Prispôsobenie formulárov doplnku Business Contact Manager pomocou používateľom vytvorených polí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete prispôsobiť zákazník, obchodný kontakt, príležitosť a obchodný projekt formulárov na zobrazenie presne tých informácií, ktoré chcete sledovať. Napríklad, ak ste Realitná kancelária, budete chcieť sledovať typ vlastnosti (obytnej alebo komerčnej), aby zákazník má záujem. Prispôsobením formuláre získate flexibilitu lepšie zoraďovať, filtrovať, klasifikáciu a analýzu údajov. Jednou z možností je vytvorenie vlastných polí definovaných používateľom, a potom pridáte alebo odstránite na navrhovanie formulárov požadovaným spôsobom.

Týchto polí definovaných používateľom môžete použiť rovnakým spôsobom, ako používať polia v predvolených formulárov. Napríklad ako Realitná kancelária, môžete odoslať e-mailovú správu všetkých zákazníkov, ktorí vyhľadávajú s 2. Môžete filtrovať zoznam príjemcov použitím typu vlastnosti poľa, ktorý ste vytvorili pre formulár.

Po vytvorení sa prispôsobený formulár uloží ako súbor .bcmx, ktorý je možné zdieľať s ostatnými spolupracovníkmi v tíme. Importovať je možné aj prispôsobenia, ktoré urobili iní používatelia.

Poznámka: Doplnok Business Contact Manager formuláre sú prispôsobené toľko polí, nazýval polí definovaných používateľom, alebo môžete zmeniť zoznam položiek, ktoré sú k dispozícii v poli (rozbaľovacieho zoznamu). Nie je možné zmeniť rozloženie formulárov alebo odstrániť predvolené polia.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie používateľom definovaných skupine alebo poli

Prispôsobenie formulára pomocou používateľom vytvorených polí

Používateľom definované pole, ktoré už nie je potrebné odstrániť

Export a import prispôsobení

Vytvorenie používateľom vytvorenej skupiny alebo poľa

Pri zadávaní údajov do formulára doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa údaje zadávajú do poľa, ako je napríklad Názov zákazníka alebo Kancelária, ktoré sa nachádzajú na formulári Zákazník. Každé pole je časťou skupiny vo formulári. Polia napríklad Názov zákazníka alebo Kancelária sú časťou skupiny Zákazník. Názov skupiny sa na formulári zobrazí ako podnadpis.

Dôležité: Ak sa má pole zahrnúť do formulára, musí byť časťou skupiny. Ak skupinu neurčíte, vytvorí sa predvolená skupina.

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Prispôsobiť formuláre doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na jednu z nasledovných položiek: Prispôsobiť formulár zákazníka, Prispôsobiť formulár obchodného kontaktu, Prispôsobiť formulár príležitosti alebo Prispôsobiť formulár obchodného projektu.

 2. V príslušnom dialógovom okne Spravovanie polí vytvorených používateľom na zozname Strana kliknite na stranu, ku ktorej chcete pridať používateľom vytvorené pole.

 3. Kliknutím na tlačidlo Pridať skupinu vytvoríte rozlišovaciu skupinu pre nové používateľom vytvorené polia. V dialógovom okne Pridanie skupiny zadajte názov tejto skupiny.

 4. Vyberte skupinu a kliknutím na tlačidlo Upraviť zmeňte názov skupiny.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať pole.

 6. V dialógovom okne Pridanie poľa zadajte požadovaný názov, vyberte položku Typ údajov (ako napríklad Text, Číslo alebo Dátum alebo čas) a položku Formát pre vybratý typ údajov.

  Poznámka: Po uložení poľa s určitým typom údajov nemožno zmeniť tento typ údajov. Namiesto toho je potrebné existujúci typ údajov odstrániť a vybrať nový.

  Čo je typ údajov?

  Pri vytváraní poľa sa treba rozhodnúť, aký typ údajov bude obsahovať. K dispozícii je nasledovný výber:

  Pre tento typ údajov

  Vyberte príslušný typ údajov

  Slová alebo vety s maximálnou dĺžkou 96 znakov

  Text

  Čísla s desatinnou čiarkou alebo bez nej (s maximálnym počtom 19 číslic pred alebo za desatinnou čiarkou)

  Číslo

  Údaje v percentách

  Percento

  Ceny, príjmy a iné peňažné údaje

  Mena

  Odpovede na jednoduché otázky typu áno/nie, zapnuté/vypnuté, alebo pravda/nepravda.

  Áno/nie

  Dátumové alebo časové informácie v ľubovoľnom formáte dostupnom v programe Outlook

  Dátum/čas

  Celé čísla

  Celé číslo

  Vopred vyplnený zoznam možných položiek, ktorý šetrí čas alebo zachováva konzistentnosť medzi formulármi.

  Rozbaľovací zoznam

Tip: Po vytvorení používateľom definované pole do jedného formulára, ju môžete znova použiť ho inde. V dialógovom okne Pridanie poľa kliknite na položku pridať pole z rôznych entít a potom kliknite na požadované pole. Je to možné maximálne 40 polia pre každý formulár.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie formulára pomocou používateľom vytvorených polí

V dialógovom okne Spravovanie polí vytvorených používateľom možno vytvárať, upravovať, premiestňovať alebo odstraňovať polia a skupiny polí.

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Prispôsobiť formuláre doplnku Business Contact Manager , ukážte na položku Spravovať polia vytvorené používateľom a potom kliknite na položku Zákazník, Obchodný kontakt, Príležitosť alebo Obchodný projekt.

 2. V poli príslušné dialógové okno Manage User-Defined polia v zozname strán vyberte stranu, ktorú chcete prispôsobiť. Ak ste v minulosti pridali polí definovaných používateľom, Toto sú uvedené v poradí, ktoré sa zobrazujú na stránke.

  Pri spravovaní týchto polí postupujte nasledovne:

  • Ak chcete pridať novú skupinu alebo pole do tohto formulára, pozrite si tému vytvoriť definované používateľom skupinu alebo pole.

  • Ak chcete upraviť používateľom definované pole, kliknite na názov skupiny alebo poľa a potom kliknite na položku Upraviť. Zadajte požadované informácie.

   Poznámka: Typ údajov nie je možné upravovať. Ďalšie informácie o úprave poľa nájdete v téme Správa polí vytvorených používateľom v doplnku Business Contact Manager: úprava poľa.

  • Ak chcete zmeniť poradie týchto polí, vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol tlačidlo. Ak chcete zmeniť umiestnenie skupinu alebo pole v stĺpci vľavo alebo vpravo, vyberte položku a kliknite na tlačidlo Tlačidlo na premiestnenie doľava presunúť doľava alebo Tlačidlo na premiestnenie doprava presuňte položku doprava.

  • Ak chcete premiestniť skupinu alebo pole na inú stranu rovnakého formulára, kliknite na tlačidlo Premiestniť do.

Na začiatok stránky

Odstránenie nepotrebného poľa vytvoreného používateľom

Ak už nepotrebujete používateľom vytvorenú skupinu alebo pole, kliknite na tlačidlo Odstrániť. Zo strany formulára sa tak odstráni skupina alebo pole.

Poznámka: Pri odstránení používateľom vytvoreného poľa z formulára sa odstránia všetky informácie prepojené s tými poľom v databáza programu Business Contact Manager. Ak budete tieto údaje v budúcnosti potrebovať, pred odstránením poľa databázu zálohujte. Ak chcete databázu zálohovať, musíte byť vlastník databázy.

Aký je postup?

Ak ste vlastníkom databázy, v ponukeBusiness Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Spravovať databázu. V dialógovom okne Správa databázy na karte Zálohovanie a obnovenie kliknite na položku Zálohovať databázu.

Na začiatok stránky

Export a import prispôsobení

Po vytvorení skupiny formulárov, ktoré chcete používať, môžete so spolupracovníkmi zdieľať prispôsobenia.

Export prispôsobení

Prispôsobenia vrátane používateľom vytvorených polí, skupín a ich pozícií sa uložia ako súbor .bcmx.

 1. V ponuke Súbor ukážte na príkaz Import a export a potom kliknite na položku Business Contact Manager pre program Outlook.

 2. V sprievodcovi Import a export obchodných údajov kliknite na položku Export súboru.

 3. Kliknite na položku Prispôsobenia doplnku Business Contact Manager (.bcmx) a potom kliknite na tlačidlo Ďalší.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte umiestnenie pre súbor prispôsobenia.

Skontrolujte, či môžete pohodlne zdieľať tento súbor prispôsobenia s ostatnými spolupracovníkmi výberom verejne prístupného umiestnenia.

Import prispôsobení iných používateľov

 1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Prispôsobenia.

 2. V sprievodcovi Import a export obchodných údajov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte umiestnenie súboru prispôsobenia (.bcmx), ktorý chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Prispôsobenia sa použijú na existujúce formuláre v databáze.

Poznámka: Súbor prispôsobenia sa požije len na aktuálnu databázu. Súbor musíte opätovne importovať vždy pri vytvorení alebo vybratí inej databázy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office