Prispôsobenie e-mailových správ

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie e-mailovej správy v Outlook ponúka najviac možností a konfigurácií ľubovoľné Outlook funkcie. Bez ohľadu na to, aký typ správy – obchodných alebo osobných – písania, môžete ľahko nájsť spôsob, ako pridať svoj jedinečný štýl.

Poznámka: Outlook používa editor na základe Word e-mailových správach. Ak potrebujete pomoc s funkcie úprav, spustite Word, stlačte kláves F1 a v Word Pomocníka vyhľadajte.

Nastavenie možností doručenia

Možnosti doručenia zahŕňajú nastavenie úrovne dôležitosti správy, zadanie dátumu uplynutia platnosti a uvedenie času a dátumu oneskorenia odoslania správy.

Môžete nastaviť úroveň dôležitosti správy, aby sa príjemcom zobrazil indikátor v doručenej pošte skôr než správu otvoria. Nastavenie úrovne dôležitosti tiež umožňuje príjemcom zoraďovať správy podľa dôležitosti.

 • Na karte Správa v skupine Značky vyberte položku Vysoká dôležitosť alebo Nízka dôležitosť. Vybratá ikona je zvýraznený a označuje, že je zapnutá.

  Skupina Značky na páse s nástrojmi

Po uplynutí platnosti správy zostane hlavička správy zobrazená v priečinkoch programu Outlook. Napriek tomu, že správa sa zobrazuje ako prečiarknutá, stále je možné ju otvoriť.

 1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti vyberte spúšťač dialógového okna Možnosti správySpúšťač dialógového okna.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti v časti Možnosti doručenia začiarknite políčko Koniec platnosti a potom vyberte dátum a čas.

Ak používate e-mailové konto Microsoft Exchange, môžete nastaviť zdržanie doručenia jednej správy. Bez ohľadu na typ e-mailového konta, ktokoľvek môže používať pravidlá na zdržanie doručenia všetkých správ tak, že po kliknutí na položku Odoslať sa podržia určitý čas v priečinku Pošta na odoslanie.

Zdržanie doručenia e-mailovej správy iba pre kontá Exchange

 1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti vyberte položku Zdržať doručenie. Dialógové okno Vlastnosti sa zobrazí so začiarknutým políčkom Nedoručiť pred.

 2. Vyberte požadovaný dátum a čas doručenia.

  Poznámka:  Možnosť Zdržať doručenie musíte vybrať pre každú správu, ktorú chcete zdržať. Ak chcete zdržať všetky správy, pozrite si nasledujúci postup na zdržanie doručenia e-mailovej správy pre všetky e-mailové kontá.

Zdržanie doručenia e-mailovej správy pre všetky e-mailové kontá

Nastavenia môžete prispôsobiť v Sprievodcovi pravidlami a obmedziť kritériá, kedy sa zdržanie aplikuje.

 1. V ľubovoľnom zobrazení programu Outlook vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položky Správa pravidiel a výstrah > Nové pravidlo.

 3. V časti Krok 1: Vyberte šablónu, v časti Vytvoriť úplne nové pravidlo vyberte položku Použiť pravidlo na odosielané správy a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Kliknite znova na položku Ďalej a keď sa zobrazí hlásenie Toto pravidlo sa použije v každej odoslanej správe, vyberte položku Áno.

 5. V časti Krok 1: Výber akcií začiarknite políčko počkať a odoslať po (počet) min.

 6. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu), vyberte podčiarknutú frázu počet.

 7. Zadajte číslo medzi 1 a 120 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Vyberte položku Dokončiť a po zobrazení hlásenia Toto pravidlo je pravidlo na strane klienta a spracuje sa, iba keď je spustený program Outlook kliknite na OK.

  Poznámka:  Toto nové pravidlo zdrží všetky odosielané správy o počet minút, ktoré ste zadali v kroku 7. Outlook musí zostať spustený počas tohto časového úseku (počet minút) po tom, ako vyberiete položku Odoslať, aby sa mohlo spracovať zadané oneskorenie.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu vašej správy

Máte k dispozícii minimálne osem spôsobov zmeny vzhľadu správy.

 1. Na karte Možnosti vyberte v skupine Motívy položku Farba strany.

  Poznámka: Umiestnite kurzor do tela správy a sprístupniť na možnosť Farba strany.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte farbu na palete Farby motívu alebo Štandardné farby.

  • Vyberte položku Ďalšie farby, čím získate podrobnejšiu paletu.

  • Vyberte položku Bez farieb, čím odstránite ľubovoľnú farbu.

 3. Vyberte položku Efekty výplne a pridajte prechod, textúru, vzor alebo obrázok, a potom vyberte požadované možnosti výplne.

  Poznámka:  Ak ste kroku 2 vybrali farbu, prechod, textúra alebo vzor je založený na danej farbe.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zmeniť písmo v správe.

 • Na karte Správa v skupine Základný text môžete vybrať písmo, veľkosť písma, štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté), farbu písma a zvýraznenie textu.

 • Na karte Formátovanie textu v skupine Písmo môžete vybrať písmo a veľkosť písma a prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť. Môžete tiež zmeniť štýl písma (tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný index, horný index), zmeniť veľkosti písmen, farby písma a zvýraznenia textu a odstrániť všetko formátovanie.

 • Na minipaneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí pri výbere textu, môžete vybrať písmo, prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť, vybrať motív, pomocou funkcie Kopírovať formát vybrať štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté) a zvýrazniť text.

  Miniatúrny panel s nástrojmi

 • Na karte Formátovať text v skupine Štýly môžete vybrať štýly.

Tip:  Vytvárajte správy s profesionálnym vzhľadom pomocou štýlov.

Grafika môže prilákať pozornosť príjemcov správy, ale môže tiež zväčšiť veľkosť súboru správy. To je jeden z dôvodov, prečo by sa grafika mala používať s mierou. Ak chcete zmeniť vzhľad pozadia správy, pozrite si tému Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzoru alebo obrázka.

Pridanie grafiky

 • Na karte Vložiť v skupine ilustrácie vyberte jednu z nasledujúcich typov obrázku:

  Obrázok

  1. Vyberte položku Obrázok a potom sa presuňte do priečinka, kde je uložený požadovaný obrázok.

  2. Vyberte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

  Potiahnutím rukovätí môžete zmeniť veľkosť obrázka alebo ho otočiť. Ďalšie možnosti obrázka sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na obrázok. Potom môžete vybrať príslušný príkaz.

  Clip Art

  Obrázok ClipArt knižnica nie je k dispozícii v Outlook 2016 alebo Outlook 2013; však Outlook stále môžete vložiť obrázok ClipArt. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie obrázkov ClipArt do súboru.

  Ak chcete pridať obrázok ClipArt do správy vytvorené v Outlook 2010:

  1. Vyberte položku Clip Art, zadajte popis obrázka, ktorý chcete nájsť, a potom vyberte položku Prejsť na.

  2. Začiarknite políčko Zahrnúť obsah z lokality Office.com, čím zahrniete obrázky ClipArt dostupné z lokality Office.com.

  3. Vyberte obrázok, ktorý chcete vložiť.

  Tvary

  • Vyberte Tvary a potom vyberte požadovaný tvar.

   Ďalšie možnosti tvaru sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na tvar. Potom môžete vybrať príslušný príkaz.

  Grafické prvky SmartArt

  1. Vyberte položku SmartArt.

  2. Vyberte rozloženie grafiky SmartArt a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Vyberte grafický prvok SmartArt a pridajte text.

  Ďalšie možnosti sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt. Potom môžete vybrať príslušný príkaz.

  Graf

  1. Vyberte položku Graf.

  2. Vyberte typ grafu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. V zobrazenom hárku programu Microsoft Excel 2010 zadajte údaje pre graf.

  Ďalšie možnosti grafu sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na graf. Potom môžete vybrať príslušný príkaz.

  Snímka obrazovky

  1. Vyberte položku Snímka obrazovky

  2. Vyberte jeden obrázok v ukážke alebo vyberte položku Výrez obrazovky.

  3. Vyberte oblasť obrazovky, ktorú chcete zachytiť.

Vloženie objektu WordArt

 • V ponuke Vložiť v skupine Text vyberte položku WordArt.

 1. Na karte Správa v skupine Základný text vyberte tlačidlo Odrážky alebo Číslovanie.

 2. Stlačte kláves Enter a pridajte ďalšiu položku zoznamu. Outlook automaticky vloží ďalšiu odrážku alebo číslo.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

   alebo

  • Ak chcete odstrániť poslednú odrážku alebo číslo v zozname, stlačte kláves Backspace.

Tipy: Pomocou klávesovej skratky môžete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam.

 • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, zadajte 1. a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

Tabuľka sa skladá z riadkov a stĺpcov buniek, ktoré je možné vyplniť textom a grafickými prvkami. Tabuľky sa často používajú na usporiadanie a prezentovanie informácií.

Tabuľka na poskytovanie informácií v mriežkovom formáte

Tabuľky môžete tiež použiť na vytvorenie zaujímavého rozloženia stránky alebo vytvorenie textu, grafiky a pokročilých rozložení tabuľky.

Rozloženie stránky vytvorené pomocou tabuliek

Pridanie tabuľky

 1. Vyberte miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky vyberte položku Tabuľka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ukážte na položku Rýchle tabuľky, vyberte požadovanú tabuľku a nahraďte údaje v tabuľke vlastnými údajmi.

  • Vyberte mriežku tabuľky a výberom počtu riadkov a stĺpcov vytvorte novú prázdnu tabuľku.

   Výber tabuľky

  • Výberom položky Nakresliť tabuľku sa zobrazí ukazovateľ, ktorý umožňuje meniť veľkosť pridávaných buniek tabuľky.

  • Výberom položky Excel Tabuľkový hárok sa otvorí nový tabuľkový hárok vo vašej správe. Pomocou rukovätí na zmenu veľkosti môžete zmeniť veľkosť tabuľkového hárka.

   Poznámka:  Keď vyberiete položku Excel Tabuľkový hárok, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či dôverujete zdroju zošita programu Excel. Vo väčšine prípadov, najmä ak zdrojom dokumentu je program Excel nainštalovaný vo vašom počítači, môžete vybrať položku Áno. Ak váhate, či máte vybrať Áno, pretože Excel je spustený z iného zdroja alebo siete, obráťte sa na správcu siete.

Môžete vytvoriť predvolený podpis, ktorý sa pridá do všetkých odchádzajúcich správ, alebo môžete podpis vložiť manuálne do jednotlivých odchádzajúcich správ.

Automatické vloženie podpisu

 1. Na karte Správa vyberte v skupine Zahrnúť položky Podpis > Podpisy.

  Poznámka:  Možnosti podpisu, ktoré sú k dispozícii na karte Správy, môžete zobraziť aj po výbere položky Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 2. V dialógovom okne Podpisy a grafické efekty na karte Podpis e-mailu v zozname Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť vyberte požadovaný podpis. Môžete tiež vybrať položku Nový a vytvoriť nový podpis.

 3. V časti Vyberte predvolený podpis v pravom hornom rohu dialógového okna v zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

 4. Ak chcete zahrnúť podpis do správ, na ktoré odpovedáte, a do správ, ktoré posielate ďalej, v zozname Odpovede alebo poslania ďalej vyberte požadovaný podpis. Ak v týchto správach podpis nechcete, vyberte možnosť žiadne.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete pridať predvolený podpis do aktuálnej správy, na karte Správa v skupine Zahrnúť vyberte položku Podpis a potom vyberte daný podpis.

Manuálne vloženie podpisu

 • Na karte Správa vyberte v skupine Zahrnúť položku Podpis a potom vyberte požadovaný podpis.

  Poznámka:  Možnosti podpisu, ktoré sú k dispozícii na karte Správy, môžete zobraziť aj po výbere položky Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

Skupina Symboly na karte Vložiť obsahuje tlačidlá, ktoré vám umožňujú do e-mailovej správy vložiť rovnicu, symbol a vodorovnú čiaru.

Rovnica

Do správy môžete rýchlo pridať komplexné rovnice. Keď vyberiete tlačidlo Rovnica získate prístup na kartu Návrh a ku kolekcii nástrojov a matematických symbolov a štruktúr.

Symbol

Pomocou tlačidla Symbol môžete pridať:

 • Symboly, ako napríklad ¼ a ©, ktoré nie sú na klávesnici.

 • Špeciálne znaky, ako napríklad dlhú pomlčku (—) alebo tri bodky (…), ktoré nie sú na klávesnici.

 • Znaky Unicode.

Ak používate rozšírené písmo, ako napríklad Arial alebo Times New Roman, zobrazí sa zoznam Podmnožina. V tomto zozname môžete vyberať z rozšíreného zoznamu jazykových znakov. Zoznam Podmnožina obsahuje grécke a ruské písmena (cyrilika), ak sú k dispozícii.

Vodorovná čiara

Tlačidlo Vodorovná čiara umožňuje oddeliť časti správy. Riadok má šírku (hrúbku) ½ b. a predvolene používa automatickú farbu.

Motív je množina jednotne navrhnutých prvkov a farebných schém, ktorá umožňuje vytvárať dobre navrhnuté správy s profesionálnym vzhľadom. Keď použijete motív v dokumente, Outlook prispôsobí farby pozadia a grafické prvky, telo a štýly nadpisov, zoznamy, vodorovné čiary, farby hypertextového prepojenia a farby orámovania tabuľky. Jednoúrovňové a viacúrovňové zoznamy sa tiež prispôsobia.

Zmena motívu

 1. Na karte Možnosti vyberte v skupine Motívy položku Motívy.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Motívy a obnovte aktuálny motív zo šablóny, vyhľadajte iný motív alebo použite práve používaný motív ako predvolené nastavenie.

  • Vyberte položku Farby a potom vyberte preddefinovanú farebnú paletu pre motív alebo si vytvorte svoju vlastnú.

  • Vyberte položku Písma a potom vyberte písmo zo zoznamu predvolených alebo vyberte svoje vlastné.

  • Vyberte položku Efekty a potom vyberte niektorý z predvolených efektov.

  • Vyberte položku Farba strany a potom vyberte možnosť z predvolenej palety Farba motívu, alebo vyberte možnosť bez farby, vlastnú farbu, prípadne pridajte efekty výplne.

Na začiatok stránky

Pridanie sledovania do správy

Pomocou možností dostupných v skupine Značky na karte Správy môžete sledovať správy podľa príznaku, doručenia alebo potvrdenia o prečítaní. A môžete tiež použiť možnosti hlasovania.

E-mailové správy s príznakom pomáhajú lepšie spravovať vašu poštu. Správy s príznakom vytvárajú položky zoznamu úloh buď výhradne pre vás, alebo pre vás a príjemcov e-mailovej správy. Príznakom môžete označiť napríklad e-mailovú správu, ktorá požaduje informácie potrebné k určitému dátumu. Keď príjemca dostane správu, po otvorení v programe Outlook sa zobrazí spolu s ňou príznak a správa sa zobrazí v časti informačný panel v table na čítanie.

Správy označené príznakom len pre vás vám pomáhajú sledovať, kto odpovedal na správu. V predchádzajúcom scenári ste odoslali e-mailovú správu s príznakom so žiadosťou o informácie k určitému dátumu. Ak si správu označíte príznakom aj pre seba, budete upozornení, aby ste si skontrolovali odpovede. Outlook vám dokonca môže pomôcť automaticky vyhľadať odpovede na pôvodnú správu s príznakom.

 1. Na karte Správy v skupine Značky vyberte položku Spracovať a potom vyberte termín splnenia spracovania alebo vyberte položku Vlastné.

 2. Ak chcete nastaviť pripomenutie tejto správy s príznakom, na karte Správa vyberte v skupine Značky položku Spracovať a potom vyberte položku Pridať pripomenutie. V prípade potreby môžete zmeniť dátum a čas pripomenutia.

 3. Podľa potreby môžete zahrnúť príznak pre príjemcov, aby boli upozornení na dátum termínu. Na karte Správa vyberte v skupine Značky položku Spracovať a potom vyberte položku Príznak pre príjemcov. Ak chcete príjemcovi pridať pripomienku tejto správy s príznakom, začiarknite políčko Pripomenutie a potom podľa potreby zmeňte dátum a čas.

Je jednoduché vytvoriť anketu v Outlook vrátane hlasovacích tlačidiel v e-mailovej správy.

 1. Na karte Možnosti v skupine Sledovanie vyberte položku Použiť hlasovacie tlačidlá.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Schváliť; Odmietnuť    
   Ak máte napríklad problém alebo udalosť, ktorú treba schváliť alebo odmietnuť.

  • Áno;Nie    
   Keď je potrebné iba odpovedať Áno alebo Nie, toto je vhodný spôsob uskutočnenia rýchleho hlasovania.

  • Áno;Nie;Možno    
   Ak nechcete obmedziť výber odpovedí iba na Áno a Nie, táto možnosť hlasovania ponúka alternatívnu odpoveď.

  • Vlastné    
   Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť vlastné názvy hlasovacích tlačidiel. Môžete kolegov napríklad požiadať, aby zvolili spomedzi troch dní týždňa deň, kedy by sa mala konať pravidelná týždenná porada zamestnancov.

   1. Po zobrazení dialógového okna Vlastnosti začiarknite v časti Možnosti hlasovania a sledovania políčko Použiť hlasovacie tlačidlá.

   2. Vyberte a odstráňte predvolené názvy tlačidiel a potom zadajte požadovaný text. Názvy tlačidiel oddeľte bodkočiarkami.

Potvrdenie o doručení informuje, že e-mailová správa bola doručená do poštovej schránky príjemcu, ale nie o tom, či ju príjemca videl alebo čítal. Potvrdenie o prečítaní informuje o tom, že správa bola otvorená. V oboch prípadoch sa zobrazí oznámenie pri doručení alebo prečítaní správy. Obsah týchto upozornení sa potom automaticky zaznamená v pôvodnej správe vo vašom priečinku Odoslaná pošta.

Nespoliehajte sa však iba na tieto potvrdenia. Príjemca správy môže určiť, či bolo vyžiadané potvrdenie o prečítaní a odmietnuť ho odoslať. Ak je správa v table na čítanie označená iba na čítanie, potvrdenie o prečítaní sa nemusí odoslať. Okrem toho, e-mailový program príjemcu nemusí podporovať potvrdenia o prečítaní.

Pridanie potvrdenia o doručení alebo o prečítaní

 • V správe na karte Možnosti v skupine Sledovanie začiarknite políčko Vyžadovať potvrdenie o doručení alebo políčko Vyžadovať potvrdenie o prečítaní.

Ak chcete zapnúť možnosti sledovania pre všetky e-mailové správy, ktoré odošlete

 1. Vyberte kartu Súbor > Možnosti > Pošta.

 2. V časti Sledovanie vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

elektronická vizitka

Elektronické vizitky jednoduchšie zdieľanie kontaktných informácií. Elektronické vizitky môžete rýchlo vložiť do odoslaných správ a sú okamžite rozpoznať príjemcu. Môžete odoslať podnikové vizitky alebo osobné ID, ktoré ste prispôsobili. Prípadne môžete odoslať kontaktné informácie iného používateľa ako elektronickú vizitku. Môžete tiež poslať elektronických vizitiek.

Ďalšie informácie o elektronických vizitkách nájdete v téme Vytváranie a zdieľanie kontaktov ako elektronických vizitiek.

 1. Na karte Správa v skupine zahrnúť vyberte položku Priložiť položku > vizitky, a potom vyberte názov v zozname. Ponuka vizitka zobrazuje posledných 10 mien kontaktov, aby ste vložili ako elektronických vizitiek v správach.

  Do správy máte možnosť pridať viac ako jednu elektronickú vizitku.

 2. Ak sa nezobrazuje požadované meno, vyberte položku Iné vizitky, vyberte meno v zozname Zaradené ako a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ak potrebujete rozlíšiť medzi duplicitnými menami v ponuke Vizitka, vyberte položku Ďalšie vizitky. Ďalšie informácie, ako napríklad ukážka vizitky, sa zobrazia v dialógovom okne Vloženie vizitky.

  • Ak presuniete vizitku zo zobrazenia vizitky do novej správy, iba vCard (.vcf) je súčasťou po odoslaní správy. Priložený súbor .vcf otvorí formulár kontaktu s informáciami, ktoré môžu príjemcovia Uložiť do svojho zoznamu kontaktov. Elektronická vizitka sa zobrazuje vo formulári kontaktu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×