Prispôsobenie e-mailovej správy v Outlooku na webe

Prispôsobte si novú e-mailovú správu v Outlooku na webe pomocou mnohých možností, ktoré Outlook ponúka. Bez ohľadu na to, aký typ správy – obchodný alebo osobný – píšete, vždy môžete ľahko nájsť spôsob, ako pridať svojmu štýlu jedinečnosť.

Ak chcete začať písať novú správu, prihláste sa do Outlooku na webe, a potom vyberte položku Nové. Môžete pridať prílohu alebo obrázok (obrázok, textúru alebo grafiku), zmeniť písmo, vložiť zoznam, tabuľku alebo podpis atď.. Môžete tiež priradiť indikátor úrovne dôležitosti správy.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

Môžete nastaviť úroveň dôležitosti správy, aby sa príjemcom zobrazil indikátor v doručenej pošte skôr než správu otvoria. Nastavenie úrovne dôležitosti tiež umožňuje príjemcom zoraďovať správy podľa dôležitosti.

Ak chcete zmeniť dôležitosť vašej správy, vyberte tri bodky v hornej časti novej správy, ktorú vytvárate Ďalšie akcie a potom vyberte položku Nastaviť dôležitosť. Môžete si vybrať medzivysoká, normálna alebo nízka.

 1. Vyberte ikonu Priložiť Priložiť v dolnej časti poľa e-mailovej správy.

 2. Vyberte položku Prehľadávať tento počítač, Prehľadávať cloudové umiestnenia, alebo Prehľadávať e-mailové správy.

 3. V závislosti od vášho výberu použite niektorý z týchto postupov:

  • Computer: Prejdite do umiestnenia vybraného súboru, vyberte súbor a kliknite na položku Otvoriť.

  • Cloud súbor: Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, vyberte položku Ďalej a potom kliknite na Príkaz zdieľať ako prepojenie alebo Priloženie kópie.

  • E-mailová správa: Vyberte správu, ktorú chcete priložiť a vyberte položku Ďalej.

Ak chcete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí v tele e-mailu, môžete pridať vložený obrázok.

 1. Vyberte položku Vložiť obrázky do textu Vloženie obrázkov do textu vedľa položky Odoslať v dolnej časti poľa e-mailovej správy.

 2. Prejdite do umiestnenia súboru s obrázkom v počítači, vyberte súbor a potom vyberte položku Otvoriť.

Emotikony, známe aj ako emoji, sú grafické obrázky, ktoré prenášajú emócie. K správam môžete pridať rôzne emotikony. Môžete si vybrať aj z obľúbených GIF a pridať ich do správy.

 • Ak chcete vložiť emotikon, vyberte ikonu Emoji Vyberte túto ikonu, ak chcete do e-mailovej správy pridať emotikon v dolnej časti e-mailovej správy, prejdite na Obľúbené emoji a potom vyberte emotikon.

 • Ak chcete vložiť GIF, vyberte ikonu Emoji Vyberte túto ikonu, ak chcete do e-mailovej správy pridať emotikon v dolnej časti e-mailovej správy, prejdite na Obľúbené obrázky vo formáte GIF a potom vyberte GIF.

Poznámka: Nie všetky e-mailové programy zobrazujú emotikony rovnako. Emotikon zobrazený farebne jednému klientovi môže byť konvertovaný na symboly pre iného. Napríklad, Vyberte túto ikonu, ak chcete do e-mailovej správy pridať emotikon môže sa zobrazoviť u príjemcu správy ako :-).

Môžete vytvoriť osobitejšie správy a zmeniť písmo, farbu alebo štýl textu.

 1. Vyberte položku Zobraziť možnosti formátovania Zobraziť možnosti formátovania vedľa položky Odoslať v dolnej časti poľa e-mailovej správy. Následne sa zobrazí pás s nástrojmi formátovania.

 2. Vyberte Písmo Písmo a zvoľte požadované písmo, ktorým chcete písať. Môžete tiež zmeniť veľkosť písma, farbu písma, text ako tučný alebo podčiarknutý alebo kurzívu alebo dokonca zvýrazniť časti e-mailovej správy.

Zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy môžete použiť na zobrazenie krokov, úloh alebo kľúčových poznatkov vo vašej e-mailovej správe.

 • Ak chcete pridať zoznam s odrážkami do vašej e-mailovej správy, vyberte položku Zobraziť možnosti formátovania Zobraziť možnosti formátovania vedľa položky Odoslať v dolnej časti e-mailovej správu a potom vyberte Odrážky Odrážky .

 • Ak chcete pridať číslovaný zoznam do vašej e-mailovej správy, vyberte položku Zobraziť možnosti formátovania Zobraziť možnosti formátovania vedľa položky Odoslať v dolnej časti e-mailovej správy a potom vyberte Číslovanie Číslovanie .

Vložte tabuľku pre pridanie štruktúrovaných informácií v riadkoch a stĺpcoch v e-mailovej správe.

 1. Vytvorte novú e-mailovú správu alebo odpovedzte na existujúcu správu.

 2. V dolnej časti ľavej navigačnej tably vyberte položku Ďalšie formátovania ikonu možnosti služby Outlook.com > Vložiť tabuľku .

  Snímka obrazovky s tlačidlom Vložiť tabuľku

 3. Potiahnite myšou cez mriežku tabuľky na počet riadkov a stĺpcov, ktoré chcete v tabuľke.

Vytvorte podpis e-mailu, ktorý sa bude automaticky zobrazovať na konci vašich emailových správ.

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Nastavenie > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položku Pošta > Napísať správu a odpovedať.

 3. Do textového poľa zadajte svoj podpis e-mailu. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, farbu a vzhľad vášho podpisu z možností dostupných na páse s nástrojmi v hornej časti textového poľa.

 4. Ak chcete zahrnúť svoj podpis iba v nových správach, začiarknite políčko vedľa položky Automaticky vkladať podpis do novovytvorených správ. Ak chcete pridať svoj podpis do správ, ktoré chcete presmerovať alebo pri odpovedaní, vyberte položku Automaticky vkladať podpis do presmerovaných správ a odpovedí. Ak si želáte obe možnosti, začiarknite obe políčka.

 5. Po dokončení vyberte položku Uložiť. Podpis e-mailu sa zobrazí na nových správach, na vašich odpovediach, alebo na oboch, v závislosti od vášho výberu.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Môžete nastaviť úroveň dôležitosti správy, aby sa príjemcom zobrazil indikátor v doručenej pošte skôr než správu otvoria. Nastavenie úrovne dôležitosti tiež umožňuje príjemcom zoraďovať správy podľa dôležitosti.

Ak chcete zmeniť dôležitosť vašej správy, vyberte tri bodky v hornej časti novej správy, ktorú píšete Vyberte túto ikonu pre nastavenie úrovne dôležitosti správy a potom vyberte položku Nastaviť dôležitosť. Môže byť vysoká, normálna alebo nízka.

 1. Vyberte ikonu Priložiť Vyberte túto ikonu, ak chcete k e-mailovej správe pripojiť súbor v dolnej časti poľa e-mailovej správy.

 2. Vyberte, či chcete priložiť súbor zo svojho počítača alebo z cloudového umiestnenia.

 3. Prejdite do umiestnenia súboru, ktorý chcete vložiť, ťuknutím ho vyberte a potom ťuknite na položku Otvoriť.

 4. Ak chcete zdieľať súbor s príjemcom e-mailu tak, aby všetci mohli spolupracovať na súbore, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa názvu súboru a vyberte položku Nahrať do služby OneDrive - <your organization name>.

Ak chcete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí v tele e-mailu, môžete pridať vložený obrázok.

 1. Vyberte položku Vložiť vnorené obrázky Vyberte túto ikonu pre pridanie obrázka do e-mailovej správy vedľa položky Odoslať v dolnej časti poľa e-mailovej správy.

 2. Prejdite do umiestnenia súboru s obrázkom vo vašom počítači alebo v službe OneDrive a potom vyberte položku Otvoriť.

Ak máte do textu v e-mailovej správe vložený obrázok, vyberte požadovaný obrázok a kliknite pravým tlačidlom myši pre zobrazenie ponuky ďalšie dostupné možnosti. Napríklad vyberte položku Veľkosť a potom vyberte Malé, Prispôsobiť alebo Pôvodné a upravte veľkosť súboru s obrázkom.

Emoji, známe aj ako emotikony, sú obrázky, ktoré prenášajú emócie. K správam môžete pridať rôzne emoji.

Ak chcete vložiť emoji, vyberte ikonu Emoji Vyberte túto ikonu, ak chcete do e-mailovej správy pridať emotikon vedľa položky Odoslať v dolnej časti e-mailovej správy a potom vyberte emoji.

Poznámka: Nie všetky e-mailové programy zobrazujú emoji rovnako. Emoji, ktorý je v niektorých e-mailových programoch farebný, sa môže v iných programoch zobrazovať v symboloch. Napríklad Vyberte túto ikonu, ak chcete do e-mailovej správy pridať emotikon sa môže zobrazovať u príjemcu správy ako :-).

Môžete vytvoriť osobitejšie správy a zmeniť písmo, farbu alebo štýl textu.

 1. Vyberte položku Možnosti formátovania Vyberte túto ikonu, ak chcete zmeniť písmo, veľkosť, farbu a urobiť viac vedľa položky Odoslať v dolnej časti poľa e-mailovej správy. Zobrazia sa možnosti formátovania.

 2. Vyberte Písmo a zvoľte písmo, ktoré chcete používať. Môžete tiež zmeniť veľkosť písma, farbu písma, nastaviť text ako tučný alebo podčiarknutý alebo v kurzíve alebo môžete zvýrazniť časti e-mailovej správy. Vyberte text a potom vyberte požadovaný efekt, ktorý chcete použiť z možností formátovania.

Zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy môžete použiť na zobrazenie krokov, úloh alebo kľúčových poznatkov vo vašej e-mailovej správe.

 • Ak chcete pridať zoznam s odrážkami do vašej e-mailovej správy, vyberte položku Odrážky Kliknite sem, ak chcete pridať zoznam s odrážkami do svojej e-mailovej správy .

 • Ak chcete pridať číslovaný zoznam do vašej e-mailovej správy, vyberte položku Číslovanie Kliknutím na túto ikonu pridáte číslovaný zoznam do svojej e-mailovej správy .

Vložte tabuľku pre pridanie štruktúrovaných informácií v riadkoch a stĺpcoch v e-mailovej správe.

 1. Vyberte položku Ďalšie Rozbaľte šípku, ak chcete vidieť ďalšie možnosti formátovania na konci možností formátovania, aby sa vám rozbalili ďalšie možnosti.

 2. Vyberte položku Vložiť tabuľku. Potiahnutím vyberte počet riadkov a stĺpcov, ktoré chcete. Alebo môžete kliknúť na položku Vložiť tabuľku a následne, namiesto potiahnutia, kliknite na položku Vložiť tabuľkua v dialógovom okne Vložiť tabuľku zadajte počet stĺpcov a riadkov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorte podpis e-mailu, ktorý sa bude automaticky zobrazovať na konci vašich e-mailových správ.

 1. Vyberte Nastavenia Nastavenia v pravom hornom rohu a potom vyberte Možnosti > Pošta.

 2. Na table Možnosti na ľavej strane, v časti Rozloženie, kliknite na položku Podpis e-mailu.

 3. Ak chcete pridať podpis iba do nových správ, začiarknite políčko vedľa položky Automaticky vkladať podpis do nových správ. Ak chcete pridať podpis do správy, na ktorú odpovedáte, vyberte položku Automaticky vkladať podpis do presmerovanej správy alebo odpovede. Ak si želáte obe možnosti, začiarknite obe políčka.

 4. Do textového poľa napíšte svoj e-mailový podpis. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, farbu a vzhľad vášho podpisu prostredníctvom dostupných možností na páse s nástrojmi v hornej časti textového poľa. Môžete tiež pridať obrázok.

 5. Po dokončení vyberte položku Uložiť. Podpis e-mailu sa zobrazí na nových správach, na vašich odpovediach, alebo na oboch, v závislosti od vášho výberu.

Pozrite tiež

Vytváranie a preposielanie e-mailových správ a odpovedanie na ne v Outlooku na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×