozšírenie bez použitia kódu, takže môže vašim používateľom poskytnúť ten správny zážitok z vyhľadávania. Tento článok poskytuje na vysokej úrovni prehľad o tom, ako funguje lokalita Centrum vyhľadávania, ako začať s jej prispôsobením a aké ďalšie zdroje informácií sú k dispozícii.

Čo chcete urobiť?

Ako funguje lokality centrum vyhľadávania

Možnosti prispôsobenia lokality centrum vyhľadávania

Úprava stránky na lokalite centra vyhľadávania

Pridanie webovej časti na stránku na lokalite centra vyhľadávania

Úprava webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Zdroje informácií pre ďalšie informácie

Ako funguje lokalita Centrum vyhľadávania

Najjednoduchšie povedané, ak používateľ zadá dotaz do webovej časti poľa Vyhľadávanie na stránke vyhľadávania (default.aspx) v lokalite Centrum vyhľadávania, mechanizmus dotazov zašle žiadosť vyhľadávacej službe. Vyhľadávacia služba vráti výsledky, ktoré sa zobrazia v rôznych webových častiach na stránke výsledkov vyhľadávania (results.aspx). Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak používateľ vytvorí dotaz pomocou stránky rozšíreného vyhľadávania (advanced.aspx). Používatelia dostanú len výsledky, na ktorých zobrazenie majú povolenia.

Všetky vyhľadávacie stránky sú stránkami webovej časti a sú vopred nakonfigurované s jednou alebo viacerými vyhľadávacími webovými časťami, ktoré si môžete nakonfigurovať podľa vlastných potrieb. Webové časti môžete pridávať a odstraňovať a presúvať ich dookola na stránkach. Webové časti sú individuálne a samostatné zložky, ktoré môžu zobrazovať výsledky alebo prijímať dotazy, ale na vytváraní možností používateľa pracujú spoločne.

Lokalita Centra vyhľadávania, tak ako ostatné lokality vo vašej organizácii, dedí povolenia. Môžete však vytvoriť aj lokalitu, ktorá používa jedinečné povolenia. Ak sa chcú používatelia dostať na lokalitu, aby zadali dotaz alebo zobrazili výsledky, musia dostať povolenia.

Na začiatok stránky

Spôsoby prispôsobenia lokality Centrum vyhľadávania

Stránky v Centre vyhľadávania si môžete prispôsobiť niekoľkými spôsobmi. Jeden z jednoduchých spôsobov je zmena vlastností predvolených webových častí. Môžete napríklad zmeniť počet výsledkov, ktoré sa používateľom zobrazia na stránke výsledkov vyhľadávania, zmenou vlastností webovej časti Základné výsledky.

Niektoré webové časti majú vlastnosť XSL webovej časti, ktorá umožňuje ďalšie prispôsobenie vzhľadu a rozloženia. S trochou vedomostí o XSLT môžete zmeniť spôsob generovania výsledkov na stránke. Predvolene sú napríklad výsledky vyhľadávania kľúčových slov zobrazené tučne. Zmenou XSL môžete zmeniť výsledky tak, aby boli kľúčové slová vysvietené na žlto.

Ak chcete zmeniť vzhľad a cítenie stránky, môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť polohu jej webových častí. Niektoré webové časti vyhľadávania mimo polí už existujú a sú naprogramované na zobrazovanie výsledkov alebo poskytovanie funkcií navrhovania používateľských rozhraní Ďalej je uvedený zoznam webových častí vyhľadávania a popis fungovania každej z nich.

Názov webovej časti

Popis

Pole rozšíreného vyhľadávania

Vstupný bod pre rozšírené vyhľadávanie. Umožňuje zadať užšie dotazy, napríklad na metaúdaje dokumentu.

Vyhľadávanie v duálnej čínštine

Vyhľadáva obsah v duálnej čínštine.

Externé výsledky

Zobrazuje výsledky dotazu zadaného vo webovej časti poľa Vyhľadávanie v porovnaní s externým zdrojom, napríklad s lokalitou Live.com.

Panel spresnenia

Zobrazuje súhrn výsledkov, napríklad podľa typu dokumentov alebo podľa autorov.

Príbuzné dotazy

Poskytuje zoznam prepojení na dotazy podobné kľúčovým slovám alebo slovným spojeniam zadaným vo vyhľadávacom poli.

Prepojenia Akcie vyhľadávania

Umožňujú používateľom kliknúť na hypertextové prepojenia v množine výsledkov, napríklad na RSS alebo Upozorniť.

Vyhľadávanie najlepších tipov

Zobrazuje výsledky adries URL priradených ku konkrétnym termínom kľúčových slov.

Pole Vyhľadať

Miesto, kam používatelia zadávajú dotazy na kľúčové slová.

Základné výsledky vyhľadávania

Zobrazuje množinu výsledkov, tabuľkových údajov, metaúdajov a adries URL. Obsahuje popis výsledkov, známy aj ako snippet.

Stránkovanie vyhľadávania

Čísla stránok a šípky dopredu alebo dozadu pre množinu výsledkov.

Štatistika vyhľadávania

Zobrazuje všetky výsledky a trvanie spracovania daného dotazu.

Súhrn vyhľadávania

Poskytuje alternatívny pravopis dotazu. Je známy aj ako webová časť "Mysleli ste?”.

Najlepšie externé výsledky

Zobrazuje zoznam “x” najlepších výsledkov zo skonfigurovaného umiestnenia.

Zobrazené webové časti sa môžu odlišovať v závislosti od nainštalovaného produktu. Webovú časť mohol odstrániť alebo zmeniť jej názov aj vlastník najvyššej webovej lokality.

Na začiatok stránky

Úprava stránky v lokalite Centra vyhľadávania

Stránky môžete upravovať pomocou prehľadávača alebo iného nástroja, napríklad SharePoint Designer. Ak chcete upraviť lokalitu Centrum vyhľadávania (default.aspx) alebo stránku výsledkov (results.aspx), musíte mať minimálne povolenia vlastníka lokality.

  • Z domovskej stránky lokality Centrum vyhľadávania alebo zo stránky výsledkov kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Upraviť stránku.

Stránka je teraz v režime úprav, ktorý umožňuje pridať alebo odstrániť webové časti alebo zmeniť ich umiestnenie na stránke.

Ak vaša lokalita povoľuje publikovanie, zmeny musíte najprv vrátiť do projektu, pretože až potom ich používatelia uvidia.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti na stránku v lokalite Centrum vyhľadávania

Webové časti sú moduly, ktoré obsahujú časti kódu, ktoré možno pridať do stránok webových častí a je pre vaše potreby. K dispozícii viac než 15 Hľadať webové časti SharePoint Server 2010, v rozmedzí od webovej časti vyhľadávacie pole, kde používatelia zadávať dotazy na niekoľko typov výsledkov vyhľadávania webových častí. Výsledky webových častí umožňujú výber a potom Konfigurácia rozhrania výsledky vyhľadávania pre používateľov. Ak chcete umiestniť webovú časť na stránke, použite nasledujúci postup.

  1. Z domovskej stránky lokality Centrum vyhľadávania alebo zo stránky výsledkov kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Upraviť stránku.

  2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  3. Ak chcete zobraziť webové časti vyhľadávania, v časti Kategórie vyberte položku Vyhľadať.

  4. Kliknite na názov webovej časti, ktorú chcete pridať na stránku.

  5. Webovú časť pridáte na stránku kliknutím na tlačidlo Pridať.

Na začiatok stránky

Úprava webovej časti pomocou jej tably s nástrojmi

Webové časti sú vysoko konfigurovateľné, čo znamená, že sú flexibilné a môžu slúžiť širokej palete potrieb. Webovú časť môžete po pridaní na stránku skonfigurovať kliknutím na ponuku Úpravy a výberom položky Zmeniť zdieľanú webovú časť alebo položky Upraviť webovú časť. Ak chcete webovú časť skonfigurovať keď sa stránka už používa, musíte stránku uviesť do režimu úprav.

Všetky webové časti majú najmenej jednu skupinu jedinečných vlastností a niekoľko skupín vlastností, ktoré sú spoločné pre všetky webové časti. Spoločné vlastnosti zahŕňajú nastavenia, ako je napríklad vzhľad a rozloženie.

Na začiatok stránky

Zdroje ďalších informácií

Informácie o práci s webovými časťami a o konfigurácii bežných vlastností webových častí nájdete v Pomocníkovi servera Microsoft SharePoint Foundation 2010.Viac informácií o práci s webovými časťami vyhľadávania alebo o vytvorení vlastnej lokality Centrum vyhľadávania vrátane informácií o práci s XSLT nájdete v téme pod názvom Zdroje na www.microsoft.com\enterprisesearch, alebo na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×