Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Použiť vlastné vlastnosti na prispôsobenie zobrazenia, rozloženie, panel s nástrojmi a interaktivity webovej časti Microsoft Office Excel Web Access. Nasledujúce časti obsahujú referenčné informácie pre každú vlastnosť.

Obsah tohto článku

Časť zobrazenia zošita

Panel s nástrojmi a názov sekcie

Navigácie a interaktivity sekcie

Časť zobrazenia zošita

Zošit (WorkbookUri)

Do textového poľa zadajte URL adresu alebo UNC zošita, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access.

Jednoduché vyhľadanie zošita, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Vyberte prepojenie – dialógové okno na webovej stránke vyhľadajte zošit.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie excelového zošita v aplikácii Office Excel Web Access.

Pomenované položky (VisibleItem)

Zadajte pomenovaný rozsah, alebo zadajte názov hárka, tabuľku, graf, zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access.

Na jednoduchšie upraviť dlhé reťazce, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Text Zostavovač--dialógové okno webovej stránky môžete upraviť reťazec.

Poznámka: Môžete použiť túto vlastnosť, či ste vybrali konkrétne hárky alebo pomenované položky, ak ste zošit uložili do služby Excel Services.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie pomenovanej položky v službách programu Excel.

Riadky (RowsToDisplay)

Zadajte počet riadkov, ak chcete zobraziť, keď sa stránka list nahor, nadol, doľava, alebo doprava. Platné hodnoty sú od 1 do 500. Predvolená hodnota je 75. Väčšiu hodnotu môžete vytvoriť menšiu veľkosť písma.

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services.

Táto hodnota je možné prispôsobiť. Ďalšie informácie o prispôsobení webovej časti nájdete v téme Pomocník systému Microsoft Windows SharePoint Services.

Stĺpce (ColumnsToDisplay)

Zadajte počet riadkov, ak chcete zobraziť, keď sa stránka list nahor, nadol, doľava, alebo doprava. Platné hodnoty sú od 1 do 500. Predvolená hodnota je 75. Väčšiu hodnotu môžete vytvoriť menšiu veľkosť písma.

Táto hodnota je možné prispôsobiť. Ďalšie informácie o prispôsobení webovej časti nájdete v téme Pomocník pre Windows SharePoint Services.

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services.

Na začiatok stránky

Panel s nástrojmi a názov sekcie

Záhlavie okna:   

Automatické generovanie názov webovej časti (AutoGenerateTitle)

Začiarknutím tohto políčka automaticky vytvoriť názov podľa názov súboru zadaný vo vlastnosti názov v časti vzhľad zošita a potom pridajte tento titul na záhlavie okna webovej časti. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka sa buď použiť súčasnú hodnotu zapísané vlastnosť názov alebo skryť nadpis, ak táto vlastnosť nemá hodnotu.

Automatické generovanie URL adresa webovej časti nadpisu (AutoGenerateDetailLink)

Začiarknutím tohto políčka automaticky vytvoriť hypertextové prepojenie v záhlaví okna webovej časti, pri kliknutí používateľa, zošit sa zobrazí v okne prehliadača. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Vymazať toto začiarkavacie políčko použiť inú hodnotu zadaný vo vlastnosti Názov URL adresy v časti Rozšírené, ktoré môžu byť ľubovoľný platný URL adresu alebo žiadnu hodnotu, po je zrušené začiarknutie tohto políčka. Zrušením začiarknutia tohto políčka odobratý aj súčasnú hodnotu vo vlastnosti Názov URL adresy.

Typ panela s nástrojmi (ToolBarStyle)

Vyberte jednu z nasledujúcich možností na zobrazenie alebo skrytie príkazov a tlačidiel na paneli s nástrojmi:

Úplný     Zobrazuje celý panel s nástrojmi. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Celý panel s nástrojmi zahŕňa nasledujúce: ponuka Otvoriť (príkazOtvoriť v programe Excel a príkaz Otvoriť snímku v programe Excel ), menu Update (príkazObnoviť vybraté pripojenie, príkaz Obnoviť všetky pripojenia, Prepočítať zošit, a Znova načítať zošit príkazu), nájsť tlačidlo Obrázok tlačidla , zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu v pomenované položky zobrazenia a Pomocníka.

Celý panel s nástrojmi Zobraziť môžete použiť pri webovej časti Excel Web Access sa zobrazujú samostatne, na stránke webových častí a ak chcete používateľovi umožniť prístup k všetkých dostupných príkazov a tlačidiel.

Súhrn     Zobrazí sa len nasledujúce: ponuka Otvoriť (Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel ), aktualizácie menu (Obnoviť vybraté pripojenie a Znova načítať zošit ), zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu v zobrazení pomenované položky navigačné tlačidlá, ak je to potrebné, a pomôcť.

Súhrnný panel s nástrojmi, môžete použiť pri pripájate k iným webovým častiam na tabuli alebo na iné stránky webovej časti Excel Web Access a potrebujete iba obmedzené podmnožinu príkazov a tlačidiel.

Iba navigácia     V závislosti od toho, v prípade, ak sa zobrazí nasledujúce príkazov a tlačidiel:

  • Ak webovej časti Excel Web Access v zobrazení hárka, navigačné tlačidlá, ak je to potrebné, a pomôcť.

  • Ak webovej časti Excel Web Access je v zobrazení pomenovaná položka, zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu, navigačné tlačidlá, ak je to potrebné, a pomôcť.

Žiadne     Skryje panel s nástrojmi.

Môžete vybrať žiadne pri vybrali konkrétnej pomenované položky, napríklad pomenovaný rozsah alebo graf, ktorý chcete zobraziť len a používateľ nevyžaduje žiadne interakcie alebo ak potrebujete pomoc, napríklad pri vytváraní tabule (dashboard) alebo stránky webových častí.

Panel s nástrojmi príkazov ponuky:   

Otvoriť v programe Excel, otvoriť snímku v programe Excel (AllowInExcelOperations)

Začiarknite toto políčko zobrazte príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvorte snímku v programe Excel na Otvorenie ponuky panela s nástrojmi tak, že používateľ môžete otvoriť zošit v programe Microsoft Office Excel, ak tento používateľ v počítači nainštalovaný program Excel. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť príkaz Otvoriť v programe Excel a príkazy Otvoriť snímku v programe Excel a chcete zabrániť používateľom v otvorení zošita v programe Excel.

Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb programu Excel.

Obnoviť vybraté pripojenie, obnoviť všetky pripojenia (AllowManualDataRefresh)

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť príkazy Obnoviť vybraté pripojenie a Obnoviť všetky pripojenia v ponuke Aktualizácia panela s nástrojmi a umožňuje používateľovi manuálne obnoviť všetko alebo len vybratých pripojení k externým zdrojom údajov. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť Obnoviť vybraté pripojenie a Obnoviť všetky pripojenia príkazy v ponuke Aktualizácia panela s nástrojmi.

Poznámka: Manuálne obnovenie operácia sa môže vyskytnúť pri vykonávaní interakcie, ktorá sa spúšťa dotaz analýza Processing OLAP (Online) v zostave kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Vypočítať zošit (AllowRecalculation)

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť príkaz Prepočítať zošit v ponuke Aktualizácia panela s nástrojmi. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť príkaz Prepočítať zošit v ponuke Aktualizácia panela s nástrojmi.

Poznámka: Tento objekt iba ovplyvňuje zobrazenie príkazu a nemá žiadny vplyv na aktuálne nastavenie výpočtov v zošite.

Ďalšie informácie nájdete v téme Calculate a prepočítať údajov v aplikácii Office Excel Web Access.

Pomenované položky rozbaľovacieho zoznamu (ShowVisibleItemButton)

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu na paneli s nástrojmi. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko. Excel Web Access musia byť tiež v zobrazení pomenovaná položka.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu na paneli s nástrojmi. Možno budete chcieť zakázať tento rozbaľovacieho zoznamu, ak sa nachádzate v zobrazení pomenované položky, ale nechcete, aby sa zmeny položiek a chcete konkrétnu položku zobrazenú na tabuľu alebo stránku webových častí.

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie pomenovanej položky v aplikácii Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Navigácie a interaktivity sekcie

Navigácia:   

Navigácia v zošite (AllowNavigation)

Začiarknite toto políčko umožniť používateľom pohyb v zošite pomocou stránky tlačidlá a ušká strán alebo presunúť na iné hárky a pomocou nájsť Obrázok tlačidla . Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť používateľom v presúvanie zošita pomocou stránky tlačidiel, kariet hárkov a nájsť tlačidlo. Môže zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť iba konkrétne pomenované položky, napríklad pomenovaný rozsah alebo graf, používate webovej časti Excel Web Access alebo Excel Web Access je pripojený k inej webovej časti na tabuľu alebo stránky webových častí.

Hypertextové prepojenia (AllowHyperlinks)

Začiarknite toto políčko, ak chcete povoliť aktívny hypertextových prepojení do umiestnenia v rámci zošita alebo do súborov a dokumentov mimo zošita. Navigácia v Zošite musí mať možnosť povoliť hypertextových prepojení do umiestnenia v rámci zošita.

Zrušte začiarknutie tohto políčka zakázať hypertextové prepojenia, či do umiestnenia v rámci zošita alebo do súborov a dokumentov mimo zošita. Hypertextové prepojenie sa skonvertuje na neaktívny textový reťazec.

Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s hypertextovými prepojeniami v Exceli pre Windows.

Interaktívne:   

Používať zošit (AllowInteractivity)

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka na zapnutie alebo vypnutie interakcie spolu so zošitom. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Interakcia so zošitom obsahuje nasledujúce operácie: manuálne, pravidelný a automatické obnovenie externých údajov, nastavenie hodnoty parametrov, triedenie, filtrovanie, Tvorba prehľadu, a rozbalenie alebo zbalenie jednotlivých úrovní údajov v zostave kontingenčnej tabuľky.

Zmena parametrov (AllowParameterModification)

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť pracovnú tablu s parametrami a povoliť možnosť zmeniť hodnoty parametrov, ak ich určili pre zošit. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, pracovná tabla parametre a aby sa zabránilo zobrazenie a zmena hodnoty parametrov, ak ich určili pre zošit.

Poznámka: Ak je začiarknuté políčko Používať zošit, vlastnosť Parametra úpravy je neaktívne a nie je možné začiarknite alebo zrušte začiarknutie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Zobraziť pracovnú tablu parametre (ShowWorkBookParameters)

Začiarknite toto políčko, ak chcete povoliť zobrazovanie pracovnej table parametre, ak parametre boli definované pre zošit. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Aj v prípade, že parametre boli definované pre zošit, zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť zobrazovaniu pracovnej table parametre. Môžu tiež zrušte začiarknutie tohto políčka sa používateľovi zabrániť Zmena parametrov, preto, že chcete zmeniť pomocou webových častí filtrovania namiesto hodnoty.

Poznámka: Ak je začiarknuté políčko vlastnosť Parametra úpravy, Zobraziť pracovnú tablu parametre vlastnosť je neaktívne a nie je možné začiarknite alebo zrušte začiarknutie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Zoradenie (AllowSorting)

Začiarknite toto políčko umožniť zoradenie rozsahu buniek, excelovej tabuľky a zostavy kontingenčnej tabuľky. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť zoradenie rozsahu buniek, excelovej tabuľky a zostavy kontingenčnej tabuľky. Však zoraďovania, ktorá sa už použije stále nachádza v zošite.

Ďalšie informácie nájdete v téme zoraďovanie údajov v službách Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Začiarknite toto políčko Zapnúť filtrovanie rozsahu buniek, excelovej tabuľky a zostavy kontingenčnej tabuľky a povoliť Tvorba prehľadu. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť filtrovanie rozsahu buniek, excelovej tabuľky a zostavy kontingenčnej tabuľky a aby sa zabránilo Tvorba prehľadu. Však filtrovanie, že je už použitá na zošit stále nachádza.

Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services.

Používať celý kontingenčnej tabuľky (AllowPivotSpecificOperations)

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete povoliť alebo zakázať nasledujúce operácie interaktívne kontingenčnej tabuľky: rozbaľovanie (zvyšovanie) a zbalenie úrovní údajov, triedenie a filtrovanie (znižovanie). Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Pravidelne obnovovať, ak je povolené v zošite (AllowPeriodicDataRefresh)

Vyberte toto začiarkavacie políčko na ovládanie zobrazenia pravidelný obnovenia operácia správ v dolnej časti webovej časti Excel Web Access. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zrušte začiarknutie tohto políčka zabrániť pravidelne Obnovenie externých údajov v zošite a ak chcete zabrániť nejaké pravidelne obnovenia operácia správy v dolnej časti webovej časti Excel Web Access.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Zobrazenie údajov v pravidelných obnovenia riadka (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Vyberte jednu z nasledujúcich možností na ovládanie pravidelný automatické obnovenie:

Vždy    Zobraziť výzvu pravidelný obnovenia bez toho, aby sa vždy možnosť. Na základe predvoleného nastavenia je vybratá táto možnosť. Túto možnosť použite používateľovi sa rozhodnúť, či chcete obnoviť údaje v každom intervale plánované, ale bez možnosti vyberte možnosť vždy povoliť.

Môžete tiež    Zobrazenie pravidelný obnovenia sa zobrazí výzva na možnosť vždy. Použite túto možnosť, ak chcete povoliť používateľom rozhodnúť, či chcete obnoviť údaje v každom intervale plánované a rozhodnúť, či automatického obnovovania na každú naplánované intervalu bez následného zobrazenia výzvy.

Nikdy     Pravidelný obnovenia výzvu a možnosť vždy skryť. Túto možnosť použite na povolenie obnovenia údajov v každom plánovanom intervale bez akéhokoľvek upozornenia.

Poznámka: Ak chcete nastaviť vlastnosť, musí byť začiarknuté políčko Pravidelne obnovovať, ak je povolené v zošite.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Zavrieť reláciu pred otvorením novej jeden (CloseWorkbookSessions)

Vyberte toto začiarkavacie políčko zavrieť aktuálny zošit po otvorení nového zošita. Môže vyberte toto začiarkavacie políčko a tak pomáha zvyšovať výkon mnohých používateľov pri prezeraní zošita.

Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete mať aktuálny zošit otvorený po otvorení nového zošita. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko. Sa môžu zrušte začiarknutie tohto políčka zachovať akejkoľvek interakcie s aktuálnom zošite, napríklad filtre, zoradenia alebo nastavenie hodnoty parametrov, po otvorení iného zošita.

Ďalšie informácie nájdete v téme relácie a časové limity relácie v službách Excel Services.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×