Prispôsobenie klávesových skratiek

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky (alebo) môžete prispôsobiť ich priradením k príkazu, makro, písma, štýlu alebo často používanému symbolu. Môžete tiež odstrániť klávesových skratiek. Môžete priradiť alebo odstrániť klávesové skratky pomocou klávesnicealebo myši.

Použitie len klávesnice na priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky

 1. Stlačením klávesov ALT+F a T otvorte dialógové okno Možnosti programu Word.

 2. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 3. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete možnosť prispôsobiť v dolnej časti dialógového okna a potom stlačte kláves ENTER.

  Tlačidlo prispôsobiť v okne Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesové skratky tably

 4. V poli Kategórie stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

 5. Stláčaním klávesu TAB prejdite do poľa Príkazy.

 6. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte názov príkazu alebo inej položky, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo položke sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s označením aktuálne priradené.

 7. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Stlačte novú klávesovú skratku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  3. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Opätovné priradenie kombináciu klávesov, znamená to, či už môžete použiť kombináciu pre svoj pôvodný účel. Napríklad, stlačením kombinácie klávesov CTRL + B zmení vybratého textu na tučné písmo. Ak kombináciu klávesov CTRL + B priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť tučného písma stlačením kombinácie klávesov CTRL + B nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na položku Obnoviť všetko v dolnej časti Prispôsobenie klávesnice dialógové okno.

  4. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  6. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybratá položka Priradiť, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčajte klávesy SHIFT+ TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Aktuálne klávesy.

  4. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odobrať.

  5. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybraná položka Odstrániť, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačením klávesov ALT + F, môžem otvorte dialógové okno Možnosti programu Word.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte položku prispôsobiť.

 3. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete možnosť prispôsobiť v dolnej časti dialógového okna a potom stlačte kláves ENTER.

  Tlačidlo prispôsobiť v možnosti programu Word - prispôsobiť tablu

 4. V poli Kategórie stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

 5. Stláčaním klávesu TAB prejdite do poľa Príkazy.

 6. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte názov príkazu alebo inej položky, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo položke sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s označením aktuálne priradené.

 7. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Stlačte novú klávesovú skratku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  3. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Opätovné priradenie kombináciu klávesov, znamená to, či už môžete použiť kombináciu pre svoj pôvodný účel. Napríklad, stlačením kombinácie klávesov CTRL + B zmení vybratého textu na tučné písmo. Ak kombináciu klávesov CTRL + B priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť tučného písma stlačením kombinácie klávesov CTRL + B nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na položku Obnoviť všetko v dolnej časti Prispôsobenie klávesnice dialógové okno.

  4. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete pole Uložiť zmeny do.

  5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  6. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybratá položka Priradiť, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčajte klávesy SHIFT+ TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Aktuálne klávesy.

  4. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odobrať.

  5. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybraná položka Odstrániť, a potom stlačte kláves ENTER.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou myši

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V dolnej časti tably Prispôsobiť pás s nástrojmi a klávesové skratky, kliknite na položku prispôsobiť.

  Tlačidlo prispôsobiť v okne Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesové skratky tably

 3. V poli Uložiť zmeny do kliknite na názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, do ktorej chcete uložiť zmeny klávesovej skratky.

 4. V poli Kategórie kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

 5. V poli Príkazy kliknite na príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo inej položke sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s označením aktuálne priradené.

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. V poli Stlačte novú klávesovú skratku stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Napríklad stlačte kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  2. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Opätovné priradenie kombináciu klávesov, znamená to, či už môžete použiť kombináciu pre svoj pôvodný účel. Napríklad, stlačením kombinácie klávesov CTRL + B zmení vybratého textu na tučné písmo. Ak kombináciu klávesov CTRL + B priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť tučného písma stlačením kombinácie klávesov CTRL + B nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na položku Obnoviť všetko v dolnej časti Prispôsobenie klávesnice dialógové okno.

  3. Kliknite na Priradiť.

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > Word – možnosti > prispôsobiť.

 2. V dolnej časti tably Prispôsobiť pás s nástrojmi a klávesové skratky, kliknite na položku prispôsobiť.

  Tlačidlo prispôsobiť v možnosti programu Word - prispôsobiť tablu

 3. V poli Uložiť zmeny do kliknite na názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, do ktorej chcete uložiť zmeny klávesovej skratky.

 4. V poli Kategórie kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

 5. V poli Príkazy kliknite na príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo inej položke sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s označením aktuálne priradené.

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. V poli Stlačte novú klávesovú skratku stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Napríklad stlačte kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  2. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Opätovné priradenie kombináciu klávesov, znamená to, či už môžete použiť kombináciu pre svoj pôvodný účel. Napríklad, stlačením kombinácie klávesov CTRL + B zmení vybratého textu na tučné písmo. Ak kombináciu klávesov CTRL + B priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť tučného písma stlačením kombinácie klávesov CTRL + B nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na položku Obnoviť všetko v dolnej časti Prispôsobenie klávesnice dialógové okno.

  3. Kliknite na Priradiť.

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×