Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Použiť vlastné vlastnosti na prispôsobenie zobrazenia, rozloženie, panel s nástrojmi a interaktivity webovej časti Microsoft Office Excel Web Access. Nasledujúce časti obsahujú referenčné informácie pre každú vlastnosť.

Obsah tohto článku

Časť zobrazenia zošita

Panel s nástrojmi a názov sekcie

Navigácie a interaktivity sekcie

Sekcia Zobrazenie zošita

Zošit (WorkbookUri)

Do textového poľa zadajte adresu URL alebo cestu UNC zošita, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access.

Jednoduché vyhľadanie zošita, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Vyberte prepojenie – dialógové okno na webovej stránke vyhľadajte zošit.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie excelového zošita v aplikácii Office Excel Web Access.

Pomenované položky (VisibleItem)

Zadajte pomenovaný rozsah alebo pomenujte pracovný hárok, tabuľku, graf, zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ktoré chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access.

Na jednoduchšie upraviť dlhé reťazce, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Text Zostavovač--dialógové okno webovej stránky môžete upraviť reťazec.

Poznámka : Túto vlastnosť môžete použiť, ak ste vybrali špecifické pracovné hárky alebo pomenované položky po uložení zošita v službách programu Excel.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie pomenovanej položky v službách programu Excel.

Riadky (RowsToDisplay)

Zadajte počet riadkov, ktoré sa zobrazia, ak zošit posuniete o stranu nahor, nadol, doľava alebo doprava. Platné hodnoty sú od 1 do 500. Predvolená hodnota je 75. Väčšia hodnota môže spôsobiť menšiu veľkosť písma.

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services.

Túto hodnotu je možné prispôsobiť. Ďalšie informácie o prispôsobení webovej časti nájdete v Pomocníkovi k službe Microsoft Windows SharePoint Services.

Stĺpce (ColumnsToDisplay)

Zadajte počet riadkov, ktoré sa zobrazia, ak zošit posuniete o stranu nahor, nadol, doľava alebo doprava. Platné hodnoty sú od 1 do 500. Predvolená hodnota je 75. Väčšia hodnota môže spôsobiť menšiu veľkosť písma.

Túto hodnotu je možné prispôsobiť. Ďalšie informácie o prispôsobení webovej časti nájdete v Pomocníkovi k službe Windows SharePoint Services.

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services.

Na začiatok stránky

Sekcia Panel s nástrojmi a Nadpis

Záhlavie okna:   

Automatické generovanie názov webovej časti (AutoGenerateTitle)

Začiarknutím tohto políčka sa automaticky vytvorí nadpis a základe názvu súboru, ktorý je špecifikovaný vo vlastnosti Nadpis v sekcii Vzhľad a tento nadpis sa potom pridá k záhlaviu webovej časti. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Ak chcete použiť aktuálnu hodnotu zadanú vo vlastnosti Nadpis alebo nadpis skryť, ak táto vlastnosť nemá žiadnu hodnotu, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Automatické generovanie URL adresa webovej časti nadpisu (AutoGenerateDetailLink)

Začiarknutím tohto políčka sa automaticky vytvorí hypertextové prepojenie v záhlaví webovej časti, ktoré po kliknutí zobrazí zošit v okne prehľadávača. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Ak chcete použiť inú hodnotu zadanú vo vlastnosti Adresa URL názvu v sekcii Rozšírené, čo môže byť ľubovoľná platná adresa URL alebo prázdna hodnota po zrušení začiarknutia tohto políčka, zrušte začiarknutie políčka. Zrušenie začiarknutia tohto políčka taktiež odstráni aktuálnu hodnotu vo vlastnosti Adresa URL názvu.

Typ panela s nástrojmi (ToolBarStyle)

Vyberte jednu z nasledujúcich možností na zobrazenie alebo skrytie príkazov a tlačidiel na paneli s nástrojmi:

Úplné     Zobrazí úplný panel s nástrojmi. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Celý panel s nástrojmi zahŕňa nasledujúce: ponuka Otvoriť (príkazOtvoriť v programe Excel a príkaz Otvoriť snímku v programe Excel ), aktualizácie menu (príkazObnoviť vybraté pripojenie, príkaz Obnoviť všetky pripojenia, príkaz Prepočítať zošit a Znova načítať zošit príkaz), nájsť tlačidlo Vzhľad tlačidla zobrazení rozbaľovacieho zoznamu v pomenované položky zobrazenia a Pomocníka.

Úplné zobrazenie panela s nástrojmi môžete použiť, ak zobrazujete samostatne webovú časť Excel Web Access na stránke webovej časti a keď chcete, aby používateľ mal prístup ku všetkým dostupným príkazom a tlačidlám.

Súhrn     Zobrazia sa iba nasledujúce položky: ponuka Otvoriť (Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel), ponuka Aktualizovať (Obnoviť vybraté pripojenie a Znova načítať zošit), rozbaľovací zoznam Zobraziť, ak sa nachádzate v zobrazení pomenovaných položiek, navigačné tlačidlá podľa potreby a položka Pomocník.

Panel s nástrojmi Súhrn môžete použiť, ak pripájate webovú časť Excel Web Access k ostatným webovým častiam na tabuli alebo inej stránke webovej časti a potrebujete iba obmedzenú podmnožinu príkazov a tlačidiel.

Iba navigácia     V závislosti od nasledujúcich okolností sa zobrazia nasledujúce príkazy a tlačidlá:

  • Ak je webová časť Excel Web Access v zobrazení pracovného hárka, k dispozícii sú podľa potreby navigačné tlačidlá a položka Pomocník,

  • ak je webová časť Excel Web Access v zobrazení pomenovaných položiek, k dispozícii je rozbaľovací zoznam Zobraziť, podľa potreby navigačné tlačidlá a položka Pomocník.

Žiadne     Skryje panel s nástrojmi.

Ak je vybratá špecifická pomenovaná položka, ako napríklad pomenovaný rozsah alebo graf, ktorý chcete zobraziť a nevyžaduje sa žiadna interakcia alebo pomoc, napríklad keď vytvárate tabuľu alebo stránku webovej časti, môžete vybrať možnosť Žiadne

Panel s nástrojmi príkazov ponuky:   

Otvoriť v programe Excel, otvoriť snímku v programe Excel (AllowInExcelOperations)

Začiarknutím tohto políčka sa zobrazia príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel v ponuke Otvoriť na paneli s nástrojmi, čím je možné otvoriť zošit v programe Microsoft Office Excel v prípade, že program Excel je nainštalovaný. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa skryjú príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel a zošit nebude možné otvoriť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb programu Excel.

Obnoviť vybraté pripojenie, obnoviť všetky pripojenia (AllowManualDataRefresh)

Začiarknutím toho políčka sa zobrazia príkazy Obnoviť vybraté pripojenie a Obnoviť všetky pripojenia v ponuke Aktualizovať na paneli s nástrojmi, čím umožnia manuálne obnovenie všetkých alebo vybratých pripojení k externým zdrojom údajov. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa skryjú príkazy Obnoviť vybraté pripojenie a Obnoviť všetky pripojenia v ponuke Aktualizovať na paneli s nástrojmi.

Poznámka : Operácia manuálneho obnovenia sa môže tiež vyskytnúť pri interakcii, ktorá spúšťa dotaz OLAP (Online Analysis Processing) v zostave kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Vypočítať zošit (AllowRecalculation)

Začiarknutím tohto políčka sa zobrazí príkaz Vypočítať zošit v ponuke Aktualizovať na paneli s nástrojmi. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa skryje príkaz Vypočítať príkaz v ponuke Aktualizovať.

Poznámka : Tento objekt iba ovplyvňuje zobrazenie príkazu a nemá žiadny vplyv na aktuálne nastavenie výpočtov v zošite.

Ďalšie informácie nájdete v téme Calculate a prepočítať údajov v aplikácii Office Excel Web Access.

Pomenované položky rozbaľovacieho zoznamu (ShowVisibleItemButton)

Začiarknutím tohto políčka sa na paneli s nástrojmi zobrazí rozbaľovací zoznam Zobraziť. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté. Webová časť Excel Web Access musí byť tiež v zobrazení pomenovanej položky.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa na paneli s nástrojmi skryje rozbaľovací zoznam Zobraziť. Ak sa nachádzate v zobrazení pomenovanej položky, ale nechcete, aby používateľ menil položky a chcete mať na tabuli alebo na stránke webovej časti zobrazené špecifické položky, možno budete chcieť tento rozbaľovací zoznam vypnúť.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie pomenovanej položky v aplikácii Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Sekcia Navigácia a Interaktivita

Navigácia:   

Navigácia v zošite (AllowNavigation)

Začiarknite toto políčko umožniť používateľom pohyb v zošite pomocou stránky tlačidlá a ušká strán alebo presunúť na iné hárky a pomocou nájsť Vzhľad tlačidla . Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušením začiarknutia tohto políčka zabránite presúvaniu v zošite pomocou tlačidiel Strana, kariet Hárok a tlačidla Hľadať. Začiarknutie tohto políčka môžete zrušiť, ak používate webovú časť Excel Web Access na zobrazenie iba špecifických pomenovaných položiek, ako je napríklad pomenovaný rozsah alebo graf, alebo ak webová časť Excel Web Access je pripojená k inej webovej časti, tabuli alebo stránke webovej časti.

Hypertextové prepojenia (AllowHyperlinks)

Začiarknutím tohto políčka sa zapnú aktívne hypertextové prepojenia na umiestnenia v rámci zošita alebo na súbory a dokumenty mimo zošita. Vlastnosť Navigácia v zošite musí byť tiež aktivovaná, aby hypertextové prepojenia na umiestnenia v rámci zošita boli funkčné.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa hypertextové prepojenia vypnú, či už na umiestnenia v rámci zošita alebo na súbory a dokumenty mimo zošita. Hypertextové prepojenie sa konvertuje na neaktívny textový reťazec.

Ďalšie informácie nájdete v téme hypertextové prepojenia v hárkoch v Exceli pre Windows.

Interaktívne:   

Používať zošit (AllowInteractivity)

Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka zapnete alebo vypnete interakciu so zošitom. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Interakcia so zošitom zahrňuje nasledujúce operácie: manuálne, pravidelné a automatické obnovovanie externých údajov, nastavenie hodnôt parametrov, zoraďovanie, filtrovanie, tvorba prehľadu a rozbaľovanie a zbaľovanie úrovní údajov v zostave kontingenčnej tabuľky.

Zmena parametrov (AllowParameterModification)

Začiarknutím tohto políčka sa zobrazí pracovná tabla Parametre a zapne sa možnosť zmeniť hodnoty parametrov, ak boli pre zošit definované. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto parametra sa skryje pracovná tabla Parametre a nebude možné zobrazovať ani meniť hodnoty parametrov, ak boli pre zošit definované.

Poznámka : Ak je zrušené začiarknutie políčka Interaktivita zošita, vlastnosť Úprava parametra je nedostupná a nie je možné ju vybrať ani vymazať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Zobraziť pracovnú tablu parametre (ShowWorkBookParameters)

Začiarknutím tohto políčka sa aktivuje zobrazenie pracovnej tably Parametre, ak boli pre zošit parametre definované. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa zabráni zobrazeniu pracovnej tably Parametre, dokonca aj v prípade, ak parametre boli pre zošit definované. Začiarknutie tohto políčka je tiež možné zrušiť a zabrániť zmene parametrov, pretože chcete hodnoty zmeniť pomocou webových častí filtra.

Poznámka : Ak je zrušené začiarknutie políčka s vlastnosťami Úprava parametrov, vlastnosť Zobraziť pracovnú tablu s parametrami nie je dostupná a nie je možné ju vybrať ani vymazať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Zoradenie (AllowSorting)

Začiarknutím tohto políčka sa aktivuje zoradenie rozsahu buniek, tabuľky programu Excel a zostavy kontingenčnej tabuľky. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa zabráni zoradeniu rozsahu buniek, tabuľky programu Excel a zostavy kontingenčnej tabuľky. Zoradenie, ktoré už je v zošite použité, však zostane zachované.

Ďalšie informácie nájdete v téme zoraďovanie údajov v službách Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Začiarknutím tohto políčka sa aktivuje filtrovanie rozsahu buniek, tabuľky programu Excel a zostavy kontingenčnej tabuľky a tiež sa aktivuje tvorba prehľadu. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia tohto políčka sa zabráni filtrovaniu rozsahu buniek, tabuľky programu Excel a zostavy kontingenčnej tabuľky a zabráni sa tiež tvorbe prehľadu. Filtrovanie, ktoré už je v zošite použité, však zostane zachované.

Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services.

Používať celý kontingenčnej tabuľky (AllowPivotSpecificOperations)

Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka sa zapnú alebo vypnú nasledujúce interaktívne operácie kontingenčnej tabuľky: rozbaľovanie (zvyšovanie počtu položiek) a zbaľovanie (znižovanie počtu položiek) úrovní údajov, triedenie a filtrovanie. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Pravidelne obnovovať, ak je povolené v zošite (AllowPeriodicDataRefresh)

Začiarknutím tohto políčka je možné ovládanie zobrazenia správ operácie pravidelného obnovovania v spodnej časti webovej časti Excel Web Access. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté.

Zrušením začiarknutia sa zabráni pravidelnému obnovovaniu externých údajov v zošite a zobrazeniu akýchkoľvek správ o operácii pravidelného obnovovania v spodnej časti webovej časti Excel Web Access.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Zobrazenie údajov v pravidelných obnovenia riadka (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Na ovládanie automatického pravidelného obnovovania vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Vždy    Zobraziť výzvu pravidelný obnovenia bez toho, aby sa vždy možnosť. Na základe predvoleného nastavenia je vybratá táto možnosť. Túto možnosť použite používateľovi sa rozhodnúť, či chcete obnoviť údaje v každej plánovanej interval, ale bez možnosti vyberte možnosť vždy povoliť.

Voliteľne    Zobrazenie výzvy pravidelného obnovovania s možnosťou Vždy. Túto možnosť umožní rozhodnutie, či sa údaje majú obnovovať v každom naplánovanom intervale a či sa má vykonávať automatické obnovovanie v každom naplánovanom intervale bez následnej výzvy.

Nikdy     Skrytie výzvy na pravidelné obnovovanie a možnosti Vždy. Túto možnosť použite na zapnutie obnovovania údajov v každom naplánovanom intervale bez akýchkoľvek výziev.

Poznámka : Na nastavenie tejto vlastnosti musí byť políčko Pravidelne obnovovať, ak je táto možnosť v zošite povolená začiarknuté.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Zavrieť reláciu pred otvorením novej jeden (CloseWorkbookSessions)

Začiarknutím tohto políčka sa zavrie aktuálny zošit po otvorení nového zošita. Začiarknutím tohto políčka môžete zlepšiť výkon v prípade, ak viacerí používatelia zobrazujú rovnaký zošit.

Zrušením začiarknutia tohto políčka zostane aktuálny zošit po otvorení nového zošita otvorený. Podľa predvoleného nastavenia je toto políčko začiarknuté. Začiarknutie tohto políčka môžete zrušiť a zachovať ľubovoľné interakcie s aktuálnym zošitom, ako sú filtre, zoradenia alebo nastavenia hodnôt parametrov po otvorení iného zošita.

Ďalšie informácie nájdete v téme relácie a časové limity relácie v službách Excel Services.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×